Issue cover v19i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (9); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Dendropanoxide Alleviates Thioacetamide-induced Hepatic Fibrosis via Inhibition of ROS Production and Inflammation in BALB/C Mice
Amit Kundu, Sreevarsha Gali, Swati Sharma, Sam Kacew, Sungpil Yoon, Hye Gwang Jeong, Jong Hwan Kwak, Hyung Sik Kim
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2630-2647. doi:10.7150/ijbs.80743
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Induction of Immune Responses and Phosphatidylserine Exposure by TLR9 Activation Results in a Cooperative Antitumor Effect with a Phosphatidylserine-targeting Prodrug
Jen-Chih Tseng, Jing-Xing Yang, Chia-Yin Lee, Chen-Fu Lo, Yi-Ling Liu, Mingzi M. Zhang, Li-Rung Huang, Ko-Jiunn Liu, Chien-Chia Wang, Chi-Ying F. Huang, Yi-Ren Hong, Lun K. Tsou, Tsung-Hsien Chuang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2648-2662. doi:10.7150/ijbs.81683
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Heme-binding protein 1 delivered via pericyte-derived extracellular vesicles improves neurovascular regeneration in a mouse model of cavernous nerve injury
Jiyeon Ock, Jitao Wu, Fang-Yuan Liu, Fitri Rahma Fridayana, Lashkari Niloofar, Minh Nhat Vo, Soon-Sun Hong, Ju-Hee Kang, Jun-Kyu Suh, Guo Nan Yin, Hai-Rong Jin, Ji-Kan Ryu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2663-2677. doi:10.7150/ijbs.81809
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stroke by inducing HDAC9-dependent deacetylation of HIF-1 and Sp1, promotes TfR1 transcription and GPX4 reduction, thus determining ferroptotic neuronal death
Luca Sanguigno, Natascia Guida, Serenella Anzilotti, Ornella Cuomo, Luigi Mascolo, Angelo Serani, Paola Brancaccio, Giuseppina Pennacchio, Ester Licastro, Giuseppe Pignataro, Pasquale Molinaro, Lucio Annunziato, Luigi Formisano
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2695-2710. doi:10.7150/ijbs.80735
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synergism of FAK and ROS1 inhibitors in the treatment of CDH1-deficient cancers mediated by FAK-YAP signaling
Jiaming Gao, Yunying Yao, Chenxuan Liu, Xi Xie, Donghe Li, Ping Liu, Zaiqi Wang, Baoyuan Zhang, Ruibao Ren
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2711-2724. doi:10.7150/ijbs.81918
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EIF4a3-regulated circRABL2B regulates cell stemness and drug sensitivity of lung cancer via YBX1-dependent downregulation of MUC5AC expression
Liming Lu, Yuyuan Zeng, Ziqi Yu, Shizhen Chen, Jianjiang Xie, Boqi Rao, Binyao Yang, Fuman Qiu, Jiachun Lu, Lei Yang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2725-2739. doi:10.7150/ijbs.78588
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Upregulated desmin/integrin β1/MAPK axis promotes elastic cartilage regeneration with increased ECM mechanical strength
Wei Zhang, Wei Lu, Qian Yu, Xia Liu, Haiyue Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2740-2755. doi:10.7150/ijbs.83024
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mucin 4 Confers Gemcitabine Resistance and an Unfavorable Prognosis in Patients with Cholangiocarcinoma via AKT Activation
Yi-Ru Pan, Chiao-En Wu, Shih-Ming Jung, Shih-Chiang Huang, Sheng-Hsuan Lin, Wen-Chi Chou, Yu-Chan Chang, Ming-Huang Chen, Tsai-Hsien Hung, Alice L. Yu, Wen-Kuan Huang, Chun-Nan Yeh
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2772-2786. doi:10.7150/ijbs.79126
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SLC5A3 is important for cervical cancer cell growth
Li Li, Fang-rong Shen, Qunxian Cheng, Jing Sun, Hang Li, Hua-ting Sun, Xia Cai, Mengting Chen, Baohua Yang, Lifeng Wang, Ling Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2787-2802. doi:10.7150/ijbs.84570
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TRIM26 promotes non-small cell lung cancer survival by inducing PBX1 degradation
Yuening Sun, Peng Lin, Xiumin Zhou, Ying Ren, Yuanming He, Jingpei Liang, Zhigang Zhu, Xiaofeng Xu, Xinliang Mao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2803-2816. doi:10.7150/ijbs.81726
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Autophagy Inhibition Contributes to Apoptosis of PLK4 Downregulation-induced Dormant Cells in Colorectal Cancer
Xiangdong Tian, Yuchao He, Lisha Qi, Dongming Liu, Dejun Zhou, Yun Liu, Wenchen Gong, Zhiqiang Han, Yuren Xia, Hua Li, Jiefu Wang, Kangwei Zhu, Lu Chen, Hua Guo, Qiang Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2817-2834. doi:10.7150/ijbs.79949
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ability of Local Clearance of Senescent Cells in Ipsilateral Hemisphere to Mitigate Acute Ischemic Brain Injury in Mice
Kuan-Jung Lu, Joen-Rong Sheu, Ruei-Dun Teng, Tanasekar Jayakumar, Chi-Li Chung, Cheng-Ying Hsieh
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2835-2847. doi:10.7150/ijbs.84060
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Liver X receptors and estrogen receptor β, two players in a rare subtype of NSCLC
Wanfu Wu, Mozhgan Sarhadi, Xiaoyu Song, Jingling Xue, Yubing Dai, Jan-Ake Gustafsson
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2848-2859. doi:10.7150/ijbs.85164
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Limonin, a natural ERK2 agonist, protects against ischemic acute kidney injury
Xianke Zhou, Yadie Xiang, Dier Li, Menghua Zhong, Xue Hong, Yuan Gui, Wenjian Min, Yudan Chen, Xi Zeng, Haili Zhu, Youhua Liu, Shijia Liu, Peng Yang, Fanfan Hou, Dong Zhou, Haiyan Fu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2860-2878. doi:10.7150/ijbs.82417
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TLR9 and STING agonists cooperatively boost the immune response to SARS-CoV-2 RBD vaccine through an increased germinal center B cell response and reshaped T helper responses
Jing-Xing Yang, Jen-Chih Tseng, Chih-Feng Tien, Chia-Yin Lee, Yi-Ling Liu, Jhe-Jhih Lin, Pei-Ju Tsai, Hung-Chun Liao, Shih-Jen Liu, Yu-Wen Su, Li-Chung Hsu, Jen-Kun Chen, Ming-Hsi Huang, Guann-Yi Yu, Tsung-Hsien Chuang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2897-2913. doi:10.7150/ijbs.81210
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Melatonin modulates the hypothalamic-pituitary neuroendocrine axis to regulate physiological color change in teleost fish
Jiaqian Feng, Jingwen Yang, Zhijing Jiang, Naiming Zhou, Xue Liu, Guangbo Zhang, Xiaojun Yan, Jixiu Wang, Xiuwen Xu, Su Guo, Tianming Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2914-2933. doi:10.7150/ijbs.81055
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Colchicine attenuates the electrical remodeling of post-operative atrial fibrillation through inhibited expression of immune-related hub genes and stabilization of microtubules
Hangying Ying, Wenpu Guo, Xiaomei Tang, Jun Pan, Pengcheng Yu, Hangping Fan, Xiaochen Wang, Ruhong Jiang, Chenyang Jiang, Ping Liang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2934-2956. doi:10.7150/ijbs.81961
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Emerging Role of Ferroptosis in Diabetic Kidney Disease: Molecular Mechanisms and Therapeutic Opportunities
Hui Wang, Dongwei Liu, Bin Zheng, Yang Yang, Yingjin Qiao, Shiyang Li, Shaokang Pan, Yong Liu, Qi Feng, Zhangsuo Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2678-2694. doi:10.7150/ijbs.81892
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The crosstalk between ferroptosis and mitochondrial dynamic regulatory networks
Jie Li, Yu-chen Jia, Yi-xuan Ding, Jian Bai, Feng Cao, Fei Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2756-2771. doi:10.7150/ijbs.83348
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The potential role and mechanism of circRNA/miRNA axis in cholesterol synthesis
Wujun Chen, Jiazhen Xu, Yudong Wu, Bing Liang, Mingzhe Yan, Chuandong Sun, Dong Wang, Xiaokun Hu, Li Liu, Wenchao Hu, Yingchun Shao, Dongming Xing
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(9): 2879-2896. doi:10.7150/ijbs.84994
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image