◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 9 (5); 2013

Research Papers

Nanos3 Gene Targeting in Medaka ES Cells
Guijun Guan, Yan Yan, Tiansheng Chen, Meisheng Yi, Hong Ni, Kiyoshi Naruse, Yoshitaka Nagahama, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 444-454. doi:10.7150/ijbs.6507
Full text PDF PubMed PMC


Overexpression of microRNA-1 Causes Atrioventricular Block in Rodents
Yong Zhang, Lihua Sun, Yan Zhang, Haihai Liang, Xuelian Li, Ruijun Cai, Lu Wang, Weijie Du, Ruixue Zhang, Jing Li, Zhiguo Wang, Ning Ma, Xidi Wang, Zhimin Du, Baofeng Yang, Xu Gao, Hongli Shan
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 455-462. doi:10.7150/ijbs.4630
Full text PDF PubMed PMC


Karyotypic and Molecular Genetic Changes Associated With Fetal Cardiovascular Abnormalities: Results of a Retrospective 4-Year Ultrasonic Diagnosis Study
Bihui Bao, Yu Wang, Hua Hu, Hong Yao, Yuyan Li, Shuai Tang, Lihong Zheng, Yan Xu, Zhiqing Liang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 463-471. doi:10.7150/ijbs.5404
Full text PDF PubMed PMC


Enrichment of Prostate Cancer Stem-Like Cells from Human Prostate Cancer Cell Lines by Culture in Serum-Free Medium and Chemoradiotherapy
Lei Wang, Xing Huang, Xinmin Zheng, Xinghuan Wang, Shiwen Li, Lin Zhang, Zhonghua Yang, Zhiping Xia
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 472-479. doi:10.7150/ijbs.5855
Full text PDF PubMed PMC


Candidate Chemosensory Genes in the Stemborer Sesamia nonagrioides
Nicolas Glaser, Aurore Gallot, Fabrice Legeai, Nicolas Montagné, Erwan Poivet, Myriam Harry, Paul-André Calatayud, Emmanuelle Jacquin-Joly
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 481-495. doi:10.7150/ijbs.6109
Full text PDF PubMed PMC


Differential Evolution of Duplicated Medakafish mitf Genes
Mingyou Li, Feng Zhu, Yunhan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 496-508. doi:10.7150/ijbs.4668
Full text PDF PubMed PMC


Akt Activation Protects Liver Cells from Apoptosis in Rats during Acute Cold Exposure
Jiye Wang, Yaoming Chen, Wenbin Zhang, Gang Zheng, Shanshan Meng, Honglei Che, Tao Ke, Jingrun Yang, Jingyuan Chen, Wenjing Luo
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 509-517. doi:10.7150/ijbs.5220
Full text PDF PubMed PMC


Effect of Alpha-Ketoglutarate on Growth and Metabolism of Cells Cultured on Three-Dimensional Cryogel Matrix
Deepti Singh, Tanushree Vishnoi, Ashok Kumar
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 521-530. doi:10.7150/ijbs.4962
Full text PDF PubMed PMC

Review

The C-Kit Receptor-Mediated Signal Transduction and Tumor-Related Diseases
Jing Liang, Yan-Ling Wu, Bing-Jia Chen, Wen Zhang, Yoshimasa Tanaka, Hiroshi Sugiyama
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 435-443. doi:10.7150/ijbs.6087
Full text PDF PubMed PMC

Letter

Monoclonal Antibody Raised against PNAG Has Variable Effects on Static S. epidermidis Biofilm Accumulation In Vitro
Angela França, Manuel Vilanova, Nuno Cerca, Gerald B. Pier
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 518-520. doi:10.7150/ijbs.6102
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

miR-21 Promotes Keratinocyte Migration and Re-epithelialization during Wound Healing
Xue Yang, Jun Wang, Shui-Long Guo, Kai-Ji Fan, Jun Li, You-Liang Wang, Yan Teng, Xiao Yang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(5): 480. doi:10.7150/ijbs.9.480
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image