Issue cover v16i15

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (15); 2020

Research Papers

Graphic abstract

FoxO3a suppresses neuropeptide W expression in neuronal cells and in rat hypothalamus and its implication in hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis
Fengxia Yan, Rikang Wang, Shuai Li, Xia Zhao, Yizhou Jiang, Linlin Liu, Jiankang Fang, Xuechu Zhen, Philip Lazarovici, Wenhua Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2775-2787. doi:10.7150/ijbs.45619
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deletion of Mitochondrial Uncoupling Protein 2 Exacerbates Mitochondrial Damage in Mice Subjected to Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury under both Normo- and Hyperglycemic Conditions
Maotao He, Yanmei Ma, Rui Wang, Jianzhong Zhang, Li Jing, P. Andy Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2788-2802. doi:10.7150/ijbs.48204
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oleate acid-stimulated HMMR expression by CEBPα is associated with nonalcoholic steatohepatitis and hepatocellular carcinoma
Deyu Zhang, Jiahong Liu, Tian Xie, Qiwei Jiang, Lihua Ding, Jianhua Zhu, Qinong Ye
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2812-2827. doi:10.7150/ijbs.49785
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The development of the 'COVID-19 Psychological Resilience Model' and its efficacy during the COVID-19 pandemic in China
Zongling He, Jiajia Chen, Keliang Pan, Yuchuan Yue, Teris Cheung, Yin Yuan, Na Du, Yan Zhao, Yusu Feng, Die Zhou, You Zhou, Fengmei Lu, Yong Chen, Manxi He, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2828-2834. doi:10.7150/ijbs.50127
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rictor promotes cell migration and actin polymerization through regulating ABLIM1 phosphorylation in Hepatocellular Carcinoma
Xin Dong, Mei Feng, Hui Yang, Hengkang Liu, Hua Guo, Xianshu Gao, Yucun Liu, Rong Liu, Ning Zhang, Ruibing Chen, Ruirui Kong
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2835-2852. doi:10.7150/ijbs.46285
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-550-1 functions as a tumor suppressor in acute myeloid leukemia via the hippo signaling pathway
Chao Hu, Mengxia Yu, Chenying Li, Yungui Wang, Xia Li, Bryan Ulrich, Rui Su, Lei Dong, Hengyou Weng, Huilin Huang, Xi Jiang, Jianjun Chen, Jie Jin
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2853-2867. doi:10.7150/ijbs.44365
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Yin and Yang Regulation of Liver X Receptor α Signaling Control of Cholesterol Metabolism by Poly(ADP-ribose) polymerase 1
Fengxiao Zhang, Cheng Wang, Yuhan Jiang, Kun Huang, Fangmei Liu, Meng Du, Xi Luo, Dan Huang, Kai Huang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2868-2882. doi:10.7150/ijbs.50042
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dioscin facilitates ROS-induced apoptosis via the p38-MAPK/HSP27-mediated pathways in lung squamous cell carcinoma
Yinan Yao, Luyun Cui, Jiani Ye, Guangdie Yang, Guohua Lu, Xiaomei Fang, Zhu Zeng, Jianying Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2883-2894. doi:10.7150/ijbs.45710
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Disease knowledge and attitudes during the COVID-19 epidemic among international migrants in China: a national cross-sectional study
Cheng Wang, Qi Tian, Peizhen Zhao, Mingzhou Xiong, Carl A Latkin, Yiqun Gan, Brian J Hall, Bin Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2895-2905. doi:10.7150/ijbs.47075
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HPV E7 inhibits cell pyroptosis by promoting TRIM21-mediated degradation and ubiquitination of the IFI16 inflammasome
Yinjing Song, Xia Wu, Yaohan Xu, Jiang Zhu, Jiaying Li, Ziqi Zou, Luxia Chen, Boya Zhang, Chunting Hua, Han Rui, Qiaoli Zheng, Qiang Zhou, Qingqing Wang, Hao Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2924-2937. doi:10.7150/ijbs.50074
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lnc-MCEI mediated the chemosensitivity of esophageal squamous cell carcinoma via miR-6759-5p to competitively regulate IGF2
Guangming Liu, Wei Guo, Guang Chen, Wencan Li, Youbin Cui, Junjie Qin, Jing Peng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2938-2950. doi:10.7150/ijbs.47051
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IU1 suppresses proliferation of cervical cancer cells through MDM2 degradation
Liu Xu, Jing Wang, Xiaoning Yuan, Shuhua Yang, Xiaolong Xu, Kai Li, Yanqi He, Lei Wei, Jingwei Zhang, Yihao Tian
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2951-2963. doi:10.7150/ijbs.47999
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RAB37 multiple alleles, transcription activation and evolution in mammals
Xu Xu, Mengxin Hu, Ruhong Ying, Juan Zou, Lan Lin, Hanhua Cheng, Rongjia Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2964-2973. doi:10.7150/ijbs.47959
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The small molecule PSSM0332 disassociates the CRL4ADCAF8 E3 ligase complex to decrease the ubiquitination of NcoR1 and inhibit the inflammatory response in a mouse sepsis-induced myocardial dysfunction model
Qingyun Peng, Huifen Xu, Mingbing Xiao, Linhua Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2974-2988. doi:10.7150/ijbs.50186
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Poly(U) binding splicing factor 60 promotes renal cell carcinoma growth by transcriptionally upregulating telomerase reverse transcriptase
Qian Long, Yijun Hua, Liru He, Changlin Zhang, Silei Sui, Yixin Li, Huijuan Qiu, Tian Tian, Xin An, Guangyu Luo, Yue Yan, Anshi Zhao, Dingbo Shi, Fangyun Xie, Miao Chen, Fufu Zheng, Wuguo Deng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 3002-3017. doi:10.7150/ijbs.45115
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive analysis of two potential novel SARS-CoV-2 entries, TMPRSS2 and IFITM3, in healthy individuals and cancer patients
Yu-Jun Dai, Wei-Na Zhang, Wei-Da Wang, Si-Yuan He, Cheng-Cai Liang, Da-Wei Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 3028-3036. doi:10.7150/ijbs.51234
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multiple Developmental Defects in sox11a Mutant Zebrafish with Features of Coffin-Siris Syndrome
Shaoting Jia, Xingxing Wu, Yunya Wu, Xuefan Cui, Binbin Tao, Zuoyan Zhu, Wei Hu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 3039-3049. doi:10.7150/ijbs.47510
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of MEG3 promotes neuroblastoma development through FOXO1-mediated autophagy and mTOR-mediated epithelial-mesenchymal transition
Mujie Ye, Hong Lu, Weitao Tang, Tianrui Jing, Shiyu Chen, Meng Wei, Jingjing Zhang, Jing Wang, Jing Ma, Duan Ma, Kuiran Dong
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 3050-3061. doi:10.7150/ijbs.48126
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Monocytes enhance the inflammatory response to TLR2 stimulation in aortic valve interstitial cells through paracrine up-regulation of TLR2 level
Peijian Zhang, Erlinda The, Balachandar Nedumaran, Lihua Ao, Michael J. Jarrett, Dingli Xu, David A. Fullerton, Xianzhong Meng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 3062-3074. doi:10.7150/ijbs.49332
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The NAD-dependent deacetylase SIRT2 regulates T cell differentiation involved in tumor immune response
Cui Jiang, Jingwei Liu, Min Guo, Xiaoxin Gao, Xuan Wu, Ning Bai, Wendong Guo, Na Li, Fei Yi, Rong Cheng, Hongde Xu, Tingting Zhou, Bo Jiang, Tao Sun, Shi Wei, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 3075-3084. doi:10.7150/ijbs.49735
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Repression of FGF signaling is responsible for Dnmt3b inhibition and impaired de novo DNA methylation during early development of in vitro fertilized embryos
Wei Fu, Yuan Yue, Kai Miao, Guangyin Xi, Chao Zhang, Wenjuan Wang, Lei An, Jianhui Tian
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 3085-3099. doi:10.7150/ijbs.51607
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate in the Control of Membrane Trafficking
Suhua Li, Chinmoy Ghosh, Yanli Xing, Yue Sun
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2761-2774. doi:10.7150/ijbs.49665
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

COVID-19: Insight into the asymptomatic SARS-COV-2 infection and transmission
Dongsheng Han, Rui Li, Yanxi Han, Rui Zhang, Jinming Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2803-2811. doi:10.7150/ijbs.48991
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Update of the current knowledge on genetics, evolution, immunopathogenesis, and transmission for coronavirus disease 19 (COVID-19)
Kalthoum Tizaoui, Ines Zidi, Keum Hwa Lee, Ramy Abou Ghayda, Sung Hwi Hong, Han Li, Lee Smith, Ai Koyanagi, Louis Jacob, Andreas Kronbichler, Jae Il Shin
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2906-2923. doi:10.7150/ijbs.48812
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of Inflammation in Age-Related Macular Degeneration
Wei Tan, Jingling Zou, Shigeo Yoshida, Bing Jiang, Yedi Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2989-3001. doi:10.7150/ijbs.49890
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

S-adenosylmethionine tRNA modification: unexpected/unsuspected implications of former/new players
Raffaella Adami, Daniele Bottai
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 3018-3027. doi:10.7150/ijbs.49302
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Triptolide Suppresses Glomerular Mesangial Cell Proliferation in Diabetic Nephropathy Is Associated with Inhibition of PDK1/Akt/mTOR Pathway: Erratum
Fei Han, Mei Xue, Yunpeng Chang, Xiaoyu Li, Yang Yang, Bei Sun, Liming Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 3037-3038. doi:10.7150/ijbs.53769
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image