◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 10 (3); 2014

Research Papers

ZIP4, a Novel Determinant of Tumor Invasion in Hepatocellular Carcinoma, Contributes to Tumor Recurrence after Liver Transplantation
Xiao Xu, Hai-Jun Guo, Hai-Yang Xie, Jie Li, Run-Zhou Zhuang, Qi Ling, Lin Zhou, Xu-Yong Wei, Zhi-Kun Liu, Song-Ming Ding, Kang-Jie Chen, Zhi-Yuan Xu, Shu-Sen Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 245-256. doi:10.7150/ijbs.7401
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Gene Expression Profiling in Winged and Wingless Cotton Aphids, Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)
Xiaowei Yang, Xiaoxia Liu, Xiangli Xu, Zhen Li, Yisong Li, Dongyan Song, Tian Yu, Fang Zhu, Qingwen Zhang, Xuguo Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 257-267. doi:10.7150/ijbs.7629
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Metformin Plays a Dual Role in MIN6 Pancreatic β Cell Function through AMPK-dependent Autophagy
Yingling Jiang, Wei Huang, Jing Wang, Zhipeng Xu, Jieyu He, Xiaohong Lin, Zhiguang Zhou, Jingjing Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 268-277. doi:10.7150/ijbs.7929
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Study on the Expressions of PHD and HIF in Placentas from Normal Pregnant Women and Patients with Preeclampsia
Wei Liu, Shu-Jun Wang, Qi-De Lin
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 278-284. doi:10.7150/ijbs.6375
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Capsaicin Mediates Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Human Colon Cancer Cells via Stabilizing and Activating p53
Junzhe Jin, Guofu Lin, Hong Huang, Dong Xu, Hao Yu, Xu Ma, Lisi Zhu, Dongyan Ma, Honglei Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 285-295. doi:10.7150/ijbs.7730
Abstract Full text PDF PubMed PMC


CARP, a Myostatin-downregulated Gene in CFM Cells, Is a Novel Essential Positive Regulator of Myogenesis
Guoda Ma, Haiyang Wang, Xuefeng Gu, Wen Li, Xingli Zhang, Lili Cui, You Li, Yong Zhang, Bin Zhao, Keshen Li
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 309-320. doi:10.7150/ijbs.7475
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Discovery of Candidate Genes for Muscle Traits Based on GWAS Supported by eQTL-analysis
Siriluck Ponsuksili, Eduard Murani, Nares Trakooljul, Manfred Schwerin, Klaus Wimmers
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 327-337. doi:10.7150/ijbs.8134
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Irisin Is Elevated in Skeletal Muscle and Serum of Mice Immediately after Acute Exercise
Julia Brenmoehl, Elke Albrecht, Katrin Komolka, Lisa Schering, Martina Langhammer, Andreas Hoeflich, Steffen Maak
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 338-349. doi:10.7150/ijbs.7972
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Genome Wide Screening of Candidate Genes for Improving Piglet Birth Weight Using High and Low Estimated Breeding Value Populations
Lifan Zhang, Xiang Zhou, Jennifer J. Michal, Bo Ding, Rui Li, Zhihua Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 236-244. doi:10.7150/ijbs.7744
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

The Soldiers in Societies: Defense, Regulation, and Evolution
Li Tian, Xuguo Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 296-308. doi:10.7150/ijbs.6847
Abstract Full text PDF PubMed PMC


STAMPing into Mitochondria
Seong Keun Yoo, Jaehun Cheong, Hye Young Kim
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(3): 321-326. doi:10.7150/ijbs.8456
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image