Issue cover v20i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 20 (4); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Diallyl disulfide induces DNA damage and growth inhibition in colorectal cancer cells by promoting POU2F1 ubiquitination
Longzheng Xia, Jinguan Lin, Mingjing Peng, Xianjie Jiang, Qiu Peng, Shiwen Cui, Wenlong Zhang, Shizhen Li, Jiewen Wang, Linda Oyang, Shiming Tan, Zifan Hu, Nayiyuan Wu, Yanyan Tang, Xia Luo, Zongyao Ren, Yingrui Shi, Qianjin Liao, Yujuan Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1125-1141. doi:10.7150/ijbs.91206
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

POZ/BTB and AT hook containing zinc finger 1 (PATZ1) suppresses differentiation and regulates metabolism in human embryonic stem cells
Min Huang, Xiaohua Liao, Xuepeng Wang, Yiwei Qian, Wensheng Zhang, Guokai Chen, Qiang Wu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1142-1159. doi:10.7150/ijbs.83927
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hepatobiliary organoids differentiated from hiPSCs relieve cholestasis-induced liver fibrosis in nonhuman primates
Hongmei Li, Jingyi Li, Ting Wang, Ke Sun, Guangrui Huang, Yulin Cao, Fenfang Wu, Anlong Xu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1160-1179. doi:10.7150/ijbs.90441
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ISG15 Promotes Progression and Gemcitabine Resistance of Pancreatic Cancer Cells Through ATG7
Yiling Meng, Lei Bian, Meichao Zhang, Pingting Zhou, Suning Zhang, Yingxia Ying, Sunhu Yang, Yuanhua Liu, Yuan Yao, Dong Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1180-1193. doi:10.7150/ijbs.85424
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The NAD+ Precursor Nicotinamide Riboside Rescues Mitochondrial Defects and Neuronal Loss in iPSC derived Cortical Organoid of Alpers' Disease
Yu Hong, Zhuoyuan Zhang, Tsering Yangzom, Anbin Chen, Bjørn Christian Lundberg, Evandro Fei Fang, Richard Siller, Gareth John Sullivan, Jiri Zeman, Charalampos Tzoulis, Laurence A. Bindoff, Kristina Xiao Liang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1194-1217. doi:10.7150/ijbs.91624
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

S-Adenosylmethionine Negatively Regulates the Mitochondrial Respiratory Chain Repressor MCJ in the Liver
Lucía Barbier-Torres, Jyoti Chhimwal, So Yeon Kim, Komal Ramani, Aaron Robinson, Heping Yang, Jenny Van Eyk, Suthat Liangpunsakul, Ekihiro Seki, José M. Mato, Shelly C. Lu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1218-1237. doi:10.7150/ijbs.90104
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sirtuin 4 (Sirt4) downregulation contributes to chondrocyte senescence and osteoarthritis via mediating mitochondrial dysfunction
Shiyuan Lin, Biao Wu, Xinjia Hu, Huading Lu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1256-1278. doi:10.7150/ijbs.85585
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel CSN5/CRT O-GlcNAc/ER stress regulatory axis in platinum resistance of epithelial ovarian cancer
Tianqing Yan, Xiaolu Ma, Kaixia Zhou, Jiazhen Cao, Yanan Tian, Hui Zheng, Ying Tong, Suhong Xie, Yanchun Wang, Lin Guo, Renquan Lu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1279-1296. doi:10.7150/ijbs.89700
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GALNT12 suppresses the bone-specific prostate cancer metastasis by activating BMP pathway via the O-glycosylation of BMPR1A
Yang Yang, Meng Ding, Haoli Yin, Wei Chen, Hongwei Shen, Wenli Diao, Lin Yang, Haixiang Qin, Weidong Gan, Xuefeng Qiu, Hongqian Guo
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1297-1313. doi:10.7150/ijbs.91925
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Blocking EGR1/TGF-β1 and CD44s/STAT3 Crosstalk Inhibits Peritoneal Metastasis of Gastric Cancer
Yangbing Jin, Chao Wang, Benyan Zhang, Ying Sun, Jun Ji, Qu Cai, Jinling Jiang, Zhihao Zhang, Liqin Zhao, Beiqin Yu, Jun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1314-1331. doi:10.7150/ijbs.90598
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel LncRNA LINC02936 Suppresses Ferroptosis and Promotes Tumor Progression by Interacting with SIX1/CP Axis in Endometrial Cancer
Zihui Zhang, Bingshu Li, Zhi Wang, Lian Yang, Jiaxin Peng, Haoyu Wang, Ying Wang, Li Hong
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1356-1374. doi:10.7150/ijbs.86256
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dioscin Alleviates Periodontitis by Inhibiting NLRP3 Inflammasome Activation via Regulation of K+ Homeostasis and Mitochondrial Function
Xue Jiang, Xinxin Ding, Jianxu Wei, Xiaolei Lv, Yi Zhang, Yijie Yang, Hongchang Lai, Xiaomeng Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1375-1388. doi:10.7150/ijbs.85851
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

UPP1 enhances bladder cancer progression and gemcitabine resistance through AKT
Wenzhi Du, Sheng Tu, Wenxiu Zhang, Yi Zhang, Wei Liu, Kangping Xiong, Fenfang Zhou, Na Li, Renjie Zhang, Jingtian Yu, Mingxing Li, Wan Xiang, Kaiyu Qian, Gang Wang, Yu Xiao, Xinghuan Wang, Lingao Ju
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1389-1409. doi:10.7150/ijbs.83774
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NEDD4 lactylation promotes APAP induced liver injury through Caspase11 dependent non-canonical pyroptosis
Qinglin Li, Fengping Zhang, Hai Wang, Yingmu Tong, Yunong Fu, Kunjin Wu, Jing Li, Cong Wang, Zi Wang, Yifan Jia, Rui Chen, Yang Wu, Ruixia Cui, Yi Wu, Yun Qi, Kai Qu, Chang Liu, Jingyao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1413-1435. doi:10.7150/ijbs.91284
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PSME2 offers value as a biomarker of M1 macrophage infiltration in pan-cancer and inhibits osteosarcoma malignant phenotypes
Ruoqi Li, Lei Yan, Jingwei Jiu, Haifeng Liu, Dijun Li, Xiaoke Li, Jing Zhang, Songyan Li, Zijuan Fan, Zhi Lv, Yuanyuan Zhu, Bin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1452-1470. doi:10.7150/ijbs.90226
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

METTL16 suppressed the proliferation and cisplatin-chemoresistance of bladder cancer by degrading PMEPA1 mRNA in a m6A manner through autophagy pathway
Hao Yu, Juntao Zhuang, Zijian Zhou, Qiang Song, Jiancheng Lv, Xiao Yang, Haiwei Yang, Qiang Lu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1471-1491. doi:10.7150/ijbs.86719
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

USP21 deubiquitinates and stabilizes HSP90 and ENO1 to promote aerobic glycolysis and proliferation in cholangiocarcinoma
Xiao Xu, Yananlan Chen, Shenye Shao, Jifei Wang, Jijun Shan, Yuming Wang, Yirui Wang, Jiang Chang, Tao Zhou, Ruixiang Chen, Shuochen Liu, Chang Li, Changxian Li, Xiangcheng Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1492-1508. doi:10.7150/ijbs.90774
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

STMN1 Promotes Tumor Metastasis in Non-small Cell Lung Cancer Through Microtubule-dependent And Nonmicrotubule-dependent Pathways
Lizhong Zeng, Xin Lyu, Jingyan Yuan, Yang Chen, Haimei Wen, Lei Zhang, Jie Shi, Boxuan Liu, Wei Li, Shuanying Yang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1509-1527. doi:10.7150/ijbs.84738
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Malat1 regulates PMN-MDSC expansion and immunosuppression through p-STAT3 ubiquitination in sepsis
Yaodong Wang, Caiyan Zhang, Tingyan Liu, Zhenhao Yu, Kexin Wang, Jiayun Ying, Yao Wang, Ting Zhu, Jingjing Li, Xiuchuan Lucas Hu, Yufeng Zhou, Guoping Lu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1529-1546. doi:10.7150/ijbs.92267
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

M7G-related tumor immunity: novel insights of RNA modification and potential therapeutic targets
Mengzhen Han, Qibo Huang, Xinxin Li, Xiaoping Chen, He Zhu, Yonglong Pan, Bixiang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1238-1255. doi:10.7150/ijbs.90382
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polyphenols Targeting NF-κB Pathway in Neurological Disorders: What We Know So Far?
Abdullah Al Mamun, Chuxiao Shao, Peiwu Geng, Shuanghua Wang, Jian Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1332-1355. doi:10.7150/ijbs.90982
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of TGF-β/SMAD Signaling in Hepatocellular Carcinoma: from Mechanism to Therapy and Prognosis
Xin Xin, Xiyu Cheng, Fanxin Zeng, Qing Xu, Lingling Hou
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1436-1451. doi:10.7150/ijbs.89568
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Thioredoxin 1 supports colorectal cancer cell survival and promotes migration and invasion under glucose deprivation through interaction with G6PD: Erratum
Fengying Lu, Daoquan Fang, Shuhan Li, Zuyue Zhong, Xiujiao Jiang, Qinqin Qi, Yining Liu, Wenqi Zhang, Xiaohui Xu, Yangyang Liu, Weijian Zhu, Lei Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1410-1412. doi:10.7150/ijbs.94220
Full text PDF PubMed PMC

Retraction

MiR-21-mediated Metabolic Alteration of Cancer-associated Fibroblasts and Its Effect on Pancreatic Cancer Cell Behavior: Retraction
Shuo Chen, Xi Chen, Tao Shan, Jiancang Ma, Wanrun Lin, Wei Li, Ya'an Kang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(4): 1528. doi:10.7150/ijbs.91613
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image