Issue cover v18i1

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (1); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Dysregulation of Transglutaminase type 2 through GATA3 defines aggressiveness and Doxorubicin sensitivity in breast cancer
Gianluca Aguiari, Francesca Crudele, Cristian Taccioli, Linda Minotti, Fabio Corrà, Jeffrey W. Keillor, Silvia Grassilli, Carlo Cervellati, Stefano Volinia, Carlo M. Bergamini, Nicoletta Bianchi
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 1-14. doi:10.7150/ijbs.64167
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Active immunization combined with cisplatin confers enhanced therapeutic protection and prevents relapses of HPV-induced tumors at different anatomical sites
Bruna Felício Milazzotto Maldonado Porchia, Luana Raposo de Melo Moraes Aps, Ana Carolina Ramos Moreno, Jamile Ramos da Silva, Mariângela de Oliveira Silva, Natiely Silva Sales, Rubens Prince dos Santos Alves, Clarissa Ribeiro Reily Rocha, Matheus Molina Silva, Karine Bitencourt Rodrigues, Tácita Borges Barros, Roberta Liberato Pagni, Patrícia da Cruz Souza, Mariana de Oliveira Diniz, Luís Carlos de Souza Ferreira
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 15-29. doi:10.7150/ijbs.56644
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IRF7 inhibits the Warburg effect via transcriptional suppression of PKM2 in osteosarcoma
Zhikun Li, Mei Geng, Xiaojian Ye, Yunhan Ji, Yifan Li, Xiangyang Zhang, Wei Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 30-42. doi:10.7150/ijbs.65255
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-206 suppresses the deterioration of intrahepatic cholangiocarcinoma and promotes sensitivity to chemotherapy by inhibiting interactions with stromal CAFs
Renjie Yang, Dong Wang, Shen Han, Yichao Gu, Zhi Li, Lei Deng, Aihong Yin, Yun Gao, Xiangcheng Li, Yue Yu, Xuehao Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 43-64. doi:10.7150/ijbs.62602
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cellular Id1 inhibits hepatitis B virus transcription by interacting with the novel covalently closed circular DNA-binding protein E2F4
Jie Wei, Yueyuan Shi, Chunhong Zou, Hongpeng Zhang, Hui Peng, Shilei Wang, Lulu Xia, Yuan Yang, Xiang Zhang, Junye Liu, Hua Zhou, Miao Luo, Ailong Huang, Deqiang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 65-81. doi:10.7150/ijbs.62106
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deoxyribonuclease 1-like 3 Inhibits Hepatocellular Carcinoma Progression by Inducing Apoptosis and Reprogramming Glucose Metabolism
Yusha Xiao, Kang Yang, Pengpeng Liu, Dong Ma, Ping Lei, Quanyan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 82-95. doi:10.7150/ijbs.57919
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GPR43 activation-mediated lipotoxicity contributes to podocyte injury in diabetic nephropathy by modulating the ERK/EGR1 pathway
Jian Lu, Pei Pei Chen, Jia Xiu Zhang, Xue Qi Li, Gui Hua Wang, Ben Yin Yuan, Si Jia Huang, Xiao Qi Liu, Ting Ting Jiang, Meng Ying Wang, Wen Tao Liu, Xiong Zhong Ruan, Bi Cheng Liu, Kun Ling Ma
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 96-111. doi:10.7150/ijbs.64665
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rab31 promotes the invasion and metastasis of cervical cancer cells by inhibiting MAPK6 degradation
Yujie Huang, Ruijuan Liu, Xuechao Han, Xiaoyan Hou, Yonghao Tian, Weifang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 112-123. doi:10.7150/ijbs.63388
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNA-binding motif protein 10 represses tumor progression through the Wnt/β- catenin pathway in lung adenocarcinoma
Yingyue Cao, Jianxiong Geng, Xin Wang, Qingwei Meng, Shanqi Xu, Yaoguo Lang, Yongxu Zhou, Lishuang Qi, Zijie Wang, Zixin Wei, Yan Yu, Shi Jin, Bo Pan
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 124-139. doi:10.7150/ijbs.63598
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SLPI suppresses hepatocellular carcinoma progression via endoplasmic reticulum stress induced apoptosis
Jie Sun, Jinfan Li, Zhen Wu, Yuwan Liang, Rong Duan, Mengsha Zheng, Jing Wang, Derun Kong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 140-153. doi:10.7150/ijbs.65676
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CpG-C ODN M362 as an immunoadjuvant for HBV therapeutic vaccine reverses the systemic tolerance against HBV
Huajun Zhao, Qiuju Han, Ailu Yang, Yucan Wang, Guan Wang, Ang Lin, Xiao Wang, Chunlai Yin, Jian Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 154-165. doi:10.7150/ijbs.62424
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Conjugate of ibrutinib with a TLR7 agonist suppresses melanoma progression and enhances antitumor immunity
Sumei Ren, Xiaodong Wang, Guangyi Jin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 166-179. doi:10.7150/ijbs.64094
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrative analysis of the molecular mechanisms, immunological features and immunotherapy response of ferroptosis regulators across 33 cancer types
Bufu Tang, Ruochen Yan, Jinyu Zhu, Shimiao Cheng, Chunli Kong, Weiqian Chen, Shiji Fang, Yajie Wang, Yang Yang, Rongfang Qiu, Chenying Lu, Jiansong Ji
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 180-198. doi:10.7150/ijbs.64654
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RIP3 blockade prevents immune-mediated hepatitis through a myeloid-derived suppressor cell dependent mechanism
Man Liu, Hongxia Zhang, Lu Zhang, Xin Liu, Simin Zhou, Xiaoyi Wang, Weilong Zhong, Jie Zhang, Bangmao Wang, Jingwen Zhao, Lu Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 199-213. doi:10.7150/ijbs.65402
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PPDPF Promotes the Progression and acts as an Antiapoptotic Protein in Non-Small Cell Lung Cancer
Mu Yun, Li Yingzi, Gao Jie, Liu Guanxin, Zeng Zimei, Cao Zhen, Li Zhi, Nie Yingjie, Sun Lunquan, Chen Tao, Deng Yuezhen, Zhou Chengzhi
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 214-228. doi:10.7150/ijbs.65654
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Common Genomic Aberrations in Mouse and Human Breast Cancers with Concurrent P53 Deficiency and Activated PTEN-PI3K-AKT Pathway
Jarrod D. Martinez, Qianxing Mo, Yixiang Xu, Li Qin, Yi Li, Jianming Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 229-241. doi:10.7150/ijbs.65763
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal LBH inhibits epithelial-mesenchymal transition and angiogenesis in nasopharyngeal carcinoma via downregulating VEGFA signaling
Anbiao wu, Ning Luo, yuling Xu, Nan Du, Li Li, Qicai Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 242-260. doi:10.7150/ijbs.66506
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and Validation of a Prognostic Model Based on Three MVI-Related Genes in Hepatocellular Carcinoma
Yongchang Tang, Lei Xu, Yupeng Ren, Yuxuan Li, Feng Yuan, Mingbo Cao, Yong Zhang, Meihai Deng, Zhicheng Yao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 261-275. doi:10.7150/ijbs.66536
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Verdinexor, a Selective Inhibitor of Nuclear Exportin 1, Inhibits the Proliferation and Migration of Esophageal Cancer via XPO1/c-Myc/FOSL1 Axis
Ling Ou, Xinyou Wang, Shumin Cheng, Min Zhang, Ruiqin Cui, Chunxia Hu, Shiyi Liu, Qian Tang, Yuying Peng, Ruihuan Chai, Shouxia Xie, Shaoxiang Wang, Wei Huang, Xiao Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 276-291. doi:10.7150/ijbs.66612
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metabolomic dynamics of the arsenic-transformed bronchial epithelial cells and the derived cancer stem-like cells
Yao Fu, Zhuoyue Bi, Lingzhi Li, Priya Wadgaonkar, Yiran Qiu, Bandar Almutairy, Wenxuan Zhang, Akimasa Seno, Chitra Thakur, Fei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 301-314. doi:10.7150/ijbs.67314
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effect Of XBP1 Deficiency In Cartilage On The Regulatory Network Of LncRNA/circRNA-miRNA-mRNA
Xiaoli Li, Yuyou Yang, Li Liang, Mengtian Fan, Xingyue Li, Naibo Feng, Yiming Pan, Qiaoyan Tan, Qingbo Xu, Yangli Xie, Fengjin Guo
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 315-330. doi:10.7150/ijbs.64054
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MMP-10 from M1 macrophages promotes pulmonary vascular remodeling and pulmonary arterial hypertension
Pei-Ling Chi, Chin-Chang Cheng, Cheng-Chung Hung, Mei-Tzu Wang, Hsien-Yueh Liu, Meng-Wei Ke, Min-Ci Shen, Kun-Chang Lin, Shu-Hung Kuo, Pin-Pen Hsieh, Shue-Ren Wann, Wei-Chun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 331-348. doi:10.7150/ijbs.66472
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ITGB4 deficiency induces mucus hypersecretion by upregulating MUC5AC in RSV-infected airway epithelial cells
Xizi Du, Yu Yang, Ming Yang, Lin Yuan, Leyuan Wang, Mengping Wu, Kai Zhou, Wenkai Li, Yang Xiang, Xiangping Qu, Huijun Liu, Xiaoqun Qin, Chi Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 349-359. doi:10.7150/ijbs.66215
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrated Machine Learning and Bioinformatic Analyses Constructed a Novel Stemness-Related Classifier to Predict Prognosis and Immunotherapy Responses for Hepatocellular Carcinoma Patients
Dongjie Chen, Jixing Liu, Longjun Zang, Tijun Xiao, Xianlin Zhang, Zheng Li, Hongwei Zhu, Wenzhe Gao, Xiao Yu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 360-373. doi:10.7150/ijbs.66913
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced Intracellular Reactive Oxygen Species by Photodynamic Therapy Effectively Promotes Chemoresistant Cell Death
Xiaolin Xu, Chenglong Wang, Peipei Zhang, Xuzhu Gao, Wencai Guan, Fanchen Wang, Xin Li, Jia Yuan, Hongjing Dou, Guoxiong Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 374-385. doi:10.7150/ijbs.66602
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNA Polymerase Gamma Recovers Mitochondrial Function and Inhibits Vascular Calcification by Interacted with p53
Pengbo Wang, Boquan Wu, Shilong You, Saien Lu, Shengjun Xiong, Yuanming Zou, Pengyu Jia, Xiaofan Guo, Ying Zhang, Liu Cao, Yingxian Sun, Naijin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 409-425. doi:10.7150/ijbs.65030
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineering of human mesenchymal stem cells resistant to multiple natural killer subtypes
Dejin Zheng, Xiaoyan Wang, Zhenwu Zhang, Enqin Li, Cheungkwan Yeung, Roma Borkar, Guihui Qin, Yaojiong Wu, Ren-He Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 426-440. doi:10.7150/ijbs.64640
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Minocycline improves the functional recovery after traumatic brain injury via inhibition of aquaporin-4
Qi Lu, Jun Xiong, Yuan Yuan, Zhanwei Ruan, Yu Zhang, Bo Chai, Lei Li, Shufang Cai, Jian Xiao, Yanqing Wu, Peng Huang, Hongyu Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 441-458. doi:10.7150/ijbs.64187
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Implication of the hepatokine, fibrinogen-like protein 1 in liver diseases, metabolic disorders and cancer: The need to harness its full potential
Xi-Hua Liu, Lian-Wen Qi, Raphael N. Alolga, Qun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 292-300. doi:10.7150/ijbs.66834
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

COVID-19: systemic pathology and its implications for therapy
Qi Shen, Jie Li, Zhan Zhang, Shuang Guo, Qiuhong Wang, Xiaorui An, Haocai Chang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(1): 386-408. doi:10.7150/ijbs.65911
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image