Issue cover v13i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (2); 2017

Research Papers

Graphic abstract

Lipocalin-2 Promotes Endoplasmic Reticulum Stress and Proliferation by Augmenting Intracellular Iron in Human Pulmonary Arterial Smooth Muscle Cells
Guoliang Wang, Shenghua Liu, Li Wang, Liukun Meng, Chuanjue Cui, Hao Zhang, Shengshou Hu, Ning Ma, Yingjie Wei
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 135-144. doi:10.7150/ijbs.17758
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

17beta-estradiol Attenuates TNF-α-Induced Premature Senescence of Nucleus Pulposus Cells through Regulating the ROS/NF-κB Pathway
Pei Li, Yibo Gan, Yuan Xu, Liyuan Wang, Bin Ouyang, Chengmin Zhang, Lei Luo, Chen Zhao, Qiang Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 145-156. doi:10.7150/ijbs.16770
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulatory Axis of miR-195/497 and HMGA1-Id3 Governs Muscle Cell Proliferation and Differentiation
Huiling Qiu, Jiasheng Zhong, Lan Luo, Zhixiong Tang, Nian Liu, Kang Kang, Li Li, Deming Gou
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 157-166. doi:10.7150/ijbs.17440
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Diallyl Trisulfide Inhibits Growth of NCI-H460 in Vitro and in Vivo, and Ameliorates Cisplatin-Induced Oxidative Injury in the Treatment of Lung Carcinoma in Xenograft Mice
Xiaoyan Jiang, Xiaosong Zhu, Na Liu, Hongya Xu, Zhongxi Zhao, Siying Li, Shanzhong Li, Jianhua Cai, Jimin Cao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 167-178. doi:10.7150/ijbs.16828
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activated ClC-2 Inhibits p-Akt to Repress Myelination in GDM Newborn Rats
Feixiang He, Yuchen Peng, Zhi Yang, Zilu Ge, Yanping Tian, Teng Ma, Hongli Li
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 179-188. doi:10.7150/ijbs.17716
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ssc-miR-7134-3p regulates fat accumulation in castrated male pigs by targeting MARK4 gene
Kejun Wang, Wenting Li, Ying Bai, Wanjie Yang, Yao Ling, Meiying Fang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 189-197. doi:10.7150/ijbs.17386
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Increase in Peripheral Blood Intermediate Monocytes is Associated with the Development of Recent-Onset Type 1 Diabetes Mellitus in Children
Xiaoya Ren, Wenjun Mou, Chang Su, Xi Chen, Hui Zhang, Bingyan Cao, Xiaoqiao Li, Di Wu, Xin Ni, Jingang Gui, Chunxiu Gong
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 209-218. doi:10.7150/ijbs.15659
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hyperhomocysteinemia Exacerbates Cisplatin-induced Acute Kidney Injury
Yanjun Long, Xin Zhen, Fengxin Zhu, Zheng Hu, Wenjing Lei, Shuang Li, Yan Zha, Jing Nie
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 219-231. doi:10.7150/ijbs.16725
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes Secreted from Human-Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Mesenchymal Stem Cells Prevent Osteonecrosis of the Femoral Head by Promoting Angiogenesis
Xiaolin Liu, Qing Li, Xin Niu, Bin Hu, Shengbao Chen, Wenqi Song, Jian Ding, Changqing Zhang, Yang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 232-244. doi:10.7150/ijbs.16951
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Melatonin Inhibits Glioblastoma Stem-like cells through Suppression of EZH2-NOTCH1 Signaling Axis
Xiangrong Zheng, Bo Pang, Guangyan Gu, Taihong Gao, Rui Zhang, Qi Pang, Qian Liu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 245-253. doi:10.7150/ijbs.16818
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sirtuin 3 is required for osteogenic differentiation through maintenance of PGC-1ɑ-SOD2-mediated regulation of mitochondrial function
Yong Ding, Hongmei Yang, Yucai Wang, Jun Chen, Zhenwei Ji, Honghui Sun
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 254-264. doi:10.7150/ijbs.17053
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Reverse the Resistance to PARP Inhibitors
Yevgeniy Kim, Aleksei Kim, Ainur Sharip, Aigul Sharip, Juhong Jiang, Qing Yang, Yingqiu Xie
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(2): 198-208. doi:10.7150/ijbs.17240
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image