Online advance articles

Current progression in CAR-T Cell Therapy for Solid Tumors
Shuo Ma, Xinchun Li, Xinyue Wang, Liang Cheng, Zhong Li, Changzheng Zhang, Zhenlong Ye, Qijun Qian
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.34213; accepted
[Author manuscript]

Xanthohumol inhibits colorectal cancer cells via downregulation of Hexokinases II-mediated glycolysis
Wenbin Liu, Wei Li, Haidan Liu, Xinfang Yu
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.37481; accepted
[Author manuscript]

Salvianolic acid A & B: potential cytotoxic polyphenols in battle against cancer via targeting multiple signaling pathways
Tian Qin, Azhar Rasul, Ayesha Sarfraz, Iqra Sarfraz, Ghulam Hussain, Haseeb Anwar, Ammara Riaz, Nazia Kanwal, Sitong Liu, Wei Wei, Jiang Li, Xiaomeng Li
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.37467; in press
[Author manuscript]

Exosomal miRNA-139 in cancer-associated fibroblasts inhibits gastric cancer progression by repressing MMP11 expression
Guifang Xu; Bin Zhang; Jiahui Ye; Shouli Cao; Jiajun Shi Yan Zhao; jianfeng sang; wenxian guan; Jinqiu Tao; min feng; weijie zhang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.33750; accepted
[Author manuscript]

Circular RNA profiling identified an abundant circular RNA circTMTC1 that inhibits chicken skeletal muscle satellite cell differentiation by sponging miR-128-3p
Xiaoxu Shen£, Zihao Liu£, Xinao Cao£, Haorong He, Shunshun Han, Yuqi Chen, Can Cui, Jing Zhao, Diyan Li, Yan Wang, Qing Zhu and Huadong Yin
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.36412; accepted
[Author manuscript]

Distinct Origin of Claudin7 in Early Tumor Endosomes Affects Exosome Assembly
D. Kyuno, N. Bauer, M. Schnölzer, J. Provaznik, E. Ryschich, T. Hackert and M. Zöller
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.35347; in press
[Author manuscript]

Let-7f-5p regulates TGFBR1 in glucocorticoid-inhibited osteoblast differentiation and ameliorates glucocorticoid-induced bone loss
Geng-Yang Shen, Hui Ren, Qi Shang, Wen-Hua Zhao, Zhi-Da Zhang, Xiang Yu, Jin-Jing Huang, Jing-Jing Tang, Zhi-Dong Yang, De Liang, Xiao-Bing Jiang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.33490; in press
[Author manuscript]

Dysbiosis of the gut microbiome is associated with Tumor Biomarkers in lung cancer
Fang Liu, Jingjing Li, Yubin Guan, Yanfeng Lou, Huiying Chen, Mingyu Xu, Dequan Deng, Jun Chen, Beibei Ni, Lan Zhao, Hongwei Li, Hong Sang and Xiangsheng Cai
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.35980; accepted
[Author manuscript]

EFEMP2 suppresses epithelial-mesenchymal transition via Wnt/β-catenin signaling pathway in human bladder cancer
Qiang Zhou, Song Chen, Mengxin Lu, Yongwen Luo, Gang Wang, Yu Xiao, Lingao Ju, Xinghuan Wang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-30; doi:10.7150/ijbs.35541; in press
[Author manuscript]

P21 and P27 promote tumorigenesis and progression via cell cycle acceleration in seminal vesicles of TRAMP mice
Tonghui Li, Fangfang Wang, Yanmei Dang, Jiajie Dong, Yu Zhang, Chi Zhang, Ping Liu, Yanhong Gao, Xiaojun Wang, Sijun Yang, Shan Lu
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.35092; accepted
[Author manuscript]

Tanshinone IIA attenuates demyelination and promotes remyelination via microglia polarization in A. cantonensis-infected BALB/c mice
Ying Feng, Feng Feng, Cunjing Zheng, Zongpu Zhou, Meihua Jiang, Zhen Liu, Fukang Xie, Xi Sun, Zhongdao Wu
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.35266; in press
[Author manuscript]

Development and Validation of Tumor-educated Blood Platelets Integrin Alpha 2b (ITGA2B) RNA for Diagnosis and Prognosis of Non-small-cell Lung Cancer through RNA-seq
Shan Xing, Tao Zeng, Ning Xue, Yi He, Yan-zhen Lai, Hui-lan Li, Qi Huang, Shu-lin Chen, Wan-li Liu
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-17; doi:10.7150/ijbs.36284; in press
[Author manuscript]

Circular RNA CircEZH2 Suppresses Transmissible Gastroenteritis Coronavirus-induced Opening of Mitochondrial Permeability Transition Pore via Targeting MiR-22 in IPEC-J2
Xiaomin Zhao, Xuelian Ma, Jianxiong Guo, Mi Mi, Kaili Wang, Chuyi Zhang, Xiaoyi Tang, Lingling Chang, Yong Huang, Dewen Tong
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-30; doi:10.7150/ijbs.36532; in press
[Author manuscript]

Trends in Alzheimer's Disease Research Based upon Machine Learning Analysis of PubMed Abstracts
Renchu Guan, Xiaojing Wen, Yanchun Liang, Dong Xu, Baorun He, Xiaoyue Feng
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-17; doi:10.7150/ijbs.35743; in press
[Author manuscript]

Mesoporous bioactive glass combined with graphene oxide scaffolds for bone repair
Wei Wang, Yang Liu, Chao Yang, Xin Qi, Shuangwu Li, Changsheng Liu, Xiaolin Li
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-30; doi:10.7150/ijbs.35670; in press
[Author manuscript]

Radiation-induced heart disease: a review of classification,mechanism, and prevention
Heru Wang, Jinlong Wei, Qingshuang Zheng, Lingbin Meng, Ying Xin, Xia Yin, Xin Jiang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-30; doi:10.7150/ijbs.35460; in press
[Author manuscript]

Current Status of Therapeutic Approaches Against Peripheral Nerve Injuries: A Detailed Story from Injury to Recovery
Ghulam Hussain, Jing Wang, Azhar Rasul, Haseeb Anwar, Muhammad Qasim, Shamaila Zafar, Nimra Aziz, Aroona Razzaq, Rashad Hussain, Jose-Luis Gonzalez de Aguilar and Tao Sun
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-30; doi:10.7150/ijbs.35653; accepted
[Author manuscript]

miR-27a-containing exosomes secreted by irradiated skin keratinocytes delayed the migration of unirradiated skin fibroblasts
Wen Tan, Yarui Zhang, Mengting Li, Xueting Zhu, Xuejiao Yang, Jingdong Wang, Shuyu Zhang, Wei Zhu, Jianping Cao, Hongying Yang, Liyuan Zhang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-7-19; doi:10.7150/ijbs.35356; accepted
[Author manuscript]

Influence of hyperproteinemia on reproductive development in an invertebrate model
Yong-Feng Wang, Xue-Dong Chen, Guang Wang, Qiu-Ying Li, Xin-Yin Liang, Yang-Hu Sima, Shi-Qing Xu, 
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-30; doi:10.7150/ijbs.33310; accepted
[Author manuscript]

Should we reconsider the apoptosis as a strategic player in tissue regeneration?
Bruna Codispoti, Irina Makeeva, Jamal Sied, Caterina Benincasa, Salvatore Scacco, Marco Tatullo
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-30; doi:10.7150/ijbs.36362; in press
[Author manuscript]

Vascular Protection of TPE-CA on Hyperhomocysteinemia-induced Vascular Endothelial Dysfunction Through AA Metabolism Modulated CYPs Pathway
Hui Li, Zhenli Liu, Linlin Liu, Wen Li, Zhiwen Cao, Zhiqian Song, Qianqian Yang, Aiping Lu, Cheng Lu, Yuanyan Liu
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-5; doi:10.7150/ijbs.35245; in press
[Author manuscript]

5-aminolaevulinic acid-based photodynamic therapy inhibits ultraviolet B-induced skin photodamage
Hui Hua, Jia-wei Cheng, Wen-bo Bu, Juan Liu, Wei-wei Ma, Na Ni, Jian Shi, Bing-rong Zhou, and Dan Luo
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-30; doi:10.7150/ijbs.31583; in press
[Author manuscript]

Inhibition of PERK Signaling Prevents Glucocorticoid-induced Endotheliocyte Apoptosis and Osteonecrosis of the Femoral head
Yanchun Gao, Hongyi Zhu, Qiyang Wang, Yong Feng, Changqing Zhang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-30; doi:10.7150/ijbs.35256; accepted
[Author manuscript]

Artemisinin protects human retinal pigmented epithelial cells against hydrogen peroxide-induced oxidative damage by enhancing the activation of AMP-active protein kinase
Shuai Li, Shubhash Chandra chaudhary, Xia Zhao, Jiankang Fang, Fengxia Yan and Wenhua Zheng
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-1; doi:10.7150/ijbs.30536; in press
[Author manuscript]

Microtubule associated protein 4 phosphorylation regulates epidermal keratinocyte migration and proliferation
Junhui Zhang, Lingfei Li, Qiong Zhang, Wensheng Wang, Dongxia Zhang, Jiezhi Jia, Yanling Lv, Hongping Yuan, Huapei Song, Fei Xiang, Jiongyu Hu, Yuesheng Huang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-5; doi:10.7150/ijbs.35440; in press
[Author manuscript]

Deregulation of CSMD1 targeted by miR-10b drives gastric cancer progression through NF-κB pathway
Xiang-Liu Chen, †, Lian-Lian Hong, †, Kai-Lai Wang, Xiang Liu, Jiu-Li Wang, Lan Lei, Zhi-Yuan Xu, Xiang-Dong Cheng, and Zhi-Qiang Ling
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-17; doi:10.7150/ijbs.23802; in press
[Author manuscript]

Deletion of CD163 exon 7 confers resistance to highly pathogenic porcine reproductive and respiratory viruses on pigs
Haitao Wang, Liangcai Shen, Jingyao Chen, Xiaojuan Liu, Tan Tan, Yiqing Hu, Xiaofei Bai, Yuexin Li, Kegong Tian, Ning Li, Xiaoxiang Hu
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-5-22; doi:10.7150/ijbs.34269; in press
[Author manuscript]

Extracellular Vesicles (EVs) from Lung Adenocarcinoma Cells Promote Human Umbilical Vein Endothelial cell (HUVEC) Angiogenesis through Yes Kinase-associated Protein (YAP) Transport
Ying Wang Liyang Dong Hai Zhong Linfei Yang Qian Li Chuan Su Wei GuYingying Qian
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-1; doi:10.7150/ijbs.31605; in press
[Author manuscript]

p53 Mutant p53N236S Induces Neural Tube Defects in Female Embryos
Jinzhi Zhao;Yingbing Tian;Huihui Zhang;Lianhua Qu;Yu Chen;Qing Liu;Ying luo;Xiaoming Wu
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-1; doi:10.7150/ijbs.31451; in press
[Author manuscript]

Co-expression network analysis of lncRNAs and mRNAs in Rats liver tissue reveals the complex interactions in response to pathogenic cytotoxicity
Dongliang Leng, Chen Huang, Kuan Cheok Lei, Shixue Sun, Xiaohua Douglas Zhang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-5; doi:10.7150/ijbs.33735; accepted
[Author manuscript]

Nuclear localization of Desmoplakin and its involvement in telomere maintenance
Peipei Li, Yuan Meng, Yuan Wang, Jingjing Li, Manting Lam, Li Wang, Li-jun Di
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-5-1; doi:10.7150/ijbs.34450; accepted
[Author manuscript]

The Grass Carp Genomic Visualization Database (GCGVD): an informational platform for genome biology of grass carp
Min Tang, Ying Lu, Zhongmin Xiong, Ming Chen, Yufang Qin
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-5; doi:10.7150/ijbs.32860; in press
[Author manuscript]

Analyzing Complexity and Fractality of Glucose Dynamics in a Pregnant Woman with Type 2 Diabetes under Treatment
Xiaoyan Chen, Dandan Wang, Jinxiang Lin, Teng Zhang, Shunyou Deng, Lianyi Huang, Yu Jin, Chang Chen, Zhaozhi Zhang, Baoqing Sun, Paul Bogdan and Xiaohua Douglas Zhang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-6-1; doi:10.7150/ijbs.33825; accepted
[Author manuscript]

Osimertinib and pterostilbene in EGFR-mutation-positive non-small cell lung cancer (NSCLC)
Jillian Wilhelmina Paulina Bracht, Niki Karachaliou, Jordi Berenguer, Carlos Pedraz-Valdunciel, Martyna Filipska, Carles Codony-Servat, Jordi Codony-Servat, Rafael Rosell
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-4-21; doi:10.7150/ijbs.32889; accepted
[Author manuscript]

Ciliary IFT80 regulates dental pulp stem cells differentiation by FGF/FGFR1 and Hh/BMP2 signaling
Xue Yuan, Min Liu, Xu Cao, Shuying Yang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-2-20; doi:10.7150/ijbs.27231; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.