International Journal of Biological Sciences

Impact factor
4.057

ISSN 1449-2288

News feeds of IJBS published articles
Manuscript login
Account
Submit

open access Global reach, higher impact

Journal of Genomics in PubMed Central. Submit manuscript now...

Theranostics

International Journal of Medical Sciences

Journal of Cancer

Journal of Genomics

Nanotheranostics

PubMed Central Indexed in Journal Impact Factor

Online advance articles

Bone function, dysfunction and its role in diseases including critical illness
Nan Su, Jing Yang, Yangli Xie, Xiaolan Du, Hangang Chen, Zhou Hong, Lin Chen
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-1-7; doi:10.7150/ijbs.27063; accepted
[Author manuscript]

Differential expression patterns of glycolytic enzymes and mitochondria-dependent apoptosis in PCOS patients with endometrial hyperplasia, an early hallmark of endometrial cancer, in vivo and the impact of metformin in vitro
Tao Wang, Jiao Zhang, Min Hu, Yuehui Zhang, Peng Cui, Xin Li, Juan Li, Edvin Vestin, Mats Brännström, Linus R Shao and Håkan Billig
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-1-7; doi:10.7150/ijbs.31425; accepted
[Author manuscript]

Sirt6 Suppresses High Glucose-Induced Mitochondrial Dysfunction And Apoptosis In Podocytes Through AMPK Activation
Yanqin Fan, Qian Yang, Yingjie Yang, Zhao Gao, Yiqiong Ma, Lu Zhang, Wei Liang, Guohua Ding
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.29323; in press
[Author manuscript]

Andrographolide enhances TRAIL-induced apoptosis via p53-mediated death receptors up-regulation and suppression of the NF-κB pathway in bladder cancer cells
Yuyou Deng, Ran Bi, Haoran Guo, Jiaxin Yang, Yujun Du, Chunxi Wang, and Wei Wei
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.30847; in press
[Author manuscript]

Reactive oxygen species related noncoding RNAs as regulators of cardiovascular diseases
Yanhan Dong, Wenhua Xu, Cuiyun Liu, Peijun Liu, Peifeng Li, Kun Wang
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.30464; in press
[Author manuscript]

Contributions of suboolemmal acidic vesicles and microvilli to the intracellular Ca2+ increase in the sea urchin eggs at fertilization
F Vasilev, N Limatola, JT Chun, L Santella
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.28461; accepted
[Author manuscript]

FBXO22 suppresses metastasis in human renal cell carcinoma via inhibiting MMP-9-mediated migration and invasion and VEGF-mediated angiogenesis
Feng Guo, Jinjin Liu, Xiao Han, Xuping Zhang, Tian Lin, You Wang, Jin Bai, Junqing Han
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.31293; in press
[Author manuscript]

Prospect For Application Of PARP Inhibitor In Patients With HER2 Negative Breast Cancer
Nan Shao, Ϯ; Yawei Shi, Ϯ; Liang Yu, 1; Runyi Ye, Zhen Shan, 1; Zhanqiang Zhang, 1; Yunjian Zhang, 1; Ying Lin
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.30721; accepted
[Author manuscript]

EBV miR-BART10-3p Promotes Cell Proliferation and Migration by Targeting DKK1
Kyoungmi Min and Suk Kyeong Lee
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.30099; in press
[Author manuscript]

Autophagy in Ovarian follicular development and atresia
Jiawei Zhou, Xianwen Peng, Shuqi Mei
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.30369; in press
[Author manuscript]

Farrerol ameliorates APAP-induced hepatotoxicity via activation of Nrf2 and autophagy
Lidong Wang, Wei Wei, Qingfei Xiao, Huahong Yang, Xinxin Ci
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-1-7; doi:10.7150/ijbs.30677; accepted
[Author manuscript]

USP17 suppresses tumorigenesis and tumor growth through deubiquitinating AEP
Xi Chen, Chen Wang, Keman Liao, Sunhai Zhou, Lu Cao, Jiayi Chen, Cheng Xu, and Yingying Lin
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.30106; accepted
[Author manuscript]

Attenuation of STAT3 Phosphorylation Mediates Apoptosis and Chemosensitivity in Human Osteosarcoma Induced by Raddeanin A
Zhuoying Wang, Chongren WangDongqing Zuo, Tao Zhang, Fei Yin, Zifei Zhou, Hongsheng Wang, Jing Xu, Min Mao, Gangyang Wang, Wei Sun, Yingqi Hua, Zhengdong Cai
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.30168; in press
[Author manuscript]

SMARCAD1 Promotes Pancreatic Cancer Cell Growth and Metastasis through Wnt/β-catenin-Mediated EMT
Furao Liu, Zebin Xia, Meichao Zhang, Jiping Ding, Yang Feng, Jianwei Wu, Yun Dong, Wei Gao, Zengwei Han, Yuanhua Liu, Yuan Yao, Dong Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.29562; in press
[Author manuscript]

Prevalence of sexual harassment of nurses and nursing students in China: a meta-analysis of observational studies
Liang-Nan Zeng, Qian-Qian Zong, Ji-Wen Zhang, Li Lu, Feng-Rong An, Chee H. Ng, Gabor S. Ungvari, Fang-Yu Yang, Teris Cheung, Ligang Chen, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. online date 2018-12-23; doi:10.7150/ijbs.28144; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.