Issue cover v19i3

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (3); 2023

Editorial

Graphic abstract

G against Glioma: G protein inhibitory α subunit 2 (Gαi2) as a novel glioma target
Georgios S. Markopoulos
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 1007-1008. doi:10.7150/ijbs.82530
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Extracellular vesicles, the emerging mirrors of brain physiopathology
Amanda Cano, Miren Ettcheto, Mireia Bernuz, Raquel Puerta, Ester Esteban de Antonio, Elena Sánchez-López, Eliana B. Souto, Antonio Camins, Mercè Martí, María Isabel Pividori, Mercè Boada, Agustín Ruiz
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 721-743. doi:10.7150/ijbs.79063
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The FGFR1 Signaling Pathway Upregulates the Oncogenic Transcription Factor FOXQ1 to Promote Breast Cancer Cell Growth
Yan Lin, Fengkang Lin, Zhuoran Zhang, Lijia Peng, Wenli Yang, Mao Yang, Bo Luo, Ting Wu, Dabing Li, Xuesen Li, Bing Ran, Songyot Anuchapreeda, Rujirek Chaiwongsa, Pinyaphat Khamphikham, Suwit Duangmano, Jianming Xu, Tao He, Sakorn Pornprasert
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 744-759. doi:10.7150/ijbs.74574
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The ADAM9/WISP-1 axis cooperates with osteoblasts to stimulate primary prostate tumor growth and metastasis
An-Chen Chang, Liang-Wei Lin, Yen-Chen Chen, Po-Chun Chen, Shan-Chi Liu, Huai-Ching Tai, Hsi-Chin Wu, Shian-Ying Sung, Tien-Huang Lin, Chih-Hsin Tang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 760-771. doi:10.7150/ijbs.77495
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Xanthine dehydrogenase rewires metabolism and the survival of nutrient deprived lung adenocarcinoma cells by facilitating UPR and autophagic degradation
Man-man Chen, Wei Guo, Si-meng Chen, Xiao-zhen Guo, Lan Xu, Xiao-yu Ma, Yu-xiang Wang, Cen Xie, Ling-hua Meng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 772-788. doi:10.7150/ijbs.78948
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Acquired resistance to EGFR-TKIs in NSCLC mediates epigenetic downregulation of MUC17 by facilitating NF-κB activity via UHRF1/DNMT1 complex
Shuye Lin, Hongyun Ruan, Lin Qin, Cong Zhao, Meng Gu, Ziyu Wang, Bin Liu, Haichao Wang, Jinghui Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 832-851. doi:10.7150/ijbs.75963
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulating Neutrophil PAD4/NOX-Dependent Cerebrovasular Thromboinflammation
Junaid Ansari, Shantel A. Vital, Shreya Yadav, Felicity N. E. Gavins
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 852-864. doi:10.7150/ijbs.77434
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

G protein inhibitory α subunit 2 is a molecular oncotarget of human glioma
Yin Wang, Fang Liu, Jiang Wu, Mei-qing Zhang, Jin-long Chai, Cong Cao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 865-879. doi:10.7150/ijbs.79355
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ubiquitin like protein FAT10 repressed cardiac fibrosis after myocardial ischemic via mediating degradation of Smad3 dependent on FAT10-proteasome system
Chen Chen, Xiaoqing Li, Tao Zhou, Yuhao Su, Bodong Yu, Jiejing Jin, Jinyan Xie, Yang Shen, Rong Wan, Kui Hong
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 881-896. doi:10.7150/ijbs.77677
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ESRG is critical to maintain the cell survival and self-renewal/pluripotency of hPSCs by collaborating with MCM2 to suppress p53 pathway
Shasha Li, Hui Liu, Weidong Liu, Ning Shi, Ming Zhao, Siyi Wanggou, Weiren Luo, Lei Wang, Bin Zhu, Xiang Zuo, Wen Xie, Cong Zhao, Yao Zhou, Longlong Luo, Xiang Gao, Xingjun Jiang, Caiping Ren
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 916-935. doi:10.7150/ijbs.79095
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NLRP3 Regulates Mandibular Healing through Interaction with UCHL5 in MSCs
Wenhua Zhao, Yanan Cao, Yue Chen, Yuyi Chen, Tianxiao Wang, Lu Li, Yan Xu, Hua Yuan, Hua Wang, Ruixia Wang, Wen Sun
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 936-949. doi:10.7150/ijbs.78174
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD73/NT5E-mediated ubiquitination of AURKA regulates alcohol-related liver fibrosis via modulating hepatic stellate cell senescence
Zhenni Liu, Baoming Wu, Xueqi Liu, Xue Wu, Jiyu Du, Guoqing Xia, Junnan Cai, Hong Zhu, Xiaodong Sheng, Mengda Zhang, Junrui Xu, Tao Xu, Xiongwen Lv
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 950-966. doi:10.7150/ijbs.80461
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNA BC002811 Promotes Gastric Cancer Metastasis by Regulating SOX2 Binding to the PTEN Promoter
Xiaocong Lin, Guodan Li, Xiuwen Yan, Weiyu Fu, Jie Ruan, Hang Ding, Huajun Yu, Xiaoyi Chen, Liubo Lan, Yong Dai, Kai Pan, Xinguang Liu, Haitao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 967-980. doi:10.7150/ijbs.76407
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Galectin-9 blockade synergizes with ATM inhibition to induce potent anti-tumor immunity
Shuang Zheng, Jiaming Song, Dongli Linghu, Riyao Yang, Boning Liu, Zhen Xue, Qihui Chen, Chengjie Liu, Diansheng Zhong, Mien-Chie Hung, Linlin Sun
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 981-993. doi:10.7150/ijbs.79852
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crosstalk between PML and p53 in response to TGF-β1: A new mechanism of cardiac fibroblast activation
Di Huang, Dan Zhao, Ming Li, Si-Yu Chang, Ya-Dong Xue, Ning Xu, Si-Jia Li, Nan-Nan Tang, Li-Ling Gong, Yi-Ning Liu, Hang Yu, Qing-Sui Li, Peng-Yu Li, Jia-Li Liu, Hai-Xin Chen, Ming-Bin Liu, Wan-Yu Zhang, Xing-Miao Zhao, Xian-Zhi Lang, Zhen-Dong Li, Yu Liu, Zhi-Yong Ma, Jia-Min Li, Ning Wang, Hai Tian, Ben-Zhi Cai
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 994-1006. doi:10.7150/ijbs.76214
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Advanced strategies for nucleic acids and small-molecular drugs in combined anticancer therapy
Chong Qiu, Yanyan Wu, Qiaoli Shi, Qiuyan Guo, Junzhe Zhang, Yuqing Meng, Chen Wang, Fei Xia, Jigang Wang, Chengchao Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 789-810. doi:10.7150/ijbs.79328
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel insight into metabolic reprogrammming in cancer radioresistance: A promising therapeutic target in radiotherapy
Yilin Yu, Jie Yu, Shengfang Ge, Yun Su, Xianqun Fan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 811-828. doi:10.7150/ijbs.79928
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An Overview: The Diversified Role of Mitochondria in Cancer Metabolism
Yu'e Liu, Yihong Sun, Yadong Guo, Xiaoyun Shi, Xi Chen, Wenfeng Feng, Lei-Lei Wu, Jin Zhang, Shibo Yu, Yi Wang, Yufeng Shi
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 897-915. doi:10.7150/ijbs.81609
Full text PDF PubMed PMC

Errata

CHL1 suppresses tumor growth and metastasis in nasopharyngeal carcinoma by repressing PI3K/AKT signaling pathway via interaction with Integrin β1 and Merlin: Erratum
Juan Chen, Chen Jiang, Li Fu, Cai-Lei Zhu, Yan-Qun Xiang, Ling-Xi Jiang, Qian Chen, Wai Man Liu, Jin-Na Chen, Li-Yi Zhang, Ming Liu, Chao Chen, Hong Tang, Bo Wang, Sai Wah Tsao, Dora Lai-Wan Kwong, Xin-Yuan Guan
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 829-830. doi:10.7150/ijbs.79278
Full text PDF PubMed PMC


A Long Non-coding RNA Lnc712 Regulates Breast Cancer Cell Proliferation: Erratum
Yue Cui, Chunxiao Lu, Zhiming Zhang, Aiqin Mao, Lei Feng, Li Fu, Feng Gu, Xin Ma, Dongxu He
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 831. doi:10.7150/ijbs.81665
Full text PDF PubMed PMC


CELF1 is Up-Regulated in Glioma and Promotes Glioma Cell Proliferation by Suppression of CDKN1B: Erratum
Liang Xia, Caixing Sun, Qinglin Li, Fang Feng, Enqi Qiao, Limin Jiang, Bin Wu, Minghua Ge
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(3): 880. doi:10.7150/ijbs.82390
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image