◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 10 (2); 2014

Research Papers

Micrometastasis Expressing Insulin Arise in Lung and Spleen at Advanced Stage of Rip1-Tag2 Transgenic Mice
Jiang-chao Li, Yongxia Yang, Xiao-ming Zhou, Si-mei Guo, Ying Liu, Cui-ling Qi, Tian Lan, Qian-qian Zhang, Li-jing Wang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 136-141. doi:10.7150/ijbs.7515
Full text PDF PubMed PMC


Establishment of an Inflamed Animal Model of Diabetic Nephropathy
Kun Ling Ma, Yang Zhang, Jing Liu, Yu Wu, Ze Bo Hu, Xiong Zhong Ruan, Bi Cheng Liu
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 149-159. doi:10.7150/ijbs.7875
Full text PDF PubMed PMC


Inhibition of Lymphangiogenesis of Endothelial Progenitor Cells with VEGFR-3 siRNA Delivered with PEI-alginate Nanoparticles
Ting Li, Guo-dong Wang, Yu-zhen Tan, Hai-jie Wang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 160-170. doi:10.7150/ijbs.6719
Full text PDF PubMed PMC


Fatty Acid Synthase Mediates the Epithelial-Mesenchymal Transition of Breast Cancer Cells
Junqin Li, Lihua Dong, Dapeng Wei, Xiaodong Wang, Shuo Zhang, Hua Li
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 171-180. doi:10.7150/ijbs.7357
Full text PDF PubMed PMC


Icariin Decreases the Expression of APP and BACE-1 and Reduces the β-amyloid Burden in an APP Transgenic Mouse Model of Alzheimer's Disease
Lan Zhang, Cong Shen, Jin Chu, Ruyi Zhang, Yali Li, Lin Li
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 181-191. doi:10.7150/ijbs.6232
Full text PDF PubMed PMC


CDK5 and Its Activator P35 in Normal Pituitary and in Pituitary Adenomas: Relationship to VEGF Expression
Weiyan Xie, Hongyun Wang, Yue He, Dan Li, Lei Gong, Yazhuo Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 192-199. doi:10.7150/ijbs.7770
Full text PDF PubMed PMC


A Cryptic Species of the Tylonycteris pachypus Complex (Chiroptera: Vespertilionidae) and Its Population Genetic Structure in Southern China and nearby Regions
Chujing HUANG, Wenhua YU, Zhongxian XU, Yuanxiong QIU, Miao CHEN, Bing QIU, Masaharu MOTOKAWA, Masashi HARADA, Yuchun LI, Yi WU
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 200-211. doi:10.7150/ijbs.7301
Full text PDF PubMed PMC


Bufalin Induces the Interplay between Apoptosis and Autophagy in Glioma Cells through Endoplasmic Reticulum Stress
Shuying Shen, Yi Zhang, Zhen Wang, Rui Zhang, Xingguo Gong
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 212-224. doi:10.7150/ijbs.8056
Full text PDF PubMed PMC


Vasa Identifies Germ Cells and Critical Stages of Oogenesis in the Asian Seabass
Hongyan Xu, Menghuat Lim, Manali Dwarakanath, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 225-235. doi:10.7150/ijbs.6797
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

γδ T Cells and Their Potential for Immunotherapy
Yan-Ling Wu, Yan-Ping Ding, Yoshimasa Tanaka, Li-Wen Shen, Chuan-He Wei, Nagahiro Minato, Wen Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 119-135. doi:10.7150/ijbs.7823
Full text PDF PubMed PMC


Common Chromosomal Fragile Site Gene WWOX in Metabolic Disorders and Tumors
Juan Li, Jie Liu, Yu Ren, Jin Yang, Peijun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2014; 10(2): 142-148. doi:10.7150/ijbs.7727
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image