Graphic abstract

Research Paper
Minocycline improves the functional recovery after traumatic brain injury via inhibition of aquaporin-4
Qi Lu, Jun Xiong, Yuan Yuan, Zhanwei Ruan, Yu Zhang, Bo Chai, Lei Li, Shufang Cai, Jian Xiao, Yanqing Wu, Peng Huang, Hongyu Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 441-458. doi:10.7150/ijbs.64187
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Engineering of human mesenchymal stem cells resistant to multiple natural killer subtypes
Dejin Zheng, Xiaoyan Wang, Zhenwu Zhang, Enqin Li, Cheungkwan Yeung, Roma Borkar, Guihui Qin, Yaojiong Wu, Ren-He Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 426-440. doi:10.7150/ijbs.64640
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
DNA Polymerase Gamma Recovers Mitochondrial Function and Inhibits Vascular Calcification by Interacted with p53
Pengbo Wang, Boquan Wu, Shilong You, Saien Lu, Shengjun Xiong, Yuanming Zou, Pengyu Jia, Xiaofan Guo, Ying Zhang, Liu Cao, Yingxian Sun, Naijin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 409-425. doi:10.7150/ijbs.65030
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Review
COVID-19: systemic pathology and its implications for therapy
Qi Shen, Jie Li, Zhan Zhang, Shuang Guo, Qiuhong Wang, Xiaorui An, Haocai Chang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 386-408. doi:10.7150/ijbs.65911
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Enhanced Intracellular Reactive Oxygen Species by Photodynamic Therapy Effectively Promotes Chemoresistant Cell Death
Xiaolin Xu, Chenglong Wang, Peipei Zhang, Xuzhu Gao, Wencai Guan, Fanchen Wang, Xin Li, Jia Yuan, Hongjing Dou, Guoxiong Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 374-385. doi:10.7150/ijbs.66602
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Integrated Machine Learning and Bioinformatic Analyses Constructed a Novel Stemness-Related Classifier to Predict Prognosis and Immunotherapy Responses for Hepatocellular Carcinoma Patients
Dongjie Chen, Jixing Liu, Longjun Zang, Tijun Xiao, Xianlin Zhang, Zheng Li, Hongwei Zhu, Wenzhe Gao, Xiao Yu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 360-373. doi:10.7150/ijbs.66913
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
ITGB4 deficiency induces mucus hypersecretion by upregulating MUC5AC in RSV-infected airway epithelial cells
Xizi Du, Yu Yang, Ming Yang, Lin Yuan, Leyuan Wang, Mengping Wu, Kai Zhou, Wenkai Li, Yang Xiang, Xiangping Qu, Huijun Liu, Xiaoqun Qin, Chi Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 349-359. doi:10.7150/ijbs.66215
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
MMP-10 from M1 macrophages promotes pulmonary vascular remodeling and pulmonary arterial hypertension
Pei-Ling Chi, Chin-Chang Cheng, Cheng-Chung Hung, Mei-Tzu Wang, Hsien-Yueh Liu, Meng-Wei Ke, Min-Ci Shen, Kun-Chang Lin, Shu-Hung Kuo, Pin-Pen Hsieh, Shue-Ren Wann, Wei-Chun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 331-348. doi:10.7150/ijbs.66472
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Effect Of XBP1 Deficiency In Cartilage On The Regulatory Network Of LncRNA/circRNA-miRNA-mRNA
Xiaoli Li, Yuyou Yang, Li Liang, Mengtian Fan, Xingyue Li, Naibo Feng, Yiming Pan, Qiaoyan Tan, Qingbo Xu, Yangli Xie, Fengjin Guo
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 315-330. doi:10.7150/ijbs.64054
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Metabolomic dynamics of the arsenic-transformed bronchial epithelial cells and the derived cancer stem-like cells
Yao Fu, Zhuoyue Bi, Lingzhi Li, Priya Wadgaonkar, Yiran Qiu, Bandar Almutairy, Wenxuan Zhang, Akimasa Seno, Chitra Thakur, Fei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 301-314. doi:10.7150/ijbs.67314
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Review
Implication of the hepatokine, fibrinogen-like protein 1 in liver diseases, metabolic disorders and cancer: The need to harness its full potential
Xi-Hua Liu, Lian-Wen Qi, Raphael N. Alolga, Qun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 292-300. doi:10.7150/ijbs.66834
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Verdinexor, a Selective Inhibitor of Nuclear Exportin 1, Inhibits the Proliferation and Migration of Esophageal Cancer via XPO1/c-Myc/FOSL1 Axis
Ling Ou, Xinyou Wang, Shumin Cheng, Min Zhang, Ruiqin Cui, Chunxia Hu, Shiyi Liu, Qian Tang, Yuying Peng, Ruihuan Chai, Shouxia Xie, Shaoxiang Wang, Wei Huang, Xiao Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 276-291. doi:10.7150/ijbs.66612
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Identification and Validation of a Prognostic Model Based on Three MVI-Related Genes in Hepatocellular Carcinoma
Yongchang Tang, Lei Xu, Yupeng Ren, Yuxuan Li, Feng Yuan, Mingbo Cao, Yong Zhang, Meihai Deng, Zhicheng Yao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 261-275. doi:10.7150/ijbs.66536
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Exosomal LBH inhibits epithelial-mesenchymal transition and angiogenesis in nasopharyngeal carcinoma via downregulating VEGFA signaling
Anbiao wu, Ning Luo, yuling Xu, Nan Du, Li Li, Qicai Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 242-260. doi:10.7150/ijbs.66506
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
Common Genomic Aberrations in Mouse and Human Breast Cancers with Concurrent P53 Deficiency and Activated PTEN-PI3K-AKT Pathway
Jarrod D. Martinez, Qianxing Mo, Yixiang Xu, Li Qin, Yi Li, Jianming Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 229-241. doi:10.7150/ijbs.65763
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Research Paper
PPDPF Promotes the Progression and acts as an Antiapoptotic Protein in Non-Small Cell Lung Cancer
Mu Yun, Li Yingzi, Gao Jie, Liu Guanxin, Zeng Zimei, Cao Zhen, Li Zhi, Nie Yingjie, Sun Lunquan, Chen Tao, Deng Yuezhen, Zhou Chengzhi
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 214-228. doi:10.7150/ijbs.65654
[Abstract] [Full text] [PDF]

More ...

Cover image

Editor-in-Chief: Chuxia Deng, PhD, Dean and Chair Professor, Faculty of Health Sciences, University of Macau

Editor-in-Chief's Profile
new Latest impact factor 6.58. Congratulations!


new🆘The continued global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19: Special issue on Coronavirus disease https://www.ijbs.com/v17i6

🆘 The global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19: Special issue on Coronavirus disease https://www.ijbs.com/v16i10Postdoctoral Fellowship and Associateship available in Faculty of Health Sciences (FHS),University of Macau ...full details
Journal of Genomics articles:

Research Paper
Draft genomes of non-nitrogen-fixing Frankia strains
Camila Carlos-Shanley, Trina Guerra, Dittmar Hahn
J. Genomics 2021; 9: 68-75. doi:10.7150/jgen.65429
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Draft Genome Sequences and Genomic Analysis for Pigment Production in Bacteria Isolated from Blue Discolored Soymilk and Tofu
Marina E. De León, Harriet S. Wilson, Guillaume Jospin, Jonathan A. Eisen
J. Genomics 2021; 9: 55-67. doi:10.7150/jgen.65500
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Identification of a novel pathogenic variant in PALB2 and BARD1 genes by a multigene sequencing panel in triple negative breast cancer in Morocco
Abdelilah Laraqui, Mathias Cavaillé, Nancy Uhrhammer, Oubaida ElBiad, Yannick Bidet, Hicham El Rhaffouli, Hicham El Anaz, Driss Moussaoui Rahali, Jaouad Kouach, Khaled Guelzim, Bouabid Badaoui, Abderrahman AlBouzidi, Mohammed Oukabli, Rachid Tanz, Yasser Sbitti, Mohammed Ichou, Khaled Ennibi, Yassine Sekhsokh, Yves-Jean Bignon
J. Genomics 2021; 9: 43-54. doi:10.7150/jgen.61713
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Genetic Diversity of Clinical Bordetella Pertussis ST2 Strains in comparison with Vaccine Reference Strains of India
Naresh Chand Sharma, Shalini Anandan, Naveen Kumar Devanga Ragupathi, Dhiviya Prabaa Muthuirulandi Sethuvel, Karthick Vasudevan, Dhirendra Kumar, Sushil Kumar Gupta, Lucky Sangal, Balaji Veeraraghavan
J. Genomics 2021; 9: 38-42. doi:10.7150/jgen.58823
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Top cited papers:
  • G Chen et al. TGF-β and BMP Signaling in Osteoblast Differentiation and Bone Formation. Cited by 237
  • BF Zamarron & W Chen. Dual Roles of Immune Cells and Their Factors in Cancer Development and Progression. Cited by 172
  • TM Thornton & M Rincon. Non-Classical P38 Map Kinase Functions: Cell Cycle Checkpoints and Survival. Cited by 200
  • HB Shao et al. Primary antioxidant free radical scavenging and redox signaling pathways in higher plant cells. Cited by 247
  • JK Lunney. Advances in Swine Biomedical Model Genomics. Cited by 255
  • DP Siderovski & FS Willard. The GAPs, GEFs, and GDIs of heterotrimeric G-protein alpha subunits. Cited by 241