◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 9 (6); 2013

Research Papers

A Dynein Motor Attachment Complex Regulates TGFß/Smad3 Signaling
Qunyan Jin, Guofeng Gao, Kathleen M. Mulder
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 531-540. doi:10.7150/ijbs.5718
Full text PDF PubMed PMC


Overexpression of DOC-1R Inhibits Cell Cycle G1/S Transition by Repressing CDK2 Expression and Activation
Qi Liu, Xing Liu, Jinlan Gao, Xiuyan Shi, Xihua Hu, Shusen Wang, Yang Luo
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 541-549. doi:10.7150/ijbs.5763
Full text PDF PubMed PMC


Circulating Matrix Metalloproteinase-2 and -9 Enzyme Activities in the Children with Ventricular Septal Defect
Kun-Shan Cheng, Yan-Chiou Liao, Mu-Yuan Chen, Tang-Ching Kuan, Yi-Han Hong, Li Ko, Wen-Yeh Hsieh, Chien-Liang Wu, Ming-Ren Chen, Chih-Sheng Lin
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 557-563. doi:10.7150/ijbs.6398
Full text PDF PubMed PMC


Lentiviral miR30-based RNA Interference against Heparanase Suppresses Melanoma Metastasis with Lower Liver and Lung Toxicity
Xiao-yan Liu, Qiu-su Tang, Hong-chao Chen, Xiao-ling Jiang, Hong Fang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 564-577. doi:10.7150/ijbs.5425
Full text PDF PubMed PMC


Loop Nucleotide Polymorphism in a Putative miRNA Precursor Associated with Seed Length in Rice (Oryza sativa L.)
Chunming Wang, Jian Ye, Weijie Tang, Zhiyi Liu, Chengsong Zhu, Maoqing Wang, Jianmin Wan
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 578-586. doi:10.7150/ijbs.6357
Full text PDF PubMed PMC


Knockdown of Long Non-coding RNA HOTAIR Suppresses Tumor Invasion and Reverses Epithelial-mesenchymal Transition in Gastric Cancer
Zhi-Yuan Xu, Qi-Ming Yu, Yi-An Du, Li-Tao Yang, Rui-Zeng Dong, Ling Huang, Peng-Fei Yu, Xiang-Dong Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 587-597. doi:10.7150/ijbs.6339
Full text PDF PubMed PMC


Effects of Cigarette Smoke Extracts on the Growth and Senescence of Skin Fibroblasts In Vitro
Gao-yun Yang, Chun-lei Zhang, Xiang-chen Liu, Ge Qian, Dan-qi Deng
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 613-623. doi:10.7150/ijbs.6162
Full text PDF PubMed PMC


The Beneficial Effect of Ginsenoside Rg1 on Schwann Cells Subjected to Hydrogen Peroxide Induced Oxidative Injury
Junxiong Ma, Jun Liu, Qi Wang, Hailong Yu, Yu Chen, Liangbi Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 624-636. doi:10.7150/ijbs.5885
Full text PDF PubMed PMC


RMP Plays Distinct Roles in the Proliferation of Hepatocellular Carcinoma Cells and Normal Hepatic Cells
Sijun Yang, Hongmin Wang, Yunlan Guo, Shaomu Chen, Mei-Yin Zhang, Jian Shen, Huijun Yu, Jingcheng Miao, Hui-Yun Wang, Wenxiang Wei
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 637-648. doi:10.7150/ijbs.6439
Full text PDF PubMed PMC


1,25-dihydroxyvitamin D3 Activates MMP13 Gene Expression in Chondrocytes through p38 MARK Pathway
Dafu Chen, Yang Li, Xuejun Dai, Xinhua Zhou, Wei Tian, Yixin Zhou, Xuenong Zou, Chi Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 649-655. doi:10.7150/ijbs.6726
Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Deep Sequencing of the Transcriptome Reveals Inflammatory Features of Porcine Visceral Adipose Tissue
Tao Wang, Anan Jiang, Yanqin Guo, Ya Tan, Guoqing Tang, Miaomiao Mai, Haifeng Liu, Jian Xiao, Mingzhou Li, Xuewei Li
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 550-556. doi:10.7150/ijbs.6257
Full text PDF PubMed PMC

Review

Molecular Adaptation Mechanisms Employed by Ethanologenic Bacteria in Response to Lignocellulose-derived Inhibitory Compounds
Omodele Ibraheem, Bongani K. Ndimba
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(6): 598-612. doi:10.7150/ijbs.6091
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image