Issue cover v20i6

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 20 (6); 2024

Hypothesis

Graphic abstract

A putative role for lactate in the crosstalk between chemokines and glycolysis in solid cancer
Selma Rivas-Fuentes, Teresa Santos-Mendoza, A. Salgado-Aguayo
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2261-2263. doi:10.7150/ijbs.91108
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Deficiency of Cbfβ in articular cartilage leads to osteoarthritis-like phenotype through Hippo/Yap, TGFβ, and Wnt/β-catenin signaling pathways
Yan Zhang, Huiwen Chen, Jinjin Wu, Abigail McVicar, Yilin Chen, Jiacan Su, Yi-Ping Li, Wei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 1965-1977. doi:10.7150/ijbs.90250
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BET inhibition induces synthetic lethality in PTEN deficient colorectal cancers via dual action on p21CIP1/WAF1
Guowen Ren, Jinghong Chen, Yue Pu, Eun Ju Yang, Shishi Tao, Pui Kei Mou, Li-Jie Chen, Wenli Zhu, Kin Long Chan, Guanghui Luo, Chuxia Deng, Joong Sup Shim
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 1978-1991. doi:10.7150/ijbs.91867
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TREM2 promotes macrophage polarization from M1 to M2 and suppresses osteoarthritis through the NF-κB/CXCL3 axis
Chao Fang, Rui Zhong, Shuai Lu, Gang Yu, Zhilin Liu, Chengyuan Yan, Jingyu Gao, Yang Tang, Yingming Wang, Qichun Zhao, Xinzhe Feng
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 1992-2007. doi:10.7150/ijbs.91519
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chk2 Modulates Bmi1-Deficiency-Induced Renal Aging and Fibrosis via Oxidative Stress, DNA Damage, and p53/TGFβ1-Induced Epithelial-Mesenchymal Transition
Jinhong Lu, Weiwei Sun, Boyang Liu, Jinge Zhang, Rong Wang, David Goltzman, Dengshun Miao
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2008-2026. doi:10.7150/ijbs.93598
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of STAT3/VAV3 in glucolipid metabolism during the development of HFD-induced MAFLD
Yue Jiang, Pengcheng Luo, Yu Cao, Dewei Peng, Shengqi Huo, Junyi Guo, Moran Wang, Wei Shi, Cuntai Zhang, Sheng Li, Li Lin, Jiagao Lv
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2027-2043. doi:10.7150/ijbs.86465
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Optogenetic Stimulation of the Cardiac Vagus Nerve to Promote Heart Regenerative Repair after Myocardial Infarction
Yuan Han, Xiaomin Wei, Guojun Chen, Enge Shao, Yilin Zhou, Yuqing Li, Zhiwen Xiao, Xiaoran Shi, Hao Zheng, Senlin Huang, Yanmei Chen, Yanbing Wang, Yeshen Zhang, Yulin Liao, Wangjun Liao, Jianping Bin, Yuegang Wang, Xinzhong Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2072-2091. doi:10.7150/ijbs.89883
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Colchicine Blocks Abdominal Aortic Aneurysm Development by Maintaining Vascular Smooth Muscle Cell Homeostasis
Min Chen, Dafeng Yang, Yangzhao Zhou, Chongzhe Yang, Wenhui Lin, Jie Li, Jitao Liu, Jiamin Ye, Wenhui Huang, Wentao Ma, Wei Li, Jiyan Chen, Ying Zhang, Guo-Ping Shi, Jianfang Luo, Jie Li, Songyuan Luo
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2092-2110. doi:10.7150/ijbs.93544
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dysregulated Ribosome Biogenesis Is a Targetable Vulnerability in Triple-Negative Breast Cancer: MRPS27 as a Key Mediator of the Stemness-inhibitory Effect of Lovastatin
Chanjuan Zheng, Hui Yao, Lu Lu, Hongqi Li, Lei Zhou, Xueyan He, Xi Xu, Hongzhuo Xia, Siyu Ding, Yiyuan Yang, Xinyu Wang, Muyao Wu, Lian Xue, Sisi Chen, Xiaojun Peng, Zhongyi Cheng, Yian Wang, Guangchun He, Shujun Fu, Evan T. Keller, Suling Liu, Yi-zhou Jiang, Xiyun Deng
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2130-2148. doi:10.7150/ijbs.94058
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CYSLTR1 antagonist inhibits Th17 cell differentiation by regulating the NF-κB signaling for the treatment of psoriasis
Junpeng Zhao, Yi Chen, Liming Li, Huiqi Yin, Shasha Song, Yongfang Wang, Xiwei Feng, Xinyu Fan, Changxing Gao, Lingyu Gao, Yijing Zhan, Ming Zhao, Xinyu Li, Qianjin Lu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2168-2186. doi:10.7150/ijbs.92514
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Amino acid transporter SLC7A5 regulates cell proliferation and secretary cell differentiation and distribution in the mouse intestine
Lingyu Bao, Liezhen Fu, Yijun Su, Zuojia Chen, Zhaoyi Peng, Lulu Sun, Frank J. Gonzalez, Chuan Wu, Hongen Zhang, Bingyin Shi, Yun-Bo Shi
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2187-2201. doi:10.7150/ijbs.94297
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PTPLAD1 Regulates PHB-Raf Interaction to Orchestrate Epithelial-Mesenchymal and Mitofusion-Fission Transitions in Colorectal Cancer
Zi-Jia Huang, Yang-Jia Li, Jie Yang, Lei Huang, Qian Zhao, Yi-Fan Lu, Yang Hu, Wei-Xia Zhang, Jun-Ze Liang, Jinghua Pan, Yun-Long Pan, Qing-Yu He, Yang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2202-2218. doi:10.7150/ijbs.82361
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NUP85 alleviates lipid metabolism and inflammation by regulating PI3K/AKT signaling pathway in nonalcoholic fatty liver disease
Yin-cui Wu, Qi Yan, Si-qing Yue, Lin-xin Pan, Da-shuai Yang, Liang-song Tao, Ze-yuan Wei, Fan Rong, Cheng Qian, Meng-qi Han, Fu-cheng Zuo, Jun-fa Yang, Jia-jia Xu, Zheng-rong Shi, Jian Du, Zhao-lin Chen, Tao Xu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2219-2235. doi:10.7150/ijbs.92337
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genistin: A Novel Estrogen Analogue Targeting ERβ to Alleviate Thrombocytopenia
Xiaoqin Tang, Rui Liao, Ling Zhou, Taian Yi, Mei Ran, Jiesi Luo, Feihong Huang, Anguo Wu, Qibing Mei, Long Wang, Xinwu Huang, Jianming Wu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2236-2260. doi:10.7150/ijbs.90483
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TIE1 promotes cervical cancer progression via Basigin-matrix metalloproteinase axis
Pan Liu, Lisha Xie, Qiulei Wu, Lin Huang, Xiaoli Liu, Wenhan Li, Jing Cai, Zehua Wang, Ping Yang, Liqiong Cai
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2297-2309. doi:10.7150/ijbs.93667
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Myeloid-derived Wnts play an indispensible role in macrophage and fibroblast activation and kidney fibrosis
Yuan Tian, Jiongcheng Chen, Wenshu Huang, Qian Ren, Junxia Feng, Jinlin Liao, Haiyan Fu, Lili Zhou, Youhua Liu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2310-2322. doi:10.7150/ijbs.94166
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IL-33 Accelerates Chronic Atrophic Gastritis through AMPK-ULK1 Axis Mediated Autolysosomal Degradation of GKN1
Kewei Liu, Hongxia Huang, Mengyuan Xiong, Qiaojiao Wang, Xiantao Chen, Yinqiong Feng, Hang Ma, Wanqun Chen, Xuegang Li, Xiaoli Ye
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2323-2338. doi:10.7150/ijbs.93573
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Cholesterol metabolism in tumor microenvironment: cancer hallmarks and therapeutic opportunities
Wen Jiang, Wei-Lin Jin, A-Man Xu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2044-2071. doi:10.7150/ijbs.92274
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A review on Gaucher disease: therapeutic potential of β-glucocerebrosidase-targeted mRNA/saRNA approach
Shunping Feng, Nino Rcheulishvili, Xiaoming Jiang, Zhu Pan, Xuehua Pan, Meilan Wei, Peng George Wang, Yang Ji, Dimitri Papukashvili
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2111-2129. doi:10.7150/ijbs.87741
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advancements in technology for characterizing the tumor immune microenvironment
Honglin Yan, Xianli Ju, Aoling Huang, Jingping Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2151-2167. doi:10.7150/ijbs.92525
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Influence of Microbiota on Tumor Immunotherapy
Xin Yu, Wenge Li, Zhi Li, Qi Wu, Shengrong Sun
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2264-2294. doi:10.7150/ijbs.91771
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Activation of Nrf2 Attenuates Pulmonary Vascular Remodeling via Inhibiting Endothelial-to-Mesenchymal Transition: an Insight from a Plant Polyphenol: Erratum
Yucai Chen, Tianyi Yuan, Huifang Zhang, Yu Yan, Danshu Wang, Lianhua Fang, Yang Lu, Guanhua Du
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2149-2150. doi:10.7150/ijbs.96249
Full text PDF PubMed PMC


Linc-KILH potentiates Notch1 signaling through inhibiting KRT19 phosphorylation and promotes the malignancy of hepatocellular carcinoma: Erratum
Xudong Zhang, Xiaoliang Xu, Zechuan Zhang, Cailin Xue, Zhijun Kong, Siyuan Wu, Xiao Yun, Yue Fu, Chunfu Zhu, Xihu Qin
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(6): 2295-2296. doi:10.7150/ijbs.96688
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image