Issue cover v16i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (11); 2020

Editorial

A potential treatment of COVID-19 with TGF-β blockade
WanJun Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1954-1955. doi:10.7150/ijbs.46891
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Histone Acetyltransferase (HAT) P300/CBP Inhibitors Induce Synthetic Lethality in PTEN-Deficient Colorectal Cancer Cells through Destabilizing AKT
Yifan Liu, Eun Ju Yang, Changxiang Shi, Pui Kei Mou, Baoyuan Zhang, Changjie Wu, Junfang Lyu, Joong Sup Shim
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1774-1784. doi:10.7150/ijbs.42197
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Diagnostic, progressive and prognostic performance of m6A methylation RNA regulators in lung adenocarcinoma
Zhizhi Zhuang, Liping Chen, Yuting Mao, Qun Zheng, Huiying Li, Yueyue Huang, Zijing Hu, Yi Jin
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1785-1797. doi:10.7150/ijbs.39046
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The effect of HMGA1 in LPS-induced Myocardial Inflammation
Zhu-Lan Cai, Bo Shen, Yuan Yuan, Chen Liu, Qing-Wen Xie, Tong-Tong Hu, Qi Yao, Qing-Qing Wu, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1798-1810. doi:10.7150/ijbs.39947
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel vehicle-like drug delivery 3D printing scaffold and its applications for a rat femoral bone repairing in vitro and in vivo
Hui Wang, Zhengwei Deng, Jing Chen, Xin Qi, Libing Pang, Bocai Lin, Yan Teik Yuin Adib, Na Miao, Deping Wang, Yadong Zhang, Jiusheng Li, Xiangqiong Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1821-1832. doi:10.7150/ijbs.37552
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ozone Therapy Attenuates NF-κB-Mediated Local Inflammatory Response and Activation of Th17 Cells in Treatment for Psoriasis
Jinrong Zeng, Li Lei, Qinghai Zeng, Yuying Yao, Yuqing Wu, Qinxuan Li, Lihua Gao, Hongjiao Du, Yajie Xie, Jinhua Huang, Wenbin Tan, Jianyun Lu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1833-1845. doi:10.7150/ijbs.41940
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Osblr8 orchestrates intrachromosomal loop structure required for maintaining stem cell pluripotency
Yanbo Zhu, Zi Yan, Zhonghua Du, Shilin Zhang, Changhao Fu, Ying Meng, Xue Wen, Yizhuo Wang, Andrew R. Hoffman, Ji-Fan Hu, Jiuwei Cui, Wei Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1861-1875. doi:10.7150/ijbs.45112
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Slit2/Robo1 Mitigates DSS-induced Ulcerative Colitis by Activating Autophagy in Intestinal Stem Cell
Jingzhou Xie, Li Li, Shuhua Deng, Jiayuan Chen, Quliang Gu, Huanhou Su, Lijing Wen, Sheng Wang, Caixia Lin, Cuiling Qi, Qianqian Zhang, Jiangchao Li, Xiaodong He, Weidong Li, Lijing Wang, Lingyun Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1876-1887. doi:10.7150/ijbs.42331
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Steroid-induced osteonecrosis of the femoral head reveals enhanced reactive oxygen species and hyperactive osteoclasts
Kai Chen, Yuhao Liu, Jianbo He, Nathan Pavlos, Chao Wang, Jacob Kenny, Jinbo Yuan, Qingwen Zhang, Jiake Xu, Wei He
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1888-1900. doi:10.7150/ijbs.40917
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A new SIRT1 inhibitor, MHY2245, induces autophagy and inhibits energy metabolism via PKM2/mTOR pathway in human ovarian cancer cells
In Hwan Tae, Ji Yeon Son, Su Hyun Lee, Mi-Young Ahn, Kyungsil Yoon, Sungpil Yoon, Hyung Ryong Moon, Hyung Sik Kim
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1901-1916. doi:10.7150/ijbs.44343
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Septin4 promotes cell death in human colon cancer cells by interacting with BAX
Xin Zhao, Hao Feng, Yang Wang, Yanmei Wu, Qiqiang Guo, Yanling Feng, Mengtao Ma, Wendong Guo, Xiaoyu Song, Ying Zhang, Shuai Han, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1917-1928. doi:10.7150/ijbs.44429
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lin28A Regulates Stem-like Properties of Ovarian Cancer Cells by Enriching RAN and HSBP1 mRNA and Up-regulating its Protein Expression
Yancheng Zhong, Lanqin Cao, Haotian Ma, Qian Wang, Pingpin Wei, Juan Yang, Yuqing Mo, Lihua Cao, Cijun Shuai, Shuping Peng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1941-1953. doi:10.7150/ijbs.43504
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TNFRSF11B activates Wnt/β-catenin signaling and promotes gastric cancer progression
Fengming Luan, Xiaomei Li, Xiaojing Cheng, Longtao Huangfu, Jing Han, Ting Guo, Hong Du, Xianzi Wen, Jiafu Ji
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1956-1971. doi:10.7150/ijbs.43630
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Protective role of silibinin against myocardial ischemia/reperfusion injury-induced cardiac dysfunction
Yi-He Chen, Hui Lin, Qian Wang, Jian-Wen Hou, Zhi-Jie Mao, Yi-Gang Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1972-1988. doi:10.7150/ijbs.39259
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long noncoding RNA MYLK-AS1 promotes growth and invasion of hepatocellular carcinoma through the EGFR/HER2-ERK1/2 signaling pathway
Juan Liu, Si-yuan Zhao, Qiwei Jiang, Yuanyuan Qu, Xiaomei Huang, Jundong Du, Wanjun Sun, Qinong Ye
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1989-2000. doi:10.7150/ijbs.43062
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cilostazol alleviate nicotine induced cardiomyocytes hypertrophy through modulation of autophagy by CTSB/ROS/p38MAPK/JNK feedback loop
Shu-ya Wang, Xi Ni, Ke-qing Hu, Fan-liang Meng, Min Li, Xiao-li Ma, Ting-ting Meng, Hui-hui Wu, Di Ge, Jing Zhao, Ying Li, Guo-hai Su
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 2001-2013. doi:10.7150/ijbs.43825
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

B7-H3, a checkpoint molecule, as a target for cancer immunotherapy
Shuo Yang, Wei Wei, Qi Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1767-1773. doi:10.7150/ijbs.41105
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes in osteoarthritis and cartilage injury: advanced development and potential therapeutic strategies
Quanfa Zhou, Youzhi Cai, Yangzi Jiang, Xiangjin Lin
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1811-1820. doi:10.7150/ijbs.41637
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Initial success in the identification and management of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) indicates human-to-human transmission in Wuhan, China
Annoor Awadasseid, Yanling Wu, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1846-1860. doi:10.7150/ijbs.45018
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Function and evolution of RNA N6-methyladenosine modification
Zhi-Man Zhu, Fu-Chun Huo, Dong-Sheng Pei
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(11): 1929-1940. doi:10.7150/ijbs.45231
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image