Issue cover v11i5

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 11 (5); 2015

Research Papers

Graphic abstract

The Histone H3K9 Demethylase Kdm3b Is Required for Somatic Growth and Female Reproductive Function
Zhaoliang Liu, Xian Chen, Suoling Zhou, Lan Liao, Rui Jiang, Jianming Xu
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 494-507. doi:10.7150/ijbs.11849
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

NOD2 is Involved in the Inflammatory Response after Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury and Triggers NADPH Oxidase 2-Derived Reactive Oxygen Species
Huiqing Liu, Xinbing Wei, Lingjun Kong, Xiaoqian Liu, Li Cheng, Shi Yan, Xiumei Zhang, Lin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 525-535. doi:10.7150/ijbs.10927
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Brain-Derived Neurotrophic Factor Regulates TRPC3/6 Channels and Protects Against Myocardial Infarction in Rodents
Pengzhou Hang, Jing Zhao, Benzhi Cai, Shanshan Tian, Wei Huang, Jing Guo, Chuan Sun, Yue Li, Zhimin Du
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 536-545. doi:10.7150/ijbs.10754
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Evidence for Fungal Infection in Cerebrospinal Fluid and Brain Tissue from Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis
Ruth Alonso, Diana Pisa, Ana Isabel Marina, Esperanza Morato, Alberto Rábano, Izaskun Rodal, Luis Carrasco
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 546-558. doi:10.7150/ijbs.11084
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

ER Stress and Autophagy Dysfunction Contribute to Fatty Liver in Diabetic Mice
Quan Zhang, Yan Li, Tingting Liang, Xuemian Lu, Chi Zhang, Xingkai Liu, Xin Jiang, Robert C. Martin, Mingliang Cheng, Lu Cai
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 559-568. doi:10.7150/ijbs.10690
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The effects of Insulin Pre-Administration in Mice Exposed to Ethanol: Alleviating Hepatic Oxidative Injury through Anti-Oxidative, Anti-Apoptotic Activities and Deteriorating Hepatic Steatosis through SRBEP-1c Activation
Jiangzheng Liu, Xin Wang, Zhengwu Peng, Tao Zhang, Hao Wu, Weihua Yu, Deqing Kong, Ying Liu, Hua Bai, Rui Liu, Xiaodi Zhang, Chunxu Hai
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 569-586. doi:10.7150/ijbs.11039
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Recognition of Cytosolic DNA Attenuates Glucose Metabolism and Induces AMPK Mediated Energy Stress Response
Min Zheng, Linna Xie, Yaoji Liang, Suqin Wu, Huijuan Xu, Yuedong Zhang, Hekun Liu, Dexin Lin, Jiahuai Han, Kunping Lu
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 587-594. doi:10.7150/ijbs.10945
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

1H NMR Based Serum Metabolic Profiles Associated with Pathological Progression of Pancreatic Islet β Cell Tumor in Rip1-Tag2 Mice
Yongxia Yang, Ying Liu, Lingyun Zheng, Qianqian Zhang, Quliang Gu, Linlin Wang, Lijing Wang
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 595-603. doi:10.7150/ijbs.11058
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Tamoxifen Inhibits ER-negative Breast Cancer Cell Invasion and Metastasis by Accelerating Twist1 Degradation
Gang Ma, Jianjun He, Yang Yu, Yixiang Xu, Xiaobin Yu, Jarrod Martinez, David M. Lonard, Jianming Xu
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 618-628. doi:10.7150/ijbs.11380
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Modulation of Glucose Transporter Protein by Dietary Flavonoids in Type 2 Diabetes Mellitus
Fatemeh Hajiaghaalipour, Manizheh Khalilpourfarshbafi, Aditya Arya
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 508-524. doi:10.7150/ijbs.11241
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

DNA Methylation, Its Mediators and Genome Integrity
Huan Meng, Ying Cao, Jinzhong Qin, Xiaoyu Song, Qing Zhang, Yun Shi, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(5): 604-617. doi:10.7150/ijbs.11218
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]