Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Click Manage online advance (at the bottom of the page).


RhoJ facilitates angiogenesis in glioblastoma via JNK/VEGFR2 mediated activation of PAK and ERK signaling pathways
Mei Wang-, Chengfei Zhang, Qian Zheng, Zhijie Ma, Min Qi, Guangfu Di, Shizhang Ling, Haojun Xu, Bin Qi, Chengyun Yao, Hongping Xia, Xiaochun Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65653; accepted
[Author manuscript]

SOX8 Affects Tumoral SPARC Expression by Regulating EZH2 to Attenuate Effectiveness of albumin-bound paclitaxel in PDAC
Shuai Yuan; Jie Xu; Bodong Zhou; Yizhang Zhou; Mingxiao Lang; Junli Cao; Zhe Liu; Shengyu Yang; Song Gao; Jihui Hao
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.64752; accepted
[Author manuscript]

Diverse Ras-related GTPase DIRAS2, downregulated by PSMD2 in a proteasome-mediated way, inhibits colorectal cancer proliferation by blocking NF-κB signaling
ke Ying, Chan Wang, Shuiping Liu, Yeye Kuang, Qian Tao, Xiaotong Hu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.68312; accepted
[Author manuscript]

A systematic review of Vaccine Breakthrough Infections by SARS-CoV-2 Delta Variant
Mengxin Zhang, Ying Liang, Bang Du, Weyland Cheng, Lifeng Li, Zhidan Yu, Shuying Luo, Yaodong Zhang, Jikui Guan, Huanmin Wang, Xianwei Zhang, Wancun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.68973; in press
[Author manuscript]

Human Organoids as a Promising Platform for Fighting COVID-19
Dong Chen, Xi Su, Haibo Chen, Siyan Chen, Yongsheng Zhao, Wei Wei
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.64993; accepted
[Author manuscript]

Mir-484 contributes to diminished ovarian reserve by regulating granulosa cell function via YAP1-mediated mitochondrial function and apoptosis
Huiying Li, Xiaofei Wang, Hongbei Mu, Qiaojuan Mei, Yu Liu, Zou Min, Ling Zhang, Pig Su and Wenpei Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.68028; accepted
[Author manuscript]

CARD9 regulation and its role in cardiovascular diseases
Haina Zhang, Yeling Wang, Hongbo Men, Wenqian Zhou, Shanshan Zhou, Quan Liu, Lu Cai
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65979; accepted
[Author manuscript]

Secreted Phospholipases A2 – not just Enzymes: Revisited
Adrijan Ivanušec, Jernej Šribar and Igor Križaj
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.68093; in press
[Author manuscript]

The advanced glycation end-products (AGEs)/ROS/NLRP3 inflammasome axis contributes to the delayed diabetic corneal wound healing and nerve regeneration
Luqin Wan, Xiaofei Bai, Qingjun Zhou, Chen Chen, Huifeng Wang, Ting Liu, Junfa Xue, Chao Wei, Lixin Xie
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63219; accepted
[Author manuscript]

High Expression of G6PD Increases Doxorubicin Resistance in Triple Negative Breast Cancer Cells by Maintaining GSH Level
Man Luo, Afu Fu, Renfei Wu, Na Wei, Kai Song, Sierin Lim, Kathy Qian Luo
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65555; accepted
[Author manuscript]

CircCDK14 Promotes Tumor Progression and Resists Ferroptosis in Glioma by Regulating PDGFRA
Simin Chen, Zaoyu Zhang, Baoxin Zhang, Qing Huang, Yi Liu, Yi Qiu, Xinmiao Long, Minghua Wu, Zuping Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.66114; accepted
[Author manuscript]

Propionate alleviates myocardial ischemia-reperfusion injury aggravated by Angiotensin II dependent on caveolin-1/ACE2 axis through GPR41
Fan Deng, Liang-Qing Zhang, Han Wu, Yu Chen, Wen-Qian Yu, Rong-Hui Han, Yuan Han, Xiao-Qi Zhang, Qi-Shun Sun, Ze-Bin Lin, Yu Wang, Yong-Pan Liu, Jing-Yi Chen, Ke-Xuan Liu, Jing-Juan Hu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.67724; in press
[Author manuscript]

The Role of Autophagy in Lamellar Body Formation and Surfactant Production in Type 2 Alveolar Epithelial Cells
Xiaoman Li, Liang Wang, Jialin Hao, Qingfeng Zhu, Min Guo, Changjing Wu, Sihui Li, Qiqiang Guo, Qiuhong Ren, Ning Bai, Fei Yi, Bo Jiang, Wenyu Zhang, Yanling Feng, Hongde Xu, Han Jiang, Xiaoyue Zhai, Guohua Zhang, Hong-Long Ji, Xuesong Yang, Dan Zhang, Jianhua Fu, Jianjun Chang, Xiaoyu Song and Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.64285; accepted
[Author manuscript]

MG53 inhibits cellular proliferation and tumor progression in colorectal carcinoma
Pranav Gupta, Haichang Li, Guan-Nan Zhang, Anna Maria Barbuti, Yuqi Yang, Pei-hui Lin, Chuanxi Cai, Tao Tan, Jianjie Ma, Zhe-Sheng Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.67869; accepted
[Author manuscript]

Neuraminidase 1 deficiency attenuates cardiac dysfunction, oxidative stress, fibrosis, inflammatory via AMPK-Sirt3 pathway in diabetic cardiomyopathy mice
Zhen Guo, Hu Tuo, Nan Tang, Fang-Yuan Liu, Shu-Qing Ma, Peng An, Dan Yang, Min-Yu Wang, Di Fan, Zheng Yang, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.65938; in press
[Author manuscript]

Post-translational Modification in Control of SIRT1 Stability during DNA Damage Response
Chenxi Ouyang, Guang Lu, Weifeng He, Boon-Huat Bay, Han-Ming Shen
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.68587; accepted
[Author manuscript]

Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) inhibition promotes pulmonary metastasis of osteosarcoma by boosting ezrin phosphorylation
Fangfei Li, Xiaoqiu Wu, Xuekun Fu, Jin Liu, Yue Pan, Gary Guishan Xiao, Aiping Lu, Ge Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.58784; accepted
[Author manuscript]

Pharmacologic IRE1α kinase inhibition alleviates aortic dissection by decreasing vascular smooth muscle cells apoptosis
Wenjun Zhang, Kun Gao, Xiaodan Zhong,Mengwen Wang,Yang Xie,Lei Dai, Wanjun Liu,Yujian Liu, Xingwei He, Shiliang LiThati MadhusudhanHongjie Wang,and Hesong Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63593; accepted
[Author manuscript]

The role of melatonin in the treatment of type 2 diabetes mellitus and Alzheimer’s disease
Shengnan Shen, Qiwen Liao, Yin Kwan Wong, Xiao Chen, Chuanbin Yang, Chengchao Xu, Jichao Sun, Jigang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.66871; accepted
[Author manuscript]

Emerging Piezo1 signaling in inflammation and atherosclerosis; a potential therapeutic target
Shafiu A. Umar Shinge, Daifang Zhang, Ahmad Ud Din, Paul Evans, YongMei Nie, FengXu Yu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63819; accepted
[Author manuscript]

Cerebral microinfarct is emergency consequence of Alzheimer's disease: a new insight into development of neurodegenerative diseases
Xinjie Lin,Yong Fan,Fan Zhang and Yao Lin
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.55419; accepted
[Author manuscript]

Downregulated miR-339-5p leads to overexpression of B7-H3 on glioma with tumor progression and invasion
Fengqing Fu, Jiayan Gao, Hanqing Chen, Weipeng Wang, Jing Sun, Xueguang Zhang, Yulun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.46116; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.