Issue cover v19i16

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (16); 2023

Editorial

What we learned from lifting COVID-19 restrictions in Macao in December 2022
Chon Lok LEI, Hoi Man NG, Guihui QIN, Cheung Kwan YEUNG, Chon Leng LEI, Ren-He XU
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5337-5339. doi:10.7150/ijbs.86875
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Platelet-derived extracellular vesicles aggravate septic acute kidney injury via delivering ARF6
Xun Lu, Guiya Jiang, Yue Gao, Qi Chen, Si Sun, Weipu Mao, Nieke Zhang, Zepeng Zhu, Dong Wang, Guangyuan Zhang, Ming Chen, Lei Zhang, Shuqiu Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5055-5073. doi:10.7150/ijbs.87165
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

S100a16 Deficiency Prevents Alcohol-induced Fatty Liver Injury via Inducing MANF Expression in Mice
Dan Wang, Rihua Zhang, Xiaoxuan Qin, Jizheng Wang, Yifang Hu, Shan Lu, Jingbao Kan, Yaoqi Ge, Ke Jin, Wen-Song Zhang, Yun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5074-5088. doi:10.7150/ijbs.84472
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FLOT1 promotes gastric cancer progression and metastasis through BCAR1/ERK signaling
Ran Wang, Wei Huang, Kaimei Cai, Shihan Xiao, Wuming Zhang, Xianqin Hu, Jianping Guo, Linfeng Mao, Weijie Yuan, Yi Xu, Zihua Chen, Zhikang Chen, Chen Lai
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5104-5119. doi:10.7150/ijbs.82606
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PTEN-induced kinase 1 exerts protective effects in diabetic kidney disease by attenuating mitochondrial dysfunction and necroptosis
Min-Ji Sung, Hyun-Ju An, Min Heui Ha, Seon Hwa Park, Hye Yun Jeong, Jihyun Baek, Sang Ho Lee, Yu Ho Lee, So-Young Lee
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5145-5159. doi:10.7150/ijbs.83906
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting Aquaporin-3 Attenuates Skin Inflammation in Rosacea
Mengting Chen, Qinqin Peng, Zixin Tan, San Xu, Yunying Wang, Aike Wu, Wenqin Xiao, Qian Wang, Hongfu Xie, Ji Li, Wei Shi, Zhili Deng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5160-5173. doi:10.7150/ijbs.86207
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glutamine metabolism controls amphiregulin-facilitated chemoresistance to cisplatin in human chondrosarcoma
Yu-Ying Wu, Yat-Yin Law, Yu-Wen Huang, Nguyen Bao Tran, Chih-Yang Lin, Chao-Yang Lai, Yuan-Li Huang, Chun-Hao Tsai, Chih-Yuan Ko, Ming-Chih Chou, Wei-Chien Huang, Fang-Ju Cheng, Yi-Chin Fong, Chih-Hsin Tang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5174-5186. doi:10.7150/ijbs.86116
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel lncRNA-mediated epigenetic regulatory mechanism in periodontitis
Zoe Xiaofang Zhu, Yao Liu, Jinghao Wang, Ying Xie, Rachel Yuantong Li, Qian Ma, Qisheng Tu, Neiman A Melhem, Sandrine Couldwell, Rady E. El-Araby, Albert Tai, Thomas E. Van Dyke, Nadeem Karimbux, Y. Natalie Jeong, Jake Jinkun Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5187-5203. doi:10.7150/ijbs.87977
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polyphyllin VII induces CTC anoikis to inhibit lung cancer metastasis through EGFR pathway regulation
Zujun Que, Bin Luo, Pan Yu, Dan Qi, Wenji Shangguan, Panpan Wang, Jiajun Liu, Yan Li, He Li, Ronghu Ke, Erxi Wu, Jianhui Tian
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5204-5217. doi:10.7150/ijbs.83682
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CENPA functions as a transcriptional regulator to promote hepatocellular carcinoma progression via cooperating with YY1
Jingyu Liao, Zeyu Chen, Ruizhi Chang, Tong Yuan, Ganxun Li, Chang Zhu, Jingyuan Wen, Yi Wei, Zhao Huang, Zeyang Ding, Liang Chu, Junnan Liang, Bixiang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5218-5232. doi:10.7150/ijbs.85656
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Screening of an FDA-approved compound library identifies apigenin for the treatment of myocardial injury
Haixia Li, Dong Chen, Xiaoqin Zhang, Mingxian Chen, Yinghao Zhi, Weilu Cui, Shanshan Li, Fan Xu, Ying Tan, Hao Zhou, Xing Chang, Hengwen Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5233-5244. doi:10.7150/ijbs.85204
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genipin-activating PPARγ impedes CCR2-mediated macrophage infiltration into postoperative liver to suppress recurrence of hepatocellular carcinoma
Junyu Wu, Yau-Tuen Chan, Yuanjun Lu, Zixin Feng, Hongchao Yuan, Xiaoyu Xu, Lin Xu, Cheng Zhang, Yibin Feng, Hor-Yue Tan, Ning Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5257-5274. doi:10.7150/ijbs.87327
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Omentin-1 ameliorates the progress of osteoarthritis by promoting IL-4-dependent anti-inflammatory responses and M2 macrophage polarization
Chih-Yuan Ko, Yen-You Lin, David Achudhan, Jun-Way Chang, Shan-Chi Liu, Chao-Yang Lai, Yuan-Li Huang, Chun-Hao Tsai, Yi-Chin Fong, Hsien-Te Chen, Kun-Tsan Lee, Chien-Chung Huang, Ting-Kuo Chang, Chih-Hsin Tang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5275-5289. doi:10.7150/ijbs.86701
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

XPOT Disruption Suppresses TNBC Growth through Inhibition of Specific tRNA Nuclear Exportation and TTC19 Expression to Induce Cytokinesis Failure
Huijuan Dai, Xiaomei Yang, Xiaonan Sheng, Yaohui Wang, Shan Zhang, Xueli Zhang, Lipeng Hu, Zhigang Zhang, Xinrui Dong, Wenjin Yin, Linli Yao, Jinsong Lu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5319-5336. doi:10.7150/ijbs.85006
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Potential Roles of Metals in the Pathogenesis of Pulmonary and Systemic Hypertension
C. Danielle Hopkins, Caitlin Wessel, Oscar Chen, Karim El-Kersh, Matthew C. Cave, Lu Cai, Jiapeng Huang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5036-5054. doi:10.7150/ijbs.85590
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The critical role of γ-secretase and its inhibitors in cancer and cancer therapeutics
Congkuan Song, Jinjin Zhang, Chenzhen Xu, Minglang Gao, Ning Li, Qing Geng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5089-5103. doi:10.7150/ijbs.87334
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Epigenetic modulations of immune cells: from normal development to tumor progression
Yuanchun Xu, Zongsheng He, Jing Du, Ziqiang Chen, John W. M. Creemers, Bin Wang, Fan Li, Yaling Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5120-5144. doi:10.7150/ijbs.88327
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Roles of Protein Post-Translational Modifications During Adipocyte Senescence
Min-Seon Hwang, Jingyeong Park, Yunha Ham, In Hye Lee, Kyung-Hee Chun
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5245-5256. doi:10.7150/ijbs.86404
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Protein arginine methylation in viral infection and antiviral immunity
Kai Zheng, Siyu Chen, Zhe Ren, Yifei Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5292-5318. doi:10.7150/ijbs.89498
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Errata

Circulating Exosomal miR-1-3p from Rats with Myocardial Infarction Plays a Protective Effect on Contrast-Induced Nephropathy via Targeting ATG13 and activating the AKT Signaling Pathway: Erratum
Pengcheng Zhao, Yeqian Zhu, Ling Sun, Wenwu Zhu, Yao Lu, Jian Zhang, Yangming Mao, Qiushi Chen, Fengxiang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5290-5291. doi:10.7150/ijbs.86961
Abstract Full text PDF PubMed PMC


MiR-375 Has Contrasting Effects on Newcastle Disease Virus Growth Depending on the Target Gene : Erratum
Xinglong Wang, Yanqing Jia, Xiangwei Wang, Chongyang Wang, Changjie Lv, Xiaoqin Li, Zhili Chu, Qingsong Han, Sa Xiao, Shuxia Zhang, Zengqi Yang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(16): 5340. doi:10.7150/ijbs.89210
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image