Issue cover v15i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (1); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Inhibition of Autophagy with Chloroquine Enhanced Sinoporphyrin Sodium Mediated Photodynamic Therapy-induced Apoptosis in Human Colorectal Cancer Cells
Bing Zhu, Shanxin Li, Lei Yu, Wei Hu, Dandan Sheng, Jing Hou, Naping Zhao, Xiaojuan Hou, Yechen Wu, Zhipeng Han, Lixin Wei, Li Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 12-23. doi:10.7150/ijbs.27156
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PM2.5 Exposure Induces More Serious Apoptosis of Cardiomyocytes Mediated by Caspase3 through JNK/ P53 Pathway in Hyperlipidemic Rats
Qin Wang, Xiangdong Gan, Fei Li, Yao Chen, Wenliang Fu, Xiaoming Zhu, Dongqun Xu, Minhui Long, Donggang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 24-33. doi:10.7150/ijbs.28633
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

E-cadherin is Required for the Homeostasis of Lgr5+ Gastric Antral Stem Cells
Yuling Tang, Guan Yang, Jinliang Zhang, Xiubin Li, Chong Zhang, Yanxiao Wang, Jiaqian Xu, Yeguang Chen, Yan Teng, Xiao Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 34-43. doi:10.7150/ijbs.28879
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-375 Has Contrasting Effects on Newcastle Disease Virus Growth Depending on the Target Gene
Xinglong Wang, Yanqing Jia, Xiangwei Wang, Chongyang Wang, Changjie Lv, Xiaoqin Li, Zhili Chu, Qingsong Han, Sa Xiao, Shuxia Zhang, Zengqi Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 44-57. doi:10.7150/ijbs.25106
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pyrroloquinoline Quinone Prevents Estrogen Deficiency-Induced Osteoporosis by Inhibiting Oxidative Stress and Osteocyte Senescence
Qinghe Geng, Haiyan Gao, Renlei Yang, Kaijin Guo, Dengshun Miao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 58-68. doi:10.7150/ijbs.25783
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and Functional Characterization of a New Splicing Variant of EZH2 in the Central Nervous System
Danyang Li, Hui-Li Wang, Xiyao Huang, Xiaozhen Gu, Weizhen Xue, Yi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 69-80. doi:10.7150/ijbs.28129
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

G Protein-Coupled Estrogen Receptor 1 Inhibits Angiotensin II-Induced Cardiomyocyte Hypertrophy via the Regulation of PI3K-Akt-mTOR Signalling and Autophagy
Hui Pei, Wei Wang, Di Zhao, Hongyan Su, Guohai Su, Zhuo Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 81-92. doi:10.7150/ijbs.28304
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crosstalk between Epigenetic Modulations in Valproic Acid Deactivated Hepatic Stellate Cells: An Integrated Protein and miRNA Profiling Study
Peng Lu, Min Yan, Li He, Jing Li, Yuhua Ji, Juling Ji
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 93-104. doi:10.7150/ijbs.28642
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

COPI-Mediated Nuclear Translocation of EGFRvIII Promotes STAT3 Phosphorylation and PKM2 Nuclear Localization
Mingzhi Zhang, Haojie Sun, Yue Deng, Ming Su, Shiruo Wei, Peipei Wang, Lanlan Yu, Jinwen Liu, Jinhai Guo, Xuan Wang, Xu Han, Qihua He, Li Shen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 114-126. doi:10.7150/ijbs.28679
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Calpain-2 Enhances Non-Small Cell Lung Cancer Progression and Chemoresistance to Paclitaxel via EGFR-pAKT Pathway
Fengkai Xu, Jie Gu, Chunlai Lu, Wei Mao, Lin Wang, Qiaoliang Zhu, Zhonghe Liu, Yiwei Chu, Ronghua Liu, Di Ge
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 127-137. doi:10.7150/ijbs.28834
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fibroblast Growth Factor 21 Attenuates Vascular Calcification by Alleviating Endoplasmic Reticulum Stress Mediated Apoptosis in Rats
Yuchen Shi, Shaoping Wang, Hongyu Peng, Yuan Lv, Wenzheng Li, Shujuan Cheng, Jinghua Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 138-147. doi:10.7150/ijbs.28873
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sulforaphane Attenuates Angiotensin II-Induced Vascular Smooth Muscle Cell Migration via Suppression of NOX4/ROS/Nrf2 Signaling
Min Zhang, Yingjie Xu, Zhaohui Qiu, Li Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 148-157. doi:10.7150/ijbs.28874
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes Derived from Human Induced Pluripotent Stem Cells-Endothelia Cells Promotes Postnatal Angiogenesis in Mice Bearing Ischemic Limbs
Meng Ye, Qihong Ni, Haozhe Qi, Xin Qian, Jiaquan Chen, Xiangjiang Guo, Maoran Li, Yiping Zhao, Guanhua Xue, Haoyu Deng, Lan Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 158-168. doi:10.7150/ijbs.28392
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GALNT6 Promotes Tumorigenicity and Metastasis of Breast Cancer Cell via β-catenin/MUC1-C Signaling Pathway
Yingge Mao, Yuqi Zhang, Sairong Fan, Lvao Chen, Lili Tang, Xiaoming Chen, Jianxin Lyu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 169-182. doi:10.7150/ijbs.29048
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PSPH Mediates the Metastasis and Proliferation of Non-small Cell Lung Cancer through MAPK Signaling Pathways
Li Liao, Mengxi Ge, Qiong Zhan, Ruofan Huang, Xiaoyu Ji, Xiaohua Liang, Xinli Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 183-194. doi:10.7150/ijbs.29203
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Lung Sound Category Recognition Method Based on Wavelet Decomposition and BP Neural Network
Yan Shi, Yuqian Li, Maolin Cai, Xiaohua Douglas Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 195-207. doi:10.7150/ijbs.29863
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Establishing a prediction model for prostate cancer bone metastasis
Song Chen, Lu Wang, Kaiyu Qian, Wei Jiang, Haiqing Deng, Qiang Zhou, Gang Wang, Xuefeng Liu, Chin-Lee Wu, Yu Xiao, Xinghuan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 208-220. doi:10.7150/ijbs.27537
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and Validation of a Prognostic Nomogram in AFP-negative hepatocellular carcinoma
Xueping Wang, Minjie Mao, Zhonglian He, Lin Zhang, Huilan Li, Jianhua Lin, Yi He, Shuqin Dai, Wanming Hu, Wanli Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 221-228. doi:10.7150/ijbs.28720
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Psoralen Protects Chondrocytes, Exhibits Anti-Inflammatory Effects on Synoviocytes, and Attenuates Monosodium Iodoacetate-Induced Osteoarthritis
Chunli Wang, Mohanad Kh Al-ani, Yongqiang Sha, Qingjia Chi, Nianguo Dong, Li Yang, Kang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 229-238. doi:10.7150/ijbs.28830
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clopidogrel Reduces Fibronectin Accumulation and Improves Diabetes-Induced Renal Fibrosis
Zongyu Zheng, Tianjiao Ma, Xin Lian, Jialin Gao, Weigang Wang, Wenya Weng, Xuemian Lu, Weixia Sun, Yanli Cheng, Yaowen Fu, Madhavi J. Rane, Evelyne Gozal, Lu Cai
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 239-252. doi:10.7150/ijbs.29063
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Current Progresses of Exosomes as Cancer Diagnostic and Prognostic Biomarkers
Tao Huang, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 1-11. doi:10.7150/ijbs.27796
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Remodeling the Microenvironment before Occurrence and Metastasis of Cancer
Xina Zhang, Juanjuan Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(1): 105-113. doi:10.7150/ijbs.28669
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image