Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance publication (bottom of the page), click Submit/replace.


MYC dysfunction modulates stemness and tumorigenesis in breast cancer
Yiqiu Liu, Chengjun Zhu, Lin Tang, Qin Chen, Kun Xu, Xiaoxiang Guan
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.51458; accepted
[Author manuscript]

Repression of FGF signaling is responsible for Dnmt3b inhibition and impaired de novo DNA methylation during early development of in vitro fertilized embryos
Wei Fu, Yuan Yue, Kai Miao, Guangyin Xi, Chao Zhang, Wenjuan Wang, Lei An, Jianhui Tian
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.51607; accepted
[Author manuscript]

Comprehensive Analysis of Two Potential Novel SARS-CoV-2 Entries, TMPRSS2 and IFITM3, in Healthy Individuals and Cancer Patients
Yu-Jun Dai, Wei-Na Zhang, Wei-Da Wang, Si-Yuan He, Cheng-Cai Liang, Da-Wei Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.51234; accepted
[Author manuscript]

The Role of Inflammation in Age-Related Macular Degeneration
Wei Tan, Jingling Zou, Shigeo Yoshida, Bing Jiang, Yedi Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.49890; in press
[Author manuscript]

Postoperative Adjuvant TACE-associated Nomogram for Predicting the Prognosis of Resectable Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombus after Liver Resection
Fuchen Liu, Xinggang Guo, Wei Dong, Wenli Zhang, Shuxun Wei, Shutong Zhang, Xiuli Zhu, Weiping Zhou, Jinmin Zhang, Hui Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.46896; accepted
[Author manuscript]

Monocytes Enhance The Inflammatory Response To TLR2 Stimulation In Aortic Valve Interstitial Cells Through Paracrine Up-regulation Of TLR2 Level
Peijian Zhang, Erlinda The, Balachandar Nedumaran, Lihua Ao, Michael J. Jarrett, Dingli Xu, David A. Fullerton, Xianzhong Meng
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.49332; accepted
[Author manuscript]

S-adenosylmethionine tRNA Modification: Unexpected/Unsuspected Implications of Former/New Players
Raffaella Adami and Daniele Bottai
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.49302; accepted
[Author manuscript]

Multiple Developmental Defects in sox11a Mutant Zebrafish with Features of Coffin-Siris Syndrome
Shaoting Jia, Xingxing Wu, Yunya Wu, Xuefan Cui, BinbinTao, Zuoyan Zhu, Wei Hu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.47510; accepted
[Author manuscript]

The NAD-dependent deacetylase SIRT2 regulates T cell differentiation involved in tumor immune response
Cui Jiang, Jingwei Liu, Min Guo, Xiaoxin Gao, Xuan Wu, Ning Bai, Wendong Guo, Na Li, Fei Yi, Rong Cheng, Hongde Xu, Tingting Zhou, Bo Jiang, Tao Sun, Shi Wei, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.49735; accepted
[Author manuscript]

Poly(U) binding splicing factor 60 promotes renal cell carcinoma growth by transcriptionally upregulating telomerase reverse transcriptase
Qian Long, Guangyu Luo, Yue Yan, Changlin Zhang, Yixin Li, Silei Sui, Tian Tian, Anshi Zhao, Xin An, Fufu Zheng, Dingbo Shi, Miao Chen, Huijuan Qiu, Wuguo Deng
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45115; in press
[Author manuscript]

Histone Deacetylase Inhibitor MPT0B291 Suppresses Glioma Growth In Vitro and In Vivo partially through Acetylation of p53
Batsaikhan Buyandelger, Eli E Bar, Kuo-Sheng Hung, Ruei-Ming Chen, Yung-Hsiao Chiang, Jing-Ping Liou, Huei-Mei Huang and Jia-Yi Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45505; accepted
[Author manuscript]

Downregulated miR-339-5p leads to overexpression of B7-H3 on glioma with tumor progression and invasion
Fengqing Fu, Jiayan Gao, Hanqing Chen, Weipeng Wang, Jing Sun, Xueguang Zhang, Yulun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.46116; accepted
[Author manuscript]

Dipeptidyl peptidase-4 deficiency effectively protects the brain and neurological function in rodent after acute hemorrhagic stroke
Hon-Kan Yip, Mel S. Lee, Yi-Chen Li, Pei-Lin Shao, John Y. Chiang, Pei-Hsun Sung, Chien-Hui Yang, Kuan-Hung Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42677; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.