Graphic abstract

Research Paper
MAD2B-mediated cell cycle reentry of podocytes is involved in the pathogenesis of FSGS
Dian Bao, Hua Su, Chun-Tao Lei, Hui Tang, Chen Ye, Wei Xiong, Fang-Fang He, Ji-Hong Lin, Hans-Peter Hammes, Chun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4396-4408. doi:10.7150/ijbs.62238
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Extracellular Vesicle-Mediated Secretion of HLA-E by Trophoblasts Maintains Pregnancy by Regulating the Metabolism of Decidual NK Cells
Lingling Jiang, Haiyi Fei, Xiaoying Jin, Xiu Liu, Cuiyu Yang, Chao Li, Jianmin Chen, Anran Yang, Jiajuan Zhu, Huihong Wang, Xiaoyang Fei, Songying Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4377-4395. doi:10.7150/ijbs.63390
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Tandem CAR-T cells targeting FOLR1 and MSLN enhance the antitumor effects in ovarian cancer
Zhen Liang, Jiao Dong, Neng Yang, Si-Di Li, Ze-Yu Yang, Rui Huang, Feng-Jie Li, Wen-Ting Wang, Jia-Kui Ren, Jie Lei, Chen Xu, Dan Wang, Yan-Zhou Wang, Zhi-Qing Liang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4365-4376. doi:10.7150/ijbs.63181
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Review
IL-1β in atherosclerotic vascular calcification: From bench to bedside
Jialing Shen, Ming Zhao, Chunxiang Zhang, Xiaolei Sun
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4353-4364. doi:10.7150/ijbs.66537
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Cepharanthine inhibits hepatocellular carcinoma cell growth and proliferation by regulating amino acid metabolism and suppresses tumorigenesis in vivo
Fan Feng, Lianhong Pan, Jiaqin Wu, Lanqing Li, Haiying Xu, Li Yang, Kang Xu, Chunli Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4340-4352. doi:10.7150/ijbs.64675
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
miR-34a-5p functions as a tumor suppressor in head and neck squamous cell cancer progression by targeting Flotillin-2
Xiang Li, Shouwei Zhao, Yu Fu, Ping Zhang, Zhenxing Zhang, Jie Cheng, Laikui Liu, Hongbing Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4327-4339. doi:10.7150/ijbs.64851
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Berberine improves insulin-induced diabetic retinopathy through exclusively suppressing Akt/mTOR-mediated HIF-1α/VEGF activation in retina endothelial cells
Ning Wang, Cheng Zhang, Yu Xu, Hor-Yue Tan, Haiyong Chen, Yibin Feng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4316-4326. doi:10.7150/ijbs.62868
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
CD38 Deficiency Protects Mice from High Fat Diet-Induced Nonalcoholic Fatty Liver Disease through Activating NAD+/Sirtuins Signaling Pathways-Mediated Inhibition of Lipid Accumulation and Oxidative Stress in Hepatocytes
Lin Xie, Ke Wen, Qian Li, Cong-Cong Huang, Jia-Le Zhao, Qi-Hang Zhao, Yun-Fei Xiao, Xiao-Hui Guan, Yi-Song Qian, Lu Gan, Ling-Fang Wang, Ke-Yu Deng, Hong-Bo Xin
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4305-4315. doi:10.7150/ijbs.65588
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Circ-PTPDC1 promotes the Progression of Gastric Cancer through Sponging Mir-139-3p by Regulating ELK1 and Functions as a Prognostic Biomarker
Zhouxiao Li, Ye Cheng, Kai Fu, Qiaowei Lin, Tianyu Zhao, Weiwei Tang, Lei Xi, Lulu Sheng, Hao Zhang, Yangbai Sun
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4285-4304. doi:10.7150/ijbs.62732
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
GPR109A alleviate mastitis and enhances the blood milk barrier by activating AMPK/Nrf2 and autophagy
Wenjin Guo, Wen Li, Yingchun Su, Shu Liu, Xingchi Kan, Xin Ran, Yu Cao, Shoupeng Fu, Juxiong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4271-4284. doi:10.7150/ijbs.62380
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
MicroRNA-196a promotes renal cancer cell migration and invasion by targeting BRAM1 to regulate SMAD and MAPK signaling pathways
Jianzhou Cui, Yi Yuan, Muthu K. Shanmugam, Durkeshwari Anbalagan, Tuan Zea Tan, Gautam Sethi, Alan Prem Kumar, Lina H. K. Lim
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4254-4270. doi:10.7150/ijbs.60805
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Mir24-2-5p suppresses the osteogenic differentiation with Gnai3 inhibition presenting a direct target via inactivating JNK-p38 MAPK signaling axis
Li Meng, Lichan Yuan, Jieli Ni, Mengru Fang, Shuyu Guo, Huayang Cai, Jinwei Qin, Qi Cai, Mengnan Zhang, Fang Hu, Junqing Ma, Yang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4238-4253. doi:10.7150/ijbs.60536
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Review
Lipid-induced S-palmitoylation as a Vital Regulator of Cell Signaling and Disease Development
Mengyuan Qu, Xuan Zhou, Xiaotong Wang, Honggang Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4223-4237. doi:10.7150/ijbs.64046
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Targeted Inhibition of LPL/FABP4/CPT1 fatty acid metabolic axis can effectively prevent the progression of nonalcoholic steatohepatitis to liver cancer
Haoran Yang, Qingmei Deng, Tun Ni, Yu liu, Li Lu, Haiming Dai, Hongzhi Wang, Wulin Yang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4207-4222. doi:10.7150/ijbs.64714
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Single-cell RNA sequencing deconvolutes the in vivo heterogeneity of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells
Zun Wang, Xiaohua Li, Junxiao Yang, Yun Gong, Huixi Zhang, Xiang Qiu, Ying Liu, Cui Zhou, Yu Chen, Jonathan Greenbaum, Liang Cheng, Yihe Hu, Jie Xie, Xucheng Yang, Yusheng Li, Martin R. Schiller, Yiping Chen, Lijun Tan, Si-Yuan Tang, Hui Shen, Hong-Mei Xiao, Hong-Wen Deng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4192-4206. doi:10.7150/ijbs.61950
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Cullin3 deficiency shapes tumor microenvironment and promotes cholangiocarcinoma in liver-specific Smad4/Pten mutant mice
Ming Zhao, Yingyao Quan, Jianming Zeng, Xueying Lyu, Haitao Wang, Josh Haipeng Lei, Yangyang Feng, Jun Xu, Qiang Chen, Heng Sun, Xiaoling Xu, Ligong Lu, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4176-4191. doi:10.7150/ijbs.67379
[Abstract] [Full text] [PDF]

More ...

Cover image

Editor-in-Chief: Chuxia Deng, PhD, Dean and Chair Professor, Faculty of Health Sciences, University of Macau

Editor-in-Chief's Profile
new Latest impact factor 6.58. Congratulations!

new🆘The continued global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19: Special issue on Coronavirus disease https://www.ijbs.com/v17i6

🆘 The global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19: Special issue on Coronavirus disease https://www.ijbs.com/v16i10

Postdoctoral Fellowship and Associateship available in Faculty of Health Sciences (FHS),University of Macau ...full details
Journal of Genomics articles:

Research Paper
Draft genomes of non-nitrogen-fixing Frankia strains
Camila Carlos-Shanley, Trina Guerra, Dittmar Hahn
J. Genomics 2021; 9: 68-75. doi:10.7150/jgen.65429
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Draft Genome Sequences and Genomic Analysis for Pigment Production in Bacteria Isolated from Blue Discolored Soymilk and Tofu
Marina E. De León, Harriet S. Wilson, Guillaume Jospin, Jonathan A. Eisen
J. Genomics 2021; 9: 55-67. doi:10.7150/jgen.65500
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Identification of a novel pathogenic variant in PALB2 and BARD1 genes by a multigene sequencing panel in triple negative breast cancer in Morocco
Abdelilah Laraqui, Mathias Cavaillé, Nancy Uhrhammer, Oubaida ElBiad, Yannick Bidet, Hicham El Rhaffouli, Hicham El Anaz, Driss Moussaoui Rahali, Jaouad Kouach, Khaled Guelzim, Bouabid Badaoui, Abderrahman AlBouzidi, Mohammed Oukabli, Rachid Tanz, Yasser Sbitti, Mohammed Ichou, Khaled Ennibi, Yassine Sekhsokh, Yves-Jean Bignon
J. Genomics 2021; 9: 43-54. doi:10.7150/jgen.61713
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Genetic Diversity of Clinical Bordetella Pertussis ST2 Strains in comparison with Vaccine Reference Strains of India
Naresh Chand Sharma, Shalini Anandan, Naveen Kumar Devanga Ragupathi, Dhiviya Prabaa Muthuirulandi Sethuvel, Karthick Vasudevan, Dhirendra Kumar, Sushil Kumar Gupta, Lucky Sangal, Balaji Veeraraghavan
J. Genomics 2021; 9: 38-42. doi:10.7150/jgen.58823
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Top cited papers: