Issue cover v18i3

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (3); 2022

Research Papers

Graphic abstract

SOX8 Affects Tumoral SPARC Expression by Regulating EZH2 to Attenuate Effectiveness of albumin-bound paclitaxel in PDAC
Shuai Yuan, Jie Xu, Bodong Zhou, Yizhang Zhou, Mingxiao Lang, Junli Cao, Zhe Liu, Shengyu Yang, Song Gao, Jihui Hao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 911-922. doi:10.7150/ijbs.64752
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RhoJ facilitates angiogenesis in glioblastoma via JNK/VEGFR2 mediated activation of PAK and ERK signaling pathways
Mei Wang, Chengfei Zhang, Qian Zheng, Zhijie Ma, Min Qi, Guangfu Di, Shizhang Ling, Haojun Xu, Bin Qi, Chengyun Yao, Hongping Xia, Xiaochun Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 942-955. doi:10.7150/ijbs.65653
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Sonic Hedgehog-Gli-Bmi1 signaling pathway plays a critical role in p27 deficiency induced bone anabolism
Jun Wu, Rong Wang, Xuechun Kan, Jinghan Zhang, Wen Sun, David Goltzman, Dengshun Miao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 956-969. doi:10.7150/ijbs.65954
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ascorbic acid induced TET2 enzyme activation enhances cancer immunotherapy efficacy in renal cell carcinoma
Ding Peng, Anbang He, Shiming He, Guangzhe Ge, Shuo Wang, Weimin Ci, Xuesong Li, Dan Xia, Liqun Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 995-1007. doi:10.7150/ijbs.67329
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mir-484 contributes to diminished ovarian reserve by regulating granulosa cell function via YAP1-mediated mitochondrial function and apoptosis
Huiying Li, Xiaofei Wang, Hongbei Mu, Qiaojuan Mei, Yu Liu, Zou Min, Ling Zhang, Ping Su, Wenpei Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1008-1021. doi:10.7150/ijbs.68028
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Flap endonuclease 1 Facilitated Hepatocellular Carcinoma Progression by Enhancing USP7/MDM2-mediated P53 Inactivation
Saiyan Bian, Wenkai Ni, Mengqi Zhu, Xue Zhang, Yuwei Qiang, Jianping Zhang, Zhiyu Ni, Yiping Shen, Shi Qiu, Qianqian Song, Mingbing Xiao, Wenjie Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1022-1038. doi:10.7150/ijbs.68179
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Diverse Ras-related GTPase DIRAS2, downregulated by PSMD2 in a proteasome-mediated way, inhibits colorectal cancer proliferation by blocking NF-κB signaling
Ke Ying, Chan Wang, Shuiping Liu, Yeye Kuang, Qian Tao, Xiaotong Hu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1039-1050. doi:10.7150/ijbs.68312
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pharmacologic IRE1α kinase inhibition alleviates aortic dissection by decreasing vascular smooth muscle cells apoptosis
Wenjun Zhang, Mengwen Wang, Kun Gao, Xiaodan Zhong, Yang Xie, Lei Dai, Wanjun Liu, Yujian Liu, Xingwei He, Shiliang Li, Thati Madhusudhan, Hongjie Wang, Hesong Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1053-1064. doi:10.7150/ijbs.63593
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multimerization of the GATA4 transcription factor regulates transcriptional activity and cardiomyocyte hypertrophic response
Satoshi Shimizu, Yoichi Sunagawa, Naruto Hajika, Natsumi Yorimitsu, Yasufumi Katanasaka, Masafumi Funamoto, Yusuke Miyazaki, Nurmila Sari, Kana Shimizu, Koji Hasegawa, Tatsuya Morimoto
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1079-1095. doi:10.7150/ijbs.65664
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of MLKL in Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury of Alcoholic Steatotic Livers
Hao Chen, Tara McKeen, Xiaojuan Chao, Allen Chen, Fengyan Deng, Hartmut Jaeschke, Wen-Xing Ding, Hong-Min Ni
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1096-1106. doi:10.7150/ijbs.67533
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of Autophagy in Lamellar Body Formation and Surfactant Production in Type 2 Alveolar Epithelial Cells
Xiaoman Li, Liang Wang, Jialin Hao, Qingfeng Zhu, Min Guo, Changjing Wu, Sihui Li, Qiqiang Guo, Qiuhong Ren, Ning Bai, Fei Yi, Bo Jiang, Wenyu Zhang, Yanling Feng, Hongde Xu, Han Jiang, Xiaoyue Zhai, Guohua Zhang, Hong-long Ji, Xuesong Yang, Dan Zhang, Jianhua Fu, Jianjun Chang, Xiaoyu Song, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1107-1119. doi:10.7150/ijbs.64285
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High Expression of G6PD Increases Doxorubicin Resistance in Triple Negative Breast Cancer Cells by Maintaining GSH Level
Man Luo, Afu Fu, Renfei Wu, Na Wei, Kai Song, Sierin Lim, Kathy Qian Luo
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1120-1133. doi:10.7150/ijbs.65555
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TBL1X and Flot2 form a positive feedback loop to promote metastasis in nasopharyngeal carcinoma
Hongjuan Xu, Xuejun Yan, Hecheng Zhu, Yuanbo Kang, Weiren Luo, Jin Zhao, Kefan Zhou, Xiwu Liu, Li Ye, Quanwei Zhou, Shasha Li, Ming Zhao, Lei Wang, Bin Zhu, Weidong Liu, Jianxiong Li, Xingjun Jiang, Caiping Ren
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1134-1149. doi:10.7150/ijbs.68091
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD137L-macrophage induce lymphatic endothelial cells autophagy to promote lymphangiogenesis in renal fibrosis
Haotian Wei, Li Chen, Qing Li, Xinjun Liang, Kun Wang, Ying Zhang, Yueqiang Li, Yanyan Liu, Gang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1171-1187. doi:10.7150/ijbs.66781
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HJURP Promotes Malignant Progression and Mediates Sensitivity to Cisplatin and WEE1-inhibitor in Serous Ovarian Cancer
Zhiyuan Dou, Chunping Qiu, Xun Zhang, Shu Yao, Chen Zhao, Zixiang Wang, Ran Chu, Jingying Chen, Zhongshao Chen, Rongrong Li, Kun Wang, Penglin Liu, Chang Liu, Kun Song, Beihua Kong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1188-1210. doi:10.7150/ijbs.65589
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxic pancreatic cancer derived exosomal miR-30b-5p promotes tumor angiogenesis by inhibiting GJA1 expression
Kai Chen, Qi Wang, Xinxin Liu, Feng Wang, Yinmo Yang, Xiaodong Tian
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1220-1237. doi:10.7150/ijbs.67675
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) inhibition promotes pulmonary metastasis of osteosarcoma by boosting ezrin phosphorylation
Fangfei Li, Xiaoqiu Wu, Xuekun Fu, Jin Liu, Wangze Song, Gary Guishan Xiao, Aiping Lu, Ge Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1238-1253. doi:10.7150/ijbs.58784
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrin-β4 regulates the dynamic changes of phenotypic characteristics in association with epithelial-mesenchymal transition (EMT) and RhoA activity in airway epithelial cells during injury and repair
Mei-Ling Tan, Wen-Jie Huang, Yue Wang, Lei Liu, Yan Pan, Jing-Jing Li, Jiang Zhang, Mingxing Ouyang, Xiang-Ping Qu, Hui-Jun Liu, Chi Liu, Dan Zeng, Xiao-Qun Qin, Linhong Deng, Yang Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1254-1270. doi:10.7150/ijbs.65174
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CXCR4-dependent macrophage-to-fibroblast signaling contributes to cardiac diastolic dysfunction in heart failure with preserved ejection fraction
Ning Zhang, Qunchao Ma, Yayu You, Xiangyang Xia, Cuiping Xie, Yuxue Huang, Zhuo Wang, Feiming Ye, Zhaosheng Yu, Xiaojie Xie
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1271-1287. doi:10.7150/ijbs.65802
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

VRK2 activates TNFα/NF-κB signaling by phosphorylating IKKβ in pancreatic cancer
Jionghuang Chen, Kexiong Qiao, Chaolei Zhang, Xinyang Zhou, Qian Du, Yuezhen Deng, Liping Cao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1288-1302. doi:10.7150/ijbs.66313
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Human Organoids as a Promising Platform for Fighting COVID-19
Dong Chen, Xi Su, Haibo Chen, Siyan Chen, Yongsheng Zhao, Wei Wei
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 901-910. doi:10.7150/ijbs.64993
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emerging Piezo1 signaling in inflammation and atherosclerosis; a potential therapeutic target
Shafiu A. Umar Shinge, Daifang Zhang, Ahmad Ud Din, FengXu Yu, YongMei Nie
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 923-941. doi:10.7150/ijbs.63819
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CARD9 Regulation and its Role in Cardiovascular Diseases
Haina Zhang, Yeling Wang, Hongbo Men, Wenqian Zhou, Shanshan Zhou, Quan Liu, Lu Cai
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 970-982. doi:10.7150/ijbs.65979
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of melatonin in the treatment of type 2 diabetes mellitus and Alzheimer's disease
Shengnan Shen, Qiwen Liao, Yin Kwan Wong, Xiao Chen, Chuanbin Yang, Chengchao Xu, Jichao Sun, Jigang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 983-994. doi:10.7150/ijbs.66871
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Calcium and calcium-related proteins in endometrial cancer: opportunities for pharmacological intervention
Ting Huang, Jingyi Zhou, Jianliu Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1065-1078. doi:10.7150/ijbs.68591
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Insight of Autophagy in Spontaneous Miscarriage
Xue-Yun Qin, Hui-Hui Shen, Wen-Jie Zhou, Jie Mei, Han Lu, Xiao-Fang Tan, Rui Zhu, Wen-Hui Zhou, Da-Jin Li, Tao Zhang, Jiang-Feng Ye, Ming-Qing Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1150-1170. doi:10.7150/ijbs.68335
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNA Replication Licensing Factors: Novel Targets for Cancer Therapy via Inhibiting the Stemness of Cancer Cells
Shaoran Song, Yaochun Wang, Peijun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1211-1219. doi:10.7150/ijbs.67529
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of Slit/Robo Signaling pathway in Bone Metabolism
Lingyu Jiang, Jianxun Sun, Dingming Huang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1303-1312. doi:10.7150/ijbs.66931
Full text PDF PubMed PMC

Errata

TRIM59 Is a Novel Marker of Poor Prognosis and Promotes Malignant Progression of Ovarian Cancer by Inducing Annexin A2 Expression : Erratum
You Wang, Zhicheng Zhou, Xinran Wang, Xuping Zhang, Yansu Chen, Jin Bai, Wen Di
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1051. doi:10.7150/ijbs.69329
Full text PDF PubMed PMC


FBXO22 Suppresses Metastasis in Human Renal Cell Carcinoma via Inhibiting MMP-9-Mediated Migration and Invasion and VEGF-Mediated Angiogenesis
Feng Guo, Jinjin Liu, Xiao Han, Xuping Zhang, Tian Lin, You Wang, Jin Bai, Junqing Han
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(3): 1052. doi:10.7150/ijbs.69330
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image