Issue cover v17i3

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (3); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Basal-like breast cancer with low TGFβ and high TNFα pathway activity is rich in activated memory CD4 T cells and has a good prognosis
Dingxie Liu, Jaydutt Vadgama, Yong Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 670-682. doi:10.7150/ijbs.56128
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Depression and its relationship with quality of life in frontline psychiatric clinicians during the COVID-19 pandemic in China: a national survey
Hong-He Zhang, Yan-Jie Zhao, Chun Wang, Qinge Zhang, Hai-Yang Yu, Teris Cheung, Brian J. Hall, Feng-Rong An, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 683-688. doi:10.7150/ijbs.56037
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Preclinical evaluation of radiation therapy of BRCA1-associated mammary tumors using a mouse model
Eun Ju Cho, Jong Kwang Kim, Hye Jung Baek, Sun Eui Kim, Eun Jung Park, Bum Kyu Choi, Tae Hyun Kim, Dong Hoon Shin, Young Kyung Lim, Chu-Xia Deng, Sang Soo Kim
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 689-701. doi:10.7150/ijbs.53667
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ferroptosis-Related Long Non-Coding RNA signature predicts the prognosis of Head and neck squamous cell carcinoma
Yun Tang, Cheng Li, You-Jing Zhang, Zeng-Hong Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 702-711. doi:10.7150/ijbs.55552
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The G1 phase optical reporter serves as a sensor of CDK4/6 inhibition in vivo
Cuiping Guo, Yuxian Guo, Jingjing Liu, Yiyang Gao, Min Wei, Ruijun Zhao, Min Chen, Guojun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 728-741. doi:10.7150/ijbs.52101
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bovine serum albumin aggravates macrophage M1 activation and kidney injury in heterozygous Klotho-deficient mice via the gut microbiota-immune axis
Lingyun Lai, Yi Li, Jianjun Liu, Lei Luo, Jianguo Tang, Jun Xue, Te Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 742-755. doi:10.7150/ijbs.56424
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AKR1B10 confers resistance to radiotherapy via FFA/TLR4/NF-κB axis in nasopharyngeal carcinoma
Xiangting Liu, Zheng Hu, Jiayao Qu, Jia Li, Ke Gong, Li Wang, Jing Jiang, Xiangning Li, Rongzhang He, Lili Duan, Weihao Luo, Chenglai Xia, Dixian Luo
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 756-767. doi:10.7150/ijbs.52927
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Linc-KILH potentiates Notch1 signaling through inhibiting KRT19 phosphorylation and promotes the malignancy of hepatocellular carcinoma
Xudong Zhang, Xiaoliang Xu, Zechuan Zhang, Cailin Xue, Zhijun Kong, Siyuan Wu, Xiao Yun, Yue Fu, Chunfu Zhu, Xihu Qin
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 768-780. doi:10.7150/ijbs.52279
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-26b enhances the sensitivity of hepatocellular carcinoma to Doxorubicin via USP9X-dependent degradation of p53 and regulation of autophagy
Enjiang Chen, Enliang Li, Hao Liu, Yue Zhou, Liang Wen, Jianxin Wang, Yi Wang, Longyun Ye, Tingbo Liang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 781-795. doi:10.7150/ijbs.52517
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA-NONHSAT024778 promote the proliferation and invasion of chordoma cell by regulating miR-1290/Robo1 axis
Bin Wang, Kai Zhang, Sen Meng, Xiaofeng Shao, Zhangzhe Zhou, Haiqing Mao, Ziqiang Zhu, Hao Chen, Huilin Yang, Kangwu Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 796-806. doi:10.7150/ijbs.54091
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Anterior gradient 2 increases long-chain fatty acid uptake via stabilizing FABP1 and facilitates lipid accumulation
Yunqiu Wang, Mengqi Jia, Chuanjie Liang, Nan Sheng, Xiaodan Wang, Fang Wang, Yanhai Luo, Jin Jiang, Liangyu Cai, Huanmin Niu, Deyu Zhu, Effat Un Nesa, Charles YF Young, Huiqing Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 834-847. doi:10.7150/ijbs.57099
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD151 promotes Colorectal Cancer progression by a crosstalk involving CEACAM6, LGR5 and Wnt signaling via TGFβ1
Tao Yang, Huibing Wang, Meng Li, Linqi Yang, Yu Han, Chao Liu, Baowen Zhang, Mingfa Wu, Gang Wang, Zhenya Zhang, Wenqi Zhang, Jianming Huang, Huaxing Zhang, Ting Cao, Pingping Chen, Wei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 848-860. doi:10.7150/ijbs.53657
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PTEN-mediated AKT/β-catenin signaling enhances the proliferation and expansion of Lgr5+ hepatocytes
Jimin Han, Kaijun Lin, Xuezheng Zhang, Lingchen Yan, Jianjun Liu, Jia Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 861-868. doi:10.7150/ijbs.56091
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MLKL inhibits intestinal tumorigenesis by suppressing STAT3 signaling pathway
Qun Zhao, Xinran Cheng, Jian Guo, Yun Bi, Li Kuang, Jianhua Ren, Jing Zhong, Longrui Pan, Xudong Zhang, Yang Guo, Yongqiang Liu, Shu Jin, Yan Tan, Xianjun Yu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 869-881. doi:10.7150/ijbs.56152
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel biomarkers for post-contrast acute kidney injury identified from long non-coding RNA expression profiles
Guanzhong Chen, Bowen Liu, Shiqun Chen, Huanqiang Li, Jin Liu, Ziling Mai, Enzhao Chen, Chunyun Zhou, Guoli Sun, Zhaodong Guo, Li Lei, Shanyi Huang, Liyao Zhang, Min Li, Ning Tan, Hong Li, Yulin Liao, Jia Liu, Jiyan Chen, Yong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 882-896. doi:10.7150/ijbs.45294
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evaluation and characterization of HSPA5 (GRP78) expression profiles in normal individuals and cancer patients with COVID-19
Jiewen Fu, Chunli Wei, Jiayue He, Lianmei Zhang, Ju Zhou, Kyathegowdanadoddi Srinivasa Balaji, Shiyi Shen, Jiangzhou Peng, Amrish Sharma, Junjiang Fu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 897-910. doi:10.7150/ijbs.54055
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Tight junctions and their regulation by non-coding RNAs
Xiaojiao Zhao, Hongliang Zeng, Li Lei, Xiaoliang Tong, Lun Yang, Yan Yang, Si Li, Ying Zhou, Liping Luo, Jinhua Huang, Rong Xiao, Jing Chen, Qinghai Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 712-727. doi:10.7150/ijbs.45885
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crucial roles of different RNA-binding hnRNP proteins in Stem Cells
Wen Xie, Hecheng Zhu, Ming Zhao, Lei Wang, Shasha Li, Cong Zhao, Yao Zhou, Bin Zhu, Xingjun Jiang, Weidong Liu, Caiping Ren
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 807-817. doi:10.7150/ijbs.55120
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Understanding the Effects of Gut Microbiota Dysbiosis on Nonalcoholic Fatty Liver Disease and the Possible Probiotics Role: Recent Updates
Ashiq Khan, Zitong Ding, Muhammad Ishaq, Ali Sher Bacha, Israr Khan, Anum Hanif, Wenyuan Li, Xusheng Guo
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 818-833. doi:10.7150/ijbs.56214
Full text PDF PubMed PMC

Errata

The Role of CHK1 Varies with the Status of Oestrogen-receptor and Progesterone-receptor in the Targeted Therapy for Breast Cancer : Erratum
Wei Xu, Minghua Huang, Jia Guo, Huiting Zhang, Depeng Wang, Tiantian Liu, Haiting Liu, Shiming Chen, Peng Gao, Kun Mu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 911-912. doi:10.7150/ijbs.58372
Full text PDF PubMed PMC


A novel vehicle-like drug delivery 3D printing scaffold and its applications for a rat femoral bone repairing in vitro and in vivo: Erratum
Hui Wang, Zhengwei Deng, Jing Chen, Xin Qi, Libing Pang, Bocai Lin, Yan Teik Yuin Adib, Na Miao, Deping Wang, Yadong Zhang, Jiusheng Li, Xiangqiong Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(3): 913-914. doi:10.7150/ijbs.59031
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image