Issue cover v11i5

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (5); 2015

Research Papers

Graphic abstract

The Histone H3K9 Demethylase Kdm3b Is Required for Somatic Growth and Female Reproductive Function
Zhaoliang Liu, Xian Chen, Suoling Zhou, Lan Liao, Rui Jiang, Jianming Xu
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 494-507. doi:10.7150/ijbs.11849
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NOD2 is Involved in the Inflammatory Response after Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury and Triggers NADPH Oxidase 2-Derived Reactive Oxygen Species
Huiqing Liu, Xinbing Wei, Lingjun Kong, Xiaoqian Liu, Li Cheng, Shi Yan, Xiumei Zhang, Lin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 525-535. doi:10.7150/ijbs.10927
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Brain-Derived Neurotrophic Factor Regulates TRPC3/6 Channels and Protects Against Myocardial Infarction in Rodents
Pengzhou Hang, Jing Zhao, Benzhi Cai, Shanshan Tian, Wei Huang, Jing Guo, Chuan Sun, Yue Li, Zhimin Du
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 536-545. doi:10.7150/ijbs.10754
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evidence for Fungal Infection in Cerebrospinal Fluid and Brain Tissue from Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis
Ruth Alonso, Diana Pisa, Ana Isabel Marina, Esperanza Morato, Alberto Rábano, Izaskun Rodal, Luis Carrasco
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 546-558. doi:10.7150/ijbs.11084
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ER Stress and Autophagy Dysfunction Contribute to Fatty Liver in Diabetic Mice
Quan Zhang, Yan Li, Tingting Liang, Xuemian Lu, Chi Zhang, Xingkai Liu, Xin Jiang, Robert C. Martin, Mingliang Cheng, Lu Cai
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 559-568. doi:10.7150/ijbs.10690
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The effects of Insulin Pre-Administration in Mice Exposed to Ethanol: Alleviating Hepatic Oxidative Injury through Anti-Oxidative, Anti-Apoptotic Activities and Deteriorating Hepatic Steatosis through SRBEP-1c Activation
Jiangzheng Liu, Xin Wang, Zhengwu Peng, Tao Zhang, Hao Wu, Weihua Yu, Deqing Kong, Ying Liu, Hua Bai, Rui Liu, Xiaodi Zhang, Chunxu Hai
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 569-586. doi:10.7150/ijbs.11039
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recognition of Cytosolic DNA Attenuates Glucose Metabolism and Induces AMPK Mediated Energy Stress Response
Min Zheng, Linna Xie, Yaoji Liang, Suqin Wu, Huijuan Xu, Yuedong Zhang, Hekun Liu, Dexin Lin, Jiahuai Han, Kunping Lu
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 587-594. doi:10.7150/ijbs.10945
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

1H NMR Based Serum Metabolic Profiles Associated with Pathological Progression of Pancreatic Islet β Cell Tumor in Rip1-Tag2 Mice
Yongxia Yang, Ying Liu, Lingyun Zheng, Qianqian Zhang, Quliang Gu, Linlin Wang, Lijing Wang
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 595-603. doi:10.7150/ijbs.11058
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tamoxifen Inhibits ER-negative Breast Cancer Cell Invasion and Metastasis by Accelerating Twist1 Degradation
Gang Ma, Jianjun He, Yang Yu, Yixiang Xu, Xiaobin Yu, Jarrod Martinez, David M. Lonard, Jianming Xu
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 618-628. doi:10.7150/ijbs.11380
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Modulation of Glucose Transporter Protein by Dietary Flavonoids in Type 2 Diabetes Mellitus
Fatemeh Hajiaghaalipour, Manizheh Khalilpourfarshbafi, Aditya Arya
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 508-524. doi:10.7150/ijbs.11241
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNA Methylation, Its Mediators and Genome Integrity
Huan Meng, Ying Cao, Jinzhong Qin, Xiaoyu Song, Qing Zhang, Yun Shi, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 604-617. doi:10.7150/ijbs.11218
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image