International Journal of Biological Sciences

Impact factor
4.057

ISSN 1449-2288

News feeds of IJBS published articles
Manuscript login
Account
Submit

open access Global reach, higher impact

Journal of Genomics in PubMed Central. Submit manuscript now...

Theranostics

International Journal of Medical Sciences

Journal of Cancer

Journal of Genomics

Nanotheranostics

Oncomedicine

Journal of Biomedicine

PubMed Central Indexed in Journal Impact Factor
Google

Online advance articles

Prognostic score predicts survival in HPV-negative head and neck squamous cell cancer patients
Xu Qian, Duc T. Nguyen, Yue Dong, Branko Sinikovic, Andreas M. Kaufmann, Jeffrey N. Myers, Andreas E. Albers, Edward A. Graviss
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.33329; accepted
[Author manuscript]

Nuclear CD44 Mediated by Importin β Participated in Naïve Genes Transcriptional Regulation in C3A-iCSCs
Ming Su; Peipei Wang; Xuan Wang; Mingzhi Zhang; Shiruo Wei; Kaiyu Liu; Shuo Han;Xu Han; Yue Deng; Li Shen
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.28235; accepted
[Author manuscript]

Aplnra/b Sequentially Regulate Organ Left-right Patterning via Distinct Mechanisms
Chengke Zhu, Zhenghua Guo, Yu Zhang, Min Liu, Bingyu Chen, Kang Cao, Yongmei Wu, Wenqing Yin, Min Yang, Haixia Zhao, Haoran Tai, Yu Ou, Xiaoping Yu, Chi Liu, Shurong Li, Binying Su, Yi Feng, Sizhou Huang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.30100; accepted
[Author manuscript]

Metabolic intermediates in tumorigenesis and progression
Yuchen He; Menghui Gao; Haosheng Tang; Yiqu Cao; Shuang Liu; Yongguang Tao
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.33496; accepted
[Author manuscript]

A CRISPR interference of CBP and p300 selectively induced synthetic lethality in bladder cancer cells in vitro
Jianfa Li, Tiefu Xiong, Changshui Zhuang, Chengle Zhuang, Yawen Li, Jing Ye, Yaoting Gui
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.32332; accepted
[Author manuscript]

P11 loss-of-function is associated with decreased cell proliferation and neurobehavioral disorders in mice
Guosheng Liu, Yabo Wang, Weixin Zheng, Hanhua Cheng, Rongjia Zhou
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.33773; accepted
[Author manuscript]

A mathematical modelling of initiation of dendritic cells-induced T cell immune response
Wen-zhu Huang, Wen-hui Hu, Yun Wang, Jin Chen, Zu-quan Hu, Jing Zhou, Lina Liu, Wei Qiu, Fu-zhou Tang, Shi-chao Zhang, Yan Ouyang, Yuan-nong Ye, Jin-hua Long, Zhu Zeng
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.33412; accepted
[Author manuscript]

Combined Features Based on Preoperative Controlling Nutritional Status Score and Circulating Tumor Cell Status Predict Prognosis for Colorectal Cancer Patients Treated with Curative Resection
Chaogang Yang, Chen Wei, Shuyi Wang, Song Han, Dongdong Shi, Chunxiao Zhang, Xiaobin Lin, Rongzhang Dou, Bin Xiong
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.33671; accepted
[Author manuscript]

CSN6 promotes the migration and invasion of cervical cancer cells by inhibiting autophagic degradation of cathepsin L
Zun Mao, Miao-Miao Sang, Cheng Chen, Wen-Tao Zhu, Yu-Sen Gong, Dong Sheng Pei
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.32987; accepted
[Author manuscript]

Construing the biochemical and molecular mechanism underlying the in vivo and in vitro chemotherapeutic efficacy of Ruthenium-baicalein complex in colon cancer
Yixuan Wang, Li Bian, Tania Chakraborty, Torsha Ghosh, Pallakhi Chanda, Souvik Roy
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-13; doi:10.7150/ijbs.31143; in press
[Author manuscript]

Circular RNA CircCACTIN Promotes Gastric Cancer Progression by Sponging MiR-331-3p and Regulating TGFBR1 Expression
Luo Zhang, Xing Song, Xin Chen, Qi Wang, Xiao Zheng, Changping Wu, Jingting Jiang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-2-28; doi:10.7150/ijbs.31533; in press
[Author manuscript]

miR-30e-5p mitigates hypoxia -induced apoptosis in human stem cell-derived cardiomyocytes by suppressing Bim
Mo Binhai Li Lang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-13; doi:10.7150/ijbs.31099; in press
[Author manuscript]

The nuclear export and ubiquitin-proteasome-dependent degradation of PPARg induced by angiotensin II
Li Sun, Ka Bian
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.29741; accepted
[Author manuscript]

Epigenetic down-regulation of Sirt 1 via DNA methylation and oxidative stress signing contributes to the gestational diabetes mellitus-induced fetal programming of heart ischemia-sensitive phenotype in late life
Zewen, Lei Gong, Peng Zhang, Yong Li, Bailin Liu, Lubo Zhang, Jian Zhuang, DaLiao Xiao
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-13; doi:10.7150/ijbs.33044; in press
[Author manuscript]

Taurine transporter regulates adipogenic differentiation of human adipose-derived stem cells through affecting Wnt/β-catenin signaling pathway
Xiaodan Hou, Zhixue Wang, Fang Ding, Yang He, Pengyuan Wang, Xia Liu, Feng Xu, Jun Wang, Yili Yang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-2-20; doi:10.7150/ijbs.31794; in press
[Author manuscript]

Emerging roles of p53 related lncRNAs in cancer progression: A systematic review
Tian Lin, Ping-Fu Hou, Sen Meng, Fang Chen, Tao Jiang, Min-Le Li, Mei-Lin Shi, Jin-Jin Liu, Jun-Nian Zheng, Jin Bai
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-3-22; doi:10.7150/ijbs.33218; accepted
[Author manuscript]

Inflammatory and senescent phenotype of pancreatic stellate cells induced by sqstm1 downregulation facilitates pancreatic cancer progression
Chuxiao Shao, Chaoyong Tu, Xiangdong Cheng, Zhiyuan Xu, Xiaoguang Wang, Wei Chen
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-2-20; doi:10.7150/ijbs.27825; in press
[Author manuscript]

Synthetic-evolution reveals narrow paths to regulation of the Saccharomyces cerevisiae mitotic kinesin-5 Cin8
Alina Goldstein, Darya Goldman, Ervin Valk, Mart Loog, Liam J. Holt, and Larisa Gheber
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.30543; in press
[Author manuscript]

ASB6 Promotes the Stemness Properties and Sustains Metastatic Potential of Oral Squamous Cell Carcinoma Cells by Attenuating ER Stress
Kai-Feng Hung, Po-Chen Liao, Chih-Kai Chen, Yueh-Ting Chiu, Dong-Hui Cheng, Masaoki Kawasumi, Shou-Yen Kao, Jeng-Fan Lo
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-2-20; doi:10.7150/ijbs.31484; in press
[Author manuscript]

Hypoxia-mimicking cobalt-doped borosilicate bioactive glass scaffolds with enhanced angiogenic and osteogenic capacity for bone regeneration
Zhengwei Deng, Bocai Lin, Zenghui Jiang, Wenhai Huang, Jiusheng Li, Xiangqiong Zeng, Hui Wang, Deping Wang, Yadong Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.32358; in press
[Author manuscript]

Ciliary IFT80 regulates dental pulp stem cells differentiation by FGF/FGFR1 and Hh/BMP2 signaling
Xue Yuan, Min Liu, Xu Cao, Shuying Yang
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-2-20; doi:10.7150/ijbs.27231; accepted
[Author manuscript]

Cryptotanshinone suppresses non-small cell lung cancer via microRNA-146a-5p/EGFR axis
Pengfei Qi, Yanli Li, Xiaomin Liu, Fatemeh.A.Jafari, Xinju Zhang, Qiangling Sun, Zhongliang Ma
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.31277; in press
[Author manuscript]

FOXA1 Captures Triple Negative Breast Cancer Features By Transcriptionally Suppressing SOD2 And IL6
Xiaofeng Dai, Hongye Cheng, Xiao Chen, Qiuwu Fang, Ting Li, Jia Zhang, Guoyin Jin, Dongyan Cai, Zhaohui Huang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.31009; in press
[Author manuscript]

The Antioxidant MitoQ Protects Against CSE-Induced Endothelial Barrier Injury and Inflammation by Inhibiting ROS and Autophagy in Human Umbilical Vein Endothelial Cells
Sha Chen, Yu wang, Hailin Zhang, Ran Chen, Fangfang Lu, Zhengmao Li, Ting Jiang, Daopeng Lin, Hongyu Zhang, Li Yang, Xiaoxia Kong
Int. J. Biol. Sci. online date 2019-1-25; doi:10.7150/ijbs.30193; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.