Issue cover v18i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (2); 2022

Research Papers

Graphic abstract

ID09, A Newly-Designed Tubulin Inhibitor, Regulating the Proliferation, Migration, EMT Process and Apoptosis of Oral Squamous Cell Carcinoma
Qiushi Feng, Panpan Yang, He Wang, Congshan Li, Tomoka Hasegawa, Zhaopeng Liu, Minqi Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 473-490. doi:10.7150/ijbs.65824
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

As a Novel Tumor Suppressor, LHPP Promotes Apoptosis by Inhibiting the PI3K/AKT Signaling Pathway in Oral Squamous Cell Carcinoma
Shanshan Liu, Wenzhen Gao, Yupu Lu, Qin Zhou, Rongjian Su, Tomoka Hasegawa, Juan Du, Minqi Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 491-506. doi:10.7150/ijbs.66841
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HPV E6/E7 promotes aerobic glycolysis in cervical cancer by regulating IGF2BP2 to stabilize m6A-MYC expression
Chenchen Hu, Tianyue Liu, Chenying Han, Yuxin Xuan, Dongbo Jiang, Yuanjie Sun, Xiyang Zhang, Wenxin Zhang, Yiming Xu, Yang Liu, Jingyu Pan, Jing Wang, Jiangjiang Fan, Yinggang Che, Yinan Huang, Jiaxing Zhang, Jiaqi Ding, Shuya Yang, Kun Yang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 507-521. doi:10.7150/ijbs.67770
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA FAM83A-AS1 facilitates tumor proliferation and the migration via the HIF-1α/ glycolysis axis in lung adenocarcinoma
Zhencong Chen, Zhengyang Hu, Qihai Sui, Yiwei Huang, Mengnan Zhao, Ming Li, Jiaqi Liang, Tao Lu, Cheng Zhan, Zongwu Lin, Fenghao Sun, Qun Wang, Lijie Tan
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 522-535. doi:10.7150/ijbs.67556
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Myokine Irisin promotes osteogenesis by activating BMP/SMAD signaling via αV integrin and regulates bone mass in mice
Yuan Xue, Sihan Hu, Chichi Chen, Jiachen He, Jie Sun, Yesheng Jin, Yuanshu Zhang, Guoqing Zhu, Qin Shi, Yongjun Rui
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 572-584. doi:10.7150/ijbs.63505
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rocaglamide promotes the infiltration and antitumor immunity of NK cells by activating cGAS-STING signaling in non-small cell lung cancer
Xuewei Yan, Chao Yao, Cheng Fang, Min Han, Chenyuan Gong, Dan Hu, Weiming Shen, Lixin Wang, Suyun Li, Shiguo Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 585-598. doi:10.7150/ijbs.65019
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Trophoblast-derived Lactic Acid Orchestrates Decidual Macrophage Differentiation via SRC/LDHA Signaling in Early Pregnancy
Lu Gao, Qian-Han Xu, Li-Na Ma, Jing Luo, Kahindo P. Muyayalo, Li-Ling Wang, Dong-Hui Huang, Xian-Jin Xiao, Shi-Bin Cheng, Gil Mor, Ai-Hua Liao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 599-616. doi:10.7150/ijbs.67816
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Different Immune Responses by Age Are due to the Ability of the Fetal Immune System to Secrete Primal Immunoglobulins Responding to Unexperienced Antigens
Jangho Lee, Kyoungshik Cho, Hyejin Kook, Suman Kang, Yunsung Lee, Jiwon Lee
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 617-636. doi:10.7150/ijbs.67203
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CircCCNB1 silencing acting as a miR-106b-5p sponge inhibited GPM6A expression to promote HCC progression by enhancing DYNC1I1 expression and activating the AKT/ERK signaling pathway
Yan-ming Liu, Yue Cao, Ping-sen Zhao, Liang-yin Wu, Ya-min Lu, Yu-long Wang, Jia-feng Zhao, Xin-guang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 637-651. doi:10.7150/ijbs.66915
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genome Editing with AAV-BR1-CRISPR in Postnatal Mouse Brain Endothelial Cells
Xiaopeng Song, Yaxiong Cui, Yanxiao Wang, Yizhe Zhang, Qi He, Zhenyang Yu, Chengfang Xu, Huimin Ning, Yuying Han, Yunting Cai, Xuan Cheng, Jian Wang, Yan Teng, Xiao Yang, Jun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 652-660. doi:10.7150/ijbs.64188
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulation of lung epithelial cell senescence in smoking-induced COPD/emphysema by microR-125a-5p via Sp1 mediation of SIRT1/HIF-1a
Hao Wu, Huimin Ma, Lumin Wang, Huazhong Zhang, Lu Lu, Tian Xiao, Cheng Cheng, Peiwen Wang, Yi Yang, Meng Wu, Suhua Wang, Jinsong Zhang, Qizhan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 661-674. doi:10.7150/ijbs.65861
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Death-associated protein kinase 1 mediates Aβ42 aggregation-induced neuronal apoptosis and tau dysregulation in Alzheimer's disease
Tao Zhang, Yongfang Xia, Li Hu, Dongmei Chen, Chen-Ling Gan, Long Wang, Yingxue Mei, Guihua Lan, Xindong Shui, Yuan Tian, Ruomeng Li, Mi Zhang, Tae Ho Lee
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 693-706. doi:10.7150/ijbs.66760
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Apoptin induces pyroptosis of colorectal cancer cells via the GSDME-dependent pathway
Zirui Liu, Yiquan Li, Yilong Zhu, Nan Li, Wenjie Li, Chao Shang, Gaojie Song, Shanzhi Li, Jianan Cong, Tingyu Li, Zhiru Xiu, Jing Lu, Chenchen Ge, Xia Yang, Yaru Li, Lili Sun, Xiao Li, Ningyi Jin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 717-730. doi:10.7150/ijbs.64350
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ATPase inhibitory factor 1 protects the heart from acute myocardial ischemia/reperfusion injury through activating AMPK signaling pathway
Jia-Wei Wu, Hao Hu, Jin-sheng Hua, Li-Kun Ma
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 731-741. doi:10.7150/ijbs.64956
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The cross-talk between PARylation and SUMOylation in C/EBPβ at K134 site participates in pathological cardiac hypertrophy
Luping Wang, Panxia Wang, Suowen Xu, Zhuoming Li, Dayue Darrel Duan, Jiantao Ye, Jingyan Li, Yanqing Ding, Wenqing Zhang, Jing Lu, Peiqing Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 783-799. doi:10.7150/ijbs.65211
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The advanced glycation end-products (AGEs)/ROS/NLRP3 inflammasome axis contributes to delayed diabetic corneal wound healing and nerve regeneration
Luqin Wan, Xiaofei Bai, Qingjun Zhou, Chen Chen, Huifeng Wang, Ting Liu, Junfa Xue, Chao Wei, Lixin Xie
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 809-825. doi:10.7150/ijbs.63219
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neuraminidase 1 deficiency attenuates cardiac dysfunction, oxidative stress, fibrosis, inflammatory via AMPK-SIRT3 pathway in diabetic cardiomyopathy mice
Zhen Guo, Hu Tuo, Nan Tang, Fang-Yuan Liu, Shu-Qing Ma, Peng An, Dan Yang, Min-Yu Wang, Di Fan, Zheng Yang, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 826-840. doi:10.7150/ijbs.65938
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CircCDK14 Promotes Tumor Progression and Resists Ferroptosis in Glioma by Regulating PDGFRA
Simin Chen, Zhaoyu Zhang, Baoxin Zhang, Qing Huang, Yi Liu, Yi Qiu, Xinmiao Long, Minghua Wu, Zuping Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 841-857. doi:10.7150/ijbs.66114
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Propionate alleviates myocardial ischemia-reperfusion injury aggravated by Angiotensin II dependent on caveolin-1/ACE2 axis through GPR41
Fan Deng, Liang-Qing Zhang, Han Wu, Yu Chen, Wen-Qian Yu, Rong-Hui Han, Yuan Han, Xiao-Qi Zhang, Qi-Shun Sun, Ze-Bin Lin, Yu Wang, Yong-Pan Liu, Jing-Yi Chen, Ke-Xuan Liu, Jing-Juan Hu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 858-872. doi:10.7150/ijbs.67724
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Cytokine storm in COVID-19: from viral infection to immune responses, diagnosis and therapy
Yizhou Jiang, Limor Rubin, Tangming Peng, Linlin Liu, Xingan Xing, Philip Lazarovici, Wenhua Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 459-472. doi:10.7150/ijbs.59272
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Landscape Of Alpha Fetoprotein In Hepatocellular Carcinoma: Where Are We?
Xin Hu, Ronggao Chen, Qiang Wei, Xiao Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 536-551. doi:10.7150/ijbs.64537
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advanced high resolution three-dimensional imaging to visualize the cerebral neurovascular network in stroke
Chudai Zeng, Zhuohui Chen, Haojun Yang, Yishu Fan, Lujing Fei, Xinghang Chen, Mengqi Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 552-571. doi:10.7150/ijbs.64373
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overview of follicle stimulating hormone and its receptors in reproduction and in stem cells and cancer stem cells
Swati Haldar, Himanshu Agrawal, Sarama Saha, Alex R. Straughn, Partha Roy, Sham S. Kakar
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 675-692. doi:10.7150/ijbs.63721
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The COVID-19 infection in children and its association with the immune system, prenatal stress, and neurological complications
Suliman Khan, Rabeea Siddique, Xiao Hao, Yueting Lin, Yuxin Liu, Xiaoyan Wang, Linlin Hua, Ghulam Nabi
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 707-716. doi:10.7150/ijbs.66906
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Insights into the critical role of the PXR in preventing carcinogenesis and chemotherapeutic drug resistance
Xiaxia Niu, Ting Wu, Gege Li, Xinsheng Gu, Yanan Tian, Hongmei Cui
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 742-759. doi:10.7150/ijbs.68724
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Underlying the Mechanisms of Doxorubicin-Induced Acute Cardiotoxicity: Oxidative Stress and Cell Death
Chun-Yan Kong, Zhen Guo, Peng Song, Xin Zhang, Yu-Pei Yuan, Teng Teng, Ling Yan, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 760-770. doi:10.7150/ijbs.65258
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

N6-Methyladenosine Modifications in the Female Reproductive System: Roles in Gonad Development and Diseases
Hongbei Mu, Huiying Li, Yu Liu, Xiaofei Wang, Qiaojuan Mei, Wenpei Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 771-782. doi:10.7150/ijbs.66218
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of RHO family interacting cell polarization regulators (RIPORs) in health and disease: Recent advances and prospects
Zeheng Lv, Yan Ding, Wenxin Cao, Shuyun Wang, Kun Gao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 800-808. doi:10.7150/ijbs.65457
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Secreted Phospholipases A2 - not just Enzymes: Revisited
Adrijan Ivanušec, Jernej Šribar, Igor Križaj
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 873-888. doi:10.7150/ijbs.68093
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A systematic review of Vaccine Breakthrough Infections by SARS-CoV-2 Delta Variant
Mengxin Zhang, Ying Liang, Dongsheng Yu, Bang Du, Weyland Cheng, Lifeng Li, Zhidan Yu, Shuying Luo, Yaodong Zhang, Huanmin Wang, Xianwei Zhang, Wancun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(2): 889-900. doi:10.7150/ijbs.68973
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image