Issue cover v15i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (11); 2019

Research Papers

Graphic abstract

A robust 6-mRNA signature for prognosis prediction of pancreatic ductal adenocarcinoma
Chenhao Zhou, Yue Zhao, Yirui Yin, Zhiqiu Hu, Manar Atyah, Wanyong Chen, Zhefeng Meng, Huarong Mao, Qiang Zhou, Weiguo Tang, Pengcheng Wang, Zhanming Li, Jialei Weng, Christiane Bruns, Marie Popp, Felix Popp, Qiongzhu Dong, Ning Ren
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2282-2295. doi:10.7150/ijbs.32899
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Co-expression network analysis of lncRNAs and mRNAs in rat liver tissue reveals the complex interactions in response to pathogenic cytotoxicity
Dongliang Leng, Chen Huang, Kuan Cheok Lei, Shixue Sun, Baoqing Sun, Xiaohua Douglas Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2296-2307. doi:10.7150/ijbs.33735
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-106a Provides Negative Feedback Regulation in Lipopolysaccharide-Induced Inflammation by targeting TLR4
Jing Yang, Yu Chen, Kangfeng Jiang, Yaping Yang, Gan Zhao, Shuai Guo, Ganzhen Deng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2308-2319. doi:10.7150/ijbs.33432
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal miRNA-139 in cancer-associated fibroblasts inhibits gastric cancer progression by repressing MMP11 expression
Guifang Xu, Bin Zhang, Jiahui Ye, Shouli Cao, Jiajun Shi, Yan Zhao, Yongsheng Wang, Jianfeng Sang, Yongzhong Yao, Wenxian Guan, Jinqiu Tao, Min Feng, Weijie Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2320-2329. doi:10.7150/ijbs.33750
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FZD2 regulates cell proliferation and invasion in tongue squamous cell carcinoma
Li Huang, Er-Ling Luo, Jing Xie, Rui-Huan Gan, Lin-Can Ding, Bo-Hua Su, Yong Zhao, Li-Song Lin, Da-Li Zheng, You-Guang Lu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2330-2339. doi:10.7150/ijbs.33881
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Generation of Stable Induced Pluripotent Stem-like Cells from Adult Zebra Fish Fibroblasts
Liangyue Peng, Yonghua Zhou, Wenting Xu, Minggui Jiang, Huajin Li, Mindi Long, Wenbin Liu, Jinhui Liu, Xiaoyang Zhao, Yamei Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2340-2349. doi:10.7150/ijbs.34010
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nuclear localization of Desmoplakin and its involvement in telomere maintenance
Peipei Li, Yuan Meng, Yuan Wang, Jingjing Li, Manting Lam, Li Wang, Li-jun Di
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2350-2362. doi:10.7150/ijbs.34450
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Histone Demethylase UTX is an Essential Factor for Zygotic Genome Activation and Regulates Zscan4 Expression in Mouse Embryos
Lige Bai, Lei Yang, Caiquan Zhao, Lishuang Song, Xuefei Liu, Chunling Bai, Guanghua Su, Zhuying Wei, Guangpeng Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2363-2372. doi:10.7150/ijbs.34635
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Analyzing Complexity and Fractality of Glucose Dynamics in a Pregnant Woman with Type 2 Diabetes under Treatment
Xiaoyan Chen, Dandan Wang, Jinxiang Lin, Teng Zhang, Shunyou Deng, Lianyi Huang, Yu Jin, Chang Chen, Zhaozhi Zhang, Jun Zheng, Baoqing Sun, Paul Bogdan, Xiaohua Douglas Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2373-2380. doi:10.7150/ijbs.33825
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dysbiosis of the Gut Microbiome is associated with Tumor Biomarkers in Lung Cancer
Fang Liu, Jingjing Li, Yubin Guan, Yanfeng Lou, Huiying Chen, Mingyu Xu, Dequan Deng, Jun Chen, Beibei Ni, Lan Zhao, Hongwei Li, Hong Sang, Xiangsheng Cai
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2381-2392. doi:10.7150/ijbs.35980
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cathelicidin-related antimicrobial peptide protects against cardiac fibrosis in diabetic mice heart by regulating endothelial-mesenchymal transition
Xiaolin Zheng, Meng Peng, Yan Li, Xule Wang, Wenjie Lu, Xi Wang, Yingguang Shan, Ran Li, Lu Gao, Chunguang Qiu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2393-2407. doi:10.7150/ijbs.35736
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PAK4 Regulates Actin and Microtubule Dynamics during Meiotic Maturation in Mouse Oocyte
Ya-Ting He, Lei-Lei Yang, Shi-Ming Luo, Wei Shen, Shen Yin, Qing-Yuan Sun
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2408-2418. doi:10.7150/ijbs.34718
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Umbelliferone Prevents Lipopolysaccharide-Induced Bone Loss and Suppresses RANKL-Induced Osteoclastogenesis by Attenuating Akt-c-Fos-NFATc1 Signaling
Sung Chul Kwak, Jong Min Baek, Chang Hoon Lee, Kwon-Ha Yoon, Myeung Su Lee, Ju-Young Kim
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2427-2437. doi:10.7150/ijbs.28609
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HIV-1-infected cell-derived exosomes promote the growth and progression of cervical cancer
Haiyu Li, Xiangbo Chi, Rong Li, Jing Ouyang, Yaokai Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2438-2447. doi:10.7150/ijbs.38146
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rictor ablation in BMSCs inhibits bone metastasis of TM40D cells by attenuating osteolytic destruction and CAF formation
Zibo Liu, Hui Wang, Jialing He, Xiaoqin Yuan, Weiwei Sun
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2448-2460. doi:10.7150/ijbs.37241
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Protective Effect of Lactobacillus rhamnosus GG and its Supernatant against Myocardial Dysfunction in Obese Mice Exposed to Intermittent Hypoxia is Associated with the Activation of Nrf2 Pathway
Hui Xu, Jiqun Wang, Jun Cai, Wenke Feng, Yonggang Wang, Quan Liu, Lu Cai
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2471-2483. doi:10.7150/ijbs.36465
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circ-HIPK3 Strengthens the Effects of Adrenaline in Heart Failure by MiR-17-3p - ADCY6 Axis
Yunfei Deng, Jun Wang, Guojin Xie, Xiaochen Zeng, Hongli Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2484-2496. doi:10.7150/ijbs.36149
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Xanthohumol inhibits colorectal cancer cells via downregulation of Hexokinases II-mediated glycolysis
Wenbin Liu, Wei Li, Haidan Liu, Xinfang Yu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2497-2508. doi:10.7150/ijbs.37481
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The Functional Role of SEC23 in Vesicle Transportation, Autophagy and Cancer
Jingchen Jing, Bo Wang, Peijun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2419-2426. doi:10.7150/ijbs.37008
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes in Coronary Artery Disease
Xiao-Fei Gao, Zhi-Mei Wang, Feng Wang, Yue Gu, Jun-Jie Zhang, Shao-Liang Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(11): 2461-2470. doi:10.7150/ijbs.36427
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image