Issue cover v14i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (5); 2018

Research Papers

Graphic abstract

The Suppression of Medium Acidosis Improves the Maintenance and Differentiation of Human Pluripotent Stem Cells at High Density in Defined Cell Culture Medium
Weiwei Liu, Zhili Ren, Kai Lu, Chengcheng Song, Edwin Chong Wing Cheung, Zhou Zhou, Guokai Chen
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(5): 485-496. doi:10.7150/ijbs.24681
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low-intensity pulsed ultrasound promotes Schwann cell viability and proliferation via the GSK-3β/β-catenin signaling pathway
Cong Ren, Xiaohui Chen, Ning Du, Shuo Geng, Yingying Hu, Xin Liu, Xianxian Wu, Yuan Lin, Xue Bai, Wenzhe Yin, Shi Cheng, Lei Yang, Yong Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(5): 497-507. doi:10.7150/ijbs.22409
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNA damage checkpoint pathway modulates the regulation of skeletal growth and osteoblastic bone formation by parathyroid hormone-related peptide
Ying Zhang, Guangpei Chen, Zhen Gu, Haijian Sun, Andrew Karaplis, David Goltzman, Dengshun Miao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(5): 508-517. doi:10.7150/ijbs.23318
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Elongator promotes the migration and invasion of hepatocellular carcinoma cell by the phosphorylation of AKT
Yi Xu, Wei Zhou, Yuan Ji, Jian Shen, Xiaxia Zhu, Huijun Yu, Jingchun Guo, Zhi Pang, Wenxiang Wei
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(5): 518-530. doi:10.7150/ijbs.23511
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PARI functions as a new transcriptional target of FOXM1 involved in gastric cancer development
Yi Zhang, Xiaojuan Ye, Lizhi Chen, Qiong Wu, Yong Gao, Yandong Li
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(5): 531-541. doi:10.7150/ijbs.23945
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic nomogram for patients with Nasopharyngeal Carcinoma incorporating hematological biomarkers and clinical characteristics
Jianpei Li, Shulin Chen, Songguo Peng, Yijun Liu, Shan Xing, Xia He, Hao Chen
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(5): 549-556. doi:10.7150/ijbs.24374
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PM2.5 induces autophagy-mediated cell death via NOS2 signaling in human bronchial epithelium cells
Xiao-Ming Zhu, Qin Wang, Wei-Wei Xing, Min-Hui Long, Wen-Liang Fu, Wen-Rong Xia, Chen Jin, Ning Guo, Dong-Qun Xu, Dong-Gang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(5): 557-564. doi:10.7150/ijbs.24546
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chemical and genetic inhibition of STAT3 sensitizes hepatocellular carcinoma cells to sorafenib induced cell death
Linna Xie, Yanhua Zeng, Zichan Dai, Wensheng He, Huozhao Ke, Qiaofa Lin, Yan Chen, Jingjing Bu, Dexin Lin, Min Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(5): 577-585. doi:10.7150/ijbs.22220
Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Graphic abstract

Generation of Smurf2 Conditional Knockout Mice
Yi Tang, Liu-Ya Tang, Xuan Xu, Cuiling Li, Chuxia Deng, Ying E. Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(5): 542-548. doi:10.7150/ijbs.24303
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Epstein-Barr virus-encoded microRNAs as regulators in host immune responses
Man Wang, Fei Yu, Wei Wu, Yu Wang, Han Ding, Lili Qian
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(5): 565-576. doi:10.7150/ijbs.24562
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image