Issue cover v17i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (4); 2021

Research Papers

Graphic abstract

FOXM1-induced miR-552 expression contributes to pancreatic cancer progression by targeting multiple tumor suppressor genes
Xiao Wang, Ning Dou, Jialin Wang, Yi Zhang, Yandong Li, Yong Gao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 915-925. doi:10.7150/ijbs.56733
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Macrophage contributes to radiation-induced anti-tumor abscopal effect on transplanted breast cancer by HMGB1/TNF-α signaling factors
Lin Zhu, Songling Hu, Qianping Chen, Haowen Zhang, Jiamei Fu, Yuchuan Zhou, Yang Bai, Yan Pan, Chunlin Shao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 926-941. doi:10.7150/ijbs.57445
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ferroptosis-related Genes for Overall Survival Prediction in Patients with Colorectal Cancer can be Inhibited by Gallic acid
Zongchao Hong, Peili Tang, Bo Liu, Chongwang Ran, Chong Yuan, Ying Zhang, Yi Lu, Xueyun Duan, Yanfang Yang, Hezhen Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 942-956. doi:10.7150/ijbs.57164
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Silencing PRSS1 suppresses the growth and proliferation of gastric carcinoma cells via the ERK pathway
Dongmei Ye, Yuxuan Li, Heliang Zhang, Zhiwei Zhou, Yujie Tang, Peng Wu, Qiang Zhao, Zhiwei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 957-971. doi:10.7150/ijbs.52591
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circulating Exosomal miR-1-3p from Rats with Myocardial Infarction Plays a Protective Effect on Contrast-Induced Nephropathy via Targeting ATG13 and activating the AKT Signaling Pathway
Pengcheng Zhao, Yeqian Zhu, Ling Sun, Wenwu Zhu, Yao Lu, Jian Zhang, Yangming Mao, Qiushi Chen, Fengxiang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 972-985. doi:10.7150/ijbs.55887
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Isochromanoindolenines suppress triple-negative breast cancer cell proliferation partially via inhibiting Akt activation
Xiaoyan Jiang, Xu Zhi, Peixia Zhang, Zhongmei Zhou, Jinxiang Ye, Yu Gao, Xinye Wang, Chuanyu Yang, Haijun Chen, Rong Liu, Ceshi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 986-994. doi:10.7150/ijbs.48170
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Homoharringtonine inhibited breast cancer cells growth via miR-18a-3p/AKT/mTOR signaling pathway
Li-bin Wang, Dan-ni Wang, Li-gang Wu, Jia Cao, Jin-hai Tian, Rong Liu, Rong Ma, Jing-jing Yu, Jia Wang, Qi Huang, Wen-yong Xiong, Xu Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 995-1009. doi:10.7150/ijbs.44907
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Generation of VEGF knock-in Cashmere goat via the CRISPR/Cas9 system
Xiao Hu, Fei Hao, Xiaocong Li, Zhiyuan Xun, Yuan Gao, Bingxu Ren, Ming Cang, Hao Liang, Dongjun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1026-1040. doi:10.7150/ijbs.55559
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theaflavin protects against oxalate calcium-induced kidney oxidative stress injury via upregulation of SIRT1
Tao Ye, Xiaoqi Yang, Haoran Liu, Peng Lv, Hongyan Lu, Kehua Jiang, Ejun Peng, Zhangqun Ye, Zhiqiang Chen, Kun Tang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1050-1060. doi:10.7150/ijbs.57160
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of low-dose radiation-induced exosomal circ-METRN and miR-4709-3p/GRB14/PDGFRα pathway as a key regulatory mechanism in Glioblastoma progression and radioresistance: Functional validation and clinical theranostic significance
Xinxin Wang, Qinchen Cao, Yonggang Shi, Xiaolong Wu, Yin Mi, Ke Liu, Quancheng Kan, Ruitai Fan, Zhangsuo Liu, Mingzhi Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1061-1078. doi:10.7150/ijbs.57168
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genistein-3′-sodium sulfonate Attenuates Neuroinflammation in Stroke Rats by Down-Regulating Microglial M1 Polarization through α7nAChR-NF-κB Signaling Pathway
Chaoming Liu, Song Liu, Lijiao Xiong, Limei Zhang, Xiao Li, Xingling Cao, Jinhua Xue, Liangdong Li, Cheng Huang, Zhihua Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1088-1100. doi:10.7150/ijbs.56800
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Betulinic acid inhibits pyroptosis in spinal cord injury by augmenting autophagy via the AMPK-mTOR-TFEB signaling pathway
Chenyu Wu, Huanwen Chen, Rong Zhuang, Haojie Zhang, Yongli Wang, Xinli Hu, Yu Xu, Jiafeng Li, Yao Li, Xiangyang Wang, Hui Xu, Wenfei Ni, Kailiang Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1138-1152. doi:10.7150/ijbs.57825
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-223 restricts liver fibrosis by inhibiting the TAZ-IHH-GLI2 and PDGF signaling pathways via the crosstalk of multiple liver cell types
Xiaolin Wang, Wonhyo Seo, Seol Hee Park, Yaojie Fu, Seonghwan Hwang, Robim M. Rodrigues, Dechun Feng, Bin Gao, Yong He
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1153-1167. doi:10.7150/ijbs.58365
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Extrachromosomal Circular DNAs: Origin, formation and emerging function in Cancer
Man Wang, Xinzhe Chen, Fei Yu, Han Ding, Yuan Zhang, Kun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1010-1025. doi:10.7150/ijbs.54614
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Progress of Gastric Cancer Surgery in the era of Precision Medicine
Yumin Wang, Luyuan Zhang, Yi Yang, Shan Lu, Hao Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1041-1049. doi:10.7150/ijbs.56735
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of Fibrinogen-like proteins in Cancer
Jing Yu, Jing Li, Jing Shen, Fukuan Du, Xu Wu, Mingxing Li, Yu Chen, Chi Hin Cho, Xiaobing Li, Zhangang Xiao, Yueshui Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1079-1087. doi:10.7150/ijbs.56748
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic strategies of different HPV status in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
Yingming Sun, Zhe Wang, Sufang Qiu, Ruoyu Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1104-1118. doi:10.7150/ijbs.58077
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Assessment of global asymptomatic SARS-CoV-2 infection and management practices from China
Zheng Chen, Bili Wang, Shanshan Mao, Qing Ye
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1119-1124. doi:10.7150/ijbs.59374
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Paradoxical HBsAg and anti-HBs coexistence among Chronic HBV Infections: Causes and Consequences
Xinyi Jiang, Le Chang, Ying Yan, Lunan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1125-1137. doi:10.7150/ijbs.55724
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Inhibition of PERK Signaling Prevents Against Glucocorticoid-induced Endotheliocyte Apoptosis and Osteonecrosis of the Femoral Head: Erratum
Yanchun Gao, Hongyi Zhu, Qiyang Wang, Yong Feng, Changqing Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(4): 1101-1102. doi:10.7150/ijbs.58918
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image