Issue cover v18i6

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (6); 2022

Research Papers

Graphic abstract

ALKBH5 Promotes Multiple Myeloma Tumorigenicity through inducing m6A-demethylation of SAV1 mRNA and Myeloma Stem Cell Phenotype
Tingting Yu, Lan Yao, Hua Yin, Yao Teng, Mei Hong, Qiuling Wu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2235-2248. doi:10.7150/ijbs.64943
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosome-depleted MiR-148a-3p derived from Hepatic Stellate Cells Promotes Tumor Progression via ITGA5/PI3K/Akt Axis in Hepatocellular Carcinoma
Xiangyu Zhang, Feiyu Chen, Peiran Huang, Xinyu Wang, Kaiqian Zhou, Cheng Zhou, Lei Yu, Yuanfei Peng, Jia Fan, Jian Zhou, Zuohua Lu, Jie Hu, Zheng Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2249-2260. doi:10.7150/ijbs.66184
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Yap is essential for uterine decidualization through Rrm2/GSH/ROS pathway in response to Bmp2
Hai-Fan Yu, Zhan-Qing Yang, Ming-Yue Xu, Ji-Cheng Huang, Zhan-Peng Yue, Bin Guo
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2261-2276. doi:10.7150/ijbs.67756
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The suppressive functions of Rora in B lineage cell proliferation and BCR/ABL1-induced B-ALL pathogenesis
Ning Li, Nan Wang, Wei He, Yunyu Feng, Qiang Qiu, Huandi Qiu, Li Zheng, Yuexia Yin, Bochuan Wang, Yuanyuan Sun, Cong Pan, Klarke M. Sample, Juan Huang, Zhiguang Su, Zhihui Li, Haojian Zhang, Yiguo Hu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2277-2291. doi:10.7150/ijbs.68939
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced pentose phosphate pathway activity promotes pancreatic ductal adenocarcinoma progression via activating YAP/MMP1 axis under chronic acidosis
Siyuan Chen, Bo Ning, Jinwen Song, Zihan Yang, Li Zhou, Zhiji Chen, Linhong Mao, Hongtao Liu, Qingliang Wang, Song He, Zhihang Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2304-2316. doi:10.7150/ijbs.69526
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Disruption of peroxisome proliferator-activated receptor α in hepatocytes protects against acetaminophen-induced liver injury by activating the IL-6/STAT3 pathway
Zhenzhen Zhang, Tiantian Yao, Nan Zhao, Hui Liu, Hao Cheng, Frank J Gonzalez, Hua Wang, Guiqiang Wang, Aijuan Qu, Yan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2317-2328. doi:10.7150/ijbs.69609
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Claudin-10 overexpression suppresses human clear cell renal cell carcinoma growth and metastasis by regulating ATP5O and causing mitochondrial dysfunction
Wuping Yang, Kenan Zhang, Zedan Zhang, Jingcheng Zhou, Lei Li, Yawei Xu, Jianhui Qiu, Lin Cai, Yanqing Gong, Kan Gong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2329-2344. doi:10.7150/ijbs.70105
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MGP promotes CD8+ T cell exhaustion by activating the NF-κB pathway leading to liver metastasis of colorectal cancer
Dawei Rong, Guangshun Sun, Zhiying Zheng, Li Liu, Xiaoyuan Chen, Fan Wu, Yichao Gu, Yongjiu Dai, Weizhe Zhong, Xiaopei Hao, Chuanyong Zhang, Xiongxiong Pan, Jinhai Tang, Weiwei Tang, Xuehao Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2345-2361. doi:10.7150/ijbs.70137
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

COVID-19 receptor and malignant cancers: Association of CTSL expression with susceptibility to SARS-CoV-2
Lianmei Zhang, Chunli Wei, Dabing Li, Jiayue He, Shuguang Liu, Haoyue Deng, Jingliang Cheng, Jiaman Du, Xiaoyan Liu, Hanchun Chen, Suan Sun, Hong Yu, Junjiang Fu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2362-2371. doi:10.7150/ijbs.70172
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Compensatory roles of Protein Related to DAN and Cerberus (PRDC) decrease in pulmonary arterial hypertension
Ting He, Junzhi Zhang, Ting Qiao, Zhongjun Zhang, Hui Han, Chao Yang, Yong Chen, Yiwen Ruan, Liukun Meng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2372-2391. doi:10.7150/ijbs.70247
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GPR125 positively regulates osteoclastogenesis potentially through AKT-NF-κB and MAPK signaling pathways
Chen-Yi Tang, He Wang, Yan Zhang, Zhongliang Wang, Guochun Zhu, Abigail McVicar, Yi-Ping Li, Wei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2392-2405. doi:10.7150/ijbs.70620
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mutant p53 achieved Gain-of-Function by promoting tumor growth and immune escape through PHLPP2/AKT/PD-L1 pathway
Nannan Liu, Xinxiu Jiang, Leiming Guo, Chuchu Zhang, Meimei Jiang, Zhuoran Sun, Yizheng Zhang, Wunan Mi, Jiehan Li, Yang Fu, Feng Wang, Lingling Zhang, Yingjie Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2419-2438. doi:10.7150/ijbs.67200
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A SIX1 degradation inducer blocks excessive proliferation of prostate cancer
Yuning Liao, Wenshuang Sun, Zhenlong Shao, Yuan Liu, Xiaoyu Zhong, Yuanfei Deng, Fang Liu, Hongbiao Huang, Jinbao Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2439-2451. doi:10.7150/ijbs.67873
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

USF1-ATRAP-PBX3 Axis Promote Breast Cancer Glycolysis and Malignant Phenotype by Activating AKT/mTOR Signaling
Dandan Wang, Xiaoying Jin, Mengxia Lei, Ying Jiang, Yali Liu, Fei Yu, Yan Guo, Bing Han, Yue Yang, Weiling Sun, Ying Liu, Guangchun Zeng, Feng Liu, Jing Hu, Xuesong Chen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2452-2471. doi:10.7150/ijbs.69134
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

REIA: A database for cancer A-to-I RNA editing with interactive analysis
Huimin Zhu, Lu Huang, Songbin Liu, Zhiming Dai, Zhou Songyang, Zhihui Weng, Yuanyan Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2472-2483. doi:10.7150/ijbs.69458
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Acyl-CoA synthetase long-chain 3-mediated fatty acid oxidation is required for TGFβ1-induced epithelial-mesenchymal transition and metastasis of colorectal carcinoma
Jing Quan, Can Cheng, Yue Tan, Nian Jiang, Chaoliang Liao, Weihua Liao, Ya Cao, Xiangjian Luo
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2484-2496. doi:10.7150/ijbs.69802
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IKZF1 selectively enhances homologous recombination repair by interacting with CtIP and USP7 in multiple myeloma
Meng Liu, Ying Zhang, Yunzhao Wu, Jin Jin, Yang Cao, Zhixiao Fang, Lou Geng, Li Yang, Miao Yu, Zhilei Bu, Yanjie Ji, Huizhuang Shan, Zhihui Zou, Ligen Liu, Yingying Wang, Youping Zhang, Yin Tong, Hanzhang Xu, Hu Lei, Wei Liu, Fenghou Gao, Yingli Wu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2515-2526. doi:10.7150/ijbs.70960
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TDG suppresses the migration and invasion of human colon cancer cells via the DNMT3A/TIMP2 axis
Jiyu Miao, Changan Zhao, Kaijie Tang, Xiaofan Xiong, Fei Wu, Wanjuan Xue, Baojun Duan, Huahua Zhang, Xintao Jing, Wen Li, Ying Sun, Ni Hou, Chen Huang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2527-2539. doi:10.7150/ijbs.69266
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Minocycline binds and inhibits LYN activity to prevent STAT3-meditated metastasis of colorectal cancer
Ling Yang, Jing Yang, Hua Liu, Jingbin Lan, Ying Xu, Xiaobo Wu, Yushan Mao, Dongming Wu, Kejian Pan, Tao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2540-2552. doi:10.7150/ijbs.70708
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ENKUR expression induced by chemically synthesized cinobufotalin suppresses malignant activities of hepatocellular carcinoma by modulating β-catenin/c-Jun/MYH9/USP7/c-Myc axis
Rentao Hou, Yonghao Li, Xiaojun Luo, Wan Zhang, Huiling Yang, Yewei Zhang, Jiahao Liu, Shaohua Liu, Siyuan Han, Chen Liu, Yun Huang, Zhen Liu, Aimin Li, Weiyi Fang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2553-2567. doi:10.7150/ijbs.67476
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ERK-mediated Cytoplasmic Retention of USP11 Contributes to Breast Cancer Cell Proliferation by Stabilizing Cytoplasmic p21
Ling Li, Tanggang Deng, Lin Zhang, Yanpeng Wang, Yangyang Zhou, Yan Liu, Hui Li, Jing Dai, Yuan Yang, Neng Ling, Huimin Liu, Jing Liu, Lanqin Cao, Min Xu, Mao Ye
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2568-2582. doi:10.7150/ijbs.71327
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of lncRNA APCDD1L-AS1 due to DNA hypermethylation and loss of VHL protein expression promotes the progression of clear cell renal cell carcinoma
Wuping Yang, Jingcheng Zhou, Zedan Zhang, Kenan Zhang, Yawei Xu, Lei Li, Lin Cai, Yanqing Gong, Kan Gong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2583-2596. doi:10.7150/ijbs.71519
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BMAL1 regulates Propionibacterium acnes-induced skin inflammation via REV-ERBα in mice
Feng Li, Luomin Lin, Yiting He, Guanghui Sun, Dong Dong, Baojian Wu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2597-2608. doi:10.7150/ijbs.71719
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Organoid Transplantation Can Improve Reproductive Prognosis by Promoting Endometrial Repair in Mice
Huixing Zhang, Dabao Xu, Yan Li, Jianqiang Lan, Yu Zhu, Jia Cao, Mingyue Hu, Juanjuan Yuan, He Jin, Gang Li, Dan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2627-2638. doi:10.7150/ijbs.69410
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ursolic Acid Derivative UA232 Promotes Tumor Cell Apoptosis by Inducing Endoplasmic Reticulum Stress and Lysosomal Dysfunction
Wenfeng Gou, Na Luo, Bing Yu, Hongying Wu, Shaohua Wu, Chen Tian, Jianghong Guo, Hongxin Ning, Changfen Bi, Huiqiang Wei, Wenbin Hou, Yiliang Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2639-2651. doi:10.7150/ijbs.67166
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The role of ubiquitination and deubiquitination in tumor invasion and metastasis
Shuangze Han, Ruike Wang, Yangnan Zhang, Xiaoying Li, Yu Gan, Feng Gao, Pengfei Rong, Wei Wang, Wei Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2292-2303. doi:10.7150/ijbs.69411
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Immunologic Memory in Pregnancy: Focusing on Memory Regulatory T Cells
Yu-Jing Zhang, Li Shen, Tao Zhang, Kahindo P. Muyayalo, Jing Luo, Gil Mor, Ai-Hua Liao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2406-2418. doi:10.7150/ijbs.70629
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Eukaryotic ribosome quality control system: a potential therapeutic target for human diseases
Peng-yue Zhao, Ren-qi Yao, Zi-cheng Zhang, Sheng-yu Zhu, Yu-xuan Li, Chao Ren, Xiao-hui Du, Yong-ming Yao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2497-2514. doi:10.7150/ijbs.70955
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CAR-T Cell Therapy for Breast Cancer: From Basic Research to Clinical Application
Yu-Huan Yang, Jia-Wei Liu, Chen Lu, Ji-Fu Wei
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2609-2626. doi:10.7150/ijbs.70120
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

CircCCNB1 silencing acting as a miR-106b-5p sponge inhibited GPM6A expression to promote HCC progression by enhancing DYNC1I1 expression and activating the AKT/ERK signaling pathway: Erratum
Yan-ming Liu, Yue Cao, Ping-sen Zhao, Liang-yin Wu, Ya-min Lu, Yu-long Wang, Jia-feng Zhao, Xin-guang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(6): 2652-2654. doi:10.7150/ijbs.72651
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image