Issue cover v16i8

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 16 (8); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Selective targeting of the TLR4 co-receptor, MD2, prevents colon cancer growth and lung metastasis
Vinothkumar Rajamanickam, Tao Yan, Shanmei Xu, Junguo Hui, Xiaohong Xu, Luqing Ren, Zhoudi Liu, Guang Liang, Ouchen Wang, Yi Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1288-1301. doi:10.7150/ijbs.39098
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

ALDH 2 conferred neuroprotection on cerebral ischemic injury by alleviating mitochondria-related apoptosis through JNK/caspase-3 signing pathway
Pingping Xia, Fan Zhang, Yajing Yuan, Cheng Chen, Yan Huang, Longyan Li, E Wang, Qulian Guo, Zhi Ye
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1303-1323. doi:10.7150/ijbs.38962
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

MSTN Mutant Promotes Myogenic Differentiation by Increasing Demethylase TET1 Expression via the SMAD2/SMAD3 Pathway
Li Gao, Miaomiao Yang, Zhuying Wei, Mingjuan Gu, Lei Yang, Chunling Bai, Yunxi Wu, Guangpeng Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1324-1334. doi:10.7150/ijbs.40551
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

TBC1D25 Regulates Cardiac Remodeling Through TAK1 Signaling Pathway
Sen Guo, Yuan Liu, Lu Gao, Fankai Xiao, Jihong Shen, Shiying Xing, Fan Yang, Wencai Zhang, Qiangwei Shi, Yan Li, Luosha Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1335-1348. doi:10.7150/ijbs.41130
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Inhibition of Autophagy Signaling via 3-methyladenine Rescued Nicotine-Mediated Cardiac Pathological Effects and Heart Dysfunctions
Peng Zhang, Yong Li, Yingjie Fu, Lei Huang, Bailin Liu, Lubo Zhang, Xuesi M Shao, Daliao Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1349-1362. doi:10.7150/ijbs.41275
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Quantitative determination of niraparib and olaparib tumor distribution by mass spectrometry imaging
Lavinia Morosi, Cristina Matteo, Tommaso Ceruti, Silvia Giordano, Marianna Ponzo, Roberta Frapolli, Massimo Zucchetti, Enrico Davoli, Maurizio D'Incalci, Paolo Ubezio
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1363-1375. doi:10.7150/ijbs.41395
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Label-free multiphoton imaging to assess neoadjuvant therapy responses in breast carcinoma
Lianhuang Li, Zhonghua Han, Lida Qiu, Deyong Kang, Zhenlin Zhan, Haohua Tu, Jianxin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1376-1387. doi:10.7150/ijbs.41579
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The Role of CHK1 Varies with the Status of Oestrogen-receptor and Progesterone-receptor in the Targeted Therapy for Breast Cancer
Wei Xu, Minghua Huang, Jia Guo, Huiting Zhang, Depeng Wang, Tiantian Liu, Haiting Liu, Shiming Chen, Peng Gao, Kun Mu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1388-1402. doi:10.7150/ijbs.41627
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Drp1-mediated mitochondrial fission contributes to baicalein-induced apoptosis and autophagy in lung cancer via activation of AMPK signaling pathway
Xiaohong Deng, Jingjing Liu, Lantao Liu, Xianjun Sun, Jianhua Huang, Jingcheng Dong
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1403-1416. doi:10.7150/ijbs.41768
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

miR-197-3p Represses the Proliferation of Prostate Cancer by Regulating the VDAC1/AKT/β-catenin Signaling Axis
Qiang Huang, Bo Ma, Yixi Su, Kawo Chan, Hu Qu, Jiayu Huang, Dejuan Wang, Jianguang Qiu, Huanliang Liu, Xiangling Yang, Zhongyang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1417-1426. doi:10.7150/ijbs.42019
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Phosphoinositide specific phospholipase Cγ1 inhibition-driven autophagy caused cell death in human lung adenocarcinoma A549 cells in vivo and in vitro
Xiaohong Lu, Haijing Fu, Rui Chen, Yue Wang, Yanyan Zhan, Gang Song, Tianhui Hu, Chun Xia, Xuemei Tian, Bing Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1427-1440. doi:10.7150/ijbs.42962
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Stagewise keratinocyte differentiation from human embryonic stem cells by defined signal transduction modulators
Hui Zhong, Zhili Ren, Xiaoyan Wang, Kai Miao, Wenjun Ni, Ya Meng, Ligong Lu, Chunming Wang, Weiwei Liu, Chu-Xia Deng, Ren-He Xu, Guokai Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1450-1462. doi:10.7150/ijbs.44414
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Engineering Cellular Signal Sensors based on CRISPR-sgRNA Reconstruction Approaches
Hengji Zhan, Lulu Xiao, Aolin Li, Lin Yao, Zhiming Cai, Yuchen Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1441-1449. doi:10.7150/ijbs.42299
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Transcription Factor RREB1: from Target Genes towards Biological Functions
Ya-Nan Deng, Zijing Xia, Peng Zhang, Samina Ejaz, Shufang Liang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1463-1473. doi:10.7150/ijbs.40834
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The role of WT1 in breast cancer: clinical implications, biological effects and molecular mechanism
Ye Zhang, Wen-Ting Yan, Ze-Yu Yang, Yan-Ling Li, Xuan-Ni Tan, Jun Jiang, Yi Zhang, Xiao-Wei Qi
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(8): 1474-1480. doi:10.7150/ijbs.39958
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]