Issue cover v20i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 20 (5); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Inhibition of BRD4 Attenuates ER Stress-induced Renal Ischemic-Reperfusion Injury
Paula Diaz-Bulnes, Ramon M Rodríguez, Elisenda Banon-Maneus, María Laura Saiz, Cristian Ruiz Bernet, Viviana Corte-Iglesias, Maria Jose Ramirez-Bajo, Marta Lazo-Rodriguez, Isaac Tamargo-Gómez, Raúl R. Rodrigues-Diez, Ana B Sanz, Carmen Diaz-Corte, Marta Ruiz-Ortega, Fritz Diekmann, Ana M Aransay, Carlos Lopez-Larrea, Beatriz Suarez-Alvarez
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1547-1562. doi:10.7150/ijbs.83040
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Apigenin targets fetuin-A to ameliorate obesity-induced insulin resistance
Man-Chen Hsu, Chia-Hui Chen, Mu-Chun Wang, Wen-Hua Chen, Po-An Hu, Bei-Chia Guo, Ru-Wen Chang, Chih-Hsien Wang, Tzong-Shyuan Lee
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1563-1577. doi:10.7150/ijbs.91695
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NK-92MI Cells Engineered with Anti-claudin-6 Chimeric Antigen Receptors in Immunotherapy for Ovarian Cancer
Junping Li, Hong Hu, Hui Lian, Shuo Yang, Manting Liu, Jinping He, Bihui Cao, Dongni Chen, Yuling Hu, Chen Zhi, Yan Shen, Xiaodie Ye, Bingjia He, Ming Zhao, Weijun Fan, Linfeng Xu, Rom Leidner, Qingde Wu, Lili Yang, Zhenfeng Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1578-1601. doi:10.7150/ijbs.88539
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PARP1 Promotes Heart Regeneration and Cardiomyocyte Proliferation
Jiangcheng Shu, Shu Yan, Chenhui Ju, Long Chen, Minglu Liang, Cheng Wang, Kai Huang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1602-1616. doi:10.7150/ijbs.85526
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The FTO-CMPK2 Pathway in Fibroblast-like Synoviocytes Modulates Rheumatoid Arthritis Synovial Inflammation and Cartilage Homeostasis via mtDNA Regulation
Li Jin, Qiyue Chen, Ke Hu, Dandan Fan, Heping Zhang, Jiaxin Deng, Weizhong Qi, Qinghong Yu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1617-1633. doi:10.7150/ijbs.90677
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia-activated selectivity-improved anti-PKM2 antibody combined with prodrug TH-302 for potentiated targeting therapy in hepatocellular carcinoma
Bo Wang, Fang-Zheng Qi, Ping Chen, Luo-Meng Qian, Hui-Shan Su, Yang Wang, Chen-Hui Wang, Ya-Xin Hou, Qing Zhang, Ding Li, Zhe-Sheng Chen, Si-He Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1634-1651. doi:10.7150/ijbs.92211
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tubule-specific cyclin-dependent kinase 12 knockdown potentiates kidney injury through transcriptional elongation defects
Yi-Lin Zhang, Tao-Tao Tang, Wei-Jie Ni, Zhong-Tang Li, Liang-Yun-Zi Jiang, Yao Wang, Xuan Zhou, Jing-Yuan Cao, Qing Yin, Wei Jiang, Ya-Jie Zhao, Wei-Hua Gan, Ai-Qing Zhang, Zuo-Lin Li, Yi Wen, Lin-Li Lv, Bi-Cheng Liu, Bin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1669-1687. doi:10.7150/ijbs.90872
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interruption of p38MAPK-MSK1-CREB-MITF-M pathway to prevent hyperpigmentation in the skin
Song-Hee Kim, Jiyeon Lee, Jihye Jung, Ga Hyun Kim, Cheong-Yong Yun, Sang-Hun Jung, Bang Yeon Hwang, Jin Tae Hong, Sang-Bae Han, Jae-Kyung Jung, Youngsoo Kim
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1688-1704. doi:10.7150/ijbs.93120
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hspb1 protects against severe acute pancreatitis by attenuating apoptosis and ferroptosis via interacting with Anxa2 to restore the antioxidative activity of Prdx1
Jun He, Xuyang Hou, Junyong Wu, Kunpeng Wang, Xiaoyan Qi, Zuxing Wei, Yin Sun, Cong Wang, Hongliang Yao, Kuijie Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1707-1728. doi:10.7150/ijbs.84494
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ALKBH5 facilitates the progression of skin cutaneous melanoma via mediating ABCA1 demethylation and modulating autophagy in an m6A-dependent manner
Hanwen Wang, Shixin Zhao, Hengdeng Liu, Yiling Liu, Zihui Zhang, Ziheng Zhou, Peng Wang, Shaohai Qi, Julin Xie
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1729-1743. doi:10.7150/ijbs.92994
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The m6A modification-mediated positive feedback between glycolytic lncRNA SLC2A1-DT and c-Myc promotes tumorigenesis of hepatocellular carcinoma
Zhu Zeng, Jie Wang, Fengyu Xu, Ping Hu, Yuhang Hu, Wenfeng Zhuo, Ding Chen, Shengbo Han, Fan Wang, Yong Zhao, Yan Huang, Gang Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1744-1762. doi:10.7150/ijbs.86658
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

WTAP Mediated N6-methyladenosine RNA Modification of ELF3 Drives Cellular Senescence by Upregulating IRF8
Lei Zhou, Yun Zhong, Fan Wang, Yi Guo, Rui Mao, Hongfu Xie, Yiya Zhang, Ji Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1763-1777. doi:10.7150/ijbs.90459
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Carbonic Anhydrase 3 is required for cardiac repair post myocardial infarction via Smad7-Smad2/3 signaling pathway
Yuanyuan Su, Dongmei Shi, Guofang Xia, Yujia Liu, Longwei Xu, Ling Dao, Xia Lu, Chengxing Shen, Congfeng Xu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1796-1814. doi:10.7150/ijbs.91396
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ubiquitin specific protease 38 aggravates pathological cardiac remodeling by stabilizing phospho-TBK1
Zheng Xiao, Chang Dai, Tingting Yu, Jun Zhu, Yucheng Pan, Wei Shuai, Bin Kong, He Huang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1815-1832. doi:10.7150/ijbs.85562
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel A2a adenosine receptor inhibitor effectively mitigates hepatic fibrosis in a metabolic dysfunction-associated steatohepatitis mouse model
Seojeong Park, Seohui Hwang, Jingyang Sun, Kyung-Hwa Jeon, Naeun Sheen, Sumin Shin, Tae Hyun Kim, Young-Sun Lee, Wonhyo Seo, Jae-Sang Ryu, Youngjoo Kwon
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1855-1870. doi:10.7150/ijbs.92371
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Impaired TFEB-mediated autophagy-lysosome fusion promotes tubular cell cycle G2/M arrest and renal fibrosis by suppressing ATP6V0C expression and interacting with SNAREs
Xiang Ren, Jing Wang, Huizhi Wei, Xing Li, Yiqun Tian, Zhixian Wang, Yisheng Yin, Zihao Guo, Zhenliang Qin, Minglong Wu, Xiaoyong Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1905-1926. doi:10.7150/ijbs.91480
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

mtDNA-cGAS-STING axis-dependent NLRP3 inflammasome activation contributes to postoperative cognitive dysfunction induced by sevoflurane in mice
Nan-Shi-Yu Yang, Wen-Jing Zhong, Han-Xi Sha, Chen-Yu Zhang, Ling Jin, Jia-Xi Duan, Jian-Bing Xiong, Zhi-Jian You, Yong Zhou, Cha-Xiang Guan
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1927-1946. doi:10.7150/ijbs.91543
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The Burgeoning Significance of Liquid-Liquid Phase Separation in the Pathogenesis and Therapeutics of Cancers
Wei-Xin Xu, Qiang Qu, Hai-Hui Zhuang, Xin-Qi Teng, Yi-Wen Wei, Jian Luo, Ying-Huan Dai, Jian Qu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1652-1668. doi:10.7150/ijbs.92988
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes: The emerging mechanisms and potential clinical applications in dermatology
Honghao Yu, Heting Feng, Hong Zeng, Yiping Wu, Qi Zhang, Jing Yu, Kai Hou, Min Wu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1778-1795. doi:10.7150/ijbs.92897
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Histone lactylation: from tumor lactate metabolism to epigenetic regulation
Xiaoning Yu, Jing Yang, Jin Xu, Haoqi Pan, Wei Wang, Xianjun Yu, Si Shi
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1833-1854. doi:10.7150/ijbs.91492
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The scheme, and regulative mechanism of pyroptosis, ferroptosis, and necroptosis in radiation injury
Jiaoyang Ning, Liu Chen, Yu Zeng, Gang Xiao, Wentao Tian, Qi Wu, Jiyuan Tang, Shuangshuang He, Guilong Tanzhu, Rongrong Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1871-1883. doi:10.7150/ijbs.91112
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Reprogramming of Lipid Metabolism Mediates Crosstalk, Remodeling, and Intervention of Microenvironment Components in Breast Cancer
Jia Wang, Wenfeng Zhang, Cun Liu, LongYun Wang, Jibiao Wu, Changgang Sun, Qibiao Wu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1884-1904. doi:10.7150/ijbs.92125
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Impact of KRAS mutation on the tumor microenvironment in colorectal cancer
Yiru Zhou, Yeye Kuang, Chan Wang, Yijian Yu, Lijuan Pan, Xiaotong Hu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1947-1964. doi:10.7150/ijbs.88779
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Involvement of miR-619-5p in resistance to cisplatin by regulating ATXN3 in oral squamous cell carcinoma: Erratum
An Song, Yuanyuan Wu, Weiming Chu, Xueming Yang, Zaiou Zhu, Enshi Yan, Wei Zhang, Junbo Zhou, Xu Ding, Jie Liu, Hongxia Zhu, Jinhai Ye, Yunong Wu, Yang Zheng, Xiaomeng Song
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(5): 1705-1706. doi:10.7150/ijbs.94832
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image