Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance publication (bottom of the page), click Submit/replace.


E2F8 Induces Proliferation and Invasion through the Epithelial-Mesenchymal Transition Pathway in Cervical Cancer
Lee Kyung Kim, Sun-Ae Park, Kyung Jin Eoh, Tae-Hwe Heo, Young Tae Kim and Hee Jung Kim
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.37686; accepted
[Author manuscript]

Compound C Enhances The Anticancer Effect Of Aspirin In HER-2-Positive Breast Cancer By Regulating Lipid Metabolism In An AMPK-Independent Pathway
Ying Wu, Bohua Yan, Wenqin Xu, Lili Guo, Zhe Wang, Guoyin Li, Niuniu Hou, Jian Zhang, Rui Ling
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.39936; accepted
[Author manuscript]

Cdh1 functions as an oncogene by inducing self-renewal of lung cancer stem-like cells via oncogenic pathways
Ting Ye, Jingyuan Li, Zhiwei Sun, Doudou Liu, Bin ZengQiting Zhao, Jianyu Wang, and H. Rosie Xing
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38672; accepted
[Author manuscript]

Soluble CD83 alleviates experimental allergic rhinitis through modulating antigen-specific Th2 cell property
Yong-Jin Wu, Yan-Nan Song, Xiao-Rui Geng, Fei Ma, Li-Hua Mo, Xiao-Wen Zhang, Da-Bo Liu, Zhi-Gang Liu, Ping-Chang Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38722; in press
[Author manuscript]

Ruxolitinib Alleviates Renal Interstitial Fibrosis in UUO Mice
Yu Bai, Wei Wang, Ping Yin, Jian Gao, Lei Na, Yu Sun, Zhuo Wang, Zhongbo Zhang, Chenghai Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.39024; in press
[Author manuscript]

Precise hepatectomy in the intelligent digital era
Hao Chen, Yuchen He, Weidong Jia
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.39387; accepted
[Author manuscript]

TIPE regulates VEGFR2 expression and promotes angiogenesis in colorectal cancer
Mengya Zhong, Nini Li, Xingfeng Qiu, Yuhan Ye, Huiyu Chen, Jianyu Hua, Guohong Zhuang, Ping Yin
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.37906; in press
[Author manuscript]

Contents, Construction Methods, Data Resources, and Functions Comparative Analysis of Bacteria Databases
Jie Li, Zhuo Chen, Yadong Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.39289; accepted
[Author manuscript]

A Real-World Study on Diagnosis and Treatment of Uterine Sarcoma in Western China
Dan Li, Na Yin, Guobo Du, Shaohua Wang, Zhibo Xiao, Jinyun Chen, Wenzhi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.39773; in press
[Author manuscript]

Silencing of brain-expressed X-linked 2 (BEX2) promotes colorectal cancer metastasis through the Hedgehog signaling pathway
Yinuo Tan, Yeting Hu, Qian Xiao, Yang Tang, Haiyan Chen, Jinjie He, Liubo Chen, Kai Jiang, Zhanhuai Wang, Ying Yuan, Kefeng Ding
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38431; accepted
[Author manuscript]

Prognostic value of a novel multi-mRNA signature for predicting relapse of cholangiocarcinoma
Han Guo, Jie Cai, Bingrui Wang, Bijun Qiu, Xiang Li, Xiaoye Qu, Hongting Huang, Xianming Kong, Xuehua Sun, Yueqiu Gao, Qiang Xia, †, Hailong Wu, †, Xiaoni Kong, †
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38846; accepted
[Author manuscript]

25-Hydroxycholesterol protects against myocardial ischemia reperfusion injury via inhibiting PARP activity
Suying Lv, Chenhui Ju, Minglu Liang, Feng Zhu, Cheng Wang, Jiangtong Peng, Dan Huang, Kai Huang, Min Cheng, Fengxiao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.35075; accepted
[Author manuscript]

Metformin induces cell cycle arrest, apoptosis and autophagy through ROS/JNK signaling pathway in human osteosarcoma
Bo Li; Pingting Zhou; Kehan Xu; Jiao Jian; Wei Xu; Haifeng Wei; Xinghai Yang; Tianrui Chen; Wei Wan; Jianru Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.33787; in press
[Author manuscript]

DHA Sensor GPR120 in Host Defense Exhibits the Dual Characteristics of Regulating Dendritic Cell Function and Skewing the Balance of Th17/Tregs
Caiquan Zhao, Jinxiu Zhou, Yanqing Meng, Niu Shi, Xiao Wang, Ming Zhou, Guangpeng Li, Yang Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.39551; accepted
[Author manuscript]

Transforming growth factor beta (TGF-β) is activated by the CtBP2-p300-AP1 transcriptional complex in chronic renal failure
Ping Zhou, Xiaoxiao Wan, Yan Zou, Zhi Chen, Aimin Zhong
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38841; in press
[Author manuscript]

MiR-4319 induces an inhibition of epithelial-mesenchymal transition and prevents cancer stemness of HCC through targeting FOXQ1
Shaoshan Han, Yu shi, Liankang Sun, Zhikui Liu, Tao Song, Qingguang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38000; in press
[Author manuscript]

Exosomal miRNA-155 inhibits EV-A71 infection through targeting PICALM
Jing Wu, Jiaqi Gu, Li Shen, Daihua Fang, Xinran Zou, Yuwen Cao, Shengjun Wang, Lingxiang Mao
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.36388; in press
[Author manuscript]

G721-0282 inhibits cell growth and induces apoptosis in human osteosarcoma through down-regulation of the STAT3 pathway
Kyung-Ran Park, Hyung-Mun Yun, Jin Tae Hong
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.37781; in press
[Author manuscript]

Empagliflozin Attenuates Hyperuricemia By Upregulation of ABCG2 Via AMPK/AKT/CREB Signaling Pathway
Yun-hong Lu, Yun-peng Chang, Ting Li, Chun-jun Li, Xiao-yu Li, Mei Xue, Ying Cheng, Zi-yu Meng, Zhe Han, Bei Sun, Li-ming Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.33007; accepted
[Author manuscript]

Nicotinamide Riboside Enhances Mitochondrial Proteostasis and Adult Neurogenesis through Activation of Mitochondrial Unfolded Protein Response Signaling in the Brain of ALS SOD1G93A Mice
Qi Zhou, Lei Zhu, Weiwen Qiu, Yue Liu, Fang Yang, Wenzhi Chen, Renshi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38487; in press
[Author manuscript]

GATA Binding Protein 4 Regulates Tooth Root Dentin Development via FBP1
Yuxin Zhang, Zhiwen Yang, Wenhao Qin, Wenjing Chen, Shuyu Guo, Junqing Ma
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.36567; in press
[Author manuscript]

Integrin α1 promote tumorigenicity and progressive capacity of human colorectal cancer cells
Hai Li, Yong Wang, Shi-kuo Rong, Ling Li, Tuo Chen, Ya-yun Fan, Yu-feng Wang, Chun-rong Yang Chun Yang, William C. Cho, Jiali Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.37275; accepted
[Author manuscript]

Hydrogen sulfide regulate endoplasmic reticulum stress in diseases
Honggang Wang, Xingzhuo Shi, Mengyuan Qiu, Shuangyu Lv
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38143; in press
[Author manuscript]

GBDTCDA: Predicting circRNA-disease Associations Based on Gradient Boosting Decision Tree with Multiple Biological Data Fusion
Xiujuan Lei, Zengqiang Fang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.33806; in press
[Author manuscript]

Bovid microRNAs involved in the process of spermatogonia differentiation into spermatocytes
Chuanfei Xu, Mujahid ali Shah, TserangDonko Mipam, Shixin Wu, Chuanping Yi, Hui Luo, Meng Yuan, Zhixin Chai, Wangsheng Zhao& Xin Cai
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38232; in press
[Author manuscript]

LncARSR sponges miR-129-5p to promote proliferation and metastasis of bladder cancer cells through increasing SOX4 expression
Chunxian Liao, Zhaolin Long, Xinji Zhang, Jianli Cheng, Fuming Qi, Shihao Wu, Tao Huang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.39461; in press
[Author manuscript]

Long non-coding RNA steroid receptor activator promotes the progression of endometrial cancer via Wnt/ β-catenin signaling pathway
Sun-Ae Park, Lee Kyung Kim, Young Tae Kim, Tae-Hwe Heo, Hee Jung Kim
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.35643; in press
[Author manuscript]

Publication Trends of Research on Sepsis and Host Immune Response During 1999-2019: A 20-year Bibliometric Analysis
Ren-qi Yao, Chao Ren, Jun-nan Wang, Guo-sheng Wu, Xiao-mei Zhu, Zhao-fan Xia, Yong-ming Yao
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.37496; in press
[Author manuscript]

Gut Microbiota as Diagnostic Tools for Mirroring Disease Progression and Circulating Nephrotoxin Levels in Chronic Kidney Disease: Discovery and Validation Study
I-Wen Wu, Chan-Yu Lin, Lun-Ching Chang, Chin-Chan Lee, Chih-Yung Chiu, Heng-Jung Hsu, Chiao-Yin Sun, Yuen-Chan Chen, Yu-Lun Kuo, Chi-Wei Yang, Sheng-Siang Gao, Wen-Ping Hsieh, Wen-Hung Chung, Hsin-Chih Lai, Shih-Chi Su
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.37421; in press
[Author manuscript]

Macrophage Colony-stimulating Factor Mediates the Recruitment of Macrophages in Triple negative Breast Cancer
Xiaoqing Lu, Rui Yang, Lichao Zhang, Yanfeng Xi, Jiping Zhao, Fusheng Wang, Huanhu Zhang, Zhuoyu Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.39063; in press
[Author manuscript]

HCRP-1 regulates cell migration, invasion and angiogenesis via Src/ FAK signaling in human prostate cancer
Feifei Chen, Jianqiang Wu, Jingwei Teng, Wang Li, Junnian Zheng, Jin Bai
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38112; in press
[Author manuscript]

LRRC75A antisense lncRNA1 knockout attenuates inflammatory responses of bovine mammary epithelial cells
Xixi Wang, Hao Wang, Ruiqi Zhang, Dan Li, Ming-Qing Gao
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38214; in press
[Author manuscript]

Gut microbiome associated with APC gene mutation in patients with intestinal adenomatous polyps
Siyuan Liang, Yan Mao, Ming Liao, Yansong Xu, Yingchun ChenXiaoliang Huang, Chuangyi WeiChangtao Wu, Qiuyan Wang, Xiaoyan Pan, and Weizhong Tang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.37399; in press
[Author manuscript]

Identification and characterization of chemical components in the bioactive fractions of Cynomorium coccineum that possess anticancer activity
Xiangmin Li, Mouna Sdiri, Juanjuan Peng, Yizhen Xie, Burton B Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38475; in press
[Author manuscript]

Sphingolipidomic Analysis of C. elegans Reveals Development- and Environment-dependent Metabolic Features
Xiaoxiang Cheng, Xue Jiang, Kin Yip Tam, Gang Li, Jun Zheng and Hongjie Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.30499; in press
[Author manuscript]

Andrographolide Protects Against Adverse Cardiac Remodeling After Myocardial Infarction Through Enhancing Nrf2 Signaling Pathway
Saiyang Xie, Wei Deng, Jiaojiao Chen, Qing-Qing Wu, Hongjian Li, Juan Wang, Li Wei, Chen Liu, Mingxia Duan, Zhulan Cai, Qingwen Xie, Tongtong Hu, Xiaofeng Zeng, Qizhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.37269; in press
[Author manuscript]

Up-regulation of RNA Binding Proteins Contributes to Folate Deficiency-Induced Neural Crest Cells Dysfunction
Wenbo Liu, Kang Wang, Xiaoyan Lv, Qian Wang, Xiu Li, Zhigang Yang, Xia Liu, Yan Li, Xin Fu, Ran Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.33976; in press
[Author manuscript]

Fangchinoline protects against bone loss in OVX mice via inhibiting osteoclast formation, bone resorption and RANKL-induced signalling
Lin Zhou, Guoju Hong, Qian Liu, Fangming Song, Jinmin Zhao, Jinbo Yuan, Jennifer Tickner, Jiake Xu
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.37162; accepted
[Author manuscript]

Hydrogen sulfide treatment alleviated ventilator-induced lung injury through regulation of autophagy and endoplasmic reticulum stress
Xiaoli Ge, Jian Sun, Aihua Fei, Chengjin Gao, Shuming Pan, Zengbin Wu
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38315; in press
[Author manuscript]

LncRNA SLCO4A1-AS1 predicts poor prognosis and promotes proliferation and metastasis via the EGFR/MAPK pathway in colorectal cancer
Rui Tang, Ping Zhang, Junking Chen, Mengtian Tang, Zhiqiang Liao, Lianqing Zhou, Shaolin Nie, Yanyan Tang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.38041; in press
[Author manuscript]

Upregulation of miR-335-3p by NF-κB Transcriptional Regulation Contributes to the Induction of Pulmonary Arterial Hypertension via APJ during Hypoxia
Junming Fan, Xiaofang Fan, Hui Guang, Xiaoqiong Shan, Qiuyun Tian, Fukun Zhang, Ran Chen, Fangzhou Ye, Hui Quan, Haizeng Zhang, Lu Ding, Zhuohui Gan, Feng Xue, Yongyu Wang, Sunzhong Mao, Lianggang Hu, Yongsheng Gong
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.34517; in press
[Author manuscript]

PM2.5 exposure induces vascular dysfunction via NO generated by iNOS in lung of ApoE-/- mouse
Min-hui Long, Xiao-Ming Zhu, Qin Wang, Yao Chen, Xiang-dong Gan, Fei Li, Wei-Wei Xing, Wen-Liang Fu, Wen-Rong Xia, Dong-Qun Xu, Dong-Gang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.36073; in press
[Author manuscript]

Reno-protection of Urine-derived Stem Cells in A Chronic Kidney Disease Rat Model Induced by Renal Ischemia and Nephrotoxicity
Chao Zhang, Sunil K. George, Rongpei Wu, Parth Udayan Thakker, Mehran Abolbashari, Tae-Hyoung Kim, In Kap Ko, Yuanyuan Zhang, Yinghao Sun, John Jackson, Sang Jin Lee, James J. Yoo, and Anthony Atala
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.37550; in press
[Author manuscript]

Shikonin induces colorectal carcinoma cells apoptosis and autophagy by targeting galectin-1/JNK signaling axis
Nan Zhang, Fu Peng, Yujia Wang, Li Yang, Fengbo Wu, Xiaoyun Wang, Cui Ye, Bo Han, and Gu He
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.36955; in press
[Author manuscript]

A Long Non-coding RNA Lnc712 Regulates Breast Cancer Cell Proliferation
Yue Cui, Chunxiao Lu, Zhiming Zhang, Aiqin Mao, Lei Feng, Li Fu, Feng Gu, Xin Ma, Dongxu He
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.36429; in press
[Author manuscript]

Current Status of Therapeutic Approaches Against Peripheral Nerve Injuries: A Detailed Story from Injury to Recovery
Ghulam Hussain, Jing Wang, Azhar Rasul, Haseeb Anwar, Muhammad Qasim, Shamaila Zafar, Nimra Aziz, Aroona Razzaq, Rashad Hussain, Jose-Luis Gonzalez de Aguilar and Tao Sun
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.35653; in press
[Author manuscript]

Inhibition of PERK Signaling Prevents Glucocorticoid-induced Endotheliocyte Apoptosis and Osteonecrosis of the Femoral head
Yanchun Gao, Hongyi Zhu, Qiyang Wang, Yong Feng, Changqing Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.35256; accepted
[Author manuscript]

The Function of Pre-mRNA Alternative Splicing in Mammal Spermatogenesis
Huibin Song, Ling Wang, Dake Chen, Fenge Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.34422; in press
[Author manuscript]

Legumain promotes gastric cancer progression through tumor-associated macrophages in vitro and in vivo
Hongbin Wang, Binghong Chen, Yingying Lin, Yi Zhou, Xiaobo Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; doi:10.7150/ijbs.36467; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.