Issue cover v13i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (11); 2017

Research Papers

Graphic abstract

Role of matrix metalloproteinase-2/9 (MMP2/9) in lead-induced changes in an in vitro blood-brain barrier model
Xinqin Liu, Peng Su, Shanshan Meng, Michael Aschner, Yupeng Cao, Wenjing Luo, Gang Zheng, Mingchao Liu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(11): 1351-1360. doi:10.7150/ijbs.20670
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Co-expression network analysis identified FCER1G in association with progression and prognosis in human clear cell renal cell carcinoma
Liang Chen, Lushun Yuan, Yongzhi Wang, Gang Wang, Yuan Zhu, Rui Cao, Guofeng Qian, Conghua Xie, Xuefeng Liu, Yu Xiao, Xinghuan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(11): 1361-1372. doi:10.7150/ijbs.21657
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical and in vitro analysis of Osteopontin as a prognostic indicator and unveil its potential downstream targets in bladder cancer
Janet P.C. Wong, Ran Wei, Peng Lyu, Olivia L.H. Tong, Shu Dong Zhang, Qing Wen, Hiu Fung Yuen, Mohamed El-Tanani, Hang Fai Kwok
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(11): 1373-1386. doi:10.7150/ijbs.21457
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting the long noncoding RNA MALAT1 blocks the pro-angiogenic effects of osteosarcoma and suppresses tumour growth
Zhi-Chang Zhang, Chun Tang, Yang Dong, Jing Zhang, Ting Yuan, Shi-Cong Tao, Xiao-Lin Li
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(11): 1398-1408. doi:10.7150/ijbs.22249
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Adhesion Regulating Molecule 1 Mediates HAP40 Overexpression-Induced Mitochondrial Defects
Zih-Ning Huang, Her Min Chung, Su-Chiung Fang, Lu-Shiun Her
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(11): 1420-1437. doi:10.7150/ijbs.20742
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transcriptome integration analysis in hepatocellular carcinoma reveals discordant intronic miRNA-host gene pairs in expression
Yulin Sun, Fubo Ji, Mia R Kumar, Xin Zheng, Yi Xiao, Niya Liu, Jiong Shi, Linda Wong, Marshonna Forgues, Lun-Xiu Qin, Zhao-You Tang, Xiaohang Zhao, Xin Wei Wang, Junfang Ji
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(11): 1438-1449. doi:10.7150/ijbs.20836
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human colorectal cancer progression correlates with LOX-induced ECM stiffening
Bo Wei, Xueling Zhou, Chenghua Liang, Xiaoming Zheng, Purun Lei, Jiafeng Fang, Xiaoyan Han, Lijing Wang, Cuiling Qi, Hongbo Wei
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(11): 1450-1457. doi:10.7150/ijbs.21230
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of selenoprotein H prevents mitochondrial dynamic imbalance induced by glutamate exposure
Yan-Mei Ma, Yong-Zhen Guo, Gordon Ibeanu, Li-Yao Wang, Jian-Da Dong, Juan Wang, Li Jing, Jian-Zhong Zhang, P. Andy Li
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(11): 1458-1469. doi:10.7150/ijbs.21300
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Risk Factors and Preventions of Breast Cancer
Yi-Sheng Sun, Zhao Zhao, Zhang-Nv Yang, Fang Xu, Hang-Jing Lu, Zhi-Yong Zhu, Wen Shi, Jianmin Jiang, Ping-Ping Yao, Han-Ping Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(11): 1387-1397. doi:10.7150/ijbs.21635
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Altered Neuroendocrine Immune Responses, a Two-Sword Weapon against Traumatic Inflammation
Ce Yang, Jie Gao, Juan Du, Xuetao Yang, Jianxin Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(11): 1409-1419. doi:10.7150/ijbs.21916
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image