◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 20 (9); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Cigarette smoke promotes IL-6-dependent lung cancer migration and osteolytic bone metastasis
Jeng-Hung Guo, Le Huynh Hoai Thuong, Ya-Jing Jiang, Chang-Lun Huang, Yu-Wen Huang, Fang-Ju Cheng, Po-I Liu, Chun-Lin Liu, Wei-Chien Huang, Chih-Hsin Tang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3257-3268. doi:10.7150/ijbs.94339
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deubiquitination of CIB1 by USP14 promotes lenvatinib resistance via the PAK1-ERK1/2 axis in hepatocellular carcinoma
Ming-Hao Xu, Yi-Min Zheng, Bu-Gang Liang, Wen-Xin Xu, Jun Cao, Pei Wang, Zi-Ying Dong, Chen-Hao Zhou, Hui-Chuan Sun, Ning Ren, Ai-Wu Ke, Ying-Hao Shen
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3269-3284. doi:10.7150/ijbs.96031
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Branch Chain Amino Acid Metabolism Promotes Brain Metastasis of NSCLC through EMT Occurrence by Regulating ALKBH5 activity
Luning Mao, Lan Wang, Yingying Lyu, Qiyuan Zhuang, Zhujun Li, Jialong Zhang, Zhiyan Gu, Shaohua Lu, Xin Wang, Yun Guan, Ji Xiong, Yin Wang, Ying Mao, Hui Yang, Ying Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3285-3301. doi:10.7150/ijbs.85672
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Itga5-PTEN signaling regulates striatal synaptic strength and motor coordination in Parkinson's disease
Bei Zhang, Yong-Bo Hu, Gen Li, Hong-Xiang Yu, Can Cui, Ying-Ying Han, Hong-Xia Li, Gang Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3302-3316. doi:10.7150/ijbs.96116
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ursolic Acid Alleviates Mitotic Catastrophe in Podocyte by Inhibiting Autophagic P62 Accumulation in Diabetic Nephropathy
Hang Mei, Tienan Jing, Haojun Liu, Yue Liu, Xinwang Zhu, Jiao Wang, Li Xu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3317-3333. doi:10.7150/ijbs.94096
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tenovin-1, a Selective SIRT1/2 Inhibitor, Attenuates High-fat Diet-induced Hepatic Fibrosis via Inhibition of HSC Activation in ZDF Rats
Swati Sharma, Sreevarsha Gali, Amit Kundu, Jae Hyeon Park, Jae-Sung Kim, Hyung Sik Kim
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3334-3352. doi:10.7150/ijbs.97304
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nintedanib Mitigates Radiation-Induced Pulmonary Fibrosis by Suppressing Epithelial Cell Inflammatory Response and Inhibiting Fibroblast-to-Myofibroblast Transition
Jingyao Tu, Xinyi Chen, Chunya Li, Chaofan Liu, Yongbiao Huang, Xi Wang, Hang Liang, Xianglin Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3353-3371. doi:10.7150/ijbs.92620
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ETS1-mediated Regulation of SOAT1 Enhances the Malignant Phenotype of Oral Squamous Cell Carcinoma and Induces Tumor-associated Macrophages M2-like Polarization
Yueying Liu, Li Shen, Yi Li, Xiaoyan Sun, Lu Liang, Shiyao Jiang, Ziyun Zhang, Xingjie Tang, Yongguang Tao, Li Xie, Yiqun Jiang, Li Cong
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3372-3392. doi:10.7150/ijbs.93815
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

P2X7R Modulates NEK7-NLRP3 Interaction to Exacerbate Experimental Autoimmune Prostatitis via GSDMD-mediated Prostate Epithelial Cell Pyroptosis
Lei Chen, Yi Liu, Shaoyu Yue, Hui Wang, Jia Chen, Wenming Ma, Wenlong Xu, Muyang Xu, Ziqi Chen, Xianguo Chen, Li Zhang, Chaozhao Liang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3393-3411. doi:10.7150/ijbs.94704
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular Interaction of Soluble Klotho with FGF23 in the Pathobiology of Aortic Valve Lesions Induced by Chronic Kidney Disease
Erlinda The, Yufeng Zhai, Qingzhou Yao, Lihua Ao, David A. Fullerton, Xianzhong Meng
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3412-3425. doi:10.7150/ijbs.92447
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

METTL3 regulates thyroid cancer differentiation and chemosensitivity by modulating PAX8
Ning Kang, Zewei Zhao, Zhongyu Wang, Junya Ning, Huijuan Wang, Wei Zhang, Xianhui Ruan, Ming Gao, Xiangqian Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3426-3441. doi:10.7150/ijbs.84797
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Negative Regulation of CPSF6 Suppresses the Warburg Effect and Angiogenesis Leading to Tumor Progression Via c-Myc Signaling Network: Potential Therapeutic Target for Liver Cancer Therapy
Deok Yong Sim, Hyo-Jung Lee, Chi-Hoon Ahn, JiEon Park, Su-Yeon Park, Bum-Ju Kil, Bum-Sang Shim, Bonglee Kim, Sung-Hoon Kim
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3442-3460. doi:10.7150/ijbs.93462
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fgf9 regulates bone marrow mesenchymal stem cell fate and bone-fat balance in osteoporosis by PI3K/AKT/Hippo and MEK/ERK signaling
Mingmei Chen, Hui Liang, Min Wu, Haoyang Ge, Yan Ma, Yan Shen, Shunyuan Lu, Chunling Shen, Hongxin Zhang, Zhugang Wang, Lingyun Tang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3461-3479. doi:10.7150/ijbs.94863
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High dietary Fructose Drives Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease via Activating ubiquitin-specific peptidase 2/11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 Pathway in Mice
Chunlin Li, Meng Li, Wei Sheng, Wenjun Zhou, Ziqi Zhang, Guang Ji, Li Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3480-3496. doi:10.7150/ijbs.97309
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A High Immune-Related Index with the Suppression of cGAS-STING Pathway is a Key Determinant to Herceptin Resistance in HER2+ Breast Cancer
Ruizhao Cai, Qingshan Chen, Dechang Zhao, Yan Wang, Ling Zhou, Kaiming Zhang, Jialu Shan, Zhiling Li, Yuhong Chen, Hailiang Zhang, Gongkan Feng, Xiaofeng Zhu, Rong Deng, Jun Tang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3497-3514. doi:10.7150/ijbs.94868
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles accelerate diabetic wound healing by inhibiting NET-induced ferroptosis of endothelial cells
Wei Lu, Xiaoyang Li, Zheyu Wang, Changbo Zhao, Qi Li, Lei Zhang, Shuofei Yang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3515-3529. doi:10.7150/ijbs.97150
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Epsti1 Regulates the Inflammatory Stage of Early Muscle Regeneration through STAT1-VCP Interaction
Jee Won Kim, Ju-Hyeon Bae, Ga-Yeon Go, Jae-Rin Lee, Yideul Jeong, Jun-Young Kim, Tae Hyun Kim, Yong Kee Kim, Jeung-Whan Han, Ji-Eun Oh, Myong-Joon Hahn, Jong-Sun Kang, Gyu-Un Bae
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3530-3543. doi:10.7150/ijbs.94675
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bone or Tooth dentin: The TGF-β signaling is the key
Chunmei Xu, Xudong Xie, Yafei Wu, Jun Wang, Jian Q. Feng
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3557-3569. doi:10.7150/ijbs.97206
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PTBP1-mediated biogenesis of circATIC promotes progression and cisplatin resistance of bladder cancer
Chenchen Huang, Yang Yang, Xiaofei Wang, Shuangchen Chen, Zhifu Liu, Zheng Li, Xingxing Tang, Qian Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3570-3589. doi:10.7150/ijbs.96671
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Machine Learning-based Framework Develops a Tumor Thrombus Coagulation Signature in Multicenter Cohorts for Renal Cancer
Tao Feng, Yue Wang, Wei Zhang, Tingting Cai, Xi Tian, Jiaqi Su, Zihao Zhang, Shengfeng Zheng, Shiqi Ye, Bo Dai, Ziliang Wang, Yiping Zhu, Hailiang Zhang, Kun Chang, Dingwei Ye
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3590-3620. doi:10.7150/ijbs.94555
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PiRNA-4447944 promotes castration-resistant growth and metastasis of prostate cancer by inhibiting NEFH expression through forming the piRNA-4447944-PIWIL2-NEFH complex
Qiang Peng, Yu Chen, Tingting Xie, Dandan Pu, Vincy Wing-Sze Ho, Jingkai Sun, Kang Liu, Ronald Cheong-Kin Chan, Xiaofan Ding, Jeremy Yuen-Chun Teoh, Xin Wang, Peter Ka-Fung Chiu, Chi-Fai Ng
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3638-3655. doi:10.7150/ijbs.96173
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TRIM50 inhibits glycolysis and the malignant progression of gastric cancer by ubiquitinating PGK1
Chao Gu, Yiwen Xia, Chen Lu, Shengkui Qiu, Jihuan Wang, Lu Zhang, Jialun Lv, Tianlu Jiang, Lang Fang, Penghui Xu, Zetian Chen, Ying Li, Li Xie, Zekuan Xu, Bowen Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3656-3674. doi:10.7150/ijbs.97091
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

O-GlcNAcylated RALY Contributes to Hepatocellular Carcinoma Cells Proliferation by Regulating USP22 mRNA Nuclear Export
Shiwei Liu, Qingpeng Lv, Xinyu Mao, Hui Dong, Wenjing Xu, Xuanlong Du, Weilu Jia, Kun Feng, Jiaqi Zhang, Yewei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3675-3690. doi:10.7150/ijbs.97397
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Transcriptional Control: A Directional Sign at the Crossroads of Adult Hepatic Progenitor Cells' Fates
Chenhao Xu, Xixi Fang, Yisu Song, Ze Xiang, Xiao Xu, Xuyong Wei
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3544-3556. doi:10.7150/ijbs.93739
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Current Progress of Ferroptosis Study in Hepatocellular Carcinoma
Xinyue Zhu, Xudong Sha, Yan Zang, Qiaohui Ren, Shubing Zhang, Dongyue Ma, Lianzi Wang, Junxiao Yao, Xinyi Zhou, Li Yu, Tao Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(9): 3621-3637. doi:10.7150/ijbs.96014
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image