Issue cover v18i7

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (7); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Post-translational Modification in Control of SIRT1 Stability during DNA Damage Response
Chenxi Ouyang, Guang Lu, Weifeng He, Boon-Huat Bay, Han-Ming Shen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2655-2669. doi:10.7150/ijbs.68587
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Loss of RARRES1 function Promotes Follicular Lymphomagenesis and Inhibits B cell Differentiation in Mice
Jay Patel, Dan Xun, Karen Creswell, Daniel K. Kim, Matthew Wu, Jung-Won Hwang, Taylor S. Kim, Shivani Bansal, Sung-Hyeok Hong, Susana Galli, Hyun-Jung Kim, Chuxia Deng, Stephen W. Byers, Mi-Hye Lee
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2670-2682. doi:10.7150/ijbs.69615
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Toosendanin, a novel potent vacuolar-type H+-translocating ATPase inhibitor, sensitizes cancer cells to chemotherapy by blocking protective autophagy
Yu Dong, Guoyuan Zhu, Sheng-Fang Wang, Kristine A. Keon, John L. Rubinstein, Si-Xin Zeng, Shuang Zhang, Qiu-Ling Chen, Jing Fu, Min Li, Han-Ming Shen, Jin-Jian Lu, Xiu-Ping Chen, Jia-Hong Lu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2684-2702. doi:10.7150/ijbs.71041
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Alizarin, a nature compound, inhibits the growth of pancreatic cancer cells by abrogating NF-κB activation
Zihang Xu, Yifei Hou, Chunpu Zou, Haibin Liang, Jiasheng Mu, Xiaoning Jiao, Yangzhuangzhuang Zhu, Lin Su, Mingxi Liu, Xiao Chen, Chunmei Qian, Xiandan Zhu, Wei Gong, Qian Dong, Fei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2759-2774. doi:10.7150/ijbs.70567
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BMI1 promotes spermatogonial stem cell maintenance by epigenetically repressing Wnt10b/β-catenin signaling
Jun Yu, Cong Shen, Meng Lin, Xia Chen, Xiuliang Dai, Zhiran Li, Yunhao Wu, Yangbo Fu, Jinxing Lv, Xiaoyan Huang, Bo Zheng, Fei Sun
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2807-2820. doi:10.7150/ijbs.70441
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ZDHHC22-mediated mTOR palmitoylation restrains breast cancer growth and endocrine therapy resistance
Jiefeng Huang, Jie Li, Jun Tang, Yushen Wu, Fengsheng Dai, Ziying Yi, Yan Wang, Yunhai Li, Yue Wu, Guosheng Ren, Tingxiu Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2833-2850. doi:10.7150/ijbs.70544
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

“Good Wine Makes Good Blood”: An Integrated Approach to Characterize Autochthonous Apulian Grapevines as Promising Candidates for Healthy Wines
Wilma Sabetta, Mariangela Centrone, Mariagrazia D'Agostino, Graziana Difonzo, Luigi Mansi, Giovanni Tricarico, Pasquale Venerito, Ernesto Picardi, Luigi Ruggiero Ceci, Grazia Tamma, Francesco Caponio, Cinzia Montemurro, Mariateresa Volpicella
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2851-2866. doi:10.7150/ijbs.70287
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SNAIL Induces EMT and Lung Metastasis of Tumours Secreting CXCL2 to Promote the Invasion of M2-Type Immunosuppressed Macrophages in Colorectal Cancer
Zhen Bao, Wei Zeng, Di Zhang, Liyong Wang, Xin Deng, Jianqin Lai, Jian Li, Jin Gong, Guoan Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2867-2881. doi:10.7150/ijbs.66854
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CIRBP-OGFR axis safeguards against cardiomyocyte apoptosis and cardiotoxicity induced by chemotherapy
Cihang Liu, Xiaolei Cheng, Junyue Xing, Jun Li, Zhen Li, Dongdong Jian, Ying Wang, Shixing Wang, Ran Li, Wanjun Zhang, Dongxing Shao, Xiaohan Ma, Xiru Chen, Jia Shen, Chao Shi, Zhiping Guo, Wengong Wang, Taibing Fan, Lin Liu, Hao Tang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2882-2897. doi:10.7150/ijbs.69655
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A marine-derived small molecule induces immunogenic cell death against triple-negative breast cancer through ER stress-CHOP pathway
Haiyan Wen, Yinxian Zhong, Yuping Yin, Kongming Qin, Liang Yang, Dan Li, Wulin Yu, Chenjie Yang, Zixin Deng, Kui Hong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2898-2913. doi:10.7150/ijbs.70975
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GRP75-faciliated Mitochondria-associated ER Membrane (MAM) Integrity controls Cisplatin-resistance in Ovarian Cancer Patients
Jing Li, Fangzheng Qi, Huishan Su, Chuanshan Zhang, Qing Zhang, Ying Chen, Ping Chen, Linjia Su, Yanan Chen, Yuqi Yang, Zhesheng Chen, Sihe Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2914-2931. doi:10.7150/ijbs.71571
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long noncoding RNA Linc01612 represses hepatocellular carcinoma progression by regulating miR-494/ATF3/p53 axis and promoting ubiquitination of YBX1
Pengpeng Liu, Qiu Zhong, Youai Song, Deliang Guo, Dong Ma, Baiyang Chen, Jianwei Lan, Quanyan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2932-2948. doi:10.7150/ijbs.69514
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mitochondrial Protein UCP1 Inhibits the Malignant Behaviors of Triple-negative Breast Cancer through Activation of Mitophagy and Pyroptosis
Jing Xia, Changbin Chu, Wanqing Li, Hong Chen, Wenhua Xie, Rui Cheng, Kai Hu, Xi Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2949-2961. doi:10.7150/ijbs.68438
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TRIM44 promotes BRCA1 functions in HR repair to induce Cisplatin Chemoresistance in Lung Adenocarcinoma by Deubiquitinating FLNA
Shuai Zhang, Mengru Cao, Shi Yan, Yuechao Liu, Weina Fan, Yimeng Cui, Fanglin Tian, Ruixue Gu, Yaowen Cui, Yuning Zhan, Yuanyuan Sun, Ying Xing, Li Cai, Yang Song
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2962-2979. doi:10.7150/ijbs.71283
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Photobiomodulation Drives MiR-136-5p Expression to Promote Injury Repair after Myocardial Infarction
Xinlu Gao, Hanjing Li, Wenwen Zhang, Xiuxiu Wang, Hongyue Sun, Yang Cao, Yiming Zhao, Haoyu Ji, Fan Yang, Wenya Ma, Yu Liu, Baofeng Yang, Benzhi Cai
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2980-2993. doi:10.7150/ijbs.71440
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The sphingosine kinase inhibitor SKI-V suppresses cervical cancer cell growth
Yan Zhang, Long Cheng, Xin Shi, Yu Song, Xiao-yu Chen, Min-bin Chen, Jin Yao, Zhi-qing Zhang, Shang Cai
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2994-3005. doi:10.7150/ijbs.71381
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stella Regulates the Development of Female Germline Stem Cells by Modulating Chromatin Structure and DNA Methylation
Changliang Hou, Xinyan Zhao, Geng G. Tian, Ji Wu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 3006-3018. doi:10.7150/ijbs.69240
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of MTAP promotes Tumor Growth and Metastasis by regulating ODC Activity in Breast Cancer
Ying Zhang, Tian-Tian Zhang, Lin Gao, Ya-Nan Tan, Yu-Ting Li, Xiang-Yu Tan, Tu-Xiong Huang, Hua-Hui Li, Feng Bai, Chang Zou, Xin-Hai Pei, Bin-Bin Tan, Li Fu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 3034-3047. doi:10.7150/ijbs.67149
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNA methylation-mediated LINC01559 suppresses colorectal cancer progression by regulating the miR-106b-5p/PTEN axis
Ke Shi, Shuaixi Yang, Chen Chen, Bo Shao, Yaxin Guo, Xiaoke Wu, Luyang Zhao, Xiuxiu Yang, Qiuge Zhang, Weitang Yuan, Zhenqiang Sun
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 3048-3065. doi:10.7150/ijbs.70630
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dynamic response landscape of immune cells identified immune dysfunction which predicts disease progression in COVID-19 infected patients
Xiangyu Deng, Yao Zhang, Meiqi Li, Xiaolong Tang, Jing Shen, Yu Chen, Yueshui Zhao, Qinglian Wen, Xu Wu, Mingxing Li, Jing Li, Wenping Xu, Wanping Li, Zhangang Xiao, Deqiang Xian, Fukuan Du
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 3066-3081. doi:10.7150/ijbs.71163
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LAMC1-mediated preadipocytes differentiation promoted peritoneum pre-metastatic niche formation and gastric cancer metastasis
Yan Fang, Rongzhang Dou, Sihao Huang, Lei Han, Hang Fu, Chaogang Yang, Jialin Song, Jinsen Zheng, Xinyao Zhang, Keshu Liu, Zhenxian Xiang, Xinghua Zhang, Shuyi Wang, Bin Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 3082-3101. doi:10.7150/ijbs.70524
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Manifestations and Mechanism of SARS-CoV2 Mediated Cardiac Injury
Si-chi Xu, Wei Wu, Shu-yang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2703-2713. doi:10.7150/ijbs.69677
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emerging roles of lncRNA in Nasopharyngeal Carcinoma and therapeutic opportunities
Haihua Wang, Weiyuan Wang, Songqing Fan
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2714-2728. doi:10.7150/ijbs.70292
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Organoids in recapitulating tumorigenesis driven by risk factors: Current trends and future perspectives
Jie Zhang, Lei Wang, Qianqian Song, Mingbing Xiao, Jie Gao, Xiaolei Cao, Wenjie Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2729-2743. doi:10.7150/ijbs.70406
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding proteins (IGF2BPs) as m6A readers in cancer
Chao-Yue Sun, Di Cao, Bin-Bin Du, Cun-Wu Chen, Dong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2744-2758. doi:10.7150/ijbs.70458
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

New insights into checkpoint inhibitor immunotherapy and its combined therapies in hepatocellular carcinoma: from mechanisms to clinical trials
Haoer Jin, Sha Qin, Jiang He, Juxiong Xiao, Qingling Li, Yitao Mao, Luqing Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2775-2794. doi:10.7150/ijbs.70691
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Smad3 Signatures in Renal Inflammation and Fibrosis
Wenjing Wu, Xiaoqin Wang, Xueqing Yu, Hui-Yao Lan
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2795-2806. doi:10.7150/ijbs.71595
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of DNA mismatch repair in immunotherapy of human cancer
Yuchen He, Luyuan Zhang, Ruoyu Zhou, Yumin Wang, Hao Chen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 2821-2832. doi:10.7150/ijbs.71714
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor heterogeneity reshapes the tumor microenvironment to influence drug resistance
Aiping Zhang, Kai Miao, Heng Sun, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 3019-3033. doi:10.7150/ijbs.72534
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Selective targeting of the TLR4 co-receptor, MD2, prevents colon cancer growth and lung metastasis: Erratum
Vinothkumar Rajamanickam, Tao Yan, Shanmei Xu, Junguo Hui, Xiaohong Xu, Luqing Ren, Zhoudi Liu, Guang Liang, Ouchen Wang, Yi Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 3102-3103. doi:10.7150/ijbs.74103
Full text PDF PubMed PMC


MiR-17-5p and MKL-1 modulate stem cell characteristics of gastric cancer cells: Erratum
Zhou-Tong Dai, Yuan Xiang, Yuan-yuan Duan, Jun Wang, Jia Peng Li, Hui-Min Zhang, Chao Cheng, Qiong Wang, Tong-Cun Zhang, Xing-Hua Liao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(7): 3104-3106. doi:10.7150/ijbs.73846
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image