Issue cover v13i12

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (12); 2017

Research Papers

Graphic abstract

CRISPR-offinder: a CRISPR guide RNA design and off-target searching tool for user-defined protospacer adjacent motif
Changzhi Zhao, Xiaoguo Zheng, Wubin Qu, Guanglei Li, Xinyun Li, Yi-Liang Miao, Xiaosong Han, Xiangdong Liu, Zhenhua Li, Yunlong Ma, Qianzhi Shao, Haiwei Li, Fei Sun, Shengsong Xie, Shuhong Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(12): 1470-1478. doi:10.7150/ijbs.21312
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The effect of co-transplantation of nerve fibroblasts and Schwann cells on peripheral nerve repair
Yang Wang, Dong Li, Gangyang Wang, Lulu Chen, Jun Chen, Zhangyin Liu, Zhaofeng Zhang, Hua Shen, Yuqing Jin, Zunli Shen
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(12): 1507-1519. doi:10.7150/ijbs.21976
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dl-3-n-butylphthalide prevents the disruption of blood-spinal cord barrier via inhibiting endoplasmic reticulum stress following spinal cord injury
Binbin Zheng, Yulong Zhou, Hongyu Zhang, Guangyong Yang, Zhenghua Hong, Dandan Han, Qingqing Wang, Zili He, Yanlong Liu, Fenzan Wu, Xie Zhang, Songlin Tong, Huazi Xu, Jian Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(12): 1520-1531. doi:10.7150/ijbs.21107
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Azadirachtin induced apoptosis in the prothoracic gland in Bombyx mori and a pronounced Ca2+ release effect in Sf9 cells
Jing Zhang, Hongmei Liu, Zhipeng Sun, Jianjun Xie, Guohua Zhong, Xin Yi
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(12): 1532-1539. doi:10.7150/ijbs.22175
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Specific Deletion of β-Catenin in Col2-Expressing Cells Leads to Defects in Epiphyseal Bone
Tingyu Wang, Jun Li, Guang-Qian Zhou, Peter Ma, Yue Zhao, Baoli Wang, Di Chen
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(12): 1540-1546. doi:10.7150/ijbs.23000
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oxygen Supplementation Ameliorates Tibial Development via Stimulating Vascularization in Tibetan Chickens at High Altitudes
Shucheng Huang, Xiaole Tong, Mujeeb Ur Rehman, Meng Wang, Lihong Zhang, Lei Wang, Jiakui Li, Shijin Yang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(12): 1547-1559. doi:10.7150/ijbs.22670
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metformin Sensitizes Non-small Cell Lung Cancer Cells to an Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG) Treatment by Suppressing the Nrf2/HO-1 Signaling Pathway
Chenxiao Yu, Yang Jiao, Jiao Xue, Qi Zhang, Hongying Yang, Ligang Xing, Guangxia Chen, Jinchang Wu, Shuyu Zhang, Wei Zhu, Jianping Cao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(12): 1560-1569. doi:10.7150/ijbs.18830
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Fibroblast Growth Factor Receptor 2 (FGFR2) Mutation Related Syndromic Craniosynostosis
Saïd C. Azoury, Sashank Reddy, Vivek Shukla, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(12): 1479-1488. doi:10.7150/ijbs.22373
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Molecular Mechanisms of Regulation on USP2's Alternative Splicing and the Significance of Its Products
Han-Qing Zhu, Feng-Hou Gao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(12): 1489-1496. doi:10.7150/ijbs.21637
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNAs: A novel type of non-coding RNA and their potential implications in antiviral immunity
Man Wang, Fei Yu, Wei Wu, Yuan Zhang, Wenguang Chang, Murugavel Ponnusamy, Kun Wang, Peifeng Li
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(12): 1497-1506. doi:10.7150/ijbs.22531
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image