Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance publication (bottom of the page), click Submit/replace.


The 2019-nCoV outbreak and psychiatric hospitals in China: managing challenges through mental health service reform
Yu-Tao Xiang, Yan-Jie Zhao, Zi-Han Liu, Xiao-Hong Li, Na Zhao, Wen-Wang Rao, Liang-Nan Zeng, Teris Cheung, Chee H. Ng
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45072; accepted
[Author manuscript]

Tribute to health workers in China: a group of respectable population during the outbreak of the COVID-19
Yu-Tao Xiang, Yu Jin, Yu Wang, Qinge Zhang, Ling Zhang, Teris Cheung
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45135; in press
[Author manuscript]

Histone Acetyltransferase (HAT) P300/CBP Inhibitors Induce Synthetic Lethality in PTEN-Deficient Colorectal Cancer Cells through Destabilizing AKT
Yifan Liu, Eun Ju Yang, Changxiang Shi, Pui Kei Mou, Baoyuan Zhang, Changjie Wu, Junfang Lyu, Joong Sup Shim
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42197; accepted
[Author manuscript]

Gen1 mutation caused kidney hypoplasia and defective ureter-bladder connections in mice
Xiaowen Wang, Herui Wang, Jiaojiao Liu, Yinv Gong, Chi Zhang, Francia Fang, Aiguo Li, Xiaohui Wu, Qian Shen, Hong Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42855; accepted
[Author manuscript]

Progression of mental health services during the COVID-19 outbreak in China
Wen Li, Yuan Yang, Zi-Han Liu, Yan-Jie Zhao, Qinge Zhang, Ling Zhang, Teris Cheung, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45120; accepted
[Author manuscript]

Osblr8 orchestrates intrachromosomal loop structure required for maintaining stem cell pluripotency
Yanbo Zhu, Zi Yan, Zhonghua Du, Shiling Zhang, Changhao Fu, Ying Meng, Xue Wen, Yizhuo Wang, Andrew R. Hoffman, Ji-Fan Hu, Jiewei Cui, Wei Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45112; accepted
[Author manuscript]

The Role of D-3-phosphoglycerate Dehydrogenase in Cancers
Xiaoya Zhao, Jianfei Fu, Jinlin Du, Wenxia Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41051; in press
[Author manuscript]

The lncRNA Rhno1/miR-6979-5p/BMP2 axis modulates osteoblast differentiation
Yuan Xiong, Lang Chen, Chenchen Yan, Yori Endo, Bobin Mi, Guohui Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.38930; accepted
[Author manuscript]

Is intensive glucose control bad for critically ill patients? A systematic review and meta-analysis
Ren-qi Yao, Chao Ren, Guo-sheng Wu, Yi-bing Zhu, Zhao-fan Xia, Yong-ming Yao
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.43447; accepted
[Author manuscript]

Noninvasive monitoring of liver metastasis development via combined multispectral photoacoustic imaging and fluorescence diffuse optical tomography
Jonathan Lavaud, Maxime Henry, Pascal Gayet, Arnold Fertin, Julien Vollaire, Yves Usson, Jean-Luc Coll and Véronique Josserand
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.40896; accepted
[Author manuscript]

PPARγ Inhibition Boosts Efficacy of PD-L1 Checkpoint Blockade Immunotherapy Against Murine Melanoma in a Sexually Dimorphic Manner
Bogang Wu, Xiujie Sun, Bin Yuan, Fei Ge, Harshita B. Gupta, Huai-Chin Chiang, Jingwei Li, Yanfen Hu, Tyler J. Curiel, Rong Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42966; in press
[Author manuscript]

STAT4: an immunoregulator contributing to diverse human diseases
Chou Yang, Haoming Mai, Jinxin Peng, Bin Zhou, Jinlin Hou, Deke Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41852; in press
[Author manuscript]

miR-197-3p Represses the Proliferation of Prostate Cancer by Regulating the VDAC1/AKT/β-catenin Signaling Axis
Qiang Huang, Bo Ma, Yixi Su, Kawo Chan, Hu Qu, Jiayu Huang, Dejuan Wang, Jianguang Qiu, Huanliang Liu, Xiangling Yang, Zhongyang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42019; in press
[Author manuscript]

Inflammation-dependent downregulation of miR-532-3p mediates apoptotic signalling in human sarcopenia through targeting BAK1
Fa-Xiu Chen, Yi Shen, Yang Liu, Hai-Feng Wang, Ming Luo
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41641; in press
[Author manuscript]

Nucleotide binding domain and leucine-rich repeat pyrin domain-containing protein 12: characterization of its binding to hematopoietic cell kinase
Yue Zhang, Curtis T. Okamoto
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41798; in press
[Author manuscript]

Stagewise keratinocyte differentiation from human embryonic stem cells by defined signal transduction modulators
Hui Zhong, Zhili Ren, Xiaoyan Wang, Kai Miao, Wenjun Ni, Ya Meng, Ligong Lu, Chunming Wang, Weiwei Liu, Chu-Xia Deng, Ren-He Xu, Guokai Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.44414; in press
[Author manuscript]

Phosphoinositide specific phospholipase Cγ1 inhibition-driven autophagy caused cell death in human lung adenocarcinoma A549 cells in vivo and in vitro
Xiaohong Lu, Haijing Fu, Rui Chen, Yue Wang, Yanyan Zhan, Gang Song, Tianhui Hu, Xuemei Tian, Chun Xia, Bing Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42962; in press
[Author manuscript]

B7-H3, a checkpoint molecule, as a target for cancer immunotherapy
Shuo Yang, Wei Wei, Qi Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41105; accepted
[Author manuscript]

Bisdemethoxycurcumin enhances the sensitivity of non-small cell lung cancer cells to icotinib via dual induction of autophagy and apoptosis
Min Xiang, He-Guo Jiang, Yang Shu, Yu-Jiao Chen, Jun Jin, Yu-Min Zhu, Mei-Yu Li, Jian-Nong Wu, Jia Li, ✉
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.40042; in press
[Author manuscript]

The role of WT1 in breast cancer: clinical implications, biological effects and molecular mechanisms
Ye Zhang, Wen-Ting Yan, Ze-Yu Yang, Yan-Ling Li, Jun Jiang, Yi Zhang, Xiao-Wei Qi
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.39958; in press
[Author manuscript]

Label-free multiphoton imaging to assess neoadjuvant therapy responses in breast carcinoma
Lianhuang Li, Zhonghua Han, Lida Qiu, Deyong Kang, Zhenlin Zhan, Haohua Tu, and Jianxin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41579; in press
[Author manuscript]

The role of CHK1 varies with the status of oestrogen-receptor and progesterone-receptor in the targeted therapy for breast cancer
Wei Xu, Minghua Huang, Jia Guo, Huiting Zhang, Depeng Wang, Tiantian Liu, Haiting Liu, Shiming Chen, Peng Gao, Kun Mu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41627; in press
[Author manuscript]

Transcription Factor RREB1: From Target Genes Towards Biological Functions
Ya-Nan Deng, Zijing Xia, Peng Zhang, Samina Ejaz, Shufang Liang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.40834; in press
[Author manuscript]

Single-cell RNA-sequencing analysis identifies host long noncoding RNA MAMDC2-AS1 as a co-factor for HSV-1 nuclear transport
Yiliang Wang, Lianzhou Huang, Yun Wang, Weisheng Luo, Feng Li, Ji Xiao, Shurong Qin, Zhaoyang Wang, Xiaowei Song, Yuan Wang, Fujun Jin, Yifei Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42556; in press
[Author manuscript]

Circulating tumor DNA as an emerging liquid biopsy biomarker for early diagnosis and therapeutic monitoring in hepatocellular carcinoma
Xiaolin Wu, Jiahui Li, Asmae Gassa, Denise Buchner, Hakan Alakus, Qiongzhu Dong, Ning Ren, Ming Liu, Margarete Odenthal, Dirk Stippel, Christiane Bruns, Yue Zhao, Roger Wahba
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.44024; in press
[Author manuscript]

Engineering Cellular Signal Sensors based on CRISPR-sgRNA Reconstruction Approaches
Hengji Zhan, Lulu Xiao, Aolin Li, Zhiming Cai, Yuchen Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42299; in press
[Author manuscript]

Inhibition of Autophagy Signaling via 3-methyladenine Rescued Nicotine-Mediated Cardiac Pathological effects and Heart Dysfunctions
Peng Zhang, Yong Li, Yingjie Fu, Lei Huang, Bailin Liu, Shu Qin, Dongying Zhang, Lubo Zhang, Xuesi M Shao and Daliao Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41275; in press
[Author manuscript]

MSTN Mutant Promotes Myogenic Differentiation by Increasing Demethylase TET1 Expression via the SMAD2/SMAD3 Pathway
Li Gao, Miaomiao Yang, Zhuying Wei, Mingjuan Gu, Lei Yang, Chunling Bai, Yunxi Wu, Guangpeng Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.40551; in press
[Author manuscript]

Drp1-mediated mitochondrial fission contributes to baicalein-induced apoptosis and autophagy in lung cancer via activation of AMPK signaling pathway
Xiaohong Deng, Jingjing Liu, Lantao Liu, Xianjun Sun, Jianhua Huang, Jingcheng Dong
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41768; in press
[Author manuscript]

TBC1D25 Regulates Cardiac Remodeling Through TAK1 Signaling Pathway
Sen Guo, Yuan Liu, Lu Gao, Fankai Xiao, Jihong Shen, Shiying Xing, Fan Yang, Wencai Zhang, Qiangwei Shi, Yan Li, Luosha Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41130; in press
[Author manuscript]

Downregulation of Nitric Oxide Collaborated with Radiotherapy to Promote Anti-Tumor Immune Response via Inducing by CD8+ T Cell Infiltration
Jieyu Xu, Yuan Luo, Cheng Yuan, Linzhi Han, Qiuji Wu, Liexi Xu, Yuke Gao, Yingming Sun, Shijing Ma, Guiliang Tang, Shuying Li, Wenjie Sun, Yan Gong, Conghua Xie
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41653; in press
[Author manuscript]

Quantitative determination of niraparib and olaparib tumor distribution by mass spectrometry imaging
Lavinia Morosi, Cristina Matteo, Tommaso Ceruti, Silvia Giordano, Marianna Ponzo, Roberta Frapolli, Massimo Zucchetti, Enrico Davoli, Maurizio D’Incalci, and Paolo Ubezio
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.41395; in press
[Author manuscript]

The Effect of HMGA1 in LPS-induced Myocardial Inflammation
Zhu-Lan Cai, Yuan Yuan, Bo Shen, Chen Liu, Qing-Wen Xie, Tong-Tong Hu, Qi Yao, Qing-Qing Wu, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.39947; accepted
[Author manuscript]

CRISPR/Cas9-related technologies in liver diseases: from feasibility to future diversity
Tao Xu, Li Li, Yu-chen Liu, Wei Cao, Jia-si Chen, Shuang Hu, Ying Liu, Huan Zhou, Yun-liang Li, Hong Zhou, Xiao-ming Meng, Cheng Huang, Lei Zhang, Xiang-peng Hu, Jun Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.33481; accepted
[Author manuscript]

A novel versatile vehicle-like drug delivery 3D printing scaffold and its application for a rat femoral bone repairing in vitro and in vivo
Hui Wang, Zhengwei Deng, Lianfeng Dong, Xin Qi, Yiwei Hu, Bocai Lin, Deping Wang, Jiusheng Li, Xiangqiong Zeng, Yadong Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.37552; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.