Issue cover v19i15

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (15); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Loss of DDRGK1 impairs IRE1α UFMylation in spondyloepiphyseal dysplasia
Xiao Yang, Tangjun Zhou, Xin Wang, Ying Xia, Xiankun Cao, Xiaofei Cheng, Yu Cao, Peixiang Ma, Hui Ma, An Qin, Jie Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4709-4725. doi:10.7150/ijbs.82765
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glycine Decarboxylase (GLDC) Plays a Crucial Role in Regulating Energy Metabolism, Invasion, Metastasis and Immune Escape for Prostate Cancer
Ming-kun Chen, Zhuo-Yu Xiao, Zhi-Peng Huang, Kang-Yi Xue, Hui Xia, Jia-Wei Zhou, De-Ying Liao, Zhi-Jian Liang, Xiao Xie, Qing-Zhu Wei, Lin Zhong, Jian-Kun Yang, Cun-Dong Liu, Yang Liu, Shan-Chao Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4726-4743. doi:10.7150/ijbs.85893
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia-induced exosomes facilitate lung pre-metastatic niche formation in hepatocellular carcinoma through the miR-4508-RFX1-IL17A-p38 MAPK-NF-κB pathway
Wentao Jia, Shufang Liang, Wanfu Lin, Shu Li, Jiaying Yuan, Mingming Jin, Shuchang Nie, Ya'ni Zhang, Xiaofeng Zhai, Liping Zhou, Changquan Ling, Binbin Cheng, Chen Ling
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4744-4762. doi:10.7150/ijbs.86767
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

COX2-ATP Synthase Regulates Spine Follicle Size in Hedgehogs
Man Zhang, Mengyue Wang, Jingwei Jiang, Weiwei Liu, Siyi Zhou, Dehuan Wang, Miaomiao Wang, Zixian Zhao, Zhiling Xu, Wang Wu, Xia Lin, Jinwei Zhang, Wei Xu, Qu Tang, Rixing Zhan, Wanqian Liu, Li Yang, Xun Zhou, Wei Zhou, Mingxing Lei
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4763-4777. doi:10.7150/ijbs.83387
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of Heat Shock-Induced H3K9ac Reduction Sensitizes Cancer Cells to Hyperthermia
Huiyun Lin, Yihui Song, Lingjun Song, Zilong Geng, Runtan Cheng, Yinrui Lei, Fang Guo
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4849-4864. doi:10.7150/ijbs.86384
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tofacitinib Promotes Functional Recovery after Spinal Cord Injury by Regulating Microglial Polarization via JAK/STAT Signaling Pathway
Hongdao Ma, Chenfeng Wang, Lin Han, Fanqi Kong, Zhixiao Liu, Bangke Zhang, Wenxiang Chu, Haibin Wang, Liang Wang, Qisheng Li, Weilin Peng, Haisong Yang, Chaofeng Han, Xuhua Lu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4865-4882. doi:10.7150/ijbs.84564
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SRSF1-mediated alternative splicing is required for spermatogenesis
Wen-Long Lei, Yuan-Yuan Li, Zongchang Du, Ruibao Su, Tie-Gang Meng, Yan Ning, Guanmei Hou, Heide Schatten, Zhen-Bo Wang, Zhiming Han, Fei Sun, Wei-Ping Qian, Chenli Liu, Qing-Yuan Sun
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4883-4897. doi:10.7150/ijbs.83474
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inonotus obliquus upregulates muscle regeneration and augments function through muscle oxidative metabolism
Chang-Lim You, Sang-Jin Lee, Jinwoo Lee, Tuan Anh Vuong, Hye-Young Lee, Se Yun Jeong, Akida Alishir, Allison S. Walker, Gyu-Un Bae, Ki Hyun Kim, Jong-Sun Kang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4898-4914. doi:10.7150/ijbs.84970
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced tumor immunotherapy by polyfunctional CD19-CAR T cells engineered to secrete anti-CD47 single-chain variable fragment
Yingqi Qiu, Peiyun Liao, Hao Wang, Jianyu Chen, Yuxing Hu, Rong Hu, Honghao Zhang, Zhongwei Li, Manxiong Cao, Yulu Yang, Meifang Li, Xiaoling Xie, Yuhua Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4948-4966. doi:10.7150/ijbs.86632
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Acteoside ameliorates hepatic ischemia-reperfusion injury via reversing the senescent fate of liver sinusoidal endothelial cells and restoring compromised sinusoidal networks
Kexin Jia, Yinhao Zhang, Ranyi Luo, Runping Liu, Yajing Li, Jianzhi Wu, Kaihong Xie, Jia Liu, Shuo Li, Fei Zhou, Xiaojiaoyang Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4967-4988. doi:10.7150/ijbs.87332
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High-fat diet promotes colitis-associated tumorigenesis by altering gut microbial butyrate metabolism
Xinyu Shao, Luojie Liu, Yuqing Zhou, Kaiqiang Zhong, Jinrong Gu, Tong Hu, Yizhou Yao, Chunli Zhou, Weichang Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 5004-5019. doi:10.7150/ijbs.86717
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Novel insights from spatial transcriptome analysis in solid tumors
Jun Du, Zhi-Jie An, Zou-Fang Huang, Yu-Chen Yang, Ming-Hui Zhang, Xue-Hang Fu, Wei-Yang Shi, Jian Hou
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4778-4792. doi:10.7150/ijbs.83098
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Photodynamic Therapy for Inflammatory and Cancerous Diseases of the Intestines: Molecular Mechanisms and Prospects for Application
Beiying Deng, Kunpeng Wang, Lilong Zhang, Zhendong Qiu, Weiguo Dong, Weixing Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4793-4810. doi:10.7150/ijbs.87492
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Unraveling the Complex Interplay between Epigenetics and Immunity in Alcohol-Associated Liver Disease: A Comprehensive Review
Yali Liu, Tao Liu, Feiyu Zhang, Yanhang Gao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4811-4830. doi:10.7150/ijbs.87975
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The bidirectional interplay between ncRNAs and methylation modifications in gastrointestinal tumors
Minyu Kong, Xiao Yu, Wenzhi Guo, Ran Guo
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4834-4848. doi:10.7150/ijbs.87028
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The emerging roles of metabolism in the crosstalk between breast cancer cells and tumor-associated macrophages
Yuxin Liang, Jun He, Xiguang Chen, Liyang Yin, Qiong Yuan, Qiting Zeng, Xuyu Zu, Yingying Shen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4915-4930. doi:10.7150/ijbs.86039
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Precise Orchestration of Gasdermins' Pore-Forming Function by Posttranslational Modifications in Health and Disease
Haiyang Jiang, Peizhao Liu, Jiaqi Kang, Jie Wu, Wenbin Gong, Xuanheng Li, Yangguang Li, Juanhan Liu, Weizhen Li, Chujun Ni, Bo Liao, Xiuwen Wu, Yun Zhao, Jianan Ren
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4931-4947. doi:10.7150/ijbs.86869
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deciphering The Emerging Role of Programmed Cell Death in Diabetic Wound Healing
Jingyu Song, Keyu Zhu, Haiping Wang, Min Wu, Yiping Wu, Qi Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4989-5003. doi:10.7150/ijbs.88461
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting HMGB1: A Potential Therapeutic Strategy for Chronic Kidney Disease
Tongtong Liu, Qian Li, Qi Jin, Liping Yang, Huimin Mao, Peng Qu, Jing Guo, Bo Zhang, Fang Ma, Yuyang Wang, Liang Peng, Ping Li, Yongli Zhan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 5020-5035. doi:10.7150/ijbs.87964
Full text PDF PubMed PMC

Commentary

Graphic abstract

p53 and MYC-regulated squalene epoxidase as Achilles heel in colorectal cancer
Martin Fischer
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4831-4832. doi:10.7150/ijbs.89237
Full text PDF PubMed PMC

Retraction

LncRNA IGFBP4-1 promotes tumor development by activating Janus kinase-signal transducer and activator of transcription pathway in bladder urothelial carcinoma: retraction
Chunjing Li, Yu Cao, Li Zhang, Jierong Li, Huayan Wu, Fengsheng Ling, Jintao Zheng, Jianfeng Wang, Bowei Li, Jun He, Xumin Xie, Zhilin Li, Yiping Chen, Xuemei He, Mingjuan Guo, Huiling Wei, Jing Ye, Yun Guo, Shilin Zhang, Liang Liu, Guoqing Liu, Chunxiao Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(15): 4833. doi:10.7150/ijbs.89601
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image