Issue cover v16i12

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (12); 2020

Research Papers

Graphic abstract

RNF8 induces β-catenin-mediated c-Myc expression and promotes colon cancer proliferation
Ling Ren, Tingting Zhou, Yang Wang, Yanmei Wu, Hongde Xu, Jingwei Liu, Xiang Dong, Fei Yi, Qiqiang Guo, Zhuo Wang, Xiaoman Li, Ning Bai, Wendong Guo, Min Guo, Bo Jiang, Xuan Wu, Yanling Feng, Xiaoyu Song, Siyi Zhang, Yue Zhao, Liu Cao, Shuai Han, Chengzhong Xing
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2051-2062. doi:10.7150/ijbs.44119
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KLF10 inhibits cell growth by regulating PTTG1 in multiple myeloma under the regulation of microRNA-106b-5p
Mimi Zhou, Jinqiu Chen, Hui Zhang, Hailing Liu, Huan Yao, Xiaman Wang, Wanggang Zhang, Yingren Zhao, Nan Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2063-2071. doi:10.7150/ijbs.45999
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Elevated granulocytic myeloid-derived suppressor cells are closely related with elevation of Th17 cells in mice with experimental asthma
Fei Xue, Mengzhu Yu, Li Li, Wenzhe Zhang, Yongbin Ma, Liyang Dong, Wenqi Shan, Yu Zheng, Ting Wang, Dingqi Feng, Jianping Lv, Xuefeng Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2072-2083. doi:10.7150/ijbs.43596
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ZNF367-induced transcriptional activation of KIF15 accelerates the progression of breast cancer
Huijuan Zeng, Tianfu Li, Duanyang Zhai, Jiong Bi, Xiaying Kuang, Sihong Lu, Zhen Shan, Ying Lin
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2084-2093. doi:10.7150/ijbs.44204
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

5-HT receptor agonist Valerenic Acid enhances the innate immunity signal and suppresses glioblastoma cell growth and invasion
Qingli Lu, Yuan Ding, Yang Li, Qingli Lu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2104-2115. doi:10.7150/ijbs.44906
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inflammation and DNA methylation coregulate the CtBP-PCAF-c-MYC transcriptional complex to activate the expression of a long non-coding RNA CASC2 in acute pancreatitis
Jun Zeng, Jian-Yong Chen, Jun Meng, Zhi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2116-2130. doi:10.7150/ijbs.43557
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circ-100290 Positively Regulates Angiogenesis Induced by Conditioned Medium of Human Amnion-Derived Mesenchymal Stem Cells Through miR-449a/eNOS and miR-449a/VEGFA Axes
Zichun Tang, Xiaoyue Wu, Liping Hu, Yijing Xiao, Junling Tan, Siyu Zuo, Ming Shen, Xiaoqin Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2131-2144. doi:10.7150/ijbs.39895
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MFP-FePt-GO Nanocomposites Promote Radiosensitivity of Non-Small Cell Lung Cancer Via Activating Mitochondrial-Mediated Apoptosis and Impairing DNA Damage Repair
Shan Peng, Yingming Sun, Yuan Luo, Shijing Ma, Wenjie Sun, Guiliang Tang, Shuying Li, Nannan Zhang, Jiangbo Ren, Yu Xiao, Xuefeng Liu, Junhong Zhang, Yan Gong, Conghua Xie
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2145-2158. doi:10.7150/ijbs.46194
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-4516 suppresses pancreatic cancer development via negatively regulating orthodenticle homeobox 1
Shuo Chen, Meng Xu, Jing Zhao, Jiaqi Shen, Junhui Li, Yang Liu, Gang Cao, Jiancang Ma, Weizhou He, Xi Chen, Tao Shan
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2159-2169. doi:10.7150/ijbs.45933
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long-term UVA exposure to the eye compromises memory and learning ability in mice via corticotropin-releasing hormone type 2 receptor
Keiichi Hiramoto, Yurika Yamate
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2170-2179. doi:10.7150/ijbs.45967
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SETDB2 promoted breast cancer stem cell maintenance by interaction with and stabilization of ΔNp63α protein
Liu Ying, Xie Fei, Li Jialun, Xiao Jianpeng, Wang Jie, Mei Zhaolin, Fan Hongjia, Fang Huan, Li Sha, Wu Qiuju, Yuan Lin, Liu Cuicui, Peng You, Zhao Weiwei, Wang Lulu, Wong Jiemin, Li Jing, Feng Jing
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2180-2191. doi:10.7150/ijbs.43611
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting ERα degradation by L-Tetrahydropalmatine provides a novel strategy for breast cancer treatment
Xiaohong Xia, Jinchan He, Bin Liu, Zhenlong Shao, Qiong Xu, Tumei Hu, Cuifu Yu, Xiaolin Liu, Yuning Liao, Ningning Liu, Hongbiao Huang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2192-2204. doi:10.7150/ijbs.44005
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ligand-receptor interaction atlas within and between tumor cells and T cells in lung adenocarcinoma
Zhencong Chen, Xiaodong Yang, Guoshu Bi, Jiaqi Liang, Zhengyang Hu, Mengnan Zhao, Ming Li, Tao Lu, Yuansheng Zheng, Qihai Sui, Yong Yang, Cheng Zhan, Wei Jiang, Qun Wang, Lijie Tan
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2205-2219. doi:10.7150/ijbs.42080
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PAK4 phosphorylating RUNX1 promotes ERα-positive breast cancer-induced osteolytic bone destruction
Lina Tang, Yunling Gao, Yongqi Song, Yang Li, Yanshu Li, Hongyan Zhang, Danni Li, Jiabin Li, Caigang Liu, Feng Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2235-2247. doi:10.7150/ijbs.47225
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-103 protects from recurrent spontaneous abortion via inhibiting STAT1 mediated M1 macrophage polarization
Xiaoxiao Zhu, Haiping Liu, Zhen Zhang, Ran Wei, Xianbin Zhou, Zhaoxia Wang, Lin Zhao, Qiang Guo, Yunhong Zhang, Chu Chu, Li Wang, Xia Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2248-2264. doi:10.7150/ijbs.46144
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Mechanical tumor microenvironment and transduction: cytoskeleton mediates cancer cell invasion and metastasis
Xingchen Li, Jianliu Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2014-2028. doi:10.7150/ijbs.44943
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

How DNA methylation affects the Warburg effect
Xingxin Zhu, Zefeng Xuan, Jun Chen, Zequn Li, Shusen Zheng, Penghong Song
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2029-2041. doi:10.7150/ijbs.45420
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of Pyroptosis in Traumatic Brain and Spinal Cord Injuries
Xinli Hu, Huanwen Chen, Hui Xu, Yaosen Wu, Chenyu Wu, Chang Jia, Yao Li, Sunren Sheng, Cong Xu, Huazi Xu, Wenfei Ni, Kailiang Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2042-2050. doi:10.7150/ijbs.45467
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emerging Roles of Long non-coding RNAs in The Tumor Microenvironment
Lisha Zhou, Yingying Zhu, Dongsheng Sun, Qiang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2094-2103. doi:10.7150/ijbs.44420
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Collagen at the maternal-fetal interface in human pregnancy
Jia-Wei Shi, Zhen-Zhen Lai, Hui-Li Yang, Shao-Liang Yang, Cheng-Jie Wang, Deng Ao, Lu-Yu Ruan, Hui-Hui Shen, Wen-Jie Zhou, Jie Mei, Qiang Fu, Ming-Qing Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(12): 2220-2234. doi:10.7150/ijbs.45586
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image