Issue cover v16i14

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (14); 2020

Research Papers

Graphic abstract

S-Palmitoylation as a Functional Regulator of Proteins Associated with Cisplatin Resistance in Bladder Cancer
Muhammad Shahid, Minhyung Kim, Peng Jin, Bo Zhou, Yang Wang, Wei Yang, Sungyong You, Jayoung Kim
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2490-2505. doi:10.7150/ijbs.45640
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Highly bioavailable Berberine formulation improves Glucocorticoid Receptor-mediated Insulin Resistance via reduction in association of the Glucocorticoid Receptor with phosphatidylinositol-3-kinase
Zhaojie Meng, Yang Yu, Yining Zhang, Xuehan Yang, Xiaoyan Lv, Fengying Guan, Grant M. Hatch, Ming Zhang, Li Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2527-2541. doi:10.7150/ijbs.39508
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer-associated Fibroblasts induce epithelial-mesenchymal transition via the Transglutaminase 2-dependent IL-6/IL6R/STAT3 axis in Hepatocellular Carcinoma
Changchang Jia, Guoying Wang, Tiantian Wang, Binsheng Fu, Yincai Zhang, Lei Huang, Yinan Deng, Guanzhong Chen, Xiaocai Wu, Jianning Chen, Yuhang Pan, Yan Tai, Jinliang Liang, Xuejiao Li, Kunhua Hu, Bo Xie, Sujun Li, Yang Yang, Guihua Chen, Qi Zhang, Wei Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2542-2558. doi:10.7150/ijbs.45446
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metformin suppresses inflammation and apoptosis of myocardiocytes by inhibiting autophagy in a model of ischemia-reperfusion injury
Kai-yu Huang, Jia-qun Que, Ze-song Hu, Yong-wei Yu, Ying-ying Zhou, Lei Wang, Yang-jing Xue, Kang-ting Ji, Xin-min Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2559-2579. doi:10.7150/ijbs.40823
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer stem cell property and gene signature in bone-metastatic Breast Cancer cells
An Luo, Yue Xu, Shujun Li, Jinxia Bao, Jinhui Lü, Nan Ding, Qian Zhao, Yuting Fu, Fei Liu, William C. Cho, Xunbin Wei, Haiyun Wang, Zuoren Yu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2580-2594. doi:10.7150/ijbs.45693
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chidamide increases the sensitivity of Non-small Cell Lung Cancer to Crizotinib by decreasing c-MET mRNA methylation
Nan Ding, Abin You, Wei Tian, Liankun Gu, Dajun Deng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2595-2611. doi:10.7150/ijbs.45886
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-216a-5p inhibits tumorigenesis in Pancreatic Cancer by targeting TPT1/mTORC1 and is mediated by LINC01133
Jian Zhang, Shuohui Gao, Yandong Zhang, Huixin Yi, Mengxian Xu, Jialun Xu, Huan Liu, Zhichen Ding, Hongbin He, Hongmei Wang, Zhuo Hao, Liankun Sun, Yan Liu, Feng Wei
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2612-2627. doi:10.7150/ijbs.46822
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Jagged2 progressively increased expression from Stage I to III of Bladder Cancer and Melatonin-mediated downregulation of Notch/Jagged2 suppresses the Bladder Tumorigenesis via inhibiting PI3K/AKT/mTOR/MMPs signaling
Yen-Ta Chen, Chi-Ruei Huang, Chia-Lo Chang, John Y. Chiang, Chi-Wen Luo, Hong-Hwa Chen, Hon-Kan Yip
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2648-2662. doi:10.7150/ijbs.48358
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Encoding Method of Single-cell Spatial Transcriptomics Sequencing
Ying Zhou, Erteng Jia, Min Pan, Xiangwei Zhao, Qinyu Ge
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2663-2674. doi:10.7150/ijbs.43887
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of monoamine oxidase A in HPV-16 E7-induced epithelial-mesenchymal transition and HIF-1α protein accumulation in non-small cell lung cancer cells
Bingyu Huang, Zhiyuan Zhou, Jiao Liu, Xin Wu, Xiangyong Li, Qiang He, Peihua Zhang, Xudong Tang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2692-2703. doi:10.7150/ijbs.46966
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SIRT1/FOXO3a axis plays an important role in the prevention of mandibular bone loss induced by 1,25(OH)2D deficiency
Haiyun Chen, Xiaoqing Hu, Renlei Yang, Guoping Wu, Qian Tan, David Goltzman, Dengshun Miao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2712-2726. doi:10.7150/ijbs.48169
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Immune Response and COVID-19: A mirror image of Sepsis
Eduardo López-Collazo, José Avendaño-Ortiz, Alejandro Martín-Quirós, Luis A. Aguirre
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2479-2489. doi:10.7150/ijbs.48400
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Insights into Nanomedicine for Immunotherapeutics in Squamous Cell Carcinoma of the head and neck
Qiang Xu, Meiyu Fang, Jing Zhu, Haoru Dong, Jun Cao, Lin Yan, Fransisca Leonard, Felix Oppel, Holger Sudhoff, Andreas M. Kaufmann, Andreas E. Albers, Xu Qian
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2506-2517. doi:10.7150/ijbs.47068
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Immunoproteasome in IgA Nephropathy: State-of-Art and Future Perspectives
Ting Gan, Yang Li, Xu-jie Zhou, Hong Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2518-2526. doi:10.7150/ijbs.48330
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miRNA-based biomarkers, therapies, and resistance in Cancer
Boxue He, Zhenyu Zhao, Qidong Cai, Yuqian Zhang, Pengfei Zhang, Shuai Shi, Hui Xie, Xiong Peng, Wei Yin, Yongguang Tao, Xiang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2628-2647. doi:10.7150/ijbs.47203
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of Autophagy and Mitophagy in Bone Metabolic Disorders
Shuai Wang, Zhantao Deng, Yuanchen Ma, Jiewen Jin, Fangjie Qi, Shuxian Li, Chang Liu, Feng-Juan Lyu, Qiujian Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2675-2691. doi:10.7150/ijbs.46627
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pleiotropic use of Statins as non-lipid-lowering drugs
Qijia Zhang, Jianlong Dong, Ze Yu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2704-2711. doi:10.7150/ijbs.42965
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

E3 Ubiquitin ligase NEDD4 family‑regulatory network in cardiovascular disease
Ying Zhang, Hao Qian, Boquan Wu, Shilong You, Shaojun Wu, Saien Lu, Pingyuan Wang, Liu Cao, Naijin Zhang, Yingxian Sun
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2727-2740. doi:10.7150/ijbs.48437
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of smooth muscle cells in Cardiovascular Disease
Yingzhi Zhuge, Jian Zhang, Fanyu Qian, Zhengwang Wen, Chao Niu, Ke Xu, Hao Ji, Xing Rong, Maoping Chu, Chang Jia
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2741-2751. doi:10.7150/ijbs.49871
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hydrogen Sulfide Plays an Important Role by Influencing NLRP3 inflammasome
Honggang Wang, Xingzhuo Shi, Mengyuan Qiu, Shuangyu Lv, Hong Zheng, Baohua Niu, Huiyang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(14): 2752-2760. doi:10.7150/ijbs.47595
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image