Issue cover v13i6

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (6); 2017

Research Papers

Graphic abstract

Sleep Duration and Patterns in Chinese Older Adults: a Comprehensive Meta-analysis
Li Lu, Shi-Bin Wang, Wen-Wang Rao, Gabor S. Ungvari, Chee H. Ng, Helen F.K. Chiu, Juan Zhang, Changgui Kou, Fu-Jun Jia, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 682-689. doi:10.7150/ijbs.19695
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-142-3p and let-7g Negatively Regulates Augmented IL-6 Production in Neonatal Polymorphonuclear Leukocytes
Hsin-Chun Huang, Hong-Ren Yu, Te-Yao Hsu, I-Lun Chen, Hui-Chen Huang, Jen-Chieh Chang, Kuender D. Yang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 690-700. doi:10.7150/ijbs.17030
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Eupafolin Exhibits Potent Anti-Angiogenic and Antitumor Activity in Hepatocellular Carcinoma
Honglei Jiang, Dan Wu, Dong Xu, Hao Yu, Zheming Zhao, Dongyan Ma, Junzhe Jin
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 701-711. doi:10.7150/ijbs.17534
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes from Melatonin Treated Hepatocellularcarcinoma Cells Alter the Immunosupression Status through STAT3 Pathway in Macrophages
Liang Cheng, Jiatao Liu, Qingqing Liu, Yu Liu, Lulu Fan, Fang Wang, Hanqing Yu, Yuhuan Li, Lijia Bu, Xiaoqiu Li, Wei Wei, Hua Wang, Guoping Sun
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 723-734. doi:10.7150/ijbs.19642
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genome-wide Identification and Expression Analysis of Amino Acid Transporters in the Whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius)
Jixing Xia, Zezhong Yang, Cheng Gong, Wen Xie, Huipeng Pan, Zhaojiang Guo, Huixin Zheng, Xin Yang, Xiaodong Sun, Shi Kang, Fengshan Yang, Qingjun Wu, Shaoli Wang, Bin Cong, Xianfeng Teng, Youjun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 735-747. doi:10.7150/ijbs.18153
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oncogenic Protein Kinase D3 Regulating Networks in Invasive Breast Cancer
Yan Liu, Jian Li, Jun Zhang, Zhenghong Yu, Shiyi Yu, Lele Wu, Yuzhi Wang, Xue Gong, Chenxi Wu, Xiuxiu Cai, Lin Mo, Mingya Wang, Jun Gu, Liming Chen
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 748-758. doi:10.7150/ijbs.18472
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Two Olfactory Pathways to Detect Aldehydes on Locust Mouthpart
Liwei Zhang, Hongwei Li, Long Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 759-771. doi:10.7150/ijbs.19820
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dioscin Induces Gallbladder Cancer Apoptosis by Inhibiting ROS-Mediated PI3K/AKT Signalling
Xiaoling Song, Zheng Wang, Haibin Liang, Wenjie Zhang, Yuanyuan Ye, HuaiFeng Li, Yunping Hu, Yijian Zhang, Hao Weng, Jianhua Lu, Xuefeng Wang, Maolan Li, Yingbin Liu, Jun Gu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 782-793. doi:10.7150/ijbs.18732
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Berberine Reverses Hypoxia-induced Chemoresistance in Breast Cancer through the Inhibition of AMPK- HIF-1α
Yue Pan, Dan Shao, Yawei Zhao, Fan Zhang, Xiao Zheng, Yongfei Tan, Kan He, Jing Li, Li Chen
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 794-803. doi:10.7150/ijbs.18969
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stroma-derived Fibrinogen-like Protein 2 Activates Cancer-associated Fibroblasts to Promote Tumor Growth in Lung Cancer
Ying Zhu, Longhui Zhang, Haoran Zha, Fei Yang, Chunyan Hu, Lin Chen, Bo Guo, Bo Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 804-814. doi:10.7150/ijbs.19398
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Mechanism of ribosome translation through mRNA secondary structures
Ping Xie, Hong Chen
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 712-722. doi:10.7150/ijbs.19508
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Angiomotin Family Members: Oncogenes or Tumor Suppressors?
Meng Lv, Yanwei Shen, Jiao Yang, Shuting Li, Biyuan Wang, Zheling Chen, Pan Li, Peijun Liu, Jin Yang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(6): 772-781. doi:10.7150/ijbs.19603
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image