Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Add/replace.


PRG-1 relieves pain and depressive-like behaviors in rats with bone cancer by dendritic spine regulation in hippocampus
Xingfeng Liu, Zhuo Xie, Site Li, Jingxin He, Song Cao, Zhi Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.59032; in press
[Author manuscript]

The Role of p38γ in Cancer: From review to outlook
Wentao Xu, Rui Liu, Ying Dai, Shaocheng Hong, Yating Sun, Ziming Wang, Miaomiao Wu, Huke Dong, Hua Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63537; accepted
[Author manuscript]

Role of mismatch repair in aging
Jie Wen; Yangyang Wang; Minghao Yuan; Zhenting Huang; Qian Zou; Yinshuang Pu; Bin Zhao; Zhiyou Cai
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.64953; in press
[Author manuscript]

COVID-19 disease and malignant cancers: The impact for the furin gene expression in susceptibility to SARS-CoV-2
Dabing Li, Xiaoyan Liu, Lianmei Zhang, Xianmao Chen, Shuguang Liu, Jiewen Fu, Shangyi Fu, Hanchun Chen, Junjiang Fu, Jingliang Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63072; in press
[Author manuscript]

The imbalance of PGD2-DPs pathway is involved in the type 2 diabetes brain injury by regulating autophagy
Yang Yang, Pu Xiang, Qi Chen, Ying Luo, Hong Wang, Huan Li, Lu Yang, Congli Hu, Jiahua Zhang, Yuke Li, Hui Xia, Zhihao Chen, Junqing Yang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.60149; in press
[Author manuscript]

Deletion of Smad3 protects against C-reactive protein-induced renal fibrosis and inflammation in obstructive nephropathy
Yong-Ke You, Wei-Feng Wu, Xiao-Ru Huang, Ye-Ping Ren, Jin-Cheng Zeng, Hai-Yong Chen, Hui Yao Lan
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.62929; in press
[Author manuscript]

Tubular cell-derived exosomal miR-150-5p contributes to renal fibrosis following unilateral ischemia–reperfusion injury by activating fibroblast in vitro and in vivo
Xiangjun Zhou, Wei Li, Sheng Zhao, Yuan Ruan, Run Yuan, Jinzhuo Ning, Kun Jiang,Jinna Xie, Xiaobin Yao, Haoyong Li, Chenglong Li, Ting Rao, Weimin Yu, Fan Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.62478; in press
[Author manuscript]

Lrp6 Genotype Affects Individual Susceptibility to Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Silibinin Therapeutic Response via Wnt/β-catenin-Cyp2e1 Signaling
Li-jie Chen, Xiu-Xian Lin, Jing Guo, Ying Xu, Song-xia Zhang, Dan Chen, Qing Zhao, Jian Xiao, Guang-Hui Lian, Shi-Fang Peng, Dong Guo, Hong Yang, Yan Shu, Hong-Hao Zhou, Wei Zhang, Yao Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63732; in press
[Author manuscript]

Enolase 1, a Moonlighting Protein, As a Potential Target for Cancer Treatment
Gan Qiao, Anguo Wu, Xiaoliang Chen, Ye Tian, Xiukun Lin
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.63556; in press
[Author manuscript]

Cytokine storm in COVID-19: from viral infection to immune responses, diagnosis and therapy
Yizhou Jiang, Limor Rubin, Tangming Peng, Linlin Liu, Xingan Xing, Philip Lazarovici and Wenhua Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.59272; accepted
[Author manuscript]

Long noncoding RNA MEG3 promotes cisplatin-induced nephrotoxicity through regulating AKT/TSC/mTOR-mediated autophagy
Xu Jing, Jinming Han, Junhao Zhang, Yi Chen, Juan Yuan, Jue Wang, Shiyong Neo, Shuijie Li, Xueyuan Yu, Jing Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.58910; in press
[Author manuscript]

Berberine improves insulin-induced diabetic retinopathy through exclusively suppressing Akt/mTOR-mediated HIF-1α/VEGF activation in retina endothelial cells
Ning Wang, Cheng Zhang, Yu Xu, Hor-Yue Tan, Haiyong Chen, Yibin Feng
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.62868; in press
[Author manuscript]

Cerebral microinfarct is emergency consequence of Alzheimer's disease: a new insight into development of neurodegenerative diseases
Xinjie Lin,Yong Fan,Fan Zhang and Yao Lin
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.55419; accepted
[Author manuscript]

Downregulated miR-339-5p leads to overexpression of B7-H3 on glioma with tumor progression and invasion
Fengqing Fu, Jiayan Gao, Hanqing Chen, Weipeng Wang, Jing Sun, Xueguang Zhang, Yulun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.46116; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.