Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance publication (bottom of the page), click Submit/replace.


Role of Pyroptosis in Traumatic Brain and Spinal Cord Injuries
Xinli Hu, Huanwen Chen, Hui Xu, Yaosen Wu, Chenyu Wu, Chang Jia, Yao Li, Sunren Sheng, Cong Xu, Huazi Xu, Wenfei Ni, Kailiang Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45467; accepted
[Author manuscript]

How DNA methylation affect the Warburg effect
Xingxin Zhu; Zefeng Xuan; Jun Chen; Zequn Li; Shusen Zheng; Penghong Song
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45420; accepted
[Author manuscript]

Cilostazol alleviate nicotine induced cardiac hypertrophy through modulation of autophagy by CTSB/ROS/p38MAPK/JNK feedback loop
Shu-ya Wang, Xi Ni, Ke-qing Hu, Fan-liang Meng, Min Li, Ting-ting Meng, Hui-hui Wu, Di Ge, Jing Zhao, Ying Li, Guo-hai Su
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.43825; accepted
[Author manuscript]

Function and evolution of RNA N6-methyladenosine modification
Zhi-Man Zhu, Fu-Chun Huo, Dong-Sheng Pei
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45231; in press
[Author manuscript]

Protective role of silibinin against myocardial ischemia/reperfusion injury-induced cardiac dysfunction
Yi-He Chen, Hui Lin, Qian Wang, Jian-Wen Hou, Zhi-Jie Mao, Yi-Gang Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.39259; accepted
[Author manuscript]

5-HT receptor agonist Valerenic Acid enhances the innate immunity signal and suppresses glioblastoma cell growth and invasion
Qingli Lu, Yuan Ding, Yang Li, Qingli Lu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.44906; accepted
[Author manuscript]

Lin28A regulates stem-like properties of ovarian cancer cells by enriching RAN and HSBP1 mRNA and up-regulating its protein expression
Yancheng Zhong, Lanqin Cao, Haotian Ma, Qian Wang, Pingpin Wei, Juan Yang, Yuqing Mo, Lihua Cao, Cijun Shuai, Shuping Peng
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.43504; in press
[Author manuscript]

TNFRSF11B activates Wnt/β-catenin signaling and promotes gastric cancer progression
Fengming Luan, Xiaomei Li, Xiaojing Cheng, Longtao Huangfu, Jing Han, Ting Guo, Hong Du, Xianzi Wen, Jiafu Ji
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.43630; in press
[Author manuscript]

Long noncoding RNA MYLK-AS1 promotes growth and invasion of hepatocellular carcinoma through the EGFR/HER2-ERK1/2 signaling pathway
Juan Liu, Si-yuan Zhao, Qiwei Jiang, Yuanyuan Qu, Xiaomei Huang, Jundong Du, Wanjun Sun, Qinong Ye
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.43062; in press
[Author manuscript]

Dipeptidyl peptidase-4 deficiency effectively protects the brain and neurological function in rodent after acute hemorrhagic stroke
Hon-Kan Yip, Mel S. Lee, Yi-Chen Li, Pei-Lin Shao, John Y. Chiang, Pei-Hsun Sung, Chien-Hui Yang, Kuan-Hung Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42677; accepted
[Author manuscript]

CRISPR/Cas9-related technologies in liver diseases: from feasibility to future diversity
Tao Xu, Li Li, Yu-chen Liu, Wei Cao, Jia-si Chen, Shuang Hu, Ying Liu, Huan Zhou, Yun-liang Li, Hong Zhou, Xiao-ming Meng, Cheng Huang, Lei Zhang, Xiang-peng Hu, Jun Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.33481; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.