◂ Last issue Archive   

Volume 20 (10); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Regulation of matrix reloading by tumor endothelial marker 1 protects against abdominal aortic aneurysm
Yi-Kai Hong, Tsung-Lin Cheng, Chao-Kai Hsu, Fang-Tzu Lee, Bi-Ing Chang, Kuan-Chieh Wang, Lan-Yun Chang, Hua-Lin Wu, Chao-Han Lai
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3691-3709. doi:10.7150/ijbs.93526
Full text PDF


Graphic abstract

Antirheumatic drug leflunomide attenuates atherosclerosis by regulating lipid metabolism and endothelial dysfunction via DHODH/AMPK signaling pathway
Xinhai Jiang, Weizhi Wang, Lijuan Lei, Tingting Feng, Yang Hu, Peng Liu, Yining Li, Ren Sheng, Yuyan Zhang, Shunwang Li, Jing Zhang, Yuhao Zhang, Zheng-gen Jin, Zhuang Tian, Jiandong Jiang, Yanni Xu, Shuyi Si
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3725-3741. doi:10.7150/ijbs.93465
Full text PDF


Graphic abstract

CHHM: a Manually Curated Catalogue of Human Histone Modifications Revealing Hotspot Regions and Unique Distribution Patterns
Wendong Ma, Xiaofan Ding, Jiajia Xu, Terence Chuen Wai Poon
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3760-3772. doi:10.7150/ijbs.95954
Full text PDF


Graphic abstract

Target deubiquitinase OTUB1 as a therapeatic strategy for BLCA via β-catenin/necroptosis signal pathway
Yihao Liao, Jiaming Liang, Youzhi Wang, An Li, Wenbo Liu, Boqiang Zhong, Keke Wang, Diansheng Zhou, Tao Guo, Jianing Guo, Xi Yu, Ning Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3784-3801. doi:10.7150/ijbs.94013
Full text PDF


Graphic abstract

siRNA-loaded folic acid-modified TPGS alleviate MASH via targeting ER stress sensor XBP1 and reprogramming macrophages
Manman Zhu, Yong Cheng, Li Zuo, Bao Bin, Haiyuan Shen, Tao Meng, Zihao Wu, Peng Rao, Yue Tang, Shuojiao Li, Honghai Xu, Guoping Sun, Hua Wang, Guiyang Zhang, Jiatao Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3823-3841. doi:10.7150/ijbs.96113
Full text PDF


Graphic abstract

Single-cell and Spatial Transcriptomics Reveals Ferroptosis as The Most Enriched Programmed Cell Death Process in Hemorrhage Stroke-induced Oligodendrocyte-mediated White Matter Injury
Lingui Gu, Hualin Chen, Ruxu Geng, Mingjiang Sun, Qinglei Shi, Yihao Chen, Jianbo Chang, Junji Wei, Wenbin Ma, Jiashun Xiao, Xinjie Bao, Renzhi Wang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3842-3862. doi:10.7150/ijbs.96262
Full text PDF


Graphic abstract

Participation of preovulatory follicles in the activation of primordial follicles in mouse ovaries
Jingwen Zhang, Wenzhe Xia, Jiaqi Zhou, Shaogang Qin, Lin Lin, Ting Zhao, Huarong Wang, Chen Mi, Yifan Hu, Zixuan Chen, Tianhua Zhu, Xinyu Yang, Tuo Zhang, Guoliang Xia, Yuwen Ke, Chao Wang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3863-3880. doi:10.7150/ijbs.95020
Full text PDF


Graphic abstract

The Interaction of Calcium-Sensing Receptor with KIF11 Enhances Cisplatin Resistance in Lung Adenocarcinoma via BRCA1/cyclin B1 pathway
Fuhao Wang, Xing Fu, Ming Chang, Tianzi Wei, Risheng Lin, Haibo Tong, Xiao Zhang, Runzhu Yuan, Zhiqing Zhou, Xin Huang, Wei Zhang, Wenmei Su, Yi Lu, Zhen Liang, Jian Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3892-3910. doi:10.7150/ijbs.92046
Full text PDF


Graphic abstract

tRF-27 competitively Binds to G3BPs and Activates MTORC1 to Enhance HER2 Positive Breast Cancer Trastuzumab Tolerance
Yaozhou He, Yincheng Liu, Jue Gong, Fan Yang, Chunxiao Sun, Xueqi Yan, Ningjun Duan, Yijia Hua, Tianyu Zeng, Ziyi Fu, Yan Liang, Wei Li, Xiang Huang, Jinhai Tang, Yongmei Yin
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3923-3941. doi:10.7150/ijbs.87415
Full text PDF


Graphic abstract

Inhibition of PCSK9 enhances the anti-hepatocellular carcinoma effects of TCR-T cells and anti-PD-1 immunotherapy
Weikang Xu, Minli Hu, Xinyu Lu, Yueqiong Lao, Na Ma, Yiyue Wang, Jing Li, Xingyuan Chen, Shiming Liu, Jing Liu, Wei Zhu, Hui Yang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3942-3955. doi:10.7150/ijbs.93668
Full text PDF


Graphic abstract

PKCα Induced the Generation of Extracellular Vesicles in Activated Platelets to Promote Breast Cancer Metastasis
Jinghua Zhao, Huan Tian, Xiaona Zhao, Lan Lan, Huanhuan Liu, Yi Sun, Fengyan Yu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3956-3971. doi:10.7150/ijbs.89822
Full text PDF


Graphic abstract

KMT2D mutations promoted tumor progression in diffuse large B-cell lymphoma through altering tumor-induced regulatory T cell trafficking via FBXW7-NOTCH-MYC/TGF-β1 axis
Qing-Xiao Liu, Yue Zhu, Hong-Mei Yi, Yi-Ge Shen, Li Wang, Shu Cheng, Peng-Peng Xu, Hai-Min Xu, Lu-Ting Zhou, Yao-Hui Huang, Chuan-Xin Huang, Di Fu, Meng-Meng Ji, Chao-Fu Wang, Wei-Li Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3972-3985. doi:10.7150/ijbs.93349
Full text PDF


Graphic abstract

SUMO E3 ligase MUL1 inhibits lymph node metastasis of bladder cancer by mediating mitochondrial HSPA9 translocation
Jilin Wu, Ming Huang, Wen Dong, Yuelong Chen, Qianghua Zhou, Qiang Zhang, Junjiong Zheng, Yeqing Liu, Yangjie Zhang, Sen Liu, Chenwei Yang, Siting Chen, Jian Huang, Tianxin Lin, Xu Chen
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3986-4006. doi:10.7150/ijbs.98772
Full text PDF


Graphic abstract

Helicobacter pylori promotes gastric cancer through CagA-mediated mitochondrial cholesterol accumulation by targeting CYP11A1 redistribution
Zhijun Zhang, Hongxin Huang, Zetian Chen, Mengpei Yan, Chen Lu, Zekuan Xu, Zheng Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 4007-4028. doi:10.7150/ijbs.96425
Full text PDF

Reviews

Graphic abstract

Lipid homeostasis in diabetic kidney disease
Ying Wang, Tongtong Liu, Yun Wu, Lin Wang, Shaowei Ding, Baoluo Hou, Hailing Zhao, Weijing Liu, Ping Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3710-3724. doi:10.7150/ijbs.95216
Full text PDF


Graphic abstract

Clinical Implementation of Rare and Novel DPYD Variants for Personalizing Fluoropyrimidine Treatment: Challenges and Opportunities
Elena De Mattia, Noemi Milan, Yehuda G. Assaraf, Giuseppe Toffoli, Erika Cecchin
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3742-3759. doi:10.7150/ijbs.97686
Full text PDF


Graphic abstract

Ferroptosis: the balance between death and survival in colorectal cancer
Shiying Fan, Lujia Zhou, Wenjie Zhang, Daorong Wang, Dong Tang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3773-3783. doi:10.7150/ijbs.96828
Full text PDF


Graphic abstract

Crosstalk of ubiquitin system and non-coding RNA in fibrosis
Huamin Zhang, Yutong Zhou, Canhua Jiang, Ni Jian, Jie Wang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3802-3822. doi:10.7150/ijbs.93644
Full text PDF


Graphic abstract

Comprehensive review on the novel immunotherapy target: Leucine-rich repeat-containing 8A/volume-regulated anion channel
Yaohua Hu, Jing Qin, Yifan Ma, Runze Yang, Xinyu Liu, Changhong Shi
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3881-3891. doi:10.7150/ijbs.95933
Full text PDF


Graphic abstract

Using Combination therapy to overcome diverse challenges of Immune Checkpoint Inhibitors treatment
Racheli Birnboim-Perach, Itai Benhar
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(10): 3911-3922. doi:10.7150/ijbs.93697
Full text PDF

Popup Image