Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Submit/replace.


The emerging roles of m6A modification in liver carcinogenesis
Xue-yin Pan, Cheng Huang, Jun Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.50003; in press
[Author manuscript]

circRNA ciRS-7: a novel oncogene in multiple cancers
Junwen Chen, Jun Yang, Xiang Fei, Xia Wang, Kefeng Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.54292; accepted
[Author manuscript]

SOX13/TRIM11/YAP axis promotes the proliferation, migration and chemoresistance of anaplastic thyroid cancer
Jianing Tang, Zelin Tian, Xing Liao, and Gaosong Wu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.54194; accepted
[Author manuscript]

NETO2 promotes esophageal cancer progression by inducing proliferation and metastasis via PI3K/AKT and ERK pathway
Jia-cheng, Xu, Tian-yin, Chen, Le-tai Liao, Tao Chen, Quan-lin Li, Jia-xin Xu, Jian-wei Hu, Ping-hong Zhou,Yi-qun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.53795; in press
[Author manuscript]

Involvement of miR-619-5p in resistance to cisplatin by regulating ATXN3 in oral squamous cell carcinoma
An Song, Yuanyuan Wu, Weiming Chu, Xueming Yang, Zaiou Zhu, Enshi Yan, Wei Zhang, Xu Ding, Jinhai Ye, Yunong Wu, Yang Zheng, Xiaomeng Song
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.54014; in press
[Author manuscript]

The Association of Metabolic Syndrome and Its Components with the Incidence and Survival of Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis
Fei Han; Guanghai Wu; Shuai Zhang; Judong Zhang; Yongjie Zhao; Jing Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.52452; accepted
[Author manuscript]

miR-340: A multifunctional role in human malignant diseases
Zheng Huang, Yesha Xu, Maoping Wan, Xixi Zeng, Jianmin Wu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.51123; in press
[Author manuscript]

A Perspective Of Intestinal Immune-Microbiome Interactions In Alcohol-Associated Liver Disease
Ryan Bruellman, Cristina Llorente
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.53589; in press
[Author manuscript]

A review of physiological and cellular mechanisms underlying fibrotic postoperative adhesion
Qiongyuan Hu, MD;Meng Wang, MD; Song liu, MD; Wenxian Guan, MD
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.54403; in press
[Author manuscript]

The IFN-γ-IDO1-kynureine pathway-induced autophagy in cervical cancer cell promotes phagocytosis of macrophage
Shao-Liang Yang, Hai-Xia Tan, Tian-Tian Niu, Yu-Kai Liu, Chun-Jie Gu, Da-Jin Li, Ming-Qing Li, Hai-Yan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.51241; accepted
[Author manuscript]

The role of miR-320 in glucose and lipid metabolism disorder-associated diseases
Hengzhi Du, Yanru Zhao, Zhongwei Yin, Dao Wen Wang, and Chen Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.53419; accepted
[Author manuscript]

Novel Functions of CD147 in the Mitochondria Exacerbates Melanoma Metastasis
Lixia Lu,Jianglin Zhang,Pingping Gan,Lisha Wu, Xu Zhang,Cong peng ,Jianda Zhou, Xiang Chen,Juan Su
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.52043; in press
[Author manuscript]

HES1 promotes breast cancer stem cells by elevating Slug in triple-negative breast cancer
Xiaoying Li, Yang Li, Xianqiang Du, Xu Wang, Shu Guan, Yu Cao, Feng Jin, Feng Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.53477; in press
[Author manuscript]

CDH1 is Identified as A Therapeutic Target for Skin Regeneration after Mechanical Loading
Xiaolu Huang, Xiao Liang, Yiwen Zhou, Haizhou Li, Hengyu Du, Yinjun Suo, Wenhui Liu, Rui Jin, Bangda Chai, Ran Duan, and Qingfeng Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.51309; accepted
[Author manuscript]

Tight Junctions And Their Regulation By Non-coding RNAs
Xiaojiao Zhao, Hongliang Zeng, Li Lei, Xiaoliang Tong, Lun Yang, Yan Yang, Si Li, Ying Zhou, Liping Luo, Jinhua Huang, Rong Xiao, Jing Chen, Qinghai Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45885; accepted
[Author manuscript]

Downregulated miR-339-5p leads to overexpression of B7-H3 on glioma with tumor progression and invasion
Fengqing Fu, Jiayan Gao, Hanqing Chen, Weipeng Wang, Jing Sun, Xueguang Zhang, Yulun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.46116; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.