Issue cover v20i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 20 (2); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Elevated SLC40A1 impairs cardiac function and exacerbates mitochondrial dysfunction, oxidative stress, and apoptosis in ischemic myocardia
Renqian Feng, Di Wang, Tiantian Li, Xulin Liu, Tingwei Peng, Mingchuan Liu, Gaotong Ren, Haowei Xu, Haixia Luo, Denghui Lu, Bingchao Qi, Mingming Zhang, Yan Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 414-432. doi:10.7150/ijbs.89368
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

METTL3 boosts mitochondrial fission and induces cardiac fibrosis after ischemia/reperfusion injury
Li Ma, Xing Chang, Jing Gao, Ying Zhang, Ye Chen, Hao Zhou, Na Zhou, Na Du, Jiamin Li, Jiachen Bi, Ziyue Chen, Xinxin Chen, Qingyong He
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 433-445. doi:10.7150/ijbs.87535
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

VEGFA/NRP-1/GAPVD1 axis promotes progression and cancer stemness of triple-negative breast cancer by enhancing tumor cell-macrophage crosstalk
Lu Wang, Lifen Zhang, Lin Zhao, Shan Shao, Qian Ning, Xin Jing, Yujiao Zhang, Fengyu Zhao, Xizhi Liu, Shanzhi Gu, Xinhan Zhao, Minna Luo
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 446-463. doi:10.7150/ijbs.86085
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ADAR1 protects pulmonary macrophages from sepsis-induced pyroptosis and lung injury through miR-21/A20 signaling
Xiaojun Zhao, Jiangang Xie, Chujun Duan, Linxiao Wang, Yi Si, Shanshou Liu, Qianmei Wang, Dan Wu, Yifan Wang, Wen Yin, Ran Zhuang, Junjie Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 464-485. doi:10.7150/ijbs.86424
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Selectively targeting BCL6 using a small molecule inhibitor is a potential therapeutic strategy for ovarian cancer
Min Wu, Jiuqing Xie, Yajing Xing, Lin Zhang, Huang Chen, Bin Tang, Miaoran Zhou, Shiyi Lv, Dongxia Huang, Shuyi Jian, Cili Zhou, Mingyao Liu, Weikai Guo, Yihua Chen, Zhengfang Yi
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 486-501. doi:10.7150/ijbs.86303
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

p32 regulates glycometabolism and TCA cycle to inhibit ccRCC progression via copper-induced DLAT lipoylation oligomerization
Shaoping Tian, Rui Wang, Yiting Wang, Ruibing Chen, Tianyu Lin, Xuesong Xiao, Xinyu Liu, Justin Eze Ideozu, Hua Geng, Yong Wang, Dan Yue
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 516-536. doi:10.7150/ijbs.84399
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cisplatin-induced Pyroptosis Enhances the Efficacy of PD-L1 Inhibitor in Small-Cell Lung Cancer via GSDME/IL12/CD4Tem Axis
Wendi Xuzhang, Tingting Lu, Weiqiu Jin, Yongfeng Yu, Ziming Li, Lan Shen, Xiaomin Niu, Xinghao Ai, Liliang Xia, Shun Lu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 537-553. doi:10.7150/ijbs.89080
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Protein arginine methyltransferase 1 is required for the maintenance of adult small intestinal and colonic epithelial cell homeostasis
Zhaoyi Peng, Lingyu Bao, Bingyin Shi, Yun-Bo Shi
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 554-568. doi:10.7150/ijbs.89958
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MAPK1 Mediates MAM Disruption and Mitochondrial Dysfunction in Diabetic Kidney Disease via the PACS-2-Dependent Mechanism
Shanshan Liu, Shuai Han, Cuili Wang, Hongjun Chen, Qiannan Xu, Shi Feng, Yucheng Wang, Jihong Yao, Qin Zhou, Xuanli Tang, Li Lin, Lidan Hu, Alan J Davidson, Bing Yang, Cunqi Ye, Fan Yang, Jianhua Mao, Chao Tong, Jianghua Chen, Hong Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 569-584. doi:10.7150/ijbs.89291
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SIRT5-related lysine demalonylation of GSTP1 contributes to cardiomyocyte pyroptosis suppression in diabetic cardiomyopathy
Can Wei, Meixin Shi, Shiyun Dong, Zhitao Li, Bingbing Zhao, Dan Liu, Guopeng Li, Jie Cen, Ligen Yu, Xiao Liang, Lili Shi
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 585-605. doi:10.7150/ijbs.83306
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TXNIP in liver sinusoidal endothelial cells ameliorates alcohol-associated liver disease via nitric oxide production
Eunhye Jung, Eun Bok Baek, Eun-Ju Hong, Jee Hyun Kang, Suyoung Park, Sehee Park, Eui-Ju Hong, Young-Eun Cho, Je-Won Ko, Young-Suk Won, Hyo-Jung Kwon
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 606-620. doi:10.7150/ijbs.90781
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ZNF471 Interacts with BANP to Reduce Tumour Malignancy by Inactivating PI3K/AKT/mTOR Signalling but is Frequently Silenced by Aberrant Promoter Methylation in Renal Cell Carcinoma
Xiaofei Wang, Lin Yao, Zheng Li, Jiaen Zhang, Mingjian Ruan, Yelin Mulati, Ying Gan, Qian Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 643-663. doi:10.7150/ijbs.89785
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polysaccharide isolated from Grifola frondosa eliminates myeloid-derived suppressor cells and inhibits tumor growth by enhancing T cells responses
Xiangmin Li, Qinzhao Ruan, Weining Yang, Huixiang Tian, Nan Wu, Javeria Qadir, Juan Wang, Huiping Hu, Yuanchao Liu, Manjun Cai, Burton B. Yang, Yizhen Xie, Qingping Wu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 664-679. doi:10.7150/ijbs.85276
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Irisin attenuates vascular remodeling in hypertensive mice induced by Ang II by suppressing Ca2+-dependent endoplasmic reticulum stress in VSMCs
Ru-li Li, Cai-li Zhuo, Xin Yan, He Li, Lan Lin, Ling-yu Li, Qiying Jiang, Die Zhang, Xue-mei Wang, Lin-ling Liu, Wen-jing Huang, Ying-ling Wang, Xin-yue Li, Yan Mao, Yixin Chen, Xiao Liu, Quan-chen Xu, Yu-yan Cai, Xi-jing Yang, Hong-ying Chen, Si-si Wu, Wei Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 680-700. doi:10.7150/ijbs.84153
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Selective Autophagy Receptor NBR1 Retards Nucleus Pulposus Cell Senescence by Directing the Clearance of SRBD1
Honghai Song, Yutao Zhu, Chuan Hu, Qianyu Liu, Yang Jin, Pan Tang, Jiechao Xia, Dingqi Xie, Sicheng Jiang, Geliang Yao, Zhili Liu, Zhijun Hu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 701-717. doi:10.7150/ijbs.90186
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA CRNDE Drives the Progression of Hepatocellular Carcinoma by inducing the Immunosuppressive Niche
Xianying Li, Shuhang Liang, Mingming Fei, Kun Ma, Linmao Sun, Yao Liu, Lianxin Liu, Jiabei Wang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 718-732. doi:10.7150/ijbs.85471
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pyroptotic Macrophage-Derived Microvesicles Accelerate Formation of Neutrophil Extracellular Traps via GSDMD-N-expressing Mitochondrial Transfer during Sepsis
Liangjian Kuang, Yongjian Wu, Jingxian Shu, Jingwen Yang, Haibo Zhou, Xi Huang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 733-750. doi:10.7150/ijbs.87646
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of the HMGB1/RAGE axis protects against cisplatin-induced ototoxicity via suppression of inflammation and oxidative stress
Xiangyun Qiao, Wen Li, Zhiwei Zheng, Chang Liu, Liping Zhao, Yingzi He, Huawei Li
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 784-800. doi:10.7150/ijbs.82003
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Connexin 36 Mediated Intercellular Endoplasmic Reticulum Stress Transmission Induces SSTA Resistance in Growth Hormone Pituitary Adenoma
Zihan Wang, Zhuowei Lei, Quanji Wang, Qian Jiang, Zhuo Zhang, Xiaojin Liu, Biao Xing, Sihan Li, Xiang Guo, Yanchao Liu, Xingbo Li, Yiwei Qi, Kai Shu, Huaqiu Zhang, Yimin Huang, Ting Lei
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 801-817. doi:10.7150/ijbs.86736
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Towards improving the prognosis of stroke through targeting the circadian clock system
Suliman Khan, Rabeea Siddique, Yang Liu, V. Wee Yong, Mengzhou Xue
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 403-413. doi:10.7150/ijbs.88370
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Uncovering the flip side of immune checkpoint inhibitors: a comprehensive review of immune-related adverse events and predictive biomarkers
Yan-Dong Miao, Wu-Xia Quan, Xiao-Long Tang, Wei-Wei Shi, Qing Li, Rui Jian Li, Jiang-Tao Wang, Jian Gan, Xin Dong, Liang Hao, Wen-Yu Luan, Fang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 621-642. doi:10.7150/ijbs.89376
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular Modulators and Receptors of Selective Autophagy: Disease Implication and Identification Strategies
Ming-Yue Wu, Zhe-Wei Li, Jia-Hong Lu
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 751-764. doi:10.7150/ijbs.83205
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiotherapy in Preclinical Models of Brain Metastases: A Review and Recommendations for Future Studies
Wen Shi, Guilong Tanzhu, Liu Chen, Jiaoyang Ning, Hongji Wang, Gang Xiao, Haiqin Peng, Di Jing, Huadong Liang, Jing Nie, Min Yi, Rongrong Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2024; 20(2): 765-783. doi:10.7150/ijbs.91295
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image