Issue cover v18i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (5); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Ferroptosis-associated molecular classification characterized by distinct tumor microenvironment profiles in colorectal cancer
Wenqin Luo, Weixing Dai, Qingguo Li, Shaobo Mo, Lingyu Han, Xiuying Xiao, Ruiqi Gu, Wenqiang Xiang, Li Ye, Renjie Wang, Ye Xu, Sanjun Cai, Guoxiang Cai
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1773-1794. doi:10.7150/ijbs.69808
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TBC1D14 inhibits autophagy to suppress lymph node metastasis in head and neck squamous cell carcinoma by downregulating macrophage erythroblast attacher
Tao Lu, Yanshi Li, Min Pan, Dan Yu, Zhihai Wang, Chuan Liu, Guohua Hu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1795-1812. doi:10.7150/ijbs.68992
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lipidomic Trajectories Characterize Delayed Mucosal Wound Healing in Quiescent Ulcerative Colitis and Identify Potential Novel Therapeutic Targets
Jacob Tveiten Bjerrum, Yulan Wang, Jingtao Zhang, Lene Buhl Riis, Ole Haagen Nielsen, Jakob Benedict Seidelin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1813-1828. doi:10.7150/ijbs.67112
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ebselen enhances insulin sensitivity and decreases oxidative stress by inhibiting SHIP2 and protects from inflammation in diabetic mice
Zydrune Polianskyte-Prause, Tuomas A. Tolvanen, Sonja Lindfors, Kanta Kon, Laura C. Hautala, Hong Wang, Tsutomu Wada, Hiroshi Tsuneki, Toshiyasu Sasaoka, Sanna Lehtonen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1852-1864. doi:10.7150/ijbs.66314
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiosensitizer EXO-miR-197-3p Inhibits Nasopharyngeal Carcinoma Progression and Radioresistance by Regulating the AKT/mTOR Axis and HSPA5-mediated Autophagy
Jiahui Jiang, Qiao Tang, Jiaoe Gong, WeiHong Jiang, Yiting Chen, Qi Zhou, Alaa Aldeen, Shuanglian Wang, Chengmin Li, Wuwu Lv, Tao Du, Xingwei Wang, Xueying Long, Xueping Feng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1878-1895. doi:10.7150/ijbs.69934
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MAD2B promotes podocyte injury through regulating Numb-dependent Notch 1 pathway in diabetic nephropathy
Meng-Ran Li, Chun-Tao Lei, Hui Tang, Xing-Jie Yin, Zhe Hao, Yang Qiu, Ya-Ru Xie, Jie-Yu Zeng, Hua Su, Chun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1896-1911. doi:10.7150/ijbs.68977
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metabolomics reveals that CAF-derived lipids promote colorectal cancer peritoneal metastasis by enhancing membrane fluidity
Shaoyong Peng, Yingjie Li, Meijin Huang, Guannan Tang, Yumo Xie, Daici Chen, Yumin Hu, Tiantian Yu, Jian Cai, Zixu Yuan, Huaiming Wang, Hui Wang, Yanxin Luo, Xiaoxia Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1912-1932. doi:10.7150/ijbs.68484
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interleukin-17 programs liver progenitor cell transformation into cancer stem cells through mir-122 downregulation with increased risk of primary liver cancer initiation
Imène Gasmi, Camilia Machou, Aurélie Rodrigues, Arthur Brouillet, Trung Cong Nguyen, Benoit Rousseau, Adrien Guillot, Christophe Rodriguez, Vanessa Demontant, Yeni Ait-Ahmed, Julien Calderaro, Alain Luciani, Jean-Michel Pawlotsky, Fouad Lafdil
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1944-1960. doi:10.7150/ijbs.70408
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SCM-198 Alleviates Endometriosis by Suppressing Estrogen-ERα mediated Differentiation and Function of CD4+CD25+ Regulatory T Cells
Yun-yun Li, Yi-kong Lin, Yue Li, Xin-hua Liu, Da-jin Li, Xiao-lin Wang, Li Wang, Yi-zhun Zhu, Min Yu, Mei-rong Du
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1961-1973. doi:10.7150/ijbs.68224
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA CASC15, MiR-23b Cluster and SMAD3 form a Novel Positive Feedback Loop to promote Epithelial-Mesenchymal Transition and Metastasis in Ovarian Cancer
Hui Lin, Xian Xu, Kelie Chen, Zhiqin Fu, Shengchao Wang, Yaqing Chen, Honghe Zhang, Yuequn Niu, Hanwen Chen, Hongfei Yu, Jian-zhong Shao, Weiguo Lu, Yihua Wu, Dajing Xia
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1989-2002. doi:10.7150/ijbs.67486
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dissection of Targeting Molecular Mechanisms of Aristolochic Acid-induced Nephrotoxicity via a Combined Deconvolution Strategy of Chemoproteomics and Metabolomics
Qian Zhang, Piao Luo, Jiayun Chen, Chuanbin Yang, Fei Xia, Junzhe Zhang, Huan Tang, Dandan Liu, Liwei Gu, Qiaoli Shi, Xueling He, Tong Yang, Jigang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2003-2017. doi:10.7150/ijbs.69618
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hgs Deficiency Caused Restrictive Cardiomyopathy via Disrupting Proteostasis
Zhenhua Li, Tianle Wang, Chong Xin, Yao Song, Jingyi Kong, Jingping Xu, Qiqi Liu, Yan Teng, Ning Hou, Xuan Cheng, Guan Yang, Wenjia Liu, Bin Zhou, Youyi Zhang, Xiao Yang, Jian Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2018-2031. doi:10.7150/ijbs.69024
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PROX1 promotes breast cancer invasion and metastasis through WNT/β-catenin pathway via interacting with hnRNPK
Lizhe Zhu, Qi Tian, Huan Gao, Kaijie Wu, Bo Wang, Guanqun Ge, Siyuan Jiang, Ke Wang, Can Zhou, Jianjun He, Peijun Liu, Yu Ren, Bin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2032-2046. doi:10.7150/ijbs.68960
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HB-EGF induces mitochondrial dysfunction via estrogen hypersecretion in granulosa cells dependent on cAMP-PKA-JNK/ERK-Ca2+-FOXO1 pathway
Ji-Cheng Huang, Cui-Cui Duan, Shan Jin, Chuan-Bo Sheng, Yu-Si Wang, Zhan-Peng Yue, Bin Guo
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2047-2059. doi:10.7150/ijbs.69343
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Icariside II enhances cisplatin-induced apoptosis by promoting endoplasmic reticulum stress signalling in non-small cell lung cancer cells
Zhao Tang, Wenjing Du, Fei Xu, Xianjun Sun, Wenjing Chen, Jie Cui, Weifeng Tang, Fangyong Yang, Fangzhou Teng, Jinpei Lin, Baojun Liu, Jingcheng Dong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2060-2074. doi:10.7150/ijbs.66630
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Forsythoside A Mitigates Alzheimer's-like Pathology by Inhibiting Ferroptosis-mediated Neuroinflammation via Nrf2/GPX4 Axis Activation
Chunyue Wang, Shanshan Chen, Hangyu Guo, Hongbo Jiang, Honghan Liu, Haoran Fu, Di Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2075-2090. doi:10.7150/ijbs.69714
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Specific overexpression of SIRT1 in mesenchymal stem cells rescues hematopoiesis niche in BMI1 knockout mice through promoting CXCL12 expression
Jinbo Li, Xing Li, Wen Sun, Jiao Zhang, Quanquan Yan, Jun Wu, Jianliang Jin, Ruinan Lu, Dengshun Miao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2091-2103. doi:10.7150/ijbs.63876
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Histone Deacetylase Inhibitors (HDACi) Promote KLF5 Ubiquitination and Degradation in Basal-like Breast Cancer
Yanjie Kong, Wenlong Ren, Huan Fang, Naseer Ali Shah, Yujie Shi, Dingyun You, Chengang Zhou, Dewei Jiang, Chuanyu Yang, Huichun Liang, Wenjin Liu, Luzhen Wang, Wenqiang Gan, Xing Wan, Fubing Li, Zhen Li, Ceshi Chen, Ni Xie
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2104-2115. doi:10.7150/ijbs.65322
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CircRAPGEF5 Promotes the Proliferation and Metastasis of Lung Adenocarcinoma through the miR-1236-3p/ZEB1 Axis and Serves as a Potential Biomarker
Huixin Zhou, Xiaolu Huang, Xiang Yang, Feng Jiang, Fanggui Shao, Wenjing Shi, Kate Huang, Jingjing Pan, Yan Zhang, Jie Chen, Yumin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2116-2131. doi:10.7150/ijbs.66770
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The RNF26/CBX7 axis modulates the TNF pathway to promote cell proliferation and regulate sensitivity to TKIs in ccRCC
Wentao Liu, Haohui Wang, Chengzhu Jian, Wei Li, Kun Ye, Jiannan Ren, Liang Zhu, Yinhuai Wang, Xin Jin, Lu Yi
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2132-2145. doi:10.7150/ijbs.69325
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Urolithin A protects against acetaminophen-induced liver injury in mice via sustained activation of Nrf2
Zhimin Gao, Wei Yi, Junyuan Tang, Yuling Sun, Jianrong Huang, Tian Lan, Xiaoyan Dai, Suowen Xu, Zheng-Gen Jin, Xiaoqian Wu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2146-2162. doi:10.7150/ijbs.69116
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TET1s deficiency exacerbates oscillatory shear flow-induced atherosclerosis
Kai Qu, Caihong Wang, Lu Huang, Xian Qin, Kun Zhang, Yuan Zhong, Qingfeng Ma, Wenhua Yan, Tianhan Li, Qin Peng, Yi Wang, Hans Gregersen, Chaojun Tang, Juhui Qiu, Guixue Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2163-2180. doi:10.7150/ijbs.69281
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SENP1 promotes triple-negative breast cancer invasion and metastasis via enhancing CSN5 transcription mediated by GATA1 deSUMOylation
Yongchang Gao, Rongrong Wang, Jianjing Liu, Ke Zhao, Xiaolong Qian, Xianghui He, Hong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2186-2201. doi:10.7150/ijbs.60594
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Melatonin reverses tumor necrosis factor-alpha-induced metabolic disturbance of human nucleus pulposus cells via MTNR1B/Gαi2/YAP signaling
Xianjian Qiu, Tongzhou Liang, Zizhao Wu, Yuanxin Zhu, Wenjie Gao, Bo Gao, Jincheng Qiu, Xudong Wang, Taiqiu Chen, Zhihuai Deng, Pengfei Li, Yanbo Chen, Hang Zhou, Yan Peng, Caixia Xu, Peiqiang Su, Anjing Liang, Dongsheng Huang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2202-2219. doi:10.7150/ijbs.65973
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-200c suppression increases tau hyperphosphorylation by targeting 14-3-3γ in early stage of 5xFAD mouse model of Alzheimer's disease
Hyunjun Park, Yeong-Bae Lee, Keun-A Chang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2220-2234. doi:10.7150/ijbs.66604
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Ferroptosis in Cancer Progression: Role of Noncoding RNAs
Ying-Bing Zuo, Yin-Feng Zhang, Rui Zhang, Jia-Wei Tian, Xiao-Bing Lv, Rong Li, Shu-Ping Li, Meng-Die Cheng, Jing Shan, Zheng Zhao, Hui Xin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1829-1843. doi:10.7150/ijbs.66917
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

B.1.617.2 (Delta) Variant of SARS-CoV-2: features, transmission and potential strategies
Yan Zhan, Hui Yin, Ji-Ye Yin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1844-1851. doi:10.7150/ijbs.66881
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Immune response and potential therapeutic strategies for the SARS-CoV-2 associated with the COVID-19 pandemic
Xianghui Li, Yabo Zhang, Libing He, Jiangzhe Si, Shuai Qiu, Yuhua He, Jiacun Wei, Zhili Wang, Longxiang Xie, Yanzhang Li, Tieshan Teng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1865-1877. doi:10.7150/ijbs.66369
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Alterations in synaptonemal complex coding genes and human infertility
Fengguo Zhang, Mengfei Liu, Jinmin Gao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1933-1943. doi:10.7150/ijbs.67843
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulation of CD38 on Multiple Myeloma and NK Cells by Monoclonal Antibodies
Hao-Tian Wu, Xiang-Yu Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 1974-1988. doi:10.7150/ijbs.68148
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Nicotinamide Riboside Enhances Mitochondrial Proteostasis and Adult Neurogenesis through Activation of Mitochondrial Unfolded Protein Response Signaling in the Brain of ALS SOD1G93A Mice: Erratum
Qi Zhou, Lei Zhu, Weiwen Qiu, Yue Liu, Fang Yang, Wenzhi Chen, Renshi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2181-2183. doi:10.7150/ijbs.71902
Full text PDF PubMed PMC


MiR-216a-5p inhibits tumorigenesis in Pancreatic Cancer by targeting TPT1/mTORC1 and is mediated by LINC01133: Erratum
Jian Zhang, Shuohui Gao, Yandong Zhang, Huixin Yi, Mengxian Xu, Jialun Xu, Huan Liu, Zhichen Ding, Hongbin He, Hongmei Wang, Zhuo Hao, Liankun Sun, Yan Liu, Feng Wei
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(5): 2184-2185. doi:10.7150/ijbs.70911
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image