Issue cover v13i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (1); 2017

Research Papers

Graphic abstract

Downregulation of lipin-1 induces insulin resistance by increasing intracellular ceramide accumulation in C2C12 myotubes
Shujuan Huang, Suling Huang, Xi Wang, Qingli Zhang, Jia Liu, Ying Leng
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 1-12. doi:10.7150/ijbs.17149
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-135a Regulates Apoptosis Induced by Hydrogen Peroxide in Rat Cardiomyoblast Cells
Ning Liu, Yong-Feng Shi, Hong-Ying Diao, Yang-Xue Li, Yan Cui, Xian-Jing Song, Xin Tian, Tian-Yi Li, Bin Liu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 13-21. doi:10.7150/ijbs.16769
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Let-7a Is an Antihypertrophic Regulator in the Heart via Targeting Calmodulin
Xin Zhou, Fei Sun, Shenjian Luo, Wei Zhao, Ti Yang, Guiye Zhang, Ming Gao, Renzhong Lu, You Shu, Wei Mu, Yanan Zhuang, Fengzhi Ding, Chaoqian Xu, Yanjie Lu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 22-31. doi:10.7150/ijbs.16298
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deformed Skull Morphology Is Caused by the Combined Effects of the Maldevelopment of Calvarias, Cranial Base and Brain in FGFR2-P253R Mice Mimicking Human Apert Syndrome
Fengtao Luo, Yangli Xie, Wei Xu, Junlan Huang, Siru Zhou, Zuqiang Wang, Xiaoqing Luo, Mi Liu, Lin Chen, Xiaolan Du
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 32-45. doi:10.7150/ijbs.16287
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The efficiency analysis of thrombolytic rt-PA combined with intravascular interventional therapy in patients with acute basilar artery occlusion
Zhao Xianxian, Yue Chengsong, Mei Qiang, Wei Fei, Shen Lin, Ding Huiyan, Gong Zili
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 57-64. doi:10.7150/ijbs.16029
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Forsythoside A exerts antipyretic effect on yeast-induced pyrexia mice via inhibiting transient receptor potential vanilloid 1 function
Cuiling Liu, Hongchang Su, Hongye Wan, Qingxia Qin, Xuan Wu, Xiangying Kong, Na Lin
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 65-75. doi:10.7150/ijbs.18045
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of miRNA-210 reverses nicotine-induced brain hypoxic-ischemic injury in neonatal rats
Lei Wang, Jun Ke, Yong Li, Qinyi Ma, Chiranjib Dasgupta, Xiaohui Huang, Lubo Zhang, DaLiao Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 76-84. doi:10.7150/ijbs.17278
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metadata Analysis of Phanerochaete chrysosporium Gene Expression Data Identified Common CAZymes Encoding Gene Expression Profiles Involved in Cellulose and Hemicellulose Degradation
Ayyappa Kumar Sista Kameshwar, Wensheng Qin
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 85-99. doi:10.7150/ijbs.17390
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Effect of Estradiol on the Growth Plate Chondrocytes of Limb and Spine from Postnatal Mice in vitro: The Role of Estrogen-Receptor and Estradiol Concentration
Sheng Shi, Shuang Zheng, Xin-Feng Li, Zu-De Liu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 100-109. doi:10.7150/ijbs.17696
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Involvement of Rictor/mTORC2 in cardiomyocyte differentiation of mouse embryonic stem cells in vitro
Bei Zheng, Jiadan Wang, Leilei Tang, Chao Tan, Zhe Zhao, Yi Xiao, Renshan Ge, Danyan Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 110-121. doi:10.7150/ijbs.16312
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-15a-3p and miR-16-1-3p Negatively Regulate Twist1 to Repress Gastric Cancer Cell Invasion and Metastasis
Tao Wang, Jingjing Hou, Zengpeng Li, Zihan Zheng, Jie Wei, Dan Song, Tao Hu, Qiao Wu, James Y. Yang, Jian-chun Cai
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 122-134. doi:10.7150/ijbs.14770
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

The Protective Effect of Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Activation on Critical Illness and Its Mechanism
Chao REN, Ya-lin TONG, Jun-cong LI, Zhong-qiu LU, Yong-ming YAO
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(1): 46-56. doi:10.7150/ijbs.16404
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image