Previous issue | Archive   

Volume 16 (11); 2020

Research Papers

toc.jpg

Histone Acetyltransferase (HAT) P300/CBP Inhibitors Induce Synthetic Lethality in PTEN-Deficient Colorectal Cancer Cells through Destabilizing AKT
Yifan Liu, Eun Ju Yang, Changxiang Shi, Pui Kei Mou, Baoyuan Zhang, Changjie Wu, Junfang Lyu, Joong Sup Shim
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1774-1784. doi:10.7150/ijbs.42197
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Diagnostic, progressive and prognostic performance of m6A methylation RNA regulators in lung adenocarcinoma
Zhizhi Zhuang, Liping Chen, Yuting Mao, Qun Zheng, Huiying Li, Yueyue Huang, Zijing Hu, Yi Jin
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1785-1797. doi:10.7150/ijbs.39046
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The effect of HMGA1 in LPS-induced Myocardial Inflammation
Zhu-Lan Cai, Bo Shen, Yuan Yuan, Chen Liu, Qing-Wen Xie, Tong-Tong Hu, Qi Yao, Qing-Qing Wu, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1798-1810. doi:10.7150/ijbs.39947
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

toc.jpg

B7-H3, a checkpoint molecule, as a target for cancer immunotherapy
Shuo Yang, Wei Wei, Qi Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1767-1773. doi:10.7150/ijbs.41105
[Abstract] [Full text] [PDF]