Issue cover v13i10

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (10); 2017

Research Papers

Graphic abstract

Transarterial Chemoembolization: A Favorable Postoperative Management to Improve Prognosis of Hepatitis B Virus-associated Intrahepatic Cholangiocarcinoma after Surgical Resection
Seogsong Jeong, Bo Zheng, Jian Wang, Jiachang Chi, Ying Tong, Lei Xia, Ning Xu, Jianjun Zhang, Xiaoni Kong, Jinyang Gu, Qiang Xia
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1234-1241. doi:10.7150/ijbs.21149
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Distinct Effects of Ca2+ Sparks on Cerebral Artery and Airway Smooth Muscle Cell Tone in Mice and Humans
Qing-Yang Zhao, Yong-Bo Peng, Xiao-Jing Luo, Xi Luo, Hao Xu, Ming-Yu Wei, Qiu-Ju Jiang, Wen-Er Li, Li-Qun Ma, Jin-Chao Xu, Xiao-Cao Liu, Dun-An Zang, Yu-San She, He Zhu, Jinhua Shen, Ping Zhao, Lu Xue, Meng-Fei Yu, Weiwei Chen, Ping Zhang, Xiangning Fu, Jingyu Chen, Xiaowei Nie, Chenyou Shen, Shu Chen, Shanshan Chen, Jingcao Chen, Sheng Hu, Chunbin Zou, Gangjian Qin, Ying Fang, Jiuping Ding, Guangju Ji, Yun-Min Zheng, Tengyao Song, Yong-Xiao Wang, Qing-Hua Liu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1242-1253. doi:10.7150/ijbs.21475
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PTH 1-34 Ameliorates the Osteopenia and Delayed Healing of Stabilized Tibia Fracture in Mice with Achondroplasia Resulting from Gain-Of-Function Mutation of FGFR3
Hangang Chen, Xianding Sun, Liangjun Yin, Shuai Chen, Ying Zhu, Junlan Huang, Wanling Jiang, Bo Chen, Ruobin Zhang, Lin Chen, Mao Nie, Yangli Xie, Zhongliang Deng
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1254-1265. doi:10.7150/ijbs.21258
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Triptolide Suppresses Glomerular Mesangial Cell Proliferation in Diabetic Nephropathy Is Associated with Inhibition of PDK1/Akt/mTOR Pathway
Fei Han, Mei Xue, Yunpeng Chang, Xiaoyu Li, Yang Yang, Bei Sun, Liming Chen
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1266-1275. doi:10.7150/ijbs.20485
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal miR-7 Mediates Bystander Autophagy in Lung after Focal Brain Irradiation in Mice
Shang Cai, Geng-Sheng Shi, Hui-Ying Cheng, Ya-Nan Zeng, Gen Li, Meng Zhang, Man Song, Ping-Kun Zhou, Ye Tian, Feng-Mei Cui, Qiu Chen
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1287-1296. doi:10.7150/ijbs.18890
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Diabetes Induces Abnormal Ovarian Function via Triggering Apoptosis of Granulosa Cells and Suppressing Ovarian Angiogenesis
Yanqing Wu, Yiyang Li, Xinghui Liao, Zhengchao Wang, Rui Li, Shuang Zou, Ting Jiang, Bingbing Zheng, Ping Duan, Jian Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1297-1308. doi:10.7150/ijbs.21172
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Adenovirus-Mediated Gene Transfer of microRNA-21 Sponge Inhibits Neointimal Hyperplasia in Rat Vein Grafts
Xiao-Wen Wang, Cheng Zhang, Kai-Chuen Lee, Xiang-Jun He, Zhi-Qian Lu, Chun Huang, Qing-Chen Wu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1309-1319. doi:10.7150/ijbs.20254
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Erythropoietin Reduces Insulin Resistance via Regulation of Its Receptor-Mediated Signaling Pathways in db/db Mice Skeletal Muscle
Yu Pan, Xiu Hong Yang, Li Li Guo, Yan Hong Gu, Qing Yan Qiao, Hui Min Jin
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1329-1340. doi:10.7150/ijbs.19752
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clenbuterol Induces Cell Cycle Arrest in C2C12 Myoblasts by Delaying p27 Degradation through β-arrestin 2 Signaling
Min Chen, Chuncheng Liu, Meng Wang, Hong Wang, Kuo Zhang, Yu Zheng, Zhengquan Yu, Xiangdong Li, Wei Guo, Ning Li, Qingyong Meng
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1341-1350. doi:10.7150/ijbs.17948
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Structural Principles in the Development of Cyclic Peptidic Enzyme Inhibitors
Peng Xu, Peter A. Andreasen, Mingdong Huang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1222-1233. doi:10.7150/ijbs.21597
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pathogenic Role of Exosomes in Epstein-Barr Virus (EBV)-Associated Cancers
Sin-Yeang Teow, Kitson Liew, Alan Soo-Beng Khoo, Suat-Cheng Peh
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1276-1286. doi:10.7150/ijbs.19531
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Complexity Change in Cardiovascular Disease
Chang Chen, Yu Jin, Iek Long Lo, Hansen Zhao, Baoqing Sun, Qi Zhao, Jun Zheng, Xiaohua Douglas Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(10): 1320-1328. doi:10.7150/ijbs.19462
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image