Issue cover v19i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (4); 2023

Research Papers

Graphic abstract

N6-Methyladenosine Modification of ANLN Enhances Hepatocellular Carcinoma Bone Metastasis
Hao Zheng, Zhang-Jun Cheng, Bo Liang, Zhen-Guang Wang, Yuan-Ping Tao, Sheng-Yu Huang, Jun-sheng Ni, Hui-Fen Li, Le Yang, Sheng-Xian Yuan, Jennifer Wu, Takumi Kawaguchi, Hrishikesh Samant, Wei-Ping Zhou, Dai-Min Xiang, Yuan Yang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1009-1023. doi:10.7150/ijbs.73570
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TNFR2 deficiency impairs the growth of mouse colon cancer
Ping Li, Yang Yang, Xinyu Yang, Yifei Wang, Chon-Kit Chou, Mengmeng Jiang, Jingbin Zheng, Fengyang Chen, Xin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1024-1035. doi:10.7150/ijbs.72606
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Melatonin improves muscle injury and differentiation by increasing Pax7 expression
Chen-Ming Su, Chun-Hao Tsai, Hsien-Te Chen, Yi-Syuan Wu, Jun-Way Chang, Shun-Fa Yang, Chih-Hsin Tang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1049-1062. doi:10.7150/ijbs.79169
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polyphyllin B Suppresses Gastric Tumor Growth by Modulating Iron Metabolism and Inducing Ferroptosis
Can Hu, Dan Zu, Jingli Xu, Hangdong Xu, Li Yuan, Jiahui Chen, Qin Wei, Yanqiang Zhang, Jing Han, Tao Lu, Jinyun Dong, Jiang-Jiang Qin, Zhiyuan Xu, Xiangdong Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1063-1079. doi:10.7150/ijbs.80324
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inactivation of Exosc10 in the oocyte impairs oocyte development and maturation, leading to a depletion of the ovarian reserve in mice
Leïla Demini, Christine Kervarrec, Laëtitia Guillot, Emmanuelle Com, Régis Lavigne, Pierre-Yves Kernanec, Michael Primig, Charles Pineau, Fabrice G. Petit, Soazik P. Jamin
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1080-1093. doi:10.7150/ijbs.72889
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phosphorylation by IKKβ Promotes the Degradation of HMGCL via NEDD4 in Lung Cancer
Chenxi Zhong, Guosheng Xiong, Haitang Yang, Xiaohua Du, Jiankui Du, Feng Yao, Wentao Fang, Yuezhen Deng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1110-1122. doi:10.7150/ijbs.82015
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low-intensity pulsed ultrasound promotes skeletal muscle regeneration via modulating the inflammatory immune microenvironment
Haocheng Qin, Zhiwen Luo, Yaying Sun, Zhong He, Beijie Qi, Yisheng Chen, Junlong Wang, Ce Li, Weiwei Lin, Zhihua Han, Yulian Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1123-1145. doi:10.7150/ijbs.79685
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lipocalin-2 promotes acute lung inflammation and oxidative stress by enhancing macrophage iron accumulation
Hyeong Seok An, Jung-Wan Yoo, Jong Hwan Jeong, Manbong Heo, Si Hwan Hwang, Hye Min Jang, Eun Ae Jeong, Jaewoong Lee, Hyun Joo Shin, Kyung Eun Kim, Meong Cheol Shin, Gu Seob Roh
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1163-1177. doi:10.7150/ijbs.79915
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mitophagy alleviates cisplatin-induced renal tubular epithelial cell ferroptosis through ROS/HO-1/GPX4 axis
Qisheng Lin, Shu Li, Haijiao Jin, Hong Cai, Xuying Zhu, Yuanting Yang, Jingkui Wu, Chaojun Qi, Xinghua Shao, Jialin Li, Kaiqi Zhang, Wenyan Zhou, Minfang Zhang, Jiayi Cheng, Leyi Gu, Shan Mou, Zhaohui Ni
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1192-1210. doi:10.7150/ijbs.80775
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell resolution reveals RalA GTPase expanding hematopoietic stem cells and facilitating of BCR-ABL1-driven leukemogenesis in a CRISPR/Cas9 gene editing mouse model
Zhao Yin, Rui Su, Lanlan Ge, Xiuyuan Wang, Juhua Yang, Guiping Huang, Chuting Li, Yanjun Liu, Keda Zhang, Lan Deng, Jia Fei
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1211-1227. doi:10.7150/ijbs.76993
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transmembrane BAX inhibitor motif containing 6 suppresses presenilin-2 to preserve mitochondrial integrity after myocardial ischemia-reperfusion injury
Li Ma, Lihan Liao, Na Zhou, Huikang Tao, Hao Zhou, Ying Tan, Weidan Chen, Fan Cao, Xinxin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1228-1240. doi:10.7150/ijbs.81100
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AIM2 promotes renal cell carcinoma progression and sunitinib resistance through FOXO3a-ACSL4 axis-regulated ferroptosis
Qi Wang, Su Gao, Yi Shou, Yujie Jia, Zhihao Wei, Yuenan Liu, Jian Shi, Daojia Miao, Qi Miao, Chuanyi Zhao, Chenchen Liu, Hongmei Yang, Tianbo Xu, Xiaoping Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1266-1283. doi:10.7150/ijbs.79853
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Apolipoprotein L3 enhances CD8+ T cell antitumor immunity of colorectal cancer by promoting LDHA-mediated ferroptosis
Yang Lv, WenTao Tang, YuQiu Xu, WenJu Chang, ZhiYuan Zhang, Qi Lin, MeiLing Ji, QingYang Feng, GuoDong He, JianMin Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1284-1298. doi:10.7150/ijbs.74985
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cthrc1 deficiency aggravates wound healing and promotes cardiac rupture after myocardial infarction via non-canonical WNT5A signaling pathway
Di Wang, Yaping Zhang, Tianbao Ye, Runlei Zhang, Lili Zhang, Dongmei Shi, Taixi Li, Guofang Xia, Kaifan Niu, Zhe Zhao, Yu Chen, Weijun Pan, Liang Liu, Xian Jin, Chengxing Shen
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1299-1315. doi:10.7150/ijbs.79260
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The Emerging Role of Super-enhancers as Therapeutic Targets in The Digestive System Tumors
Xiang-Ping Li, Jian Qu, Xin-Qi Teng, Hai-Hui Zhuang, Ying-Huan Dai, Zhi Yang, Qiang Qu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1036-1048. doi:10.7150/ijbs.78535
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular Vesicles in Mental Disorders: A State-of-art Review
Lingzhuo Kong, Danhua Zhang, Shu Huang, Jianbo Lai, Lin Lu, Jing Zhang, Shaohua Hu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1094-1109. doi:10.7150/ijbs.79666
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

tRNA Modifications and Modifying Enzymes in Disease, the Potential Therapeutic Targets
Weifang Cui, Deze Zhao, Junjie Jiang, Faqing Tang, Chunfang Zhang, Chaojun Duan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1146-1162. doi:10.7150/ijbs.80233
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of gut microbiota in T cell immunity and immune mediated disorders
Ju A Shim, Jeong Ha Ryu, Yuna Jo, Changwan Hong
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1178-1191. doi:10.7150/ijbs.79430
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Curcumin and its Analogs and Carriers: Potential Therapeutic Strategies for Human Osteosarcoma
Ko-Hsiu Lu, Peace Wun-Ang Lu, Eric Wun-Hao Lu, Chiao-Wen Lin, Shun-Fa Yang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1241-1265. doi:10.7150/ijbs.80590
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Functional roles, regulatory mechanisms and theranostics applications of ncRNAs in alcohol use disorder
Jie-quan Wang, Ya-ru Liu, Qing-rong Xia, Jun Liang, Jin-liang Wang, Jun Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(4): 1316-1335. doi:10.7150/ijbs.81518
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image