Issue cover v13i3

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (3); 2017

Research Papers

Graphic abstract

Disialyl GD2 ganglioside suppresses ICAM-1-mediated invasiveness in human breast cancer MDA-MB231 cells
Kyung-Min Kwon, Tae-Wook Chung, Choong-Hwan Kwak, Hee-Jung Choi, Kyung-Woon Kim, Sun-Hyung Ha, Seung-Hak Cho, Young-Choon Lee, Ki-Tae Ha, Moon-Jo Lee, Cheorl-Ho Kim
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 265-275. doi:10.7150/ijbs.16903
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PKD knockdown inhibits pressure overload-induced cardiac hypertrophy by promoting autophagy via AKT/mTOR pathway
Di Zhao, Wei Wang, Hao Wang, Honghai Peng, Xiangjuan Liu, Weixing Guo, Guohai Su, Zhuo Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 276-285. doi:10.7150/ijbs.17617
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BEX2 promotes tumor proliferation in colorectal cancer
Yeting Hu, Qian Xiao, Haiyan Chen, Jinjie He, Yinuo Tan, Yue Liu, Zhanhuai Wang, Qi Yang, Xiangfeng Shen, Yu Huang, Ying Yuan, Kefeng Ding
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 286-294. doi:10.7150/ijbs.15171
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High Production of 2,3-butanediol by a Mutant Strain of the Newly Isolated Klebsiella pneumoniae SRP2 with Increased Tolerance Towards Glycerol
Md. Shafiqur Rahman, Chunbao (Charles) Xu, Kesen Ma, Malaya Nanda, Wensheng Qin
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 308-318. doi:10.7150/ijbs.17594
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effects of Photodynamic Therapy Using Yellow LED-light with Concomitant Hypocrellin B on Apoptotic Signaling in Keloid Fibroblasts
Yongqing Hu, Chunmin Zhang, Shengli Li, Ya Jiao, Tonggang Qi, Guo Wei, Gangwen Han
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 319-326. doi:10.7150/ijbs.17920
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lyophilized Powder of Catalpol and Puerarin Protected Cerebral Vessels from Ischemia by Its Anti-apoptosis on Endothelial Cells
Yang Liu, Qing Tang, Siying Shao, Yi Chen, Weihai Chen, Xiaoyu Xu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 327-338. doi:10.7150/ijbs.17751
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of a novel human long non-coding RNA that regulates hepatic lipid metabolism by inhibiting SREBP-1c
Duan Li, Min Cheng, Yuqiang Niu, Xiaojing Chi, Xiuying Liu, Jingjing Fan, Heng Fan, Yongsheng Chang, Wei Yang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 349-357. doi:10.7150/ijbs.16635
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PADI4 Epigenetically Suppresses p21 Transcription and Inhibits Cell Apoptosis in Fibroblast-like Synoviocytes from Rheumatoid Arthritis Patients
Lieying Fan, Ming Zong, Ruhan Gong, Dongyi He, Niu Li, Li shan Sun, Qin Ye, Shanshan Yu
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 358-366. doi:10.7150/ijbs.16879
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparative Mitogenomic Analyses of Praying Mantises (Dictyoptera, Mantodea): Origin and Evolution of Unusual Intergenic Gaps
Hong-Li Zhang, Fei Ye
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 367-382. doi:10.7150/ijbs.17035
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of Proteasome Activity Induces Aggregation of IFIT2 in the Centrosome and Enhances IFIT2-Induced Cell Apoptosis
Limin Chen, Shuyuan Liu, Fen Xu, Yunyuan Kong, Lagen Wan, Yonglu zhang, Zhanglin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 383-390. doi:10.7150/ijbs.17236
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel approaches to vitiligo treatment via modulation of mTOR and NF-κB pathways in human skin melanocytes
Jerry Wan, Fuquan Lin, Wei Zhang, Aie Xu, Joseph DeGiorgis, Hongguang Lu, Yinsheng Wan
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 391-400. doi:10.7150/ijbs.17318
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

LncRNAs: From Basic Research to Medical Application
Tao Wu, Yantao Du
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 295-307. doi:10.7150/ijbs.16968
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Small role with big impact: miRNAs as communicators in the cross-talk between cancer-associated fibroblasts and cancer cells
Zhanhuai Wang, Yinuo Tan, Wei Yu, Shu Zheng, Suzhan Zhang, Lifeng Sun, Kefeng Ding
Int. J. Biol. Sci. 2017; 13(3): 339-348. doi:10.7150/ijbs.17680
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image