Previous issue | Archive   

Volume 16 (15); 2020

Research Papers

toc.jpg

FoxO3a suppresses neuropeptide W expression in neuronal cells and in rat hypothalamus and its implication in hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis
Fengxia Yan, Rikang Wang, Shuai Li, Xia Zhao, Yizhou Jiang, Linlin Liu, Jiankang Fang, Xuechu Zhen, Philip Lazarovici, Wenhua Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2775-2787. doi:10.7150/ijbs.45619
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Deletion of Mitochondrial Uncoupling Protein 2 Exacerbates Mitochondrial Damage in Mice Subjected to Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury under both Normo- and Hyperglycemic Conditions
Maotao He, Yanmei Ma, Rui Wang, Jianzhong Zhang, Li Jing, P. Andy Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2788-2802. doi:10.7150/ijbs.48204
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Oleate acid-stimulated HMMR expression by CEBPα is associated with nonalcoholic steatohepatitis and hepatocellular carcinoma
Deyu Zhang, Jiahong Liu, Tian Xie, Qiwei Jiang, Lihua Ding, Jianhua Zhu, Qinong Ye
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2812-2827. doi:10.7150/ijbs.49785
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The development of the 'COVID-19 Psychological Resilience Model' and its efficacy during the COVID-19 pandemic in China
Zongling He, Jiajia Chen, Keliang Pan, Yuchuan Yue, Teris Cheung, Yin Yuan, Na Du, Yan Zhao, Yusu Feng, Die Zhou, You Zhou, Fengmei Lu, Yong Chen, Manxi He, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2828-2834. doi:10.7150/ijbs.50127
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Rictor promotes cell migration and actin polymerization through regulating ABLIM1 phosphorylation in Hepatocellular Carcinoma
Xin Dong, Mei Feng, Hui Yang, Hengkang Liu, Hua Guo, Xianshu Gao, Yucun Liu, Rong Liu, Ning Zhang, Ruibing Chen, Ruirui Kong
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2835-2852. doi:10.7150/ijbs.46285
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

miR-550-1 functions as a tumor suppressor in acute myeloid leukemia via the hippo signaling pathway
Chao Hu, Mengxia Yu, Chenying Li, Yungui Wang, Xia Li, Bryan Ulrich, Rui Su, Lei Dong, Hengyou Weng, Huilin Huang, Xi Jiang, Jianjun Chen, Jie Jin
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2853-2867. doi:10.7150/ijbs.44365
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Yin and Yang Regulation of Liver X Receptor α Signaling Control of Cholesterol Metabolism by Poly(ADP-ribose) polymerase 1
Fengxiao Zhang, Cheng Wang, Yuhan Jiang, Kun Huang, Fangmei Liu, Meng Du, Xi Luo, Dan Huang, Kai Huang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2868-2882. doi:10.7150/ijbs.50042
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Dioscin facilitates ROS-induced apoptosis via the p38-MAPK/HSP27-mediated pathways in lung squamous cell carcinoma
Yinan Yao, Luyun Cui, Jiani Ye, Guangdie Yang, Guohua Lu, Xiaomei Fang, Zhu Zeng, Jianying Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2883-2894. doi:10.7150/ijbs.45710
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Disease knowledge and attitudes during the COVID-19 epidemic among international migrants in China: a national cross-sectional study
Cheng Wang, Qi Tian, Peizhen Zhao, Mingzhou Xiong, Carl A Latkin, Yiqun Gan, Brian J Hall, Bin Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2895-2905. doi:10.7150/ijbs.47075
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

HPV E7 inhibits cell pyroptosis by promoting TRIM21-mediated degradation and ubiquitination of the IFI16 inflammasome
Yinjing Song, Xia Wu, Yaohan Xu, Jiang Zhu, Jiaying Li, Ziqi Zou, Luxia Chen, Boya Zhang, Chunting Hua, Han Rui, Qiaoli Zheng, Qiang Zhou, Qingqing Wang, Hao Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2924-2937. doi:10.7150/ijbs.50074
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Lnc-MCEI mediated the chemosensitivity of esophageal squamous cell carcinoma via miR-6759-5p to competitively regulate IGF2
Guangming Liu, Wei Guo, Guang Chen, Wencan Li, Youbin Cui, Junjie Qin, Jing Peng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2938-2950. doi:10.7150/ijbs.47051
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

IU1 suppresses proliferation of cervical cancer cells through MDM2 degradation
Liu Xu, Jing Wang, Xiaoning Yuan, Shuhua Yang, Xiaolong Xu, Kai Li, Yanqi He, Lei Wei, Jingwei Zhang, Yihao Tian
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2951-2963. doi:10.7150/ijbs.47999
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

RAB37 multiple alleles, transcription activation and evolution in mammals
Xu Xu, Mengxin Hu, Ruhong Ying, Juan Zou, Lan Lin, Hanhua Cheng, Rongjia Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2964-2973. doi:10.7150/ijbs.47959
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The small molecule PSSM0332 disassociates the CRL4ADCAF8 E3 ligase complex to decrease the ubiquitination of NcoR1 and inhibit the inflammatory response in a mouse sepsis-induced myocardial dysfunction model
Qingyun Peng, Huifen Xu, Mingbing Xiao, Linhua Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2974-2988. doi:10.7150/ijbs.50186
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

toc.jpg

Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate in the Control of Membrane Trafficking
Suhua Li, Chinmoy Ghosh, Yanli Xing, Yue Sun
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2761-2774. doi:10.7150/ijbs.49665
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

COVID-19: Insight into the asymptomatic SARS-COV-2 infection and transmission
Dongsheng Han, Rui Li, Yanxi Han, Rui Zhang, Jinming Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2803-2811. doi:10.7150/ijbs.48991
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Update of the current knowledge on genetics, evolution, immunopathogenesis, and transmission for coronavirus disease 19 (COVID-19)
Kalthoum Tizaoui, Ines Zidi, Keum Hwa Lee, Ramy Abou Ghayda, Sung Hwi Hong, Han Li, Lee Smith, Ai Koyanagi, Louis Jacob, Andreas Kronbichler, Jae Il Shin
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(15): 2906-2923. doi:10.7150/ijbs.48812
[Abstract] [Full text] [PDF]