Issue cover v15i10

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (10); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Vascular Protection of TPE-CA on Hyperhomocysteinemia-induced Vascular Endothelial Dysfunction through AA Metabolism Modulated CYPs Pathway
Hui Li, Zhenli Liu, Linlin Liu, Wen Li, Zhiwen Cao, Zhiqian Song, Qianqian Yang, Aiping Lu, Cheng Lu, Yuanyan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2037-2050. doi:10.7150/ijbs.35245
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA CircEZH2 Suppresses Transmissible Gastroenteritis Coronavirus-induced Opening of Mitochondrial Permeability Transition Pore via Targeting MiR-22 in IPEC-J2
Xiaomin Zhao, Xuelian Ma, Jianxiong Guo, Mi Mi, Kaili Wang, Chuyi Zhang, Xiaoyi Tang, Lingling Chang, Yong Huang, Dewen Tong
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2051-2064. doi:10.7150/ijbs.36532
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Trends in Alzheimer's Disease Research Based upon Machine Learning Analysis of PubMed Abstracts
Renchu Guan, Xiaojing Wen, Yanchun Liang, Dong Xu, Baorun He, Xiaoyue Feng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2065-2074. doi:10.7150/ijbs.35743
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deregulation of CSMD1 targeted by microRNA-10b drives gastric cancer progression through the NF-κB pathway
Xiang-Liu Chen, Lian-Lian Hong, Kai-Lai Wang, Xiang Liu, Jiu-Li Wang, Lan Lei, Zhi-Yuan Xu, Xiang-Dong Cheng, Zhi-Qiang Ling
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2075-2086. doi:10.7150/ijbs.23802
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ciliary IFT80 regulates dental pulp stem cells differentiation by FGF/FGFR1 and Hh/BMP2 signaling
Xue Yuan, Min Liu, Xu Cao, Shuying Yang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2087-2099. doi:10.7150/ijbs.27231
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

5-aminolaevulinic acid-based photodynamic therapy inhibits ultraviolet B-induced skin photodamage
Hui Hua, Jia-wei Cheng, Wen-bo Bu, Juan Liu, Wei-wei Ma, Na Ni, Jian Shi, Bing-rong Zhou, Dan Luo
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2100-2109. doi:10.7150/ijbs.31583
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular Vesicles (EVs) from Lung Adenocarcinoma Cells Promote Human Umbilical Vein Endothelial Cell (HUVEC) Angiogenesis through Yes Kinase-associated Protein (YAP) Transport
Ying Wang, Liyang Dong, Hai Zhong, Linfei Yang, Qian Li, Chuan Su, Wei Gu, Yingying Qian
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2110-2118. doi:10.7150/ijbs.31605
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Grass Carp Genomic Visualization Database (GCGVD): an informational platform for genome biology of grass carp
Min Tang, Ying Lu, Zhongmin Xiong, Ming Chen, Yufang Qin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2119-2127. doi:10.7150/ijbs.32860
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EFEMP2 suppresses epithelial-mesenchymal transition via Wnt/β-catenin signaling pathway in human bladder cancer
Qiang Zhou, Song Chen, Mengxin Lu, Yongwen Luo, Gang Wang, Yu Xiao, Lingao Ju, Xinghuan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2139-2155. doi:10.7150/ijbs.35541
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesoporous bioactive glass combined with graphene oxide scaffolds for bone repair
Wei Wang, Yang Liu, Chao Yang, Xin Qi, Shuangwu Li, Changsheng Liu, Xiaolin Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2156-2169. doi:10.7150/ijbs.35670
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Influence of hyperproteinemia on reproductive development in an invertebrate model
Yong-Feng Wang, Xue-Dong Chen, Guang Wang, Qiu-Ying Li, Xin-Yin Liang, Yang-Hu Sima, Shi-Qing Xu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2170-2181. doi:10.7150/ijbs.33310
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Let-7f-5p regulates TGFBR1 in glucocorticoid-inhibited osteoblast differentiation and ameliorates glucocorticoid-induced bone loss
Geng-Yang Shen, Hui Ren, Qi Shang, Wen-Hua Zhao, Zhi-Da Zhang, Xiang Yu, Jin-Jing Huang, Jing-Jing Tang, Zhi-Dong Yang, De Liang, Xiao-Bing Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2182-2197. doi:10.7150/ijbs.33490
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

P21 and P27 promote tumorigenesis and progression via cell cycle acceleration in seminal vesicles of TRAMP mice
Tonghui Li, Fangfang Wang, Yanmei Dang, Jiajie Dong, Yu Zhang, Chi Zhang, Ping Liu, Yanhong Gao, Xiaojun Wang, Sijun Yang, Shan Lu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2198-2210. doi:10.7150/ijbs.35092
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tanshinone IIA attenuates demyelination and promotes remyelination in A. cantonensis-infected BALB/c mice
Ying Feng, Feng Feng, Cunjing Zheng, Zongpu Zhou, Meihua Jiang, Zhen Liu, Fukang Xie, Xi Sun, Zhongdao Wu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2211-2223. doi:10.7150/ijbs.35266
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Distinct Origin of Claudin7 in Early Tumor Endosomes Affects Exosome Assembly
Daisuke Kyuno, Nathalie Bauer, Martina Schnölzer, Jan Provaznik, Eduard Ryschich, Thilo Hackert, Margot Zöller
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2224-2239. doi:10.7150/ijbs.35347
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-27a-containing Exosomes Secreted by Irradiated Skin Keratinocytes Delayed the Migration of Unirradiated Skin Fibroblasts
Wen Tan, Yarui Zhang, Mengting Li, Xueting Zhu, Xuejiao Yang, Jingdong Wang, Shuyu Zhang, Wei Zhu, Jianping Cao, Hongying Yang, Liyuan Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2240-2255. doi:10.7150/ijbs.35356
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA profiling identified an abundant circular RNA circTMTC1 that inhibits chicken skeletal muscle satellite cell differentiation by sponging miR-128-3p
Xiaoxu Shen, Zihao Liu, Xinao Cao, Haorong He, Shunshun Han, Yuqi Chen, Can Cui, Jing Zhao, Diyan Li, Yan Wang, Qing Zhu, Huadong Yin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2265-2281. doi:10.7150/ijbs.36412
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Should we reconsider the apoptosis as a strategic player in tissue regeneration?
Bruna Codispoti, Irina Makeeva, Jamal Sied, Caterina Benincasa, Salvatore Scacco, Marco Tatullo
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2029-2036. doi:10.7150/ijbs.36362
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiation-induced heart disease: a review of classification, mechanism and prevention
Heru Wang, Jinlong Wei, Qingshuang Zheng, Lingbin Meng, Ying Xin, Xia Yin, Xin Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2128-2138. doi:10.7150/ijbs.35460
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Salvianolic acid A & B: potential cytotoxic polyphenols in battle against cancer via targeting multiple signaling pathways
Tian Qin, Azhar Rasul, Ayesha Sarfraz, Iqra Sarfraz, Ghulam Hussain, Haseeb Anwar, Ammara Riaz, Sitong Liu, Wei Wei, Jiang Li, Xiaomeng Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(10): 2256-2264. doi:10.7150/ijbs.37467
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image