International Journal of Biological Sciences

Impact factor
4.057

ISSN 1449-2288

News feeds of IJBS published articles
Manuscript login
Account
Submit

open access Global reach, higher impact

Theranostics

International Journal of Medical Sciences

Journal of Cancer

Journal of Genomics

Journal of Bone and Joint Infection (JBJI)

Oncomedicine

Journal of Biomedicine

Nanotheranostics

PubMed Central Indexed in Journal Impact Factor

Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 14 (12); 2018

Research Papers

toc.jpg

Polyclonal Rabbit Anti-Cancer-Associated Fibroblasts Globulins Induce Cancer Cells Apoptosis and Inhibit Tumor Growth
Xiuying Li, Fengchang Huang, Xiaoyu Xu, Shuenqin Hu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1621-1629. doi:10.7150/ijbs.26520
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Epigenetic alterations of a novel antioxidant gene SLC22A3 predispose susceptible individuals to increased risk of esophageal cancer
Ji-Xian Xiong, Yan-Song Wang, Jingyi Sheng, Di Xiang, Tu-Xiong Huang, Bin-Bin Tan, Cui-Mian Zeng, Hua-Hui Li, Jiao Yang, Stephen J. Meltzer, Yuriko Mori, Yan-Ru Qin, Xin-Yuan Guan, Li Fu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1658-1668. doi:10.7150/ijbs.28482
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

BERMP: a cross-species classifier for predicting m6A sites by integrating a deep learning algorithm and a random forest approach
Yu Huang, Ningning He, Yu Chen, Zhen Chen, Lei Li
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1669-1677. doi:10.7150/ijbs.27819
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The Pathogenesis of Atherosclerosis Based on Human Signaling Networks and Stem Cell Expression Data
Wan Li, Hao Huang, Lei Li, Li Wang, Yong Li, Yahui Wang, Shanshan Guo, Liansheng Li, Donghua Wang, Yuehan He, Lina Chen
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1678-1685. doi:10.7150/ijbs.27896
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Paired box 5 is a novel marker of breast cancers that is frequently downregulated by methylation
Xia Li, Jianbo Huang, Xinrong Luo, Dejuan Yang, Xuedong Yin, Weiyan Peng, Can Bi, Guosheng Ren, Tingxiu Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1686-1695. doi:10.7150/ijbs.27599
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

GLP-1 treatment protects endothelial cells from oxidative stress-induced autophagy and endothelial dysfunction
Xiangsheng Cai, Miaoqin She, Mingyu Xu, Huiying Chen, Jingjing Li, Xinglu Chen, Dianpeng Zheng, Jun Liu, Shangliang Chen, Jianbin Zhu, Xiaosong Xu, Ruiying Li, Jinlong Li, Shaolian Chen, Xiaorong Yang, Hongwei Li
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1696-1708. doi:10.7150/ijbs.27774
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

TGF-β/SMAD4-Regulated LncRNA-LINP1 Inhibits Epithelial-Mesenchymal Transition in Lung Cancer
Chong Zhang, Yajing Hao, Yanxiao Wang, Jiaqian Xu, Yan Teng, Xiao Yang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1715-1723. doi:10.7150/ijbs.27197
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

TFmapper: A Tool for Searching Putative Factors Regulating Gene Expression Using ChIP-seq Data
Jianming Zeng, Gang Li
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1724-1731. doi:10.7150/ijbs.28850
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

toc.jpg

Extracellular Vesicles: Potential Participants in Circadian Rhythm Synchronization
Shi-Cong Tao, Shang-Chun Guo
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1610-1620. doi:10.7150/ijbs.26518
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The Biological Roles of Translation Initiation Factor 3b
Xuefei Feng, Juan Li, Peijun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1630-1635. doi:10.7150/ijbs.26932
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Role of canonical Hedgehog signaling pathway in liver
Lili Gao, Zhenya Zhang, Peng Zhang, Minghua Yu, Tao Yang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1636-1644. doi:10.7150/ijbs.28089
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Cardiac fibrosis: new insights into the pathogenesis
Zhen-Guo Ma, Yu-Pei Yuan, Hai-Ming Wu, Xin Zhang, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1645-1657. doi:10.7150/ijbs.28103
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Alternative polyadenylation analysis in animals and plants: newly developed strategies for profiling, processing and validation
Yunqi Zhang, Shane A. Carrion, Yangzi Zhang, Xiaohui Zhang, Amy L. Zinski, Jennifer J. Michal, Zhihua Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(12): 1709-1714. doi:10.7150/ijbs.27168
[Abstract] [Full text] [PDF]