Issue cover v14i14

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 14 (14); 2018

Research Papers

toc.jpg

A chemosensory protein MsepCSP5 involved in chemoreception of oriental armyworm Mythimna separata
Aneela Younas, Muhammad Irfan Waris, Xiang-Qian Chang, Muhammad Shaaban, Hazem Abdelnabby, Muhammad Tahir ul Qamar, Man-Qun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 1935-1949. doi:10.7150/ijbs.27315
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Prediction of CircRNA-Disease Associations Using KATZ Model Based on Heterogeneous Networks
Chunyan Fan, Xiujuan Lei, Fang-Xiang Wu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 1950-1959. doi:10.7150/ijbs.28260
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Exosomal Metastasis‑Associated Lung Adenocarcinoma Transcript 1 Promotes Angiogenesis and Predicts Poor Prognosis in Epithelial Ovarian Cancer
Jun-Jun Qiu, Xiao-Jing Lin, Xiao-Yan Tang, Ting-Ting Zheng, Ying-Ying Lin, Ke-Qin Hua
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 1960-1973. doi:10.7150/ijbs.28048
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Nitric oxide prevents H2O2-induced apoptosis in SK-N-MC human neuroblastoma cells
Yeong-Min Yoo, Eui-Man Jung, Changhwan Ahn, Eui-Bae Jeung
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 1974-1984. doi:10.7150/ijbs.28050
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Androgen action augments ischemia-induced, bone marrow progenitor cell-mediated vasculogenesis
Yuen Ting Lam, Laura Lecce, Gloria S.C. Yuen, Steven G. Wise, David J. Handelsman, Martin K.C. Ng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 1985-1992. doi:10.7150/ijbs.27378
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

SAK-HV Promotes RAW264.7 cells Migration Mediated by MCP-1 via JNK and NF-κB Pathways
Yao Chen, Wen-Liang Fu, Xiang-Dong Gan, Wei-Wei Xing, Wen-Rong Xia, Min-Ji Zou, Qing Liu, Yuan-Yuan Wang, Chao Zhang, Dong-Gang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 1993-2002. doi:10.7150/ijbs.27459
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Seven Genes Based Novel Signature Predicts Clinical Outcome and Platinum Sensitivity of High Grade IIIc Serous Ovarian Carcinoma
Gang Liu, Lihua Chen, He Ren, Fei Liu, Chuanpeng Dong, Aosen Wu, Zhenhao Liu, Yu Zheng, Xi Cheng, Lei Liu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 2012-2022. doi:10.7150/ijbs.28249
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

The intracellular NADH level regulates atrophic nonunion pathogenesis through the CtBP2-p300-Runx2 transcriptional complex
Wentao Zhang, Ning Duan, Qian Zhang, Tao Song, Zhong Li, Xun Chen, Kunzheng Wang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 2023-2036. doi:10.7150/ijbs.28302
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Hepatoprotective effects of limb ischemic post-conditioning in hepatic ischemic rat model and liver cancer patients via PI3K/ERK pathways
Yanfeng Gao, Shuang Zhou, Fengfei Wang, Yue Zhou, Sen Sheng, Dan Qi, Jason H. Huang, Erxi Wu, Yi Lv, Xiongwei Huo
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 2037-2050. doi:10.7150/ijbs.28435
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

SRC-3 protects intestine from DSS-induced colitis by inhibiting inflammation and promoting goblet cell differentiation through enhancement of KLF4 expression
Wenbo Chen, Minghui Zhuo, Xuqiang Lu, Xiaochun Xia, Yang Zhao, Zhengrong Huang, Jianming Xu, Weihua Li, Chundong Yu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 2051-2064. doi:10.7150/ijbs.28576
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Comparison of Prognostic Indices in NSCLC Patients with Brain Metastases after Radiosurgery
Hong Xiang Gao, Shi Gao Huang, Jian Fei Du, Xue Cheng Zhang, Nan Jiang, Wen Xing Kang, Jian Mao, Qi Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 2065-2072. doi:10.7150/ijbs.28608
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

TRIM59 Is a Novel Marker of Poor Prognosis and Promotes Malignant Progression of Ovarian Cancer by Inducing Annexin A2 Expression
You Wang, Zhicheng Zhou, Xinran Wang, Xuping Zhang, Yansu Chen, Jin Bai, Wen Di
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 2073-2082. doi:10.7150/ijbs.28757
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Exosomes Derived from Hypoxic Colorectal Cancer Cells Transfer Wnt4 to Normoxic Cells to Elicit a Prometastatic Phenotype
Zhe Huang, Mingli Yang, Yunze Li, Fan Yang, Yong Feng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 2094-2102. doi:10.7150/ijbs.28288
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Neutrophil Suppresses Tumor Cell Proliferation via Fas /Fas Ligand Pathway Mediated Cell Cycle Arrested
Bingwei Sun, Weiting Qin, Mingming Song, Lu Liu, Yao Yu, Xinxin Qi, Hui Sun
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 2103-2113. doi:10.7150/ijbs.29297
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

toc.jpg

The roles of Wnt/β-catenin signaling pathway related lncRNAs in cancer
Xiao-Yi Hu, Ping-Fu Hou, Teng-Teng Li, Hao-Yu Quan, Min-Le Li, Tian Lin, Jin-Jin Liu, Jin Bai, Jun-Nian Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 2003-2011. doi:10.7150/ijbs.27977
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Effect of Stromal Cells in Tumor Microenvironment on Metastasis Initiation
Sen Guo, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(14): 2083-2093. doi:10.7150/ijbs.25720
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]