◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 7 (4); 2011

Editorial

Fishing Fish Stem Cells and Nuclear Transplants
Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 390-391. doi:10.7150/ijbs.7.390
Full text PDF PubMed PMC

Research Paper

Medaka Cleavage Embryos Are Capable of Generating ES-Like Cell Cultures
Zhendong Li, Narayani Bhat, Dwarakanath Manali, Danke Wang, Ni Hong, Meisheng Yi, Ruowen Ge, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 418-425. doi:10.7150/ijbs.7.418
Full text PDF PubMed PMC

Medaka tert produces multiple variants with differential expression during differentiation in vitro and in vivo
Feng Rao, Tiansu Wang, Mingyou Li, Zhendong Li, Ni Hong, Haobin Zhao, Yan Yan, Wenqing Lu, Tiansheng Chen, Weijia Wang, Menghuat Lim, Yongming Yuan, Ling Liu, Lingbing Zeng, Qiwei Wei, Guijun Guan, Changming Li, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 426-439. doi:10.7150/ijbs.7.426
Full text PDF PubMed PMC

Identification of Pluripotency Genes in the Fish Medaka
Danke Wang, Dwarakanath Manali, Tiansu Wang, Narayani Bhat, Ni Hong, Zhendong Li, Li Wang, Yan Yan, Rong Liu, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 440-451. doi:10.7150/ijbs.7.440
Full text PDF PubMed PMC

Establishment and Characterization of a Testicular Cell Line from the Half-Smooth Tongue Sole, Cynoglossus semilaevis
Bo Zhang, Xianli Wang, Zhenxia Sha, Changgeng Yang, Shanshan Liu, Na Wang, Song-Lin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 452-459. doi:10.7150/ijbs.7.452
Full text PDF PubMed PMC

Nuclear Transfer of Embryonic Cell Nuclei to Non-enucleated Eggs in Zebrafish, Danio rerio
Manabu Hattori, Hisashi Hashimoto, Ekaterina Bubenshchikova, Yuko Wakamatsu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 460-468. doi:10.7150/ijbs.7.460
Full text PDF PubMed PMC

Sperm Nuclear Transfer and Transgenic Production in the Fish Medaka
Tongming Liu, Ling Liu, Qiwei Wei, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 469-475. doi:10.7150/ijbs.7.469
Full text PDF PubMed PMC

Critical Developmental Stages for the Efficiency of Somatic Cell Nuclear Transfer in Zebrafish
Da-Ji Luo, Wei Hu, Shang-Ping Chen, Zuo-Yan Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 476-486. doi:10.7150/ijbs.7.476
Full text PDF PubMed PMC

Massive Production of All-female Diploids and Triploids in the Crucian Carp
KaiKun Luo, Jun Xiao, ShaoJun Liu, Jing Wang, WeiGuo He, Jie Hu, QinBo Qin, Chun Zhang, Min Tao, Yun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 487-495. doi:10.7150/ijbs.7.487
Full text PDF PubMed PMC

Review

Fish Stem Cell Cultures
Ni Hong, Zhendong Li, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 392-402. doi:10.7150/ijbs.7.392
Full text PDF PubMed PMC

Ovarian Germline Stem Cells in the Teleost Fish, Medaka (Oryzias latipes)
Shuhei Nakamura, Kayo Kobayashi, Toshiya Nishimura, Minoru Tanaka
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 403-409. doi:10.7150/ijbs.7.403
Full text PDF PubMed PMC

Fishing Pluripotency Mechanisms In Vivo
Ana V. Sánchez-Sánchez, Esther Camp, José L. Mullor
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(4): 410-417. doi:10.7150/ijbs.7.410
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image