Issue cover v16i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (5); 2020

Research Papers

Graphic abstract

TASP1 Promotes Gallbladder Cancer Cell Proliferation and Metastasis by Up-regulating FAM49B via PI3K/AKT Pathway
Yijian Zhang, Pengcheng Du, Yang Li, Qin Zhu, Xiaoling Song, Shibo Liu, Jiaqi Hao, Liguo Liu, Fatao Liu, Yunping Hu, Lin Jiang, Qiang Ma, Wei Lu, Yingbin Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 739-751. doi:10.7150/ijbs.40516
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hepatoprotective Effect of Citrus aurantium L. Against APAP-induced Liver Injury by Regulating Liver Lipid Metabolism and Apoptosis
Yisong Shu, Dan He, Wen Li, Menglei Wang, Siyu Zhao, Linlin Liu, Zhiwen Cao, Rui Liu, Yujuan Huang, Hui Li, Xueqing Yang, Cheng Lu, Yuanyan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 752-765. doi:10.7150/ijbs.40612
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Syndecan-4 is a Novel Therapeutic Target for Intervertebral Disc Degeneration via Suppressing JNK/p53 Pathway
Jun Ge, Xiaoqiang Cheng, Chenxi Yuan, Jiale Qian, Chunshen Wu, Cheng Cao, Huilin Yang, Feng Zhou, Jun Zou
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 766-776. doi:10.7150/ijbs.40189
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiosensitization of Clioquinol Combined with Zinc in the Nasopharyngeal Cancer Stem-like Cells by Inhibiting Autophagy in Vitro and in Vivo
Yuan Ke, Chaoyan Wu, Yifei Zeng, Mengge Chen, Yonghong Li, Conghua Xie, Yunfeng Zhou, Yahua Zhong, Haijun Yu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 777-789. doi:10.7150/ijbs.40305
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ranitidine and finasteride inhibit the synthesis and release of trimethylamine N-oxide and mitigates its cardiovascular and renal damage through modulating gut microbiota
Junfeng Liu, Lingyun Lai, Jiajia Lin, Jiajia Zheng, Xiaoli Nie, Xiaoye Zhu, Jun Xue, Te Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 790-802. doi:10.7150/ijbs.40934
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrin α1 promotes tumorigenicity and progressive capacity of colorectal cancer
Hai Li, Yong Wang, Shi-kuo Rong, Ling Li, Tuo Chen, Ya-yun Fan, Yu-feng Wang, Chun-rong Yang, Chun Yang, William C. Cho, Jiali Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 815-826. doi:10.7150/ijbs.37275
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of microRNA-9 enhances cisplatin sensitivity in hepatocellular carcinoma by regulating EIF5A2-mediated epithelial-mesenchymal transition
Ying Bao, Yibo Zhang, Yongliang Lu, Huihui Guo, Zhaohuo Dong, Qiuqiang Chen, Xilin Zhang, Weiyun Shen, Wei Chen, Xiang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 827-837. doi:10.7150/ijbs.32460
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Improvement of cognitive and motor performance with mitotherapy in aged mice
Zizhen Zhao, Zhenyao Yu, Yixue Hou, Le Zhang, Ailing Fu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 849-858. doi:10.7150/ijbs.40886
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical and Molecular Characterization and Discovery of Novel Genetic Mutations of Chinese Patients with COL2A1-related Dysplasia
Yang Xu, Li Li, Chun Wang, Hua Yue, Hao Zhang, Jiemei Gu, Weiwei Hu, Lianyong Liu, Zhenlin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 859-868. doi:10.7150/ijbs.38811
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic values of a novel multi-mRNA signature for predicting relapse of cholangiocarcinoma
Han Guo, Jie Cai, Xuan Wang, Bingrui Wang, Fang Wang, Xiang Li, Xiaoye Qu, Xianming Kong, Yueqiu Gao, Hailong Wu, Xuehua Sun, Qiang Xia, Xiaoni Kong
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 869-881. doi:10.7150/ijbs.38846
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IC261, a specific inhibitor of CK1δ/ε, promotes aerobic glycolysis through p53-dependent mechanisms in colon cancer
Min Liu, Yuhan Hu, Shuya Lu, Manman Lu, Jingsong Li, Haimin Chang, Huijie Jia, Min Zhou, Feng Ren, Jiateng Zhong
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 882-892. doi:10.7150/ijbs.40960
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Multiple Roles of sFRP2 in Cardiac Development and Cardiovascular Disease
Yu Wu, Xinyue Liu, Haoxiao Zheng, Hailan Zhu, Weiyi Mai, Xiaohui Huang, Yuli Huang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 730-738. doi:10.7150/ijbs.40923
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA in Lung Cancer Research: Biogenesis, Functions, and Roles
Congcong Zhang, Lifang Ma, Yongjie Niu, Zhixian Wang, Xin Xu, Yan Li, Yongchun Yu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 803-814. doi:10.7150/ijbs.39212
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Contents, Construction Methods, Data Resources, and Functions Comparative Analysis of Bacteria Databases
Jie Li, Zhuo Chen, Yadong Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 838-848. doi:10.7150/ijbs.39289
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal stromal cells promote liver regeneration through regulation of immune cells
Chenxia Hu, Zhongwen Wu, Lanjuan Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(5): 893-903. doi:10.7150/ijbs.39725
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image