Issue cover v16i6

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (6); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Exosomes Transmit Viral Genetic Information and Immune Signals may cause Immunosuppression and Immune Tolerance in ALV-J Infected HD11 cells
Fei Ye, Yan Wang, Qijian He, Can Cui, Heling Yu, Yuxiang Lu, Shiliang Zhu, Hengyong Xu, Xiaoling Zhao, Huadong Yin, Diyan Li, Hua Li, Qing Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 904-920. doi:10.7150/ijbs.35839
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-148b enhances the radiosensitivity of B-cell lymphoma cells by targeting Bcl-w to promote apoptosis
Si-hong Liu, Pei-pei Wang, Cun-te Chen, Dan Li, Qiong-yao Liu, Lin Lv, Xia Liu, Li-na Wang, Bao-xiu Li, Cheng-yin Weng, Xi-sheng Fang, Xiao-fei Cao, Hai-bo Mao, Xiao-jun Chen, Shao-li Luo, Shu-xiang Zheng, Guo-long Liu, Yong Wu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 935-946. doi:10.7150/ijbs.40756
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Vitamin A deficiency causes islet dysfunction by inducing islet stellate cell activation via cellular retinol binding protein 1
Yunting Zhou, Junming Zhou, Bo Sun, Wei Xu, Ming Zhong, Yumin Li, Cong He, Yang Chen, Xiaohang Wang, Peter M Jones, Zilin Sun
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 947-956. doi:10.7150/ijbs.37861
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Acute Synovitis after Trauma Precedes and is Associated with Osteoarthritis Onset and Progression
Lifan Liao, Shanxing Zhang, Lan Zhao, Xiaofeng Chang, Lin Han, Jian Huang, Di Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 970-980. doi:10.7150/ijbs.39015
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crystal Structures of Human C4.4A Reveal the Unique Association of Ly6/uPAR/α-neurotoxin Domain
Yunbin Jiang, Lin Lin, Shanli Chen, Longguang Jiang, Mette C. Kriegbaum, Henrik Gårdsvoll, Line V. Hansen, Jinyu Li, Michael Ploug, Cai Yuan, Mingdong Huang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 981-993. doi:10.7150/ijbs.39919
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNA methylation is involved in the pathogenesis of osteoarthritis by regulating CtBP expression and CtBP-mediated signaling
Xiangxiang Sun, Lin Xiao, Juan Chen, Xun Chen, Xinlin Chen, Shuxin Yao, Hui Li, Guanghui Zhao, Jianbing Ma
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 994-1009. doi:10.7150/ijbs.39945
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Knockdown of SMAD3 inhibits the growth and enhances the radiosensitivity of lung adenocarcinoma via p21 in vitro and in vivo
Hao Niu, Yiwei Huang, Li Yan, Li Zhang, Mengnan Zhao, Tao Lu, Xiaodong Yang, Zhengcong Chen, Cheng Zhan, Yu Shi, Qun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 1010-1022. doi:10.7150/ijbs.40173
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Wnt5a/CaMKII/ERK/CCL2 axis is required for tumor-associated macrophages to promote colorectal cancer progression
Qing Liu, Jialin Song, Yue Pan, Dongdong Shi, Chaogang Yang, Shuyi Wang, Bin Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 1023-1034. doi:10.7150/ijbs.40535
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Functional Passenger-Strand miRNAs in Exosomes Derived from Human Colon Cancer Cells and Their Heterogeneous Paracrine Effects
Qingkun Gao, Fuming Lei, Qingmin Zeng, Zhaoya Gao, Pengfei Niu, Junnan, Ning, Jie Li, Jun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 1044-1058. doi:10.7150/ijbs.40787
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Small molecule NSC1892 targets the CUL4A/4B-DDB1 interactions and causes impairment of CRL4DCAF4 E3 ligases to inhibit colorectal cancer cell growth
Chunmei Yang, Jing Wu, Hongbo He, Hong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 1059-1070. doi:10.7150/ijbs.40235
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The CARM1-p300-c-Myc-Max (CPCM) transcriptional complex regulates the expression of CUL4A/4B and affects the stability of CRL4 E3 ligases in colorectal cancer
Wenzhu Lu, Chunmei Yang, Hongbo He, Hong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 1071-1085. doi:10.7150/ijbs.41230
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ROBO4 deletion ameliorates PAF-mediated skin inflammation via regulating the mRNA translation efficiency of LPCAT1/LPCAT2 and the expression of PAF receptor
Xiaoqiang Xiao, Xi Zhuang, Ciyan Xu, Haoyu Chen, Weiquan Zhu, ChiPui Pang, Mingzhi Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 1086-1095. doi:10.7150/ijbs.35797
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Aldehyde Dehydrogenase, Liver Disease and Cancer
Wenjun Wang, Chunguang Wang, Hongxin Xu, Yanhang Gao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 921-934. doi:10.7150/ijbs.42300
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Innate Lymphoid Cells at the Maternal-Fetal Interface in Human Pregnancy
Rui-Qi Chang, Wen-Jie Zhou, Da-Jin Li, Ming-Qing Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 957-969. doi:10.7150/ijbs.38264
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular mechanisms underlying increased radiosensitivity in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma
Huanhuan Wang, Bin Wang, Jinlong Wei, Lingbin Meng, Qihe Zhang, Chao Qu, Ying Xin, Xin Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(6): 1035-1043. doi:10.7150/ijbs.40880
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image