Issue cover v16i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (4); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Inhibition of PERK Signaling Prevents Against Glucocorticoid-induced Endotheliocyte Apoptosis and Osteonecrosis of the Femoral Head
Yanchun Gao, Hongyi Zhu, Qiyang Wang, Yong Feng, Changqing Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 543-552. doi:10.7150/ijbs.35256
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of Akt2 in the Protective Effect of Fenofibrate against Diabetic Nephropathy
Yanli Cheng, Xiaoyu Zhang, Fuzhe Ma, Weixia Sun, Wanning Wang, Jinyu Yu, Yue Shi, Lu Cai, Zhonggao Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 553-567. doi:10.7150/ijbs.40643
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive understanding of B7 family in gastric cancer: expression profile, association with clinicopathological parameters and downstream targets
Dan Li, Shixin Xiang, Jing Shen, Mingtao Xiao, Yueshui Zhao, Xu Wu, Fukuan Du, Huijiao Ji, Mingxing Li, Qijie Zhao, Parham Jabbarzadeh Kaboli, Xiao Yang, Zhangang Xiao, Bo Qin, Qinglian Wen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 568-582. doi:10.7150/ijbs.39769
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Compound C enhances the anticancer effect of aspirin in HER-2-positive breast cancer by regulating lipid metabolism in an AMPK-independent pathway
Ying Wu, Bohua Yan, Wenqin Xu, Lili Guo, Zhe Wang, Guoyin Li, Niuniu Hou, Jian Zhang, Rui Ling
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 583-597. doi:10.7150/ijbs.39936
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The NOTCH1-HEY1 pathway regulates self-renewal and epithelial-mesenchymal transition of salivary adenoid cystic carcinoma cells
Jing Xie, Li-song Lin, Xiao-yu Huang, Rui-huan Gan, Lin-can Ding, Bo-hua Su, Yong Zhao, You-guang Lu, Da-li Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 598-610. doi:10.7150/ijbs.36407
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mifepristone Derivative FZU-00,003 Suppresses Triple-negative Breast Cancer Cell Growth partially via miR-153-KLF5 axis
Rong Liu, Haijun Chen, Ping Zhao, Chuan-Huizi Chen, Huichun Liang, Chuanyu Yang, Zhongmei Zhou, Xu Zhi, Suling Liu, Ceshi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 611-619. doi:10.7150/ijbs.39491
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor Cell-associated Exosomes Robustly Elicit Anti-tumor Immune Responses through Modulating Dendritic Cell Vaccines in Lung Tumor
Ce Wang, Xue Huang, Yingjuan Wu, Jingbo Wang, Furong Li, Guoqing Guo
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 633-643. doi:10.7150/ijbs.38414
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrin β3 promotes cardiomyocyte proliferation and attenuates hypoxia-induced apoptosis via regulating the PTEN/Akt/mTOR and ERK1/2 pathways
Lijiang Wei, Qingqing Zhou, Hua Tian, Yifan Su, Guo-hui Fu, Ting Sun
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 644-654. doi:10.7150/ijbs.39414
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Silencing MicroRNA-137-3p, which Targets RUNX2 and CXCL12 Prevents Steroid-induced Osteonecrosis of the Femoral Head by Facilitating Osteogenesis and Angiogenesis
Lingchi Kong, Rongtai Zuo, Mengwei Wang, Wenbo Wang, Jia Xu, Yimin Chai, Junjie Guan, Qinglin Kang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 655-670. doi:10.7150/ijbs.38713
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Blockage of Kv1.3 regulates macrophage migration in acute liver injury by targeting δ-catenin through RhoA signaling
Baoming Wu, Jun-da Liu, Erbao Bian, Wei Hu, Cheng Huang, Xiaoming Meng, Lei Zhang, Xiongwen Lv, Jun Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 671-681. doi:10.7150/ijbs.38950
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NVP-BEZ235 inhibits thyroid cancer growth by p53- dependent/independent p21 upregulation
Banjun Ruan, Wei Liu, Pu Chen, Rongrong Cui, Yu Li, Meiju Ji, Peng Hou, Qi Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 682-693. doi:10.7150/ijbs.37592
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Epstein-Barr virus miR-BART1-3p suppresses apoptosis and promotes migration of gastric carcinoma cells by targeting DAB2
Kyoungmi Min, Jun Yeob Kim, Suk Kyeong Lee
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 694-707. doi:10.7150/ijbs.36595
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Septin4 Prevents PDGF-BB-induced HAVSMC Phenotypic Transformation, Proliferation and Migration by Promoting SIRT1-STAT3 Deacetylation and Dephosphorylation
Naijin Zhang, Ying Zhang, Shilong You, Yichen Tian, Saien Lu, Liu Cao, Yingxian Sun
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 708-718. doi:10.7150/ijbs.39843
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CHIP-mediated ubiquitination of Galectin-1 predicts colorectal cancer prognosis
Weimin Wang, Zhen Zhou, Liangliang Xiang, Mengying Lv, Tengyang Ni, Jianliang Deng, Haibo Wang, Sunagawa Masatara, Yan Zhou, Yanqing Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 719-729. doi:10.7150/ijbs.41125
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Potential roles of extracellular vesicles in the pathophysiology, diagnosis, and treatment of autoimmune diseases
Jing Tian, Giacomo Casella, Yuan Zhang, Abdolmohamad Rostami, Xing Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(4): 620-632. doi:10.7150/ijbs.39629
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image